Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona308309310311[312]313314315316Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Lisieccy - Luzińscy
Lisieccy h. Drya 2
@tablica

Lisieccy h. Drya 3
@tablica

Lisieccy h. Drya 4
@tablica

Lisieccy h. Drya 5
@tablica

Lisieccy h. Drya 6
@tablica

Lisieccy h. Drya 7
@tablica

Dwa półłanki w Chylinie, jeden pusty i jeden osiadły, oraz pół łana w Głogowej dał 1496 r. Wojciechowi Zdzarowskiemu, biorąc od niego w zamian półtora łana w Zdzarach (P. 1383 k. 110; I. Kon. 1 k. 256v). Od Stanisława z Mniejszego Liśca i od jego żony Anny Czyżewskiej nabył 1500 r. sposobem wyderkafu za 20 grz. łan pusty w Zdzarach i pół łana osiadłego w Mniejszym Liścu (P. 1389 k. 87). Przez swoją córkę Dobrochnę Przyrańską, działającą w towarzystwie Marcina Grzymiszewskiego, stryja klejnotnego (znamy Dryów Grzymiszewskich!) i brata ciotecznego Jana Borowskiego (zob. niżej), skwitowany 1502 r. z dóbr jej ojczystych w Liścu i z posagu matki Elżbiety na Mniejszym Liścu i Wzdzarach (Kon. 4 k. 97). Zięciowi Przyrańskiemu zapisał t. r. 18 grz. jako resztę posagu swej córki (ib. k. 106v), a został przez niego skwitowany 1503 r. z 8 grz. z owej reszty (I. Kon. 1 k. 317). Zastawił 1504 r. Dobrochnie Przyrańskiej w sumie 7 grz. długu pół łana w Mniejszym Liścu (ib. k. 318v). Synem Mikołaja był Jan, mąż Katarzyny Kurowskiej, którą 1477 r. skwitoawł z półtorej grzywny jej teść (ib. k. 92). Matka jego Elżbieta i on dokonali 1497 r. wymiany pewnych dóbr ze Stanisławem cz. Stanczlem ze Zdzar (ib. k. 267v).

Jan i Andrzej z Mniejszego Liśca dokonali 1484 r. zamiany pewnych dóbr ze swym bratem cioteczno-rodzonym Stanisławem L-m (P. 1387 k. 2v). Andrzej z Mniejszego Liśca miał 1486 r. termin z Elżbietą, żoną Mikołaja L-go (Kon. 3 k. 12). Ks. Piotr, mansjonarz w Koninie, i jego brat rodzony Andrzej, dziedzice w Mniejszym Liścu, zeznali 1487 r. dług 1 zł Mikołajowi z Mniejszego Liśca (I. Kon.. 1 k. 171v). Małgorzata Radolińska, żona Andrzeja L-go, kupiła 1492 r. za 100 grz. od swego brata rodzonego Piotra połowę wsi Radolina w p. kon. (p. 1387 k. 168v). Ten sam Andrzej L. z żoną Anną (więc tą drugą) sprzedał 1514 r. Janowi Karsowskiemu zwanemu Dziewczopolskim za 6 grz. część młyna wodnego w Karsach, należącego do Liśca, oraz część karczmy w Zdzarach (I. Kon. 1 k. 443v). Andrzej L. nie żył już w 1519 r., kiedy to jego siostra Małgorzata dopuściła do wwiązania w oprawę zmarłej Małgorzaty Radolińskiej, swej bratowej, jej siostrzeńca Sędziwoja Radolińskiego oraz jego sióstr (ib. k. 497, 499v).

Anna, żona Mikołaja Pąchowskiego 1517 (?) r. (Kon. 4 k. 22). Stanisław, już nie żyjący w 1524 r., ojciec Agnieszki, wtedy żony Marcina Bogusławskiego (Z. kon. 6 k. 20v). Bartłomiej otrzymał 1568 r. zobowiązanie od Jerzego L-go i jego żony zrezygnowania za 500 zł całych części w Liścu Mniejszym (I. Kal. 34 s. 1558). Może to tego Bartłomieja, nie żyjącego już 1602 r., córka Anna była wówczas żoną Stanisława Pabianowskiego (ib. 68 s. 598). Żyła z nim jeszcze 1612 r., występowała zaś jako wdowa 1636 r. Zofia, córka Macieja z Mniejszego Liśca, szła 1574 r. za Pawła Kluczewskiego z p. płońskiego (I. Kon. 16 k. 699). Rosłaniec, mąż 1609 r. Agnieszki Trąmpczyńskiej, wdowy 1-o v. po Wacławie Biernackim (Py. 134 k. 114). Jan i Jadwiga, małżonkowie, otrzymali w 1612 r. zapis 500 zł od Wojciecha Zawiszy (W. 25 k. 480v). Łukasz wspólnie z żoną Reginą z Mroczkowskich cedowali 1616 r. Stanisławowi Mroczkowskiemu zapis zastawny 20 grz. na części wsi Mroczki Małe, dany im przez innego Stanisława Mroczkowskiego (I. Kal. 82 s. 1720). Mikołaj, cywilnie zmarły, w 1618 r. mąż Teofili (Bogumiły) Głoskowskiej, która dostała wtedy zapis długu 330 zł od Bartłomieja Głoskowskiego (ib. 84 s. 1412). Jako wdowa, kwitowała 1633 r. ze 100 zł małżonków Zdzarowskich (ib. 99b s. 1308). Febronia, franciszkanka (klaryska) kaliska za Bramą Toruńską 1624 r. (ib. 90b s. 2432). Była przeoryszą tego konwentu 1639 r. (ZTP 29 s. 792). Anna, żona Macieja Pękawieckiego 1633 r. Dorota, zakonnica w Ołoboku 1642 r. (ib. s. 1590). Jan, mąż Marianny Kawieckiej, córki Jana, która wspólnie z siostrą Katarzyną, żoną Piotra Pruszaka Broniewskiego, swe części w Kawczu p. kośc. sprzedała 1645 r. za 3.000 zł szwagrowi Bieniewskiemu (P. 1422 k. 220). Jan t. r. oprawił jej posag 3.200 zł (ib. k. 477). Oboje małżonkowie zostali 1649 r. skwitowani przez Jadwigę z Zapolic, wdowę po Jakubie Pstrokońskim, kasztelanie słońskim, z 2.500 zł, reszty z 4.500 zł trzyletniej dzierżawy wsi Złotniki Małe (I. Kal. 115 s. 433), Anna, matka chrzestna 24 I i 21 IX 1654 r. (LB Mieszkowo). Panna Anna, matka chrzestna 5 XII 1677 r. (LB Strzelno). Rozyna, wdowa po Wojciechu Kleniewskim 1679 r. Stanisław i Marianna, rodzice Marianny, ochrzcz. 12 III 1690 r. (LB Nowe Miasto). Mikołaj i jego żona Polińska (?) byli obok innych 1704 r. oskarżeni o najazd na wieś Ostrów (Ws. 157 k. 184). Maciej, ojciec chrzestny 31 VII 1706 r. Marianna, matka chrzestna 8 VIII 1713 r. (LB Rawicz). Marianna, żona Jana Brudzińskiego 1714 r. Barbara, w 1722 r. żona Michała Czamskiego (Czampskiego), w r. 1727 wdowa po nim, wyszła 1733 r. 2-o v. za Antoniego Świeykowskiego, już nie żyła 1758 r. Władysław nie żył już 1723 r., kiedy to jego syn Krzysztof, mąż Marianny Hebdowskiej, córki Andrzeja i Zofii Szymanowskiej, w imieniu własnym i tej żony kwitował Michała Wietrzychowskiego, towarzysza chorągwi pancernej Gniazdowskiego, wykonawcę testamentu Jakuba Szymanowskiego, towarzysza tejże chorągwi, wuja swej żony, z pozostałych po nim rzeczy (I. Kon. 75 k. 377). Agata Charzewska, wdowa po Wawrzyńcu L-im 1727 r. (ZTP 45 k. 678). Kasper Antoni, stolnik nowogrodzki, plenipotent Baltazara Ciecierskiego, stolnika drohickiego, dziedzica Margonina, 1732 r. (Kc. 137 k. 36v). Stanisław, ojciec chrzestny 31 XII 1734 r. Marcin, ojciec chrzstny 20 IX 1775 r. (LB Węglewo).

Franciszek, "wojak konny", zaślubił 21 XI 1726 r. Zofię Kromolicką, wdowę po Franciszku Grodzickim. Świadkował przy tym ślubie Kasper L., porucznik (LC Panigródz). Jeszcze przed ślubem Zofia zapisała przyszłemu mężowi dług 4.000 zł (Kc. 135 k. 139). Umarła w Słupowie w maju 1735 r., mając około 40 lat (LM Smogulec). Franciszek był w l. 1727-1735 posesorem Słupowa. Jeszcze przed ślubem rodziców urodziło się w Rospętku pierwsze dziecko tej pary, Paweł Fabian, ochrzcz. 25 I 1725 r., trzymane do chrztu przez namiestnika Kaspra L-go (LB Panigródz). Drugi syn Fabian, ur. w Słupowie, ochrzcz. 18 I 1727 r., podawany do chrztu przez tegoż Kaspra (LB Smogulec). Zapis z r. 1758, w którym Antoni Stroński, wnuk Jadwigi z Kromolickich Karśnickiej, siostry Zofii, zowie tę Zofię 1-o v. Grodzicką, 2-o v. Lisiecką, 3-o v. Wolską (P. 1325 k. 168) z wymową ksiąg metrykalnych, źródła w tym wypadku pewniejszego, nie do pogodzenia.

N. Lisiecki po śmierci żony swej Petronelli z Borzęckich darował 1737 r. dwie suknie reformatom poznańskim. Pani Petronella pochowana tu 11 III 1739 r. (Nekr. Reformatów Pozn.). Chyba pomyłka w datach. Teresa L. trzymała do chrztu 22 IX 1742 r. dziecko Antoniego i Anny małżonków Grodzickich (LB Św. Marcin, Poznań). Może to ta sama Teresa zaślubiła w Poznaniu u Św. Marcina 25 II 1743 r. Wojciecha Dąbrowskiego. Franciszka przed 13 V 1746 r. wyszła za Jakuba Iwanowskiego. N. Lisiecki, mąż Zofii Siemiątkowskiej, córki Floriana, która dostała już od swego ojca posag 4.000 zł, a przy okazji działów w 1761 r. otrzymała jeszcze od tegoż ojca zobowiązanie dopłacenia jej 2.000 zł (Py. 163 k. 69). Katarzyna, posesorka części Żołcza, matka chrzestna 2 VII 1761 r. (LB Jarząbkowo). Jakub, ekonom w Radomicku 1761 r., w Grzymisławiu w l. 1767-1768, zaślubił 27 VIII 1761 r. pannę Teresę Kłyszewską, a świadkiem przy ich ślubie był Jan L. z Chlebowa (LC Radomicko). Z tego małżeństwa pochodzili synowie: Józef Hermenegild, ur. w Grzymisławiu 9 IV 1767 r., zmarły tamże 15 IV t. r., Feliks Wojciech, ur. tamże, ochrzcz. 17 IV 1768 r. (LB i LM Żrem). Jan umarł w Kłębowie 16 V 1764 r. (LM Kłębowo). Antoni, posesor sołectwa w Kunowie, którego zona Katarzyna z Kołudzkich umarła 10 I 1767 r. Z drugiej żony, Teresy, miał córkę Zofię Juliannę, ochrzcz. 7 V 1768 r. (LM, LB Kunowo). Franciszek nie żył już 1767 r., kiedy jako wdowa po nim występowała Justyna Moszczeńska, córka Wojciecha i Katarzyny Malanowskiej (Kc. 147 k. 175v). Zuzanna, wdowa po Janie Trzebickim, w l. 1772-1777. Michał, ojciec chrzestny 26 XII 1773 r. (LB Fara, Poznań). Michał, ośmioletni, umarł w domu ciotki Kiedrzyńskiej w Noskowie i pochowany został 24 V 1776 r. (AB, Koźmin, W. 50). Teresa przed 3 I 1778 r. wyszła za Andrzeja Szomańskiego z wójtostwa gnieźnieńskiego. Regina, w 1779 r. żona Stanisława Lubońskiego. Jadwiga i jej mąż Jakub Grabiński oboje już nie żyli 1780 r. Michał, ojciec chrzestny 26 X 1780 r. (LB Skorzewo). Chyba ten sam Michał, syn zmarłych już Bartłomieja i Zofii z Czarneckich, kwitował się 1784 r. ze swoją żoną Krystyną Raczyńską, córką Józefa i Brygidy Brezianki (P. 1361 k. 20v). Był ów Michał w l. 1786-1791 tenutariuszem Niesłabina. Krystyna żyła jeszcze 1789 r. (LB Śrem) a niewątpliwie i w r. 1796 (Hip. Wągr., Dąbrowa). Marcin zaślubił 13 XII 1784 r. pannę Ulentę z Grzybowa Zakonnic (LC Św. Michał, Gniezno). Antoni i Teresa z Siewierskich, rodzice Józefy, w r. 1785 żony Józefa Szkulskiego (I. Kal. 225 k. 108), zaś 2-o v. 1788 r. żony Kazimierza Skiwskiego (ib. 228 k. 152). Jan zmarł w Słocinie 1796 r., mając lat 60, pochowany 8 V (LM Grodzisk). Franciszek około r. 1797 mąż Józefy Tarczewskiej, mieszkał wraz z nią w l. 1819-22 w Kotarbach. Ich syn Antoni zmarł tam 26 I 1827 r., mając lat 30 (LB, LM Sowina Kośc.). Może ten sam Franciszek, posesor Żukowic, chrzestny 31 X 1829 r. (LB Sobótka). Jakub, ekonom w Pieruszycach, i żona jego Urszula, rodzice Brygidy zmarłej w wieku trzech lat 19 IV 1800 r. i Antoniego, ur. w tej wsi 30 V 1799 r. (LM i LB Czermin). Ten Jakub umarł w Pieruszycach krótko przed 24 IV 1813 r., mając lat 60 (LM Czermin). Stanisław, dzierżawca Wierzenicy, i żona jego Marianna, rodzice: Józefy Zofii, ur. w Wierzenicy, ochrzcz. 17 IV 1800 r. (trzymali do chrztu Jędrzej i Magdalena L-cy), Cecylii, ur. 5 IX 1804 r., Emilii, ur. 28 II 1808 r., Florentego Walentego, ur. 3 II 1811 r. (LB Wierzenica).

Stanisław i Marianna Bemerówna, rodzice Józefa, dzierżawcy Skrzypny 1806 r., Czermina 1811 r. (LB Czermin), Raszkówka 1817 r. (LB Skrzebowa), zmarły tam 14 I 1821 r. w wieku 58 lat. Jego żoną była Katarzyna Turobocka, córka Franciszka i Agnieszki, zmarła 14 I 1833 r. w wieku lat 62 (LM Pogrzybów). Z niej syn Nepomucen i córki: Tekla, zmarła dzieckiem 4 III 1806 r. (LM Czermin), i Franciszka, wydana przed 20 VI 1813 r. za Stanisława Wichlińskiego, dzierżawcę Korzkwi, potem Krępego, zmarła tam 21 IV 1847 r. Wspomniany wyżej Nepomecen, współdzierżawca Bieniewa 1817 r. (LB Skrzebowa), dzierżawca Skrzebowej i Szczurów 1820 r., Raszkówka 1821 r., miał z żony Justyny z Otockich, zaślubionej 21 XI 1819 r. (LC Gostyczyna), syna Józefa Seweryna, ur. w Skrzebowej 23 IX 1820 r. (LB Skrzebowa), i córkę Ludwikę Benignę, ur. w Raszkówku 20 VIII 1821 r. (LB Pogrzybów).

Michał umarł w Poznaniu 5 I 1807 r., mając lat 69 (LM Św. Małgorzata, Poznań), Józef, mający lat 26, zaślubił 25 VII 1808 r. Bogumiłę Durczyńską z Rusinowa (LC Chełmce). Antonina, chrzestna w Gnieźnie 24 I 1814 r. (LB Św. Michał, Gniezno). Norbert, syn Eustachego i Marianny, zamieszkały 1809 r. Gościejewicach, potem ekonom w Piechaninie wreszcie w Czaczu, zmarł tam 31 VII 1827 r., mając lat 58 (LM Czacz). On i jego żona Katarzyna Zielińska, rodzice: Nikodema Eustachego, ur. w Gościejewicach 15 IX 1809 r. (LB Poniec), Eustachego Aleksandra, ur. w Piechaninie 20 III 1817 r., Domicelli, ur. tamże 6 IV 1819 r. (LB Czempiń). N., (dzierżawca?), mąż Józefy Lubińskiej, córki Pawła i Antoniny z Hilewskich, zmarłej 20 VII 1828 r. w wieku lat 70 (LM Droszew). Józefa, licząca lat 29, wyszła 24 IX 1829 r. w Sulmierzycach za Michała Mierzewskiego, dzierżawcę Grabowa. Nepomucena przed ^ I 1833 r. poszła za Wawrzyńca Wolskiego. Dominik, dziedzic Chotowa, mając lat 34, zaślubił 11 IV 1836 r. Anielę Rudnicką, wdowę po Marlińskim, liczącą lat 37 (LC Gostyczyna). Umarł w CHotowie 15 VIII 1872 r., pochowany w Gostyczynie. O jego śmierci donosiła żona (Dz. P.) Wiktor, "tabacznik", i żona jego Julianna Engel, rodziece Franciszka Bolesława Maksymiliana, ur. 8 X 1860 r. (LB Fara, Poznań). Dr Florenty, adwokat, w 1846 r. występował w Berlinie jako jeden z obrońców w procesie Polaków, oskarżonych o zbrodnię stanu. Powołany był na sejm berliński z pow. pleszewskiego 1848 r. W 1861 r. przeniósł się z Pleszewa do Śremu (Dz. P.). Karolina z domu Witkowska umarła 15 X 1864 r. (ib.). Nepomucena, zamężna Szczerbińska, umarła 11 IX 1870 r. (ib.). N., mąż Konstancji Rybińskiej, córki Franciszka i Antoniny z Czajkowskich, zmarłej jako wdowa w Ostrowie 25 IV 1886 r., w wieku lat 63. Ich córka za Teodorem Hainke (LM Ostrów). Nepomucena z domu Knoll umarła 2 V 1881 r. w Miksztacie, pozostawiając męża i dzieci (ib.). Konstancja z domu Rybińska umarła w Ostrowie 25 IV 1886 r., pozostawiając dzieci i wnuki (ib.). Teofil umarł 13 XII 1887 r., pochowany w Poznaniu na nowym cmentarzu farnym. Pozostawił żonę i dzieci (ib.). Nikodem, weteran z 1831 r., umarł 14 II 1892 r., pozostawiając rodzinę w Koźminie (ib.). Czesława, siostra ks. Arkadiusza, późniejszego biskupa katowickiego, który uważał się za Dryę, umarła mając lat 23 w Poznaniu 14 V 1913 r. (ib.).

Lisieccy
Lisieccy cz. Borowscy, zob. Borowscy cz. Lisieccy

Lisińscy
Lisińscy. Panna Marianna z Dłoni wyszła przed 22 V 1741 r. za Józefa Skotnickiego. Antoni, ekonom w Miłosławiu 1762 r., i żona jego Marianna, rodzice: Łukasza Jana Bogumiła, ur. w Szemborowie 4 X 1760 r. (LB Szemborowo), i Michała Kajetana, ochrzcz. 29 IX 1762 r. (LB Miłosław). Może ten sam ANtoni, w 1762 r. plenipotent Gliszczyńskich (I. Kon. 79 k. 285v). Tadeusz i Małgorzata, rodzice Estery Franciszki, ur. w Środzie ochrzcz. 18 II 1793 r. (LB Środa).

Liskowscy
Liskowscy. Józef, dziedzic dóbr Wólka, Stanisławowo i Wódki w p. wrzesińskim 1827 r. (LB Staw). Jego córka lub wnuczka Matylda, żona Seweryna Chrzanowskiego, wniosła mężowi Stanisławowo. Umarła w Koźminie 28 XI 1915 r. (Dz. P.).

Lisowieccy, Lisowiccy
Lisowieccy, Lisowiccy. Paprocki znał L-ch h. Strzemię w wojew. brzeskim-kujawskim, Boniecki L-ch h. Lis z Podlasia, znanych zresztą już i Paprockiemu. Czy cytowani tutaj należeli do jednych lub drugich, nie wiem, a wolę nie wdawać się w próby domyślnej segregacji wedle owych herbów.

Jan Jankowski cz. Lisowiecki nie żył już 1661 r., kiedy występowała wdowa po nim Marianna Biegańska, córka Macieja i Ewy Rogaskiej (I. Kal. 125 s. 179). Wojciech Lisowiecki i żona jego Apolonia Trzcińska (Trzyńska) (,), rodzice Ignacego Jana, ur. w Poznaniu na Rybakach, ochrzcz. 3 VIII 1738 r., zmarłego w r. 1748, pochowanego 24 VI, Hermenegilda Konstantego, ur. 12 IV 1743 r., Eufrazji, zmarłej w wieku lat 12 w r. 1749, pochowanej 4 VI i Elżbiety Anastazji, ochrzcz. 26 IV 1740 r. (LB, LM Św. Marcin, Poznań). Wojciech Lisowicki obok Wojciecha Lisowskiego (!) świadczył 18 VIII 1742 r. przy ślubie Pomorskiego ze Stanisławską. Anna Lisowiecka świadczyła 19 XI 1746 r. przy ślubie Bowieńskiego z Gądecką (LC Św. Marcin, Poznań). Wojciech L., zamieszkały na Gąskach, żył jeszce 7 I 1755 r. (ib.)

Lisowscy h. Pomian
Lisowscy h. Pomian z Lisowa w p. gnieźn. Oswald 1414 r. (G. 2 k. 3). Mikołaja L-go rodzona siostra Dorota była w 1464 r. żoną Hektora Orchowskiego (G. 19 k. 76). Stanisław L., mąż Barbary, która wspólnie ze swoją siostrą Anną, żoną Michała Ruchockiego, miała 1481 r. termin z braćmi z Góry (G. 21 k. 87v). Jakub L. z Lasek w p. kcyń. nie żył już 1499 r., kiedy to wdowa po nim Małgorzata kwitowała się wzajemnie z ran z Janem i Wojciechem braćmi z Obódna (Kc. 8 k. 25). Córce tego Jakuba L-go, Jadwidze, oprawił 1503 r. sumę 1.000 zł posagu Maciej Wrzesieński (P. 1389 k. 248). Z Małgorzatą, wdową po Jakubie L-im niewątpliwie identyczna Małgorzata h. Nałęcz 1-o v. Lisowska, 2-o v. w 1511 r. wdowa po Jakubie Warzymowskim, matka ks. Jana i Mikołaja L-ch, żyjąca jeszcze w 1515 r. (P. 786 s. 265; 866 k. 286). Z tych synów, Mikołaj z Lisowa pozywany był w 1485 r. przez Mikołaja i Wojciecha, braci z Lenartowa (G. 12 k. 112). Uczestniczył ów Mikołaj 1497 r. w wyprawie tureckiej (St. Pr. Pol. Pomn. VII 510). Dziedzic w Lisowie i Nożyczynie, miał w r. 1.500 termin ze strony synów Filipa Padniewskiego (G. 24 k. 109v). T. r. pięć łanów Nożyczynie zastawił za 60 kop gr długu braciom z Pątnowa (G. 18 s. 182). W 1502 r. wspólnie ze swym niedzielnym bratem ks. Janem, plebanem w Kazimierzu, wieś Popielewo w p. gnieźn. wyderkował za 200 zł Maciejowi Wrzesieńskiemu (P. 1389 k. 247v), swemu niewątpliwie szwagrowi. Występował jeszcze w 1503 r., jako poręczyciel Jana Łążeckiego w jego zatargu z bratankiem Wyszkiem Łążeckim (G. 25 k. 202). Nie żył już w 1511 r., kiedy to dla jego córki Anny jej stryj ks. Jan ustanowił na opiekunów babkę Małgorzatę, Andrzeja Jaktorowskiego, kantora gnieźnieńskiego (P. 786 s. 265). Babka i inni opiekunowie zawarli 11 IX 1515 r. umowę o jej rękę z Mikołajem Tomickim, wojskim łęczyckim i dworzaninem królewskim. Ślub wyznaczono na 18 XI t. r. (P. 866 k. 286). Już jako Tomicka, Anna w 1520 r. rezygnowała mężowi dobra Lisowo, Czarnydąb, Paniewo, Kobalnki, Dąbrowę, Popielewo i Nożyczyno w p. gnieźn., Mielnicę w p. kruszw. oraz Laski w p. kcyńskim (Boniecki). Wspominany wyżej ks. Jan, pleban w Kazimierzu, obok brata Mikołaja dziedzic w Lisowie 1503 r., obejmując scholasterię katedralną poznańską, legitymował się 1506 r. ze szlachectwa i stwierdził, że ojciec jego był h. Pomian, matka h. Nałęcz (Scr. Rer. Pol. IX, s. 361). Żył jeszcze 1511 r.

Małgorzata L., żona 1508 r. Wojciecha Chomiąskiego. Jan L. zw. Kociupcia, mąż Małgorzaty, która w 1511 r., już jako wdowa, kwitowała swoją rodzoną siostrę Katarzynę Słowikowską, żonę Andrzeja Ruchockiego z części po rodzicach w Drachowie Serowym i Mierucinie p. gnieźn. (G. 25 k. 183). Barbara, córka zmarłego Stanisława L-go, w 1512 r. żona Stanisława Bieganowskiego zw. Piksa z Bieganowa w p. pyzdr. (G. 335a k. 15v).Przeglądanie 17574 pozycji zakresu Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona308309310311[312]313314315316Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników