Przeglądanie 754 pozycji zakresu Morawscy - Myśniewscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona34353637[38]

Morawscy - Myśniewscy
Myśliccy
Myśliccy. Kazimierz, syn zmarłego Franciszka, skarbnika włodzimierskiego, i również zmarłej Rozalii Hurynowicz Arawinkówny, sumę na Słaboszewie w p. kon. cedował kolegium S. J. (Ws. 88 k. 9-11, zapis niedokończony).

Myslikówna
Myslikówna Ludwika, żona 1-o v. Chryzostoma Nekandy Trepki, dziedzica Parcic, 2-o v. w r. 1725 żona Jana Kosseckiego (Z. T. P. 43 k. 541).

Myślińscy h. Jastrzębiec
Myślińscy h. Jastrzębiec z Myślina w pow. płockim (śreńskim). Jan M. z Myślinina(!), w r. 1622 plenipotent Marcina Padniewskiego, kasztelanica kamieńskiego (Kc. 127 k. 666v).

Łukasz, w r. 1651 już nie żyjący, miał synów, Piotra i Zygmunta.

1. Piotr (Piotr Paweł), syn Łukasza, zawierał w r. 1650 kontrakt z małżonkami Andrzejem i Zofią z Trąmpczyńskich Święcickimi pod zakładem 1.200 złp. (I. Kon. 53 k. 290v). Żenią się w r. 1651 z Katarzyną z Mierosławic Goryńską, córką Marcina, oprawił jej 16/X., krótko przed ślubem na połowie dóbr we wsiach Myślino i Zwierzchów p. płoc. posag 3.000 złp. (I. R. D. Z. Kon. 56 k. 290, 291). Oboje dostali w r. 1658 od jej sióstr zapis 2.000 złp. długu na wsiach Gorynino i Lubomyśle (I. Kon. 56 k. 356). Za kontraktem spisanym w Mikorzynie 1672.30/XI. r. sprzedali wieczyście w r. 1673 części Gorynina, Sławęcina, Lubomyśli za 7.000 złp. Stanisławowi Andrzejowi Trzebickiemu, chorążemu sieradzkiemu (ib. 60 k. 452). Katarzyna Goryńska kościołowi w Kleczewie, parafialnemu Gorynina, w r. 1674 zapisała dług 800 złp. (ib. k. 712v). Chyba już nie żyła w r. 1676, kiedy Piotr M. prawa i zapisy na Goryninie i Sławęcinie cedował jej siostrzeńcom, dzieciom Macieja Szczycińskiego i Jadwigi Goryńskiej (Kc. 131 k. 569). Żeniąc się powtórnie z Elżbietą z Komorza Kurcewską, córką Stanisława i Zofii Kobelnickiej zobowiązał się w r. 1677 wobec jej braci, iż jej "z miłości małżeńskiej" zapisze 1.200 złp. Do zobowiązania tego przyłączył się też jego bratanek Wojciech M., nie wiem czyj syn? (I. Kon. 60 k. 1013; Ws. 76 k. 298v, 299). Temu bratankowi zobowiązał się t. r. sprzedać za 2.000 złp. pewne części w Dźwiersznie, Myślinie i Bojanowie p. śreń. (I. Kon. 60 k. 1013v). Oboje małżonkowie w r. 1691 kwitowali Mateusza Golińskiego z kontraktu o wieś Spławie oraz z sumy 1.400 zł., a Elżbieta kwitowała brata Jana Kurcewskiego z 1.400 złp., jako części sumy 2.000 zł. (Ws. 76 k. 298v, 299). Piotr żył jeszcze w r. 1696 (I. Kon. 70 k. 107v). Elżbieta, będąc już wdowa, w r. 1698 cedowała sumę 1.400 złp. swemu zięciowi, Stanisławowi Ryniewieckiemu (Py. 156 s. 71). Nie żyła już w r. 1710 (P. 1145 k. 114v). Syn Piotra i jej, Antoni, córki, Teresa, w r. 1698 żona Stanisława Ryniewieckiego (Hryniewieckiego?), i Jadwiga, która od brata Antoniego w r. 1710 uzyskała cesję 300 zł. jako części z sumy 2.000 złp. posagowej ich matki a będącej u Jana Kurcewskiego, pisarza grodzkiego konińskiego (P. 1415 k. 114v). Ta Jadwiga pod imieniem Magdaleny była dominikanką w Poznaniu i w r. 1719 cedowała swemu konwentowi 500 zł. z sumy 800 zł. stanowiącej zapisanej w r. 1710 przez wuja Łukasza Franciszka Kurcewskiego (Kośc. 312 s. 6).

2. Zygmunt, syn Łukasza, zapisał w r. 1653 sumę 1.567 zł. bratu stryjecznemu Andrzejowi, synowi zmarłego Michała (Py. 151 s. 300). Wspólnie z żoną, Anną Wysocką, brał w r. 1663 zastawem od Andrzeja z Łaska Russockiego i żony jego, Eufrozyny Gniewkówny, pod zakładem 680 złp. części we wsiach jarotki i jabłonki (I. Kon. 58 k. 232). Oboje wydając córkę Jadwigę za Wojciecha Krąpiewskiego, zawierali z nim w Wilczogórze 1676.4/II. r. kontrakt małżeński pod zakładem 3.000 złp. (G. 85 k. 284). Połowę owej Wilczogóry w p. gnieźn., kupioną w r. 1670 od Stanisława Franciszka Tomickiego, asesora ziemskiego michałowskiego, Zygmunt M. w r. 1680 zobowiązał się sprzedać za 11.000 zł. Świętosławowi Niemojewskiemu (I. Kal. 140 k. 29). Był dziedzicem wsi Łączewna w pow. przedeckim (I. Kal. 185/189 k. 159). Żył jeszcze w r. 1694 (py. 196 s. 84). Syn Jakub. córka Jadwiga, żona 1-o v. Franciszka Przybysieckiego, wyszła 2-o v. w r. 1676, krótko po 4/II., za Wojciecha Krąpiewskiego, a żyli jeszcze oboje w r. 1694.

Jakub, syn Zygmunta i Wysockiej, żenił się w r. 1694 z Franciszką Kurcewską, córką Wojciecha i Anny Golskiej, z którą to Anna, już wdową spisywał w Szymanowicach kontarkt o rękę jej córki (Py. 196 s. 84). Nie żyła już Franciszka w r. 1723 (P. 1191 k. 67), Jakub zaś umarł w r. 1723 lub 1724 (ib.; Kośc. 314 s. 274). Syn jego Wojciech. Córka Agata Apolonia, ur. w Lenartowicach, ochrzcz. 1704.1/II. r.

Wojciech, syn Jakuba i Kurcewskiej, w r. 1723 kwitował z posagu zmarłej matki wujów swych, Franciszka, Andrzeja i Macieja Kurcewskich (P. 1191 k. 67), zaś wuja Franciszka też i w r. 1724 z sumy 2.000 złp. zapisanej sobie w r. 1723 (Kośc. 314 s. 274). Chyba ten sam Wojciech był w r. 1725 towarzyszem chorągwi pancernej wojewody kaliskiego (LB Grodzisko k. Pleszewa). Wraz z żoną Anną Dominikowską, córką Stanisława i Zofii Kiedrzyńskiej, wdową 1-o v. po Antonim Mycielskim, spisywali w r. 1732 wzajemne dożywocie (I. Kal. 168/170 s. 770). Oni oboje byli zastawnikami na trzy lata Trzebowa i w r. 1740 kwitowali się z

@tablica

Maciejem Kurcewskim z zawartego w r. 1735 kontraktu (I. Kal. 177 s. 278) Anna kwitowała w r. 1746 brata Antoniego ze swej porcji dóbr ojczystych (I. Kal. 185/189 k. 83, 85). Współspadkobierca po dziadzie Zygmuncie M-im wsi Łączewna w p. przedeckim, sprzedał w r. 1747 tę wieś za 16.000 zł. Mateuszowi Molskiemu, skarbnikowi smoleńskiemu (I. Kal. 185/189 k. 159). Anna z Dominikowskich miała w r. 1774 sumę 13.300 złp. na Przebysławicach w p. kal. (ib. 214/216 k. 193). Wojciech t. r. swoją poddaną z dóbr arcybiskupich Malanów dał posesorowi tej wsi, Michałowi Kiedrzyńskiemu (I. Kon. 80 k. 290). Nie żyła już Anna w r. 1775 (ib. k. 2), Wojciech natmiast żył jeszcze w r. 1787 (I. Kal. 227 k. 359). Syn Ignacy. Z córek, Rozalia, w r. 1754 żona Jana Ligockiego, wdowa w r. 1775. Apolonia, w latach 1782-1790 żona Kajetana Trzebiatowskiego. Barbara, w r. 1765 żona Franciszka Pągowskiego, wdowa w latach 1784-1785.

Ignacy, syn Wojciecha i Dominikowskiej, w r. 1775 plenipotent siostry Ligockiej (I. Kon. 80 k. 2), w imieniu własnym i ojca kwitował w r. 1776 z 665 zł. wdowę Katarzynę z Tworzyjańskich Gajewską, kasztelanową rogozińską (I. Kal. 214/216 k. 121). Plenipotent siostry Trzebiatowskiej w r. 1782 (I. Kon. 82 k. 332) i 1790 (ib. 84 k. 193). Posesor Królikowa, chrzestny 1782.8/VI. r. (LB Mokronos). Zaślubił 1782.14/IX. r. Elżbietę Milewską (LC Mokronos), córkę Adama i Marianny Górskiej. Mieszkali po ślubie we wsi Suśnie (ib.). Spisali wzajemne dożywocie w r. 1787 (I. Kal. 227 k. 359). Ignacy żył jeszcze 1795.4/XI. r. (LB Janków) a Elżbieta umarła 1796.23/V. r., mając lat 46 (LM Janków). Zob. tablicę.

"Szl." Andrzej, mąż Doroty Grabeckiej, wdowy 1-o v. po Jakubie Brulińskim, która w r. 1679 wraz z synem i córkami swymi zrodzonymi z pierwszego męża kwitowała synagogę pyzdrską (Py. 154 s. 58). Józef zmarł w Stdzieńcu, pochowany 1713.7/X. r. (LM Rogoźno). Katarzyna Rębieska, 1-o v. Gniazdowska, 2-o v. M-a, zmarła 1716.6/X. r. (A. B. Koźmin W. 50). N., ekonom starostwa kościańskiego, świadek 1759.26/XI. r. (LC Kościan). Piotr (Myslynski) zmarł w Piotrowie 1769.9/IV. r. w wieku ok. 70 lat (LM Św. Michał, Gniezno). Kazimierz, w r. 1773 występował jako brat cioteczno-rodzony sióstr Skierskich, rodzących się z Petronelli Chwalęckiej (I. Kal. 209/213 k. 105). Kazimierz, w r. 1776 ojczym i opiekun Katarzyny, córki zmarłego Józefa Nieniewskiego, urodzonej ze swej żony Wiktorii Nowowiejskiej (ib. 214/216 k. 98). Chyba ten sam Kazimierz zabił się w Korzkwach 1780.14/XI. r. wskutek upadku z konia (LM Czermin). Franciszka córka Kazimierza i Nowowiejskiej, była w r. 1786 żoną Wojciecha Gęślickiego(?) (I. Kal. 226 k. 270). Wincenty, towarzysz kawalerii narodowej, świadek 1792.20/IX. r. (LC Rogoźno). Karol, chrzestny 1810.1/I. r. (ŁB Przemęt).

Myśliszewscy, Myśleszewscy
Myśliszewscy, Myśleszewscy z Myśliszewa, Myśleszewa w pow. pozn. wsi dzisiaj nieznanej, leżącej koło Łagówca. Pecz Smolka z Myśleszewa w r. 1416. Franciszek, dziedzic w Myśleszewie w r. 1491 (Kozierowski, BNT II). Katarzyna, żona Dziersława, wraz z dziećmi swymi, dziedzice w Myśliszewie, pozywali w r. 1424 Agnieszkę z Lutola i Małgorzatę z Bukowca o ojcowiznę tych dzieci w Myśliszewie i Łagowcu (P. 7 k. 161v). Dobrochna M-a, żona Piotra Szota z Drozdowic, miała w r. 1442 sprawę z Małgorzatą niegdy Puchaliną z Drozdowic (Gr. Kal. 6 k. 143v).

Myśniewska
Myśniewska Marianna, w latach 1652-1658 żona Piotra Pełczyckiego (Py. 152 s. 111, 153 k. 150).Przeglądanie 754 pozycji zakresu Morawscy - Myśniewscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona34353637[38]