Przeglądanie 754 pozycji zakresu Morawscy - Myśniewscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona891011[12]13141516Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Morawscy - Myśniewscy
Moszczeńscy h. Nałęcz 1
@tablica

Moszczeńscy h. Nałęcz 2
@tablica

Moszczeńscy h. Nałęcz 3
@tablica

Moszczeńscy h. Nałęcz 4
@tablica

Moszczeńscy h. Nałęcz 5
@tablica

Moszczeńscy h. Nałęcz 6
@tablica

Moszczeńscy h. Nałęcz 7
@tablica

Moszczeńscy h. Nałęcz 8
@tablica

Moszczeńscy h. Nałęcz 9
@tablica

ta sama osoba. Synowie Michała i Neymanówny: Maksymilian, Adam i Wiktor, o których niżej. Ponadto: Melchior Fryderyk Adam, ur. w Charcicach 1798 r., nad którym ceremonii chrztu dokonano 25/IV. (LB Lubosz), Filip, bliźniak nie wiem którego z dzieci, zmarły w Luboszu 1800.3/II. r. (LM Lubosz). Z córek, zmarła dzieckiem w Charcicach 1789 r., pochowana 30/IX. r. (LM Chrzypsko). Prakseda, ur. w Luboszu 1795.13/X. r. (LB Lubosz), wyszła w Niedźwiadzie 1815.19/XI. r. za Ananiasza Gozimirskiego, żyjącego jeszcze w r. 1830, była wdową w r. 1848.

1. Maksymilian, syn Michała i Neymanówny, ur. około r. 1785, radca prefektury poznańskiej w r. 1813 (LC Św. Maria Magdal., Pozn.), dziedzic Skórek w r. 1830 (LC Kołdrąb), Niedźwiadu w r. 1833 (LB Kołdrąb), Żołędowa w r. 1839 (LC Czerlejno). Prowadził w r. 1862 z Kennemanem rokowania o sprzedaż Żołędowa za 380.000 tal., ale te rokowania rozchwiały sie (Dz. P., wiad. z 15/X.). Umarł w Żołędowie 1865.8/V. r., tam pochowany (Dz. P.). Pierwszą jego żoną, zaślubioną przed r. 1832 była Scholastyka Moszczeńska, córka Teodora, kasztelana inowrocławskiego, i Józefy z Mierosławskich, wdowa 1-o v. po Ignacym Goetzendorff Grabowskim, kasztelanicu elbląskim. Według Żychlińskiego umarła w Żołędowie w r. 1842. Maksymilian po jej śmierci, mając już lat 58, ożenił się 1843.28/XI. r. z Michaliną Gozimirską, córką dziedziców Kołrąbia (LC Kołdrąb), a więc niewątpliwie Józefa i Weroniki z Dobrenieckich(!). Umarła ona w Poznaiu 1848.9/XI. r., mając lat 34 (LN Św. Marcin, Pozn), pozostawiając trzymiesięczną córkę jedynaczkę, Jadwigę (Jadwigę Ludwikę Praksedę Michalinę), ur. w Poznaniu 1848.3/X. r. (LB Św. Marcin, Pozn.). Wyszła ona we Wrocławiu 1865.9/XI. r. za Ignacego hr. Mycielskiego, właściciela Siedmiorogowa (Gotha). Wniosła mu Żołędowo i Ostrowo, umarła w Poznaniu 1894.28/XII. r., pochowama w Gostyniu u Filipinów.

2. Adam (Adam Stanisław), syn Michała i Neymanówny, ur. w Chorcicach 1787.27/IX. r. (LB Chrzypsko), za Księstwa Warszawskiego podprefekt powiatu pyzdrskiego, potem w r. 1815 landrat powiatu wrzesińskiego. T. r. posesor Małego Gutowa, dziedzic Wydzierzewic w r. 1836 (LB Września), dziedzic Grzymisławic, umarł w Poznaniu 1858.29/V. r., pochowany w Czerlejnie (LM Czerlejno). Zaślubił we dworze we Wrześni 1815.11/VI. r. Jadwigę (Jadwigę Esterę) Grudzielską, ur. około r. 1794 (LC Września), córkę Leona i Teresy z Wilanowskich, która umarła w Poznaniu 1846.14/IV. r., mając 52 lata (LM Czerlejno). Pozostał syn Michał oraz córki, Prakseda i Waleria. Poumierali dziećmi, syn Bronisław Józef Jan, ur. w Opieszynie 1831.22/VI. r., i córka Józefa, ochrzcz. 1831.23/VII. r. (LB Września). Wspomniana wyżej Prakseda (Prakseda Teresa Zofia), ur. we Wrześni 1819.15/IV. r. (ib.), wyszła 1839.26/XI. r. za Floriana Pawłowskiego, właściciela Uścięcina, oboje żyli w r. 1841. Waleria (Waleria Scholastyka Anna), ur. we Wrześni 1820.7/IV. r. (ib.), zaślubiła 1840.19/X. r. Józefa Bieńkowskiego, dziedzica Słomczyc i Ostrowa, potem Wydzierzewic, zmarłego w Białymwdorze koło Koźmina 1881.26/IX. r., umarła 1904.8/IX. r.

Michał, syn Adama i Grudzielskiej, ur. w Wydzierzewicach około r. 1817, dzierżawca Nagrodowic w latach 1843-1848, właściciel Wydzierzewic 1845 r. Umarł w Tarnowie 1862.9/IV. r., nając 45 lat (LM Kostrzyń). Zaślubił w Poznaniu 1843.22/II. r. z Teresą Suchorzewską, córką Jana i Justyny z Suchorzewskich, ur. w Izdebnie około r. 1823 (LC Św. Maria Magdal., Pozn.), która wniosła mu Tarnowo w p. średzkim. Umarła tam 1888.1/IV. r., mając lat 67 (LM Kostrzyń; Dz. P.). Pozostały po nich tylko córki. Antonina, ur. 1843.31/XII., umarła tegoż dnia (LM Kleszczewo), Józefa Justyna, ur. 1844.30/XII. r. (LB Św. Maria Magdal., Pozn.), zmarła w Poznaniu 1845.17/III. r. (LM Kostrzyń). Lucyna (Lucyna Teresa), ur. w Nagradowicach 1846.31/XII. r. (LB Kleszczewo), wyszła 1873.23/X. r. za Bartłomieja Sokolnickiego z Pigłowic, który w r. 1873 od teściowej kupił za 80.000 tal. Tarnowo (1.426 m.m.) (Dz. P.). Umarła 1922.2/VIII. r., pochowana w Mądrem. Stanisława, ur. około r. 1847, wyszła 1871.25/VI. r. za Stanisława Sokolnickiego, oboje żyli jeszcze w r. 1888. Michalina, ur. 1848.22/VII. r. (LB Kleszczewo), niezamężna jeszcze w r. 1888 (LM Kostrzyń), potem, według Żychlińskiego, żona Kajetana Wierusz Kowalskiego.

3. Wiktor (Ignacy Wiktor), syn Michała i Neymanówny, ur. 1797.24/VII. r. (LB Lubosz). Oficer wojsk polskich, dziedzic Marcinkowa w r. 1848 (LB Czerlejno). Zmarł 1860.8/III. r., pochowany w Gąsawie (Dz. P.). Przed r. 1831 zaśłubił Prowidencję Zabłocką, córkę Franciszka z Lęgniszewa. Ich syn, Zygmunt Nepomucen, ur. w Niedźwiadzie 1831.10/IV. r. (LB Kołdrąb), zmarł młodo. Tak samo młodo pomarły córki, Cecylia Klementyna, ur. tamże 1832.18/XI. r., i Ludwika Marianna, ur. tamże 1833.5/XII. r. (ib.). Rodziców przeżyła z córek najmłodsza Wincenta (Wincentyna), ur. około r. 1835/1839, wydana w Poznaniu 1854.30/I. r. za Stanisława Jasińskiego, dziedzica Witakowic. Wiek jej w chwili zaśłubin podano na lat 19, ale, kiedy umarła w Poznaniu 1915.21/IV. r., miała sobie liczyć lat 76!. Zob. tablicę 10.

Agnieszka, w r. 1529 żona Wawrzyńca Grodzieńskiego (Grudzińskiego) z Gołańczy. Marianna ("Mościńska") wyszła około r. 1633 za Sebastiana Wolskiego (Epitafium u Franciszkanów Inowrocł.). Feliks (Mo-

Moszczeńscy h. Nałęcz 10
@tablica

szczyński) nie żył już w r. 1641, kiedy wdowa po nim Dorota Niegolewska, już wtedy 2-o v. żona Jerzego Pigłowskiego, oprawą daną jej przez pierwszego męża sumy posagowej 10.000 złp. na wsiach Chocień i Rzezewo oraz na młynie Ruda w p. brzeskim cedowała Janowi Tupadlskiemu (P. 1043 k. 18). Stanisław (Mościński), miecznik inowrocławski, 1647.3/VII. r. zapisał sumę Mikołajowi Bogurskiemu, nie żył już w r. 1684 (Z. T. P. 33 s. 544). Marianna, w r. 1656 żona Piotra Zbijewskiego, Jan, syn zmarłego Piotra, w r. 1660 zapisał dług 4.000 zł. żonie Małgorzacie Mariannie Ostrowskiej (In. 87 s. 285). Adam, już nieżyjący w r. 1663, ojciec: Wojciecha, Jana Dominika i Anny, żony Stanisława Zalewskiego. Z nich, Wojciech w imieniu własnym i rodzeństwa prawa do spadku po ciotce ich Jadwidze z Kociuskich Zaleskiej, podsędkowej ziemskiej sieradzkiej, scedował t. r. Janowi Boruckiemu, podstolicowi brzeskiemu kujawskiemu (P. 1073 k. 152v). Anna, żona Władysława Przybysławskiego, i panna Barbara, córki zmarłego Jana M-go, zaś wnuczki Jakuba, również zmarłego, Teresa, żona Jana Kolczyńskiego, i panna Barbara, córki zmarłego Wojciecha M-go, należały w r. 1695 do sporej gromady spadkobierców zmarłej bezpotomnie Jadwigi z Kociuskich, 1-o v. Włościejewskiej, 2-o v. Strykowskiej 3-o v. Zaleskiej, sędziny sieradzkiej, a to z głowy zmarłego Andrzeja Kociuskiego (P. 1130 XI k. 65). Zofia Słonecka, wdowa po Jakubie M-im, oraz synowie jej, Franciszek i Kazimierz M-cy w r. 1665 (Z. T. P. 31 s. 546). Marianna (Moszczyńska) przed r. 1706 wyszła za Jakuba Raciborskiego. Bogumiła M-a w Leszcz była 1706.30/V. r. chrzestną urodzonego w Leszczach syna powyższej Marianny Raciborskiej (LB Tuczno). Panna Julia (Moszczyńska) z Oporówka, chrzestna 1710.13/XII. r. (ib.). Feliks Michał, komornik ziemski brzeski-kujawski, pisarz grodzki przedecki, już nie żyjący w r. 1727, ojciec: Antoniego Dominika i Kazimierza, t. r. podpiska grodzkiego przedeckiego (In. 71 k. 6). Ten Antoni Dominik, komornik brzeski-kujawski i pisarz grodzki przedecki, w r. 1718 mąż Marianny Pławińskiej, córki Dadźboga i Franciszki z Piotrowskich, wspólnie z żoną t. r. kwitował się z jej matką, zamężną 3-o v. za Grabskim, z racji dóbr Pławino (In. 106 k. 30). W r. 1727 kwitował brata Kazimierza z 6.300 tynfów. Marianna, w latach 1730-1732 żona Władysława Garczyńskiego. Apolinara (Apolonia), w latach 1743-1769 żona Bąkowskiego, stolnika inowrocławskiego, umarła 1774.10/IX. r., licząc lat 89, pochowana w Łabiszynie u Reformatów. Ignacy nie żył już w r. 1745, kiedy wdowa po nim Marianna Myślęcka, córka Kazimierza i Ewy z Umińskich, uzyskała zapis 1.000 tynfów długu od Antoniego Trzebińskiego, posesora Będzitowa (In. 113 k. 57v, 65v). Panna Anna, chrzestna 1754.27/X. r. (LB Ceradz). Marianna, w r. 1756 wdowa po Konstantym Brudzewskim. Kazimierz, miecznik inowrocławski, sędzia grodzki kowalski w r. 1758 (G. 99 k. 58). Moszczeńska, z domu Zborowska, w r. 1760 zapisała 2.000 zł. Annie z Midletonów Zielińskiej (Ws. 93 k. 279v). Agnieszka wyszła 1763.14/II. r. za Józefa Pławińskiego, skarbnika brzeskiego-kujawskiego, z czasem podczaszego przedeckiego, dziedzica Rycewa i Dobrogościc, umarła w Dobrogościcach 1785.12/VII. r., pochowana w Łabiszynie. Pani Marianna, dziedziczka Kazimierza, i panna Dorota M-e, chrzestne 1769.18/VII. r. (LB Cerekwica). Może ta sama pani Marianna z Kazimierza, chrzestna 1810.5/VIII. r. (LB Cerekwica). Józef, chrzestny 1773.16/III. r. (LB Potulice). Andrzej, podstoli kowalski, i Marianna z Wysockich, rodzice Agnieszki, w r. 1775 żony Konstantego Kalksteina, chorążego bydgoskiego (G. 102 k. 50). Matka tego Kalksteina, Ludwika z Grabowskich, wspólnie z synem i synową t. r. skwitowała zięcia swego syna z 10.000 złp. posagu Agnieszki (ib. k. 42v). Józefa wyszła przed 1782.10/XI. r. za Stanisława Słubickiego, chorążyca bydgoskiego, dziedzica Bąbolina. Słubicki, potem miecznik bydgoski, umarł w Bąbolinie 1794.16/III. r., ona umarła tamże 1806.7/V. r., w wieku lat 41. Jej rodzoną siostrą była Bogumiła M-a, chrzestna 1793.20/X. r. (LB Ostrowo k. Gniewkowa). Panna Teresa, chrzestna w latach 1784-1785 (LB Lisewo Kośc.). Stanisław Krzysztof, podkomorzy J.Kr.Mci, mąż Teresy z Lubrańca Dąmbskiej, już nie żyjącej w r. 1785, miał z nią syna Anastazego. Ten Anastazy "Nałęcz M-i" zaślubił w Poznaniu 1785.24/XI. r. Józefę Mierosławską, wdowę 1-o v. po Teodorze Moszczeńskim, kasztelanie inowrocławskim (LC Św. Marcin, Pozn.). T. r. małżonkowie spisywali wzajemne dożywocie (P. 1362 k. 631v, 532). Leon, starosta inowłodzki, wielki mistrz ceremonii dworu saskiego, kawaler orderu Orła Białego, w r. 1780 kwitował swą żonę Ludwikę Załuską, córkę Jana Prospera, kuchmistrza wielkiego koronnego, i Wiktorii z Szołdrskich (P. 1357 k. 349). Łukasz, podstoli radomski, mąż Symforozy Niszczyńskiej, wdowy 1-o v. po Joachimie Czernym, chorążym oświęcimskim, która w r. 1787 dobra Neklę z przyległościami sprzedała Józefowi Skórzewskiemu, staroście gnieźnieńskiemu (P. 1369 k. 495v). Józef, chrzestny 1793.28/VII. r. syna małżonków Przepałkowskich (LB Św. Marcin, Pozn.). Maciej, podczaszyc bracławski, zamieszkały w parafii kłobskiej województwa brzeskiego (z Rzeżewa?), zaśłubił 1795.25/VIII. r. Michalinę Jeske (Jeszke), córkę Dawida, z Marcinkowa (LC Inowrocław). Józef, posesor Rogaczewa, chrzestny 1804.10/IX. r. (LB Kościan). Ludwika, z Dębiny, chrzestna 1806.6/III. r. (LB Otorowo).

Józef, liczący lat 30, zaśłubił 1807.19/VII. r. (Wiktorię Loga ("z Bielickich Losonka"), 25-letnią pannę z Janocina (LC Chełce). Ich syn, Aleksander Wojciech, ur. w Rusinowie 1811.29/IV. r., podawany do chrztu 5/V. t. r. przez Jana M-go, posesora Janocina (LB Chełmce). Córka Józefa Julianna, ur. w Bąbolinie 1816.16/II. r., a jej chrzestnymi byli Stanisław i Marianna z Sulerzyskich M-cy, dzierżawcy Bąbolina, Ksawery i Tekla M-cy, Maksymilian i Emilia M-cy (LB Ostrowo k. Gniewkowa). Wsakuje to na bliskie jakieś pokrewieństwo Józefa z tymi M-imi, o których pisałem już na poprzednich kartach. Chyba ta sama panna Józefa M-a, chrzestna 1828.23/VII. r. (LB Września).

Anna (Anna Monika), w latach 1809-1830 żona Augustyna Grabowskiego, posesora Goli, potem Dziembowa. Jej dziecko trzymała do chrztu 1809.19/III. r. Marianna M-a, prababka Grabowskiego (LB Stary Gostyń). Umarła Anna, będąc już wdową, w Poznaniu 1864.31/XII. r. w wieku lat 73 pochowana w Morzewie. Hr. Stanisław, ze Szczytnik, chrzestny 1815.25/IV. r. (LB Gułtowy). Józef, dziedzic Rogaczewa Małego w latach 1815-1818 (LB, LC Wyskoć). Aniela, w r. 1819 żona Tadeusza Radońskiego, dziedzica Bieganowa.

Florian, kapitan wojsk polskich, dziedzic Rzeczycy 1826 r. (LB Ostrowo n. Gopłem), z żony Adaminy Bielskiej (Bilskiej) miał syna Alfonsa i córkę Adaminę (Adaminę Malwinę), która w wieku lat 22 zaślubiła 1843.28/X. r. Apolinarego Mieczkowskiego, dziedzica Zbyszewa. Świadkiem ich ślubu był Emilian M., dziedzic Karska, świadkujący również i 1845.18/VI. r. (LB Ostrowo n. Gopłem). Alfons, działacz niepodległościowy i społeczny, dziedzic Rzeczycy, umarł tam 15/IV. w 74-ym roku życia i tam pochowany (Dz. P.). Z żony Eufemi Krukowskiej miał córkę Zofię, która w Warszawie u Karmelitów zaśłubiła 1879.7/X. r. Józefa Bielickiego, właściciela Drzązgowa w w gub. kieleckiej (ib.). Józefa, dziedziczka Kołdrąbia, chrzestna 1831.17/V. r. (LB Kołdrąb). Adam, "konsyliarz" (radca, landrat?), chrzestny 1844.6/VII. r. (LB Św. Małgorzata, Pozn.). Teresa, dziedziczka Grzymisławic, chrzestna 1852.30/VI. r. (LB Kleszczewo). Hr. Antonina M-a, z Paryża, chrzestna 1853.26/II. r. (LB Niepart). Nepomucena, dziedziczka Bielewa, chrzestna 1856.1/IV. r. (LB Św. Marcin, Pozn.). Michał zmarł w Tarnowie koło Kostrzynia 1862.9/IV. r. (Dz. P.). Maria, zamężna pułkownikowa Mlicka, umarła w Poznaniu 1865.1/VII. r., pochowana w Kazimierzu koło Szamotuł (Dz. P.). Teresa, dziedziczka Tarnowa, chrzestna 1867.15/XI. r. (LB Dolsk). Teodor, z Kowalewka, w r. 1860 (krótko przed 24/VII.). Od Kazimierza Brodowskiego kupił Pawłowo w p. wągrow. (2.050 m.m.) (Dz. P.). Maria, w r. 1874 żona Antoniego Bronikowskiego z Ziemięcina. Stanisław, właściciel Skorzęcina koło Witkowa, umarł tam 1881.4/IV. r., pochowany w Ostrowitem. Moszczeńska ze Skorzęcina sprzedała te dobra w r. 1890 za 145.000 m. pani E. Boy z Dzięcina (Dz. P., wiad. z 22/IX.). To niewątpliwie wdowa po Stanisławie, a więc zapewne Karolina Cunow, zmarła 1913.10/II. r. w Nadziejewie, w domu córki Poplińskiej, pochowana w Mądrem (Dz. P.). Ta córka Karoliny i zapewne Stanisława, Zofia M-a ze Skorzęcina, wyszła 1886.14/VII. r. w Ostrowitem Prymasowskim koło Trzemeszna za Jana Poplińskiego, wtedy zamieszkałego w Wierzenicy (Dz. P.). Był w latach 1891-1899 administratorem Nadziejewa koło Środy, własność katolickiego Seminarium Duchownego w Poznaniu (LB Mądre). Umarła w 70-ym roku życia, 1936.23/II. r., pochowana w Koszlewach (Dz. P.). Henryk, zmarły 1883.8/VI. r., pozostała wdowa i rodzeństwo (ib.). Maria, żona sędziego Echausta, umarła 1887.9/XII. r., pochowana w Trzemesznie (ib.). Owdowiała Helena M-a miała córka Gabriela, zmarła w piątym roku życia 1887.22/X. r. (ib.). Może ta sama Helena donosiła 1892.17/IV. r. o śmierci swej jedynej siostry Stanisławy Urbańskiej? (ib.). Antoni, właściciel Czekanowa w p. wągrow. 1887 r. (Dz. P. z 15/II.). Antoni od Gołkowskiego kupił w r. 1892 dobra ryc. Augustowo w p. bydg. (1.700 m.m.), płacąc 175.000 m. (Dz. P., wiad. z 8/I.) Waleria, zamężna Sydow, zmarła w Inowrocławiu 1895.25/IV. r., pozostawiając męża, dzieci i wnuki (ib.). Teodor zmarł w Lesznie 1903.10/II. r., o czym zawiadamia matka i rodzeństwo, ojciec więc już nie żył (ib.). Moszczeński dobra Dolne Skrzydłowo koło Kościerzyny w r. 1905 sprzedał za 180.000 m. dr Liedtkemu, Niemcowi (ib.). Aleksandra, z domu Cunow, licząca lat 85, umarła w Poznaniu 1910.20/XII. r. (ib.). Jadwiga, zarządczyni domu Kazimierza Głębockiego w Psarskiem, umarła tam 1913.21/I. r., tam też pochowana (ib.). Witold umarł w Charlottenburgu 1914.5/VI. r., pochowany w Cerekwicy koło Żnina (Dz. P.). Polegli w r. 1920 jednego dnia 17/IV., bracia Andrzej, kończący 24-y rok życia, podchorąży pułku ułanów wielkopolskich, i Władysław w 22-im roku życia, podporucznik i dowódca kompanii 1 pułku strzelców wielkopolskich. Pierwszy z nich zginął na froncie poleskim. Obaj pochowani w Kozielsku (ib.). Mieczysław zmarł 1922.4/III. r., pochowany w Kozielsku (ib.). Maria z domu Nehring, 1-o v. M-a, 2-o v. Romanowa, umarła w Poznaniu 1932.5/V. r., pochowana w Płowężu (ib.). Maria z M-ch Potocka, zmarła w Puszczykowie 1938.14/VII. r. (ib.).Przeglądanie 754 pozycji zakresu Morawscy - Myśniewscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona891011[12]13141516Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników