Przeglądanie 754 pozycji zakresu Morawscy - Myśniewscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona4567[8]9101112Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Morawscy - Myśniewscy
Moskorzewscy h. Pilawa
Moskorzewscy h. Pilawa, wyszłi z Moskorzewa (Moskorzowa, dziś Moskarzew) w p. lelowskim wojew. krakowskiego. Hieronim, mąż Reginy z Chorechowic Dudyczówny, córki Andrzeja, radcy cesarskiego, która w r. 1598 kwitowała swych braci, Aleksandra, Daniela i Hieronima Dudyczów z majątku po rodzicach (Ws. 16 k. 46). Mąż na wsiach Czarnków Wielki i Mały (dziś Czarkowy) i na wsi Żukowice w p. wiślickim t. r. oprawił jej 3.000 zł. posagu (Ws. 204 k. 51v). T. r. wraz z Elżbietą ze Zborowa, wdową po Andrzeju Dudyczu, matką swej żony, i z jej braćmi Dudyczami części w mieście Smiglu oraz we wsiach Koszonowo, Niestaszkowo, Glińsko Małe i Wielkie, Nowawieś, i w pustce Unino sprzedał za 20.000 złp. Stanisławowi Cykowskiemu (P. 1402 k. 704).

Eremian M. zapisał przed r. 1619 w grodzie piotrkowskim Mikołajowi Ciesielskiemu sumę 500 zł. (N. 171 k. 572v). Antoni, dzierżawca wsi Sośnia, chrzestny 1754.5/II. r. (LB Mokronos), nazwany 1755.30/VI. r. dzierżawcą Mokronosa (ib.). Marian i Anna ze Stradomskich, rodzice Pawła (I. Kal. 209/213 k. 39). Ten Paweł, dzierżawca biskupskiego klucza bukowskiego w latach 1754-1758 (LB, LM Duszniki), dziedzic Krobanowa w p. szadkowskim 1761 r. (P. 1331 k. 197), dziedzic Magnuszewic w p. kal. umarł między 1763.25/VI. r. a 1765 r. (I. Kal. 206/208 k. 63; P. 1340 k. 18v). W zapisie z r. 1780 nazwany częśnikiem wieluńskim (I. Kal. 220 k. 366). Pierwszą jego żoną była Antonina Skórzewska, córka Stanisława i Marianny Słotwińskiej (ib. 214/216 k. 203), zmarła w Dusznikach 1758.7/IV. r., pochowana w Woźnikach (LM Duszniki). Po raz drugi ożenił się Paweł z Krystyną Skórzewską, córką Antoniego i Zofii z Szlichtinków. Zeznał na jej rzecz zapis przedślubny 1760.21/VII. r., a posag 8.712 zł. oprawił jej 1761.16/XI. r. (I. Kal. 209/213 k. 39). Ta Krystyna, dziedziczka Magnuszewic, chrzestna 1767.16/XI. r. (LB Mokronos) zawierała w r. 1772 układ z pasierbami, oni zaś kwitowali ją z opieki (I. Kal. 209/213 k. 39). Testament spisywała 1776.11/V. r. w Kamiennej (ib. 225 k. 278), bezdzietna, nie żyła już w r. 1779 (P. 1356 k. 139). Z pierwszej żony synowie: Aleksander, Mikołaj i Egidiusz. Z nich, Aleksander (Aleksander Andrzej), ur. około r. 1750, działał w r. 1765 mianując plenipotentów, w asyście "brata" Stanisława Jaxy Żeromskiego (P. 1340 k. 18v). Sam był plenipotentem macochy Krystyny (I. Kal. 206/208 k. 63), co mogłoby nieco dziwić, miał bowiem zaledwie lata sprawne. Wspólnie z braćmi dziedzic Magnuszewic w p. kal., Krobanowa i Krobanówka w p. szadk., zawierał w r. 1772, jak już widzieliśmy, układ z macochą. Umarł w Magnuszewicach w r. 1773, pochowany 9/III. (A. B.; Koźmin, W. 50). Mikołaj (Mikołaj Ksawery), ur. w Dusznikach 1754.2/XII. r. (LB Duszniki), współdziedzic Magnuszewic, umarł bezpotomnie między r. 1773 a 1779 (I. Kal. 209/213 k. 193; P. 1356 k. 139). Trzeci z braci, Egidiusz cz. Idzi (Manswet Egidiusz), ur. w Dusznikach 1756.3/IX. r. (LB Duszniki), obok brata Mikołaja dziedzic Magnuszewic, wieś tę 1773.24/VII. r. wydzierżawił pod zakładem 7.200 złp. Stanisławowi Sadowskiemu, pisarzowi grodzkiemu wałeckiemu (I. Kal. 209/213 k. 193). Spadkobierca panny Anny Słotwińskiej, ciotki swej matki, sumę po niej 800 zł. cedował w r. 1776 swej ciotecznej siostrze, pannie Agacie Rupniewskiej, rodzącej się z Katarzyny Skórzewskiej (ib. 214/216 k. 203). Jedyny spadkobierca braci, pomarłych bezpotomnie, 1779 r. (P. 1356 k. 139), dziedzic Krobanowa Wielkiego i Krobanówka w p. szadkowskim, Magnuszewic, Zmysłowa i Pędzewa w p. kal. 1780 r. (ib. 220 k. 366). Podkomorzy J. Kr. Mci w r. 1781 (ib. 221 k. 250), komisarz cywilno-wojskowy wojew. kaliskiego w r. 1791 (ib. 231 k. 259), żył jeszcze 1803.26/XI. r. (LB Borek), a może i dłużej, jeśli to on tytułowany 1810.16/XI. r. "pułkownikiem J.Kr.Mci, z Magnuszewic" (LB Wyganów). Żoną jego była Ludwika Mycielska, córka Aleksandra, generała porucznika wojsk koronnych, i Marianny Dahlke, zaślubiona przez 1788.9/III. r. (LB Dobrzyca), wraz z którą w r. 1791 kwitował jej rodziców z posagu 20.000 złp. (I. Kal. 231 k. 259). Żyła ona jeszcze 1801.11/II. r. (LB Magnuszewice).

Mossakowscy, Mosakowscy h. Jastrzębiec
Mossakowscy, Mosakowscy h. Jastrzębiec ze wsi Mossaki w ziemi ciechanowskiej. Paweł (Moszakowski), syn zmarłego Andrzeja,, mąż Anny Zdrowskiej, córki Macieja, w r. 1649 kwitował z 200 zł. Piotra Mańkowskiego (I. Kal. 115 s. 1485). Umarł t. r. i owdowiala Anna skwitowała Mańkowskiego ze 100 zł. na poczet 200 zł. (ib. s. 1943).

Wojciech z żoną Dorotą Szydłowską zobowiązali się w r. 1695, iż dom swój w Gnieźnie, na Grzybowie, sprzedadzą za 280 złp. Marcinowi Chełchowskiemu i żonie jego Jadwidze ze Zbierskich (G. 90 k. 39v).

Franciszek, z Orłowa kupił w r. 1889 folwark Pływaczewo (Pływaszowo?) koło Kowalewa w Prusach Zachodnich, stanowiący dawniej własność Jana Pomierskiego, a ostatnio należący do masy spadkowej po Adolfie Giełdzińskim (Dz. P., wiad. z 12/IX.). Od Romana Działowskiego w r. 1910 kupił dobra rycerskie Jagnuszewice w Prusach Zachodnich (Dz. P.) i tam zmarł 1918.13/V. r., pochowany w Jabłonowie. Pozostawił żonę i syna (ib.). Atanazy, agent, i Weronika z Tworowskich, rodzice Mieczysława Hieronima, ur. w Poznaniu 1906.11/XII. r. (LB Św. Marcin, Pozn.). Łucja, żona członka Towarzystwa młodych Przemysłowcow w Poznaniu, umarła tam 1931.9/VIII. r. (Dz. P.).

Mostowscy h. Dołęga
Mostowscy h. Dołęga wyszli z Mostowa w pow. szreńskim wojew. płockiego. Piotr, podkomorzy płocki, w r. 1616 mąż Zofii Baranowskiej, wdowy 1-o v. po Hieronimie Gembarcie (P. 143 k. 234). Jadwiga, w latach 1641-1647 wdowa po Wojciechu Nieborskim, nie żyła już w r. 1695. Mikołaj, syn zmarłego Jarosza (Hieronima), od Pawła i Wawrzyńca braci czarnockich w r. 1649 kupił za 2.000 złp. części wsi Czarnocino (Czarnocinko?) i Ważyno w wojew. płockim (P. 1424 k. 811v). Żył jeszcze w r. 1652 (N. 225 k. 364v). Wojciech, skarbnik płocki, i Ewa z Zielińskich, rodzice ks. Aleksandra, kanonika kujawskiego i płockiego, instalowanego 1697.20/X. r. na kanonii gnieźnieńskiej doktoralnej fundi Jezierzany, a 1699.29/IV. r. na kanonii fundi Sobiekursko. Był Aleksander w r. 1711 proboszczem katedralnym włocławskim (P. 282 II k. 296). Mianowany kantorem gnieźnieńskim, objął tę godność 1732.3/II. r. Archidiakon 1733.5/III. r., był też w r. 1713 deputatem na Trybunał Koronny, a w latach 1735 i 1742 prezydentem Trybunału (G. 92 k. 140v; Korytkowski). Umarł w Piotrkowie 1742.20/III. r. (ib.) i t. r. jako jego spadkobierczyni występowała bratanica Konstancja z M-ch Komecka, córka Franciszka (I. Kal. 178/180 s. 318). A więc Franciszek był bratem ks. Aleksandra i to zapewne rodzonym. Ten Franciszek z żony Teresy Jasińskiej (oboje nie żyli już w r. 1729) miał synów, Jakuba i Jana, oraz córkę Konstancję, w latach 1741-1753 wdowę po Franciszku Komeckim, podstolim inorocławskim. Jakub dla podniesienia z dóbr Płochocin sumy posagowej swej matki dał w r. 1729 plenipotencję bratu Janowi (ib. 167 s. 351). Ten Jan, bezdzietny, nie żył już w r. 1760 (ib. 202/203 k. 124v). Jakub, mąż Katarzyny Rudnickiej, córki Wojciecha, wspólnie z nią w r. 1721 zapisał sumę 2.250 złp. na części Brzezia Mikołajowi Swinarskiemu. Z tej sumy Jan Swinarski, brat stryjeczny Mikołaja, skwitował w r. 1735 Katarzynę, wtedy już wdowę (ib. 171/173 s. 302). Jakub, dziedzic Brzezia, nie żył już w r. 1734, kiedy Katarzyna połowę Brzezia zastawila na trzy lata za 2.700 zł. Janowi Skrzypińskiemu (ib. s. 176). Nie żyła już w r. 1760 (ib. 202/203 k. 124v). Synowie: Maciej, Antoni i Wojciech Jan, ur. w Brzeziu, ochrzcz. 1724.14/V. r. (LB Lenartowice). Zapewne córką Jakuba i Rudnickiej była panna Marianna, zmarła w r. 1740, pochowana w Brzeziu 1/IV. (LM Pleszew). Syn Jakuba i Rudnickiej, Maciej, regent ziemski piotrkowski, dziedzic obok brata Antoniego części Brzezia, działając w imieniu własnym i tego brata części te, jak również sumy wniesione na te dobra przez zmarłego stryja Jana, sprzedał mocą kontraktu z 1760.18/IX. r. za 12.500 złp. Andrzejowi Bogdańskiemu, komornikowi granicznemu kaliskiemu (I. Kal. 202/203 k. 124v). Niewątpliwie ten sam maciej był w r. 1778 pisarzem grodzkim piotrkowskim i mężem Eufrozyny Ulatowskiej, córki Józefa, wojskiego brzeskiego kujawskiego, i Antoniny z Gembartów (G. 105 k. 102). Maciej nie żył już w r. 1781, a Eufrozyna była wówczas 2-o v. żonę Józefa Budziszewskiego (G. 108 k. 39v). Maciej i Eufrozyna mieli kilku synów oraz córkę Katarzynę, w r. 1793 żonę Feliksa Jeziorkowskiego (Hip. Wągr., Rybowo). Brat Macieja, Antoni, żył jeszcze w r. 1775 (I. Kal. 214/216 k. 65). Z Wojciechem, synem Jakuba i Rudnickiej, ur. w r. 1724 może identyczny Wojciech, mąż Katarzyny Radolińskiej, córki Wawrzyńca i Marianny z Zakrzewskich, w r. 1767 już wdowy (ib. 206/208 k. 108). Ich córki urodzone w Szkudli, Emiliana Marianna, ochrzcz. 1761.3/VII. r. (podawał ją do chrztu Piotr M.), i Marianna Franciszka, ochrzcz. 1763.20/IX. r. (LB Kucharski). Zob. tablicę.

@tablica

Antoni, syn zmarłego przed r. 1764 Władysława, żenił się w r. 1725, krótko po 6/IX., z Anną Rokicką, córką Marcina i Katarzyny z Niewieścińskich, wdową 1-o v. po Fabianie Orłowskim, w r. 1762 był już po tej żonie wdowcem (N. 212 k. 88v).

Bernard, kasztelanic płocki, podpułkownik regimentu pieszego królowej, nie żył już w r. 1789 (G. 115 k. 50v). Żenił się w r. 1747 z Anną Smoleńską (Smolińską), córką Antoniego Piotra, cześnika ciechanowskiego, i Ludwiki Pikarskiej, a kontrakt małżeński spisano 14/III. w Żydowie p. gnieźn., majątku ojca jej, pod zakładem 80.000 złp. (G. 98 k. 107v). T. r. w grodzie pyzdrskim otrzymała od męża zapis 20.000 złp. (G. 115 k. 50v). Rozwiedli się i Anna w r. 1777 była już 2-o v. żoną józefa Grabskiego, skarbnika inowłodzkiego. Z posagu, ustalonego na 30.400 złp., do r. 1777 odebrała od ojca 19.000 złp. (G. 104 k. 4). Procesowała się Anna z córkami i spadkobierczyniami zmarłego Pantaleona M-go, to jest z Konstancją, żoną Jana Bromirskiego, chorążego płockiego, Scholastyką, wdową po Szymonie radońskim a 2-o v. żoną Adama Żorawskiego, podkomorzego J.Kr.Mci, i Dorotą, żoną Fortunata Kobylnickiego, cześnika wyszogrodzkiego i sędziego deputata na Trybunale Koronnym z wojew. mazowieckiego. Mąż Anny, Grabski w r. 1785 sprawę tę w imieniu wlasnym i żony anulował (G. 112 k. 126v). Żyła jeszcze Anna w r. 1789 i zrzekła się wtedy praw do zapisu danego jej w r. 1747 przez pierwszego męża (G. 115 k. 50v). Siostrą Bernarda była niewątpliwie Wiktoria M-a, kasztelanka płocka, zmarła w r. 1764 w wieku lat 26, pochowana 10/XII. w Bydgoszczy u Bernardynow (Kantak; A. B. Bydgoszcz, W. 26, tu wiek jej podany na lat 16, co jest chyba niemożliwe?).

Piotr, dziedzic części wsi Głoski w p. kal., mąż Katarzyny Bogdańskiej, córki Piotra, kwitował w r. 1764 Kazimierza Skrzypińskiego, posesora Strzydzewa, z 500 zł. po ojcu żony, który był dziedzicem tej wsi (I. Kal. 204/205 k. 135). Oboje nie żyli już w r. 1785, kiedy syn ich Maciej spisywał wzajemne dożywocie z żoną Barbarą Łobocką (ib. 225 k. 303), córką Józefa i Zuzanny z Gryffeltów, która jednocześnie skwitowała swego ojca z 2.000 złp. z dóbr rodzicielskich (ib. k. 302). Dziedzice części w Głoskach, mieli syna Michala Franciszka, ur. 1783.29/IX. r. (LB Szczury-Górzno). Wojciech, dziedzic części w Głoskach 1775 r. (I. Kal. 214/216 k. 239). Józef, podporucznik kawalerii narodowej, skwitowany w r. 1786 przez Stanisława Bielanowskiego, towarzysza (I. Kon. 83 k. 225). Porucznik kawalerii narodowej w brygadzie Madalińskiego w latach 1791-1792 (LC Sokolniki), dzierżawca Kapalicy, zmarł przed 1808.10/IX. r. (LB Pobiedziska). Pierwszą jego żoną była Marianna Olszewska, drugą, zaślubioną 1791.19/III. r. Konstancja Manierowiczówna (LC Sokolniki). Z pierwszej żony córka Katarzyna, około r. 1788 wydana za Kazimierza Wnorowskiego, "geometrę J.Kr.Mci", oboje żyli jeszcze 1808.6/IX. r. Z drugiego małżeństwa córka Nepomucena Helena, ur. w Gorazdowie 1791.23/V. r. (LB Sokolniki), i syn Onufry Antoni, ur. w Kapalicy 1792.19/VIII. r., podawany do chrztu przez rodzonego wuja Piotra Celestyna Manierowicza, regenta wschowskiego (LB Pobiedziska).

Stanisław Kostka, świadek 1787.27/V. r. (LC Zduny), pisarz komory celnej zduńskiej, chrzestny 1790.5/VIII. i 1792.7/IX. r. (LB Sulmierzyce). Michał, towarzysz chorągwi konsystującej w Śremie, chrzestny 1791.21/VI. r. (LB Śrem). Stanisław zmarł w Bożacinie 1799.26/X. r., mając około 68 lat (LM Lutogniew). Franciszek umarł w Rybowie 1831.28/VII. r., "rozbił się". Miał lat 56 i był bezżenny (LM Grylewo). Wladysław, obywatel ziemski z Królestwa Polskiego, zaślubił 1881.16/X. r. w Żabnie Stanisławę Kurowską, córkę Hieronima, pełnomocnika dóbr (Dz. P.).

Moszczeńscy h. Nałęcz
Moszczeńscy h. Nałęcz wzięli nazwisko od wsi Moszczone vel Moszczona w pow. lipnowskim ziemi dobrzyńskiej. Piotr z Moszczony, kasztelan dobrzyński w r. 1467 (Kon. 2 k. 108), wspólnie z synem Mikołajem miał w r. 1470 termin ze Stanisławem z Ostroroga, wojewodą kaliskim (P. 20 k. 53). Żył chyba jeszcze, kiedy syn Mikołaj M. z Moszczony uzyskał w r. 1475 intromisję do Ostroroga i Wielżyna, dóbr Stanisława Ostroroga, wojewody kaliskiego (P. 21 k. 19v, 31v 36) i do miasta Lwowa (Lwówka) oraz do wsi Lubosz w p. pozn., dóbr Dobrogosta ze Lwowa, kasztelana gnieźnieńskiego, który był mu winien 250 zł. (P. 20 k. 21).

Piotr, żyjący w latach 1509-1530, na Moszczonym i położonej w ziemi chełmińskiej wsi Zaskocze, tenutariusz Kikoła, Pczenina i Złotnik, w latach 1521-1530 kasztelan słoński. Jego synowie: Jan, Wojciech, Stanisław, Jakub i Rafał, Moszczeńscy cz. Moszczyńscy, uzyskali 1531.1/IX. r. konsens królewski na trzymanie zastawem dóbr królewskich Pczenina i Złotnik częściowo lub w całości (M R P Sum. IV 16145). O najstarszym z synow, Janie, będzie niżej. Wojciech występował w latach 1529-1568. Stanisław zaś w latach 1529-1567, a był ojcem Wojciecha, wspomnianego w r. 1567. Jakub (występujący w latach 1529-1568), stolnik dobrzyński w latach 1543-1568, dziedzic na Zajeziezierzu i części Moszczony cz. Moszczonego. Żoną jego w latach 1532-1547 była Anna, córka Hieronima Gembarta z Kamienicy, dziedziczka Kożuszkowa i Woli w p. inowrocł. Synem stolnika Jakuba był Jan, w r. 1591 dziedzic w Wielkim Ośniczewie (In. 18 k. 135v, 200v, 201). Rafał wreszcie, występujący w latach 1529-1568, był ojcem Mikołaja, wspomnianego w r. 1567. Bracia Rafał i Wojciech w r. 1566 użyli pieczęci z herbem Nałęcz, należącej do ich rodzonego bratanka Stanisława (Bieliński A., Szlachta ziemi dobrzyńskiej, s. 114).

Jan, syn Piotra stolnik inowrocławski w latach 1543-1547, jeszcze bez osiadłości w r. 1523, potem dziedzic części Moszczony i Chlebowa, dożywotni tenutariusz Pczenina, Złotnik i Kikoła, ów Kikoł w r. 1540 dostał dla siebie i dla swych męskich potomków prawem feodalnym. Nie żył już w r. 1567 (ib.). Jego żoną była Katarzyna Rojewska, córka Michała. Widocznie ustąpiła mężowi dóbr swych w Rojewie, Glinnie i Lisowie, bowiem on w r. 1531 dał jej na tych dobrach dożywocie (B. 46 k. 18, 156), ona zaś w r. 1532 swe połowy ojczyste w Rojewie i Glinnie dała Mikołajowi Żelęckiemu (In. 14 k. 95). Synów miał trzech, Stanisława, Piotra i Jerzego. Córka Zofia była żoną 1-o v. Andrzeja Popowskiego, 2-o v. w latach 1584-1592 Jakuba Przyłubskiego. Wdowa w latach 1596-1612, nie żyła już w r. 1613. Trzeci z synów, Jerzy, występujący w latach 1543-1567, był obok brata Stanisława w latach 1564-1567 dziedzicem części w Rojewie, Rzuchowie i Lisowie (Bieliński A., op. cit.). Skwitowany w r. 1580 przez brata Stanisława z 243 złp., należnych z części dóbr królewskich Kikoł, i skwitowany przez tego brata z racji dzierżawy Chrostowa (G. 58 k. 84, 84v). W r. 1590 obecny na sądach ziemskich (In. 18 k. 3). Bezpotomny, nie żył już w r. 1592 (B. 108 k. 179). Ożeniony był z Anną Żołędowską, wdową w latach 1592-1611 (ib., 116 k. 373).

I. Stanisław, syn Jana i Rojewskiej, w latach 1564-1567 dziedziczył w częściach Moszczony, Rojewa, Rzuchowa i Lisowa (Bieliński A. op. cit.). W imieniu własnym i braci w r. 1573 toczył sprawę o połowę Rojewa z Katarzyną z Potulic Kaczkowską. Brata Jerzego, jak widzieliśmy, skwitował w r. 1580 z 243 złp., należnych z części Kikoła, jak też z dzierżawy wsi Chrostowo (G. 58 k. 84, 84v). Nie żył już w r. 1583 (P. 41 k. 408). Jego pierwszą żoną była Anna Krzekotowska (B. 108 k. 686), drugą Katarzyna Nadborówna, której brat Mikołaj Nadbór w r. 1575 zapisał mu w posagu za nią 1.000 zł. długu (Kc. 24 k. 423v), on zaś zobowiązał się jednocześnie oprawić jej 1.300 zł. posagu na połowie swych dóbr (ib. k. 424v). Kiedy była już wdową, uzyskała w r. 1596 od brata Marcina Nadbora zapis 1.000 zł. długu (Kc. 122 k. 242). Żyła jeszcze w r. 1598 (B. 111 k. 570). Z pierwszej żony synowie, Wojciech, Andrzej i Jakub, którzy w r. 1591 procesowali się z macochą (B. 108 k. 686). Z drugiego małżeństwa córki, Zofia i Jadwiga, obie żyjące w r. 1596 (B. 19 k. 731, 751).

I) Wojciech, syn Stanisława i Krzekotowskiej, występował w r. 1583 (B. 16 k. 408), żył jeszcze w r. 1598 (B. 48 k. 219, 246), nie żył już w r. 1621 (B. 50 k. 333). Z nieznanej mi żony (Żychliński daje mu błędnie za żonę Zofię Żołecką, myląc go z Wojciechem Moszczyńskim z Małachowa, o którym pod Moszczyńskimi), miał synów, Jana i Wojciecha. Ten drugi, występujący w r. 1621 (ib.), zmarł bezdzietnie między r. 1629 a 1633 (B. 30 k. 29, 31 k. 250, 279).

Jan, syn Wojciecha, zabity w r. 1642 przez Feliksa (Felicjana) z Budzisławia Wysockiego, o co wdowa po nim toczyła wtedy sprawę. Ale jeszcze w latach 1676-1682 syn i córka zabitego procesowali się o to z bratankami i spadkobiercami zabójcy (I. Kon. 60 k. 968v, 63 k. 614). Żoną Jana była Zofia z Wyszecina Wyszecka (nie Wysocka?, jak u Żychlińskiego) (P. 1112 I k. 115, XII k. 20), nie żyjąca już w r. 1675 (P. 1427 k. 167). Z niej syn Wojciech i córka Marianna, w r. 1676 żona Andrzeja Jaranowskiego, wdowa w latach 1682-1684).

Wojciech, syn Jana i Wyszeckiej, mąż Anny (Anny Teresy) Trąmpczyńskiej, córki Marcina i Marianny z Łaskawskich, która w r. 1665 kwitowała stryja Ambrożego Trąmpczyńskiego z 4.000 zł. oprawy swej matki na Sławnie Wielkim (P. 1076 k. 606v; Kc. 132 k. 556v), a mąż t. r. oprawił jej ową sumę jako posag na połowie dóbr (P. 1425 k. 960). Oboje z żoną t. r. od Samuela Zielińskiego wydzierżawili na jeden rok pod zakładem 2.000 zł. Pruśce i część Marlewa w p. gnieźn. (P. 1076 k. 607v). Wojciech, współspadkobierca wuja Wladysława Wyszeckiego, odziedziczoną po nim część Bierzyna w p. brzeskim kuj. dał w r. 1675 Sebastianowi Jaranowskiemu, podsędkowi ziemskiemu brzeskiemu kujawskiemu (P. 1427 k. 167). Oboje z siostrą Jaranowską pozywali Wysockich, bratanków i bratanicę zabójcy ojca, kontynuując tym sprawę wszczętą przez matkę w r. 1642 (I. Kon. 60 k. 168v). Jemu i żonie jego Wojciech Czaplicki w r. 1676 dał poddanych ze wsi Stanomino i Wola Stanomska w p. inowrocł. (P. 1094 k. 1079). Anna z Trąmpczyńskich jeszcze t. r. żyła (ib. k. 390). Jego drugą żoną była w r. 1686 Marianna Goszczyńska (nie Garczyńska!), córka Macieja, wdowa 1-o v. po Wojciechu Swinarskim (P. 1112 VII k. 11; I. Kal. 153 s. 93). W r. 1686 występował Wojciech jako współspadkobierca swej rodzonej ciotki, Marianny z Wyszeckich Zbijewskiej, po której sumę 1.500 zł. cedował wtedy synowi Ambrożemu (P. 1112 XII k. 20). Synowi Tomaszowi w r. 1688 zapisał dług 2.500 zł. (Kc. 132 k. 500v), zaś córce z pierwszej żony, pannie Franciszce, w r. 1690 zapisał w posagu 3.000 zł. (ib. k. 556v). Umarł między r. 1691 a 1693 (P. 1112 I k. 115, XII k. 20, 1432 k. 319v). Druga jego żona, będąc wdową, zapis 5.000 zł., który dostała w r. 1693 od Andrzeja Osieckiego, łowczego inorocławskiego, scedowała w r. 1694 Franciszkowi Biegańskiemu, gwardianowi franciszkanów poznańskich (P. 1127 I k. 98). Żyła jeszcze 1695.9/X. r. (LB Śnieciska), nie żyła zaś w r. 1698, a jej brat stryjeczno-rodzony (cioteczno-rodzony chyba?), Franciszek Goszczyński swoją część ze spadku po niej scedował wtedy Piotrowi Doruchowskiemu (I. Kal. 153 s. 93). Z Trąmpczyńskiej synowie: Aleksander, Ambroży, Tomasz i zapewne Łukasz. Z córek, Franciszka wyszła najpierw w Cerekwicy 1693.9/VII. za Wojciecha Goszczyńskiego, żyjącego jeszcze w r. 1695, drugim zaś jej mężem był w latach 1701-1708 Kazimierz Konarzewski. Nie żyła już w r. 1748. Druga z córek, Katarzyna, jeszcze niezamężna w r. 1701, od brata Aleksandra dostała wtedy zapis 5.000 złp. jako część jej spadkową po matce (P. 1140 I k. 128). W latach 1705-1709 była żoną Kazimierza Cieleckiego, a nie żyła już w r. 1747.

(I) Aleksander, syn Wojciecha i Trąmpczyńskiej, opiekun w r. 1694 nieletniego bratanka Wojciecha (P. 1128 XII k. 25v). Żonie swej, Teresie Cieleckiej, córce Jana Albrachta i Doroty z Godurowskich, oprawił w r. 1696 posag 3.000 złp. (P. 1131 III k. 63v) i t. r. wraz z tą żoną był pozywany przez teścia (I. Kon. 70 k. 20). Jako współspadkobierca swego bratanka Wojciecha, dziedzica Ćmachowa, od innych spadkobierców, to jest od ks. Marcina Trąmpczyńskiego, jezuity poznańskiego, swego brata ciotecznego, i od swojego brata rodzonego Ambrożego M-go w r. 1700 odkupił za 35.000 złp. ich części w Ćmachowie (P. 1138 VI k. 21v). Skwitowany w r. 1707 przezz siostrę zamężną (Cielecką z 2.000 złp. (P. 1144 k. 160), a w r. 1709 skwitowany przez tęż siostrę ze spadku po Wojciechu M-im, o którym było wyżej (P. 282 II k. 151). Umarł w Ćmachowie 1710.4/X. r., pochowany w kościele w Biezdrowie (LM Biezdrowo). Owdowiała Teresa w r. 1711 oblatywała inwentarz rzeczy ruchomych spisanych po śmierci męża, a zeznawała "w polu w budzie", gdzie się schroniła przed zarazą (P. 282 II k. 149). Wraz z synami i córkami w r. 1716 kwitowała Wacława Twardowskiego z 3.000 złp. (P. 1150 k. 76v). Dożywocie swe cedowała w r. 1722 synom i córkom (B. 89 k. 279, 76v). Wraz z nimi pozywała w r. 1726 bratową, Katarzynę z Dąmbskich, 1-o v. M-ą, 2-o v. Kaczkowską (Z. T. P. 44 k. 1125). Umarła 1756.30/XII. r. pochowana w Biezdrowie (LM Biezdrowo). Synowie: Marcin, Bolesław, Wojciech Szymon, ur. w Ćmachowie, ochrzcz. 1705.1/XI. r. (LB Biezdrowo), niewątpliwie młodo zmarły, i Stafan. Z córek, urodzone w Ćmachowie Katarzyna Barbara, ochrzcz. 1701.4/XII. r., i Wiktoria Marianna Małgorzata, ochrzcz. 1710.18/VII. r. (LB Biezdrowo), zapewne pomarły młodo. Anna, wspomniana w r. 1716 (P. 1150 k. 76v), niezamężna, siostrzeńcom swym Małachowskim zapisała w r. 1768 sumę 7.000 złp. (Kośc. 330 k. 233). Teresa, wspomniana w r. 1716 (P. 1150 k. 76v), poślubiła w Ćmachowie 1738.4/II. r. Antoniego Małachowskiego, wdowa po nim 1756 r., umarła między r. 1765 a 1782. Franciszka wreszcie, wspomniana w r. 1716 (P. 1150 k. 76v), jeszcze niezamężna w r. 1727 (Z. T. P. 47 k. 14), już 1729.25/IX. r. była żoną Jakuba Kosickiego. Wdowa w r. 1777, nie żyła już 1787 r.

1. Marcin, syn Aleksandra i Cieleckiej, występowała w r. 1716 obok matki i rodzeństwa (P. 1150 k. 76v). W imieniu własnym oraz braci i sióstr swych w r. 1719 kwitował Adama Pawłowskiego, kasztelana biechowskiego, z 2.000 tynfów, reszty z sumy 3.000 złp. zapisanych im w r. 1716 (P. 1171 k. 50). Jak się zdaje, jeszcze wtedy był świeckim, ale w r. 1722 już duchowny (B. 90 k. 279, 280). Wprowadzony na probostwo biezdrowskie 1723.27/XII. r. (LB Biezdrowo), dziedzic Łężeczka w p. pozn. 1735 r. (P. 1240 k. 56). Obok Biezdrowa miał w r. 1749 także probostwo obrzyckie (LB Obrzycko). Umarł w Biezdrowie 1761.30/VI. r., a nazwany w zapisie zgonu kanonikiem katedralnym poznańskim, proboszczem biezdrowskim i obrzyckim (LM Biezdrowo). Kanonikiem poznańskim tytułowany już 1747.23/X. r. (LB Biezdrowo), ale kanonikiem katedralnym z całą pewnością nigdy nie był. Może kolegiackim?Przeglądanie 754 pozycji zakresu Morawscy - Myśniewscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona4567[8]9101112Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników