Przeglądanie 754 pozycji zakresu Morawscy - Myśniewscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona5678[9]10111213Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Morawscy - Myśniewscy
Moszczeńscy h. Nałęcz
2. Bolesław (Bolesław Aleksander), syn Aleksandra i Cieleckiej, ur. w Ćmachowie, ochrzcz. 1700.5/VI. r. (LB Biezdrowo), łowczy kaliski u schyłku życia (P. 1357 k. 342v). Obok matki i rodzeństwa występował w r. 1716 (P. 1150 k. 76v). Stosownie do przeprowadzonych z bratem Stefanem działów, w r. 1736 sprzedał mu części Ćmachowa (P. 1246 k. 91). Na połowie dóbr w r. 1738 oprawił 12.000 złp. posagu swej żonie Marcjannie Bronikowskiej, córce Jana i Barbary z Rogowskich (P. 1253 k. 187). Był w latach 1738-1742 dzierżawcą Chrostowa (LB Ujście) i Gaju. Od Tomasza Niegolewskiego, starościca pobiedziskiego, w r. 1762 kupił za 97.000 złp. miasto Kazimierz oraz wsie: Nowawieś, Gorszewice, Jędrzejewo cz. Kopanina (P. 1333 k. 92). Mieszkał w r. 1766 w Ordzinie (LC Otorowo). Oboje z żoną żyli jeszcze 1777.16/X. r. (P. 1364 s. 767), Bolesław nie żył już w r. 1780 (P. 1357 k. 342v). Synowie: Adam, Leon, Józef, Michał, Franciszek, Ignacy, Aleksander, o których będzie niżej. Byli jeszcze synowie pomarli dziećmi: Kajetan Jan, ur. w Chrostowie, ochrzcz. 1738.3/XI. r., zmarły w Gaju 1842.12/VI. r., Ksawery, ochrzcz. 1738.26/IX. r., Jan Nepomucen Mateusz, ur. w Chrostowie, ochrzcz. 1740.8/X. r., zmarły tamże 1742.14/XII. r. (LB Ujście; LM Biezdrowo). Córka Dorota, w latach 1792-1793 żona Jana Junoszy Dąbrowskiego, kapitana wojsk koronnych.

1) Adam, syn Bolesława i Bronikowskiej, ur. 1742 r., plenipotent Szczęsnego Potockiego 1774 r., szambelan królewski 1777 r., poseł na sejmy z lat: 1778, 1780, 1782, 1784, 1786. 1788-1792, konsyliarz konfederacji generalnej (targowickiej) w r. 1792, t. r. szef pułku "Złotej wolności", marszałek konfederacji wojew. bracławskiego, konsyliarz generalności, w r. 1793 jeden z zastępców marszałka generalnego konfederacji. Wyrokiem zaocznym Najwyższego Sądu Kryminalnego skazany w r. 1794 na karę śmierci, a portret jego zawieszono na szubienicy. Zmarł w Ryżewie w r. 1823 (P. S. B.). Całe niemal życie spędził zdala od Wielkopolski, to też w aktach tamtejszych ślady po nim rzadkie. W r. 1780 w imieniu własnym i brata Aleksandra dawał plenipotencję bratu Michałowi (P. 1357 k. 342v). Ożeniony z N. Swiejkowską, córką Leonarda, wojewody podolskiego, miał z niej synów, Jozefa i Michała.

(1) Józef, syn Adama i Świejkowskiej, sprzedał Ryżawkę i wyemigrował do Francji, gdzie w Paryżu umarł nie pozostawiając potomstwa z żony Antoniny Sobańskiej.

(2) Michał, syn Adama i Świejkowskiej, zrazu dziedzic Ładyżynki na Ukrainie, potem w latach 1838-1853 mieszkał w Wielkopolsce, w Otorowie. Żoną jego była Febronia Szołajska i z niej córki, Eufrozyna, która 1842.18/I. r. wyszła w Otorowie za Ignacego Kruszewskiego, generała wojsk polskich, potem belgijskich, żyli jeszcze oboje 1853, i Michalina, przed 1842.18/XII. r. zaślubiona Florianowi Opoczyńskiemu, dziedzicowi Siekierzewa(?) w gub. podolskiej. Był również syn Bolesław. Chyba ten sam Bolesław zmarł w Berlinie w r. 1873 (Dz. P., wiad. z 10/V.). Ożeniony był z N. Świderską.

2) Leon, syn Bolesława i Bronikowskiej, ur. w Chrostowie, ochrzcz. w listopadzie 1744 r. (LB Ujście), regent grodzki koniński w r. 1768 (Kośc. 330 k. 230), konsyliarz konfederacji (barskiej) wojew. poznańskiego 1771 r. (LB Komorniki), starosta ośnicki w r. 1776 (LB Świątniki), sędzia deputat na Trybunale Koronnym 1780. r. (P. 1357 k. 101), kawaler ord. Św. Stanisława 1791 r. (P. 1368 k. 331v). Ożenił się w r. 1773 z Heleną Dąmbską, córką Pawła, wojewody inowrocławskiego, i Katarzyny z Potulickich, wdową 1-o v. po Adamie Skoroszewskim. Na krótko przed ślubem, 1773.19/II. r., uzyskał on niej zapis. 50.000 złp. G. 100 k. 497). T. r. małżonkowie spisali wzajemne dożywocie (P. 1350 k. 319). Byli w r. 1776 dziedzicami miasta Janowca (LB Świątkowo). Leon od Józefa Dramińskiego i Franciszki z Świejkowskich kupił w r. 1782 za 15.000 złp. trzecią część Sarbinowa, Kwasut i Kowalewa w p. gnieźn. (G. 109 k. 120). Miasto Kazimierz i wsie: Nowawieś, Gorszewice, Kopanica, Dolnepole kontraktem z 1787.24/VI. r. sprzedał za 260.000 złp. bratu Michałowi, podkomorzemu J.Kr.Mci (P. 1375 k. 51). Franciszka Świejkowska, wdowa po Józefie Dramińskim, cedowała mu w r. 1791 swe pretensje płynące z rozrachunków wsi Sarbinowo (P. 1368 k. 331v). Wedle zawartego a Janowcu 1790.5/VIII. r. układu, kupił w r. 1791 od Mikołaja Skoroszewskiego, podkomorzego J.Kr.Mci, za 290.000 zł. miasto Janówiec z wsiami: Janówiecką Wsią, Rzymem, Włoszczynowem, Gacią, Posługowem i Niedźwiadem, prawa na wsi Kawsuty i "nomenklaturę" zwaną Śródka w p. gnieźn. (P. 1368 k. 302). Chyba żył jeszcze w r. 1792 (P. 1369 k. 388), ale t. r. słyszymy o nim jako o już zmarłym, więc zapewne ów rok to data jego zgonu. Był bezdzietny, a spadek po nim w r. 1792 brali bracia (P. 1369 k. 579). Odwowiała Helena z Dąmbskich t. r. zawierała układ z bratem męża, Józefem, kasztelanem lędzkim (ib. k. 896). Umarła 1799.21/I. r., mając lat 60, pochowana u Dominikanów w Poznaniu (LM Św. Maria Magdal., Pozn.).

3) Józef, syn Bolesława i Bronikowskiej, ur. około r. 1745, cześnik (podczaszy?) poznański, deputat na Trybunał Koronny w r. 1779 (LB Lwówek), mianowany 1780.13/I. r. kaszelanem lędzkim (P. 1088 k. 98v), kawaler orderów Orła Białego i Św. Stanisława 1784 r. (P. 1361 k. 171). Wspólnie z braćmi zawierał w r. 1776 układ z Antonim Piotrem Smoleńskiem, cześnikiem ciechanowskim, i jego synem Stanisławem, wojskim bydgoskim (P. 1353 k. 315v). Od Wojciecha, Łukasza i Macieja, braci Zaleskich, spadkobierców brata Józefa Zaleskiego, zastawnego posesora Niedźwiadu, dziedzicznej majętności Skoroszewskich, uzyskał w r. 1781 cesję zastawu tych dóbr w sumie 17.000 złp. (G. 108 k. 99). Od Karola i Mikołaja braci Bronikowskich, bratanków i spadkobierców stryja Józefa Bronikowskiego, dziedzica Otorowa, kupił w r. 1784 za 10.000 złp.(?) dobra Otorowo, Kamionka, Szymanowo, połowę Buszewka (P. 1361 k. 171, 171v). Od Łukasza Bnińskiego, sędziego ziemskiego poznańskiego, w r. 1785 kupił inną połowę Buszewka (P. 1362 k. 630v). Od Wawrzyńca Swinarskiego w r. 1786 kupił za 3.600 złp. trzecią część kamienicy w Rynku miasta Poznania, w sąsiedztwie kamienic Jasińskich i winiarza Tuszyńskiego (P. 1363 k. 136v). On, jego bracia i bratankowie w r. 1793 skwitowani przez szwagra Dąbrowskiego i siostrę Zofię z 18.000 złp. (P. 1370 k. 38v). Umarł 1800.12/XII. r., tknięty paraliżem, w wieku lat 56 (PM Otorowo). Pierwszą jego żoną, zaślubioną w Chrzypsku 1772.9/II. r., była Rozalia Bnińska, córka Rafała, kasztelana śremskiego, i Marianny z Kwileckich (P. 1362 k. 87), wdowa po dwóch mężach, Franciszku Morawskim, wojskim poznańskim, i Franciszku Krzyżanowskim, pisarzu ziemskim poznańskim (LC Czarnków). Urodzona około r. 1723, wedle układu zawartego z braćmi swego drugiego męża, Piotrem i Łukaszem Krzyżanowskimi, skasowała w r. 1773 swoje po nim dożywocie (P. 1350 k. 242). Umarła 1796.26/XI. r., mając lat 73, pochowana w otorowskim kościele (LM Otorowo). Kasztelan zaślubił 2-o v. 1797.2/V. r. Franciszkę Miaskowską (LC Lubasz), córkę Franciszka Salezego, kasztelana gnieźnieńskiego, i Katarzyny z Miaskowskich, wdowę 1-o v. po Józefie Krzyckim, kasztelanicu krzywińskim, ur. w r. 1771, zmarłą w Otorowie 1817.13/IV. r., w wieku lat 48, pochowaną w Lubaszu (LM Lubasz; LM Otorowo, tu wiek jej podany na około 46 lat). Jak widzimy, druga żona przeżyła kasztelana, jest więc zupełnym bałamuctwem dawanie mu, jak u Żychlińskiego, jeszcze trzeciej żony, Apolonii Złotnickiej, a z niej córki Anny Moniki, żony Augustyna Grabowskiego. Józef był niewątpliwie bezdzietny, skoro Otorowo spadło po nim na bratanka Stanisława.

4) Michał, syn Bolesława i Bronikowskiej, łowczy kaliski 1782 r. (P. 1360 k. 517), podkomorzy J.Kr.Mci 1786 r. (P. 1362 k. 79v), komisarz graniczny poznański 1792 r. (P. 1369 k. 579). Wspólnie z braćmi zawierał w r. 1776 układ ze Smoleńskimi, ojcem i synem (P. 1353 k. 315v). Dziedzic Cykówka w r. 1777 (LB Kamieniec), mieszkał w latach 1781-1784 w Dębinie koło Otorowa (LB Otorowo). Od Józefa Przeuskiego, generała-adiutanta J.Kr.Mci, za kontraktem z 1782.25/VII. r., kupił w r. 1783 za 55.000 zł. czwartą część połowy Chraplewa i czwartą część całych pustek Chmielinka, Lipie i Nietrzeba w p. pozn. (P. 1360 k. 517). Inną czwartą część połowy Chraplewa oraz czwartą część wymienionych wyżej pustek, za kontraktem z 1783.23/VI. r., kupił t. r. od Ignacego Małachowskiego, płacąc również 55.000 złp. (ib. k. 102v). A miał też prawa do części Chraplewa nabytej już dawniej od Franciszka Sokolnickiego, chorążego gnieźnieńskiego (P. 1362 k. 79v). Od Kajetana Sokolnickiego, syna znarłego już chorążego, po jego dojściu do lat formalnie kupił w r. 1785 ćwierć połowy Chraplewa i całych przyległych pustek tak samo za 55.000 złp. (P. 1362 k. 169v, 170). Od swego brata Leona, starosty ośnickiego, za kontraktem z 1787.24/VI. r., kupił za 260.000 złp. miasto Kazimierz i wsie przyległe: Nowawieś, Gorszewice (Gorzuchowice?), Kopaniny, Dolne Pole (P. 1375 k. 51). Połwę Chraplewa oraz całe Chmielinko, Lipie i Nietrzeba, za kontraktem z 1787.14/VII. r. sprzedał za 220.ooo złp. Melchiorowi Korzbok-Łąskiemu, podkomorzycowi brzeskiemu kujawskiemu (P. 1375 k. 73). Od Magdaleny z Trembińskich, żony Kajetana Skrzetuskiego, kupił 1788.24/IX. r. za 14.000 złp. części Komorowa w p. pozn. (P. 1365 k. 399). Trzecią część Komorowa kupił 1789.16/V. r. za 18.000 zł. od Józefa Jaroszewskiego (P. 1366 k. 39, 1375 k. 362), zaś inną trzecią część tych dóbr kupił 28/VIII. t. r. za 14.000 zł. od sióstr Mierzewskich, Antoniny, żony Michała Szadokierskiego, i panny Józefaty (P. 1366 k. 139v). Obok brata Franciszka współspadkobierca w r. 1792 bezpotomnie zmarłego brata Leona, starosty ośnickiego (P. 1369 k. 579). Umarł w Poznaniu 1792.11/XII. r., pochowany w Kazimierzu (LM Św. Maria Magdal., Pozn.). Ze swą żoną Eleonorą Bnińską, córką Rafała, kasztelana śremskiego, i Marianny z Kwileckich (siostra bratowej Józefowej M-ej), zaślubioną w Cykówku 1777.15/IV. r. (LC Kamieniec), spisywał wzajemne dożywocie 16/X. t. r. (P. 1354 s. 767). Była ona wdową 1-o v. po Antonim Kosickim. Umarła w swej dziedzicznej Wierzenicy 1826.22/X. r., mając 76 lat (LM Kazimierz). Z nader licznego potomstwa tej pary tylko troje doczekało się wieku dojrzałego: syn Stanisław, o którym niżej, oraz córki, Katarzyna i Marianna. Katarzyna (Katarzyna Kornelia), ochrzcz. 1782.17/XI. r. (LB Św. Maria Magdal., Pozn.), przed 1800.16/XI. r. wyszła za Augustyna Brudzewskiego, landrata poznańskiego. Będąc dziedziczką Wierzenicy, zmarła w Napachaniu 1843.24/I. r. w wieku lat 50, była wtedy wdową. Pochowana w Kazimierzu. Marianna, ur. około r. 1783, wyszła przed r. 1812 za Maksymiliana Mlickiego, dziedzica Napachania, pułkownika wojsk polskich, zmarła w Poznaniu 1865.1/VII. r., pochowana w Kazimierzu. Spośród pomarłych w dzieciństwie: Michał, zmarły w Dębnie 1781.28/IX. r., Nikodem, zmarły tamże 1784.19/VIII. r. w wieku lat czterech, Kajetan Wawrzyniec, ur. tamże 1785.8/VIII. r., Albin Kazimierz, ur. tamże, ochrzcz. 1787.1/III. r., zmarły 13/III. t. r., Jadwiga zmarła tamże w t. 1782, w wieku trzech lat, pochowana 30/X. (LB, LM Otorowo).

Stanisław (Stanisław Kostka), syn Michała i Bnińskiej, ur. w Cykówku, ochrzcz. 1778.31/X. r. (LB Kamieniec). Wraz z siostrami, Katarzyną i Marianna, pozostawał w r. 1793 pod opieką stryja Józefa, kasztelana lędzkiego, i Stanisława Bnińskiego (P. 1370 k. 38v). Dziedzic Otorowa, Dębiny, Kuźli(?), Buszewka, Szymanowa, Kamionka, Krzekotowic, Napachania, a zrazu, w r. 1824 także i Wierzenicy (LB Wierzenica; LB Kazimierz). Umarł w Poznaniu 1837.11/II. r., pochowany w Otorowie (LM Otorowo). Jego żoną, poślubioną przed 1801.3/XII. r. (LB Kazimierz), była Wincencja Moszczeńska, stryjeczna siostra, córka Aleksandra i Marianny z Trembińskich, zmarła w Otorowie 1856.7/II. r. w wieku lat 77 (LM Otorowo). Ich syn Eustachy Michał Kleofas, ur. w Poznaniu 1802.25/IX. r., zmarł 1803.30/VI. r. (LB, LM Otorowo). Córka Anna, ur. około r. 1806, wyszła w Otorowie 1830.31/VIII. r. za Tadeusza Węsierskiego.

5) Franciszek, syn Bolesława i Bronikowskiej, podkomorzy J.Kr.Mci 1786 r. (LC Św. Marcin, Pozn.), sędzia ziemski wojew. poznańskiego 1792 r. (P. 1369 k. 579), t. r. konsyliarz konfederacji województw wielkopolskich (ib. k. 639). Od swego teścia, Józefa Gorczyczewskiego, regenta ziemskiego gnieźnieńskiego, za kontraktem z 1789.9/VI. r., kupił 13/VI. t. r. za 130.000 zł. dobra Złotniki z folwarkiem Okop, obciążone sumą 12.000 zł. posagu panny Felicjanny Gorczyczewskiej (P. 1366 k. 231v). Skwitowany t. r. przez teścia z 40.344 złp., na poczet powyższej ceny kupna (P. 1375 k. 436). Umarł 1819.1/IX. r. (LM Cerekwica). Żoną jego była Konstancja Gorczyczewska, córka Józefa, regenta ziemskiego gnieźnieńskiego, i Franciszki z Bronikowskich, wdowa 1-o v. po Adamie Goślinowskim, z którą w r. 1785 spisywał wzajemne dożywocie (P. 1362 k. 580). Żyła ona jeszcze 1819.30/XI. r. i była dożywotniczką Złotnik (LB Kościan).

6) Ignacy, syn Bolesława i Bronikowskiej, poseł na drugą kadencję Sejmu Wielkiego, konsyliarz generalności konfederacji targowickiej 1792 r., podczaszy bracławski 1793 r. (P. 1379 k. 38v). Współpracował z bratem Adamem w zarzadzaniu interesami Szczęsnego Potockiego. Ożeniony był z N. Świejkowską, wojewodzianką podolską, siostrą bratowej Adamowej (P. S. B., biogram Adama M-go). Żychliński miesza tego Ignacego z Ignacym, też podczaszym bracławskim, potem cześnikiem radziejowskim, o którym bedzie niżej, jak również z Ignacym, mężem Zofii Ostrowskiej, którego rodziców nie znam, z którego potomstwo istniało do końca XIX wieku. Wszyscy trzej Ignacowie żyli mniej więcej współcześnie, a dwaj z nich na dodatek mieli ten sam urząd podczaszego bracławskiego, dwaj zaś żony i tym samym nazwisku (Ostrowskie). Jakże tu łatwo i pomyłki!

7) Aleksander, syn Bolesława i Bronikowskiej, generał adiutant J.Kr.Mci 1780 r. (P. 1357 k. 342v), chorąży grabowiecki 1793 r. (P. 1370 k. 38v). Obok braci Adama i Ignacego pełnił funkcję administratora w dobrach Szczęsnego Potockiego. Zawierał w r. 1776 wspólnie z braćmi układ ze Smoleńskimi (P. 1353 k. 315v). Z żony Marianny Trembińskiej miał córkę Wincencję, ur. około 1779, wydaną przed 1801.3/XII. r. za stryjecznego brata, Stanisława M-go z Otorowa, zmarła tam 1856.7/II. r. mając lat 77.

3. Stefan (Stefan Dominik), syn Aleksandra i Cieleckiej, ur. w Ćmachowie, ochrzcz. 1707.5/VIII. r. (LB Biezdrowo), miecznik wschowski 1743 r. (P. 1270 k. 53), mianowany kasztelanem santockim 1769.4/XI. r. (Kossakowski III). Działał w r. 1726 w imieniu matki, brata Bolesława oraz sióstr (P. 1205 k. 86v). Od tego brata mocą dokonanych działów w r. 1736 kupił części Ćmachowa (P. 1246 k. 91). Od Antoniego Michała Potockiego, generała lejtnanta wojsk koronnych, mocą kontraktu z 1865.1/VIII. r. wspólnie z żoną kupił Januszewice w przyległ. w pow. chęcińskim (Kc. 147 k. 56), a 1765.30/VIII. r. od Mikołaja Małachowskiego, starosty opoczyńskiego, nabył Sułków w p. chęcińskim, dobra pochodzące ze spadku po Janie Dąmbskim, kasztelanie konarsko-kujawskim, w którym to spadku uczestniczyła też i Justyna Raczyńska (ib. k. 58). Dzidzic Rykowa w p. radom. 1765 r. (ib.). Umarł u schyłku r. 1771, pochowany 1772.1/I. r. (A. B. Gołańcz, W. 42). Żoną jego była wspomniana wyżej Justyna Raczyńska, córka Franciszka i Marianny Dąmbskiej, wdowa 1-o v. po Józefie Rogalińskim. Mażeństwem byli już w r. 1743 (P. 1270 k. 53; Kc. 147 k. 245v), a umarła ona 1782.1/III. r. w wieku 71 lat, pochowama w kościele Farnym poznańkim (LM Św. Maria Magdalena, Pozn.). Jedyna córka Teresa, ur. w Ćmachowie, ochrzcz. 1745.4/III. r. (LB Biezdrowo), wyszła 1761.4/IV. r. za Kazimierza Raczyńskiego, w przyszłości pisarza wielkiego koronnego, potem marszałka nadwornego koronnego i starostę generalnego wielkopolskiego. Jej posag określono na 200.000 złp. (Kc. 145 k. 18), ale po śmierci ojca stała się spadkobierczynią całej jego fortuny. A więc w Wielkopolsce Ćmachowo i w p. kcyń. Czesławice, w Małopolsce klucz przyłęcki w p. lelow. (P. 1361 k. 157), Ryków, Żuków, Wólka, dom w mieście Skrzynno, Konice, Pogruszyn (Pobroszyn), części wsi Wilcza Wola i Wysocko w p. radom. (P. 1351 k. 301v).

(II) Ambroży, syn Wojciecha i Trąmpczyńskiej. O dokonanej na jego rzecz przez ojca w r. 1686 cesji pewnej sumy była już mowa. Wespółspadkobierca Wojciecha M-go, dziedzica Ćmachowa, swoją część tej sukcesji sprzedał w r. 1700 bratu Aleksandrowi, o czym również mówiłem. Ze spadku po tym bratanku Wojciechu w r. 1701 zapisał sumę 500 złp. siostrze Franciszce 1-o v. Goszczyńskiej, 2-o v. Konarzewskiej (P. 1140 I k. 128). Jego żoną była Katarzyna Dąmbska.

(III) Tomasz, syn Wojciecha i Trąmpczyńskiej, ożenił się 1-o v. z Katarzyną Trąmpczyńską i w r. 1680 dał zobowiązanie braciom żony, Pawłowi i Dominikowi Trąmpczyńskim, iż jej oprawi sumę 4.000 zł. posagu (P. 1680 VII k. 53). Drugą żoną Tomasza była w r. 1683 Anna Piotrowska, córka Jana i Anny ze Skrzetuskich (P. 1106 IV k. 76, 1113 I k. 54), której w r. 1684 na połowie dóbr oprawił 4.140 złp. posagu (P. 1108 VIII k. 11v). W imieniu własnym i tej żony w r. 1686 skwitował z 3.300 zł. swego ojca i macochę Mariannę z Goszczyńskich (P. 1112 VII k. 11). Zofia w r. 1687 kwitowała teścia i jego żonę z 4.000 złp. (P. 1113 I k. 54). Tomasz w latach 1692-1706 był obłąkany i w sprawach majątkowych działała jego żona (P. 1123 II k. 25, 1125a k. 151, 1127 II k. 12, 1140 II k. 51v; Kośc. 309 s. 315). Nie żyła już w r. 1736 (Kośc. 318 s. 350). Tego Tomasza Żychliński a za nim Uruski robią protoplastą szeroko rozrodzonej linii M-ch, osiadłej przeważnie w Królestwie Polskim, żyjącej jeszcze w końcu XIX wieku, a zapewne i w wieku XX. Wszystko to zgoła bałamutne, może wynikające z błędnych wywodów genealigicznych w XIX wieku Heroldii dla legitymowania się ze szlachestwa. Tomasz z pierwszej żony miał jednego tylko syna Wojciecha, z drugiej również tylko jednego, Antoniego, pod imieniem Franciszka reformata w Osiecznie, który w r. 1706 dobra swe po rodzicach cedował wujowi Stanisławowi Piotrowskiemu (Kośc. 309 s. 315). Nie żył już niewątpliwie w r. 1736, kiedy o matce jego mowa jako o zmarłej bezpotomnie (Kośc. 318 s. 350). O Wojciechu słyszym już w r. 1686, kiedy to ojciec w jego imieniu kwitował Aleksandra Skrzetuskiego (P. 1112 VII k. 6v). Był Wojciech po matce spadkobiercą rodzonego wuja Pawła Trąmpczyńskiego i jako taki dziedzicem Ćmachowa (P. 1113 VI k. 66v). Podczas choroby umysłowej ojca tym nieletnim synem opiekował w r. 1694 stryj Aleksander (P. 1128 XIII k. 25v). Umarł Wojciech w r. 1699 lub 1700, a sukcesję w Ćmachowie brali po nim stryjowie, Ambroży i Aleksander M-cy (P. 1138 VI k. 21v). Chyba to dowód najlepszy, iż innych potomków Tomasz z Trąmpczyńskiej nie pozostawił. Jego przyrodni brat snać już wtedy był zakonnikiem.

(IV) Łukasz, zapewne syn Wojciecha i Trąmpczyńskiej. Wskazuje na to zapis z r. 1754, mocą którego Franciszek M., syn zmarłego Antoniego i Katarzyny z Murzynowskich, zaś "nepos" (w tym przypadku chyba wnuk, nie bratanek) Łukasza M-go, brata rodzonego Tomasza, spadek po Wojciechu, synu tego Tomasza, z substancji Trąmpczyńskich i M-ch, należny sobie i braciom, w r. 1754 scedował Stefanowi M-mu, miecznikowi wschowskiemu (N. 211 k. 135). Znam Łukasza M-go z Przedwojewic występującego w latach 1689-1701 (LB, LC Ludziska). Może to ten sam?

II) Andrzej, syn Stanisława i Krzekotowskiej, burgrabia grodzki bydgoski w r. 1612 (B. 115 k. 711, 758), obok tego skarbnik inowrocławski w r. 1615 (B. 118 k. 136). Dziedzic Moszczonego 1597 r. (B. 111 k. 214), ponadto dziedzic w Lisewie i Rucewku. Spadkobierca ciotki Zofii z M-ch Przyłubskiej w r. 1613 (B. 117 k. 102, 104). T. r. do posiadanego już przezeń z cesji Macieja Witosławskiego wyderkafu 5.000 zł. na wsiach Łopuchowo i Gać w p. pozn., Stawicy w p. gnieźn. Piotr Budziszewski dopisał mu jeszcze 1.000 zł. (P. 990 k. 610v). Umarł między r. 1633 (B. 31(?) k. 61), a 1637 r. (Kc. 128 k 62v). Jego żoną była Elżbieta Żołędowska, córka Wojciecha, z którą w r. 1597 spisywał wzajemne dożywocie (B. 111 k. 214). Synowie, Stanisław, o którym niżej, i Jerzy, wspomniany w r. 1633 (B. 31(?) k. 61). Córka Marianna, najpierw za Mikołajem Żychlińskim, 2-o v. w latach 1644-1646 za Janem Kołczębskim.

Stanisław, syn Andrzeja i Żołędowskiej, miecznik inowrocławski (B. 121 k. 359). Kwitował w r. 1637 Mariannę i Zofię siostry Sierskie z 1.700 zł., za które zmarły ich opiekun ks. Piotr Sierski, proboszcz w Kościelcu, sprzedał mu wyderkafem dobra Pturek w p. bydg. (Kc. 128 k. 62v). Oboje z żoną trzymali wyderkafem w r. 1647 od Jana Strzeleckiego i żony jego Zofii ze Spławia połowę Sienna w p. bydg. (N. 226 k. 355). Od Zofii z Sierskich, żony Adama Rynarzewskiego, a spadkobierczyni Jana Żołędowskiego, kupił w r. 1647 za 3.500 złp. części wsi Żołędowo i Nekla w p. bydg. (N. 225 k. 244). W Żołędowie 1654.15/I. r. spisywał z Janem Pławińskim, pod zakładem 6.000 zł. kontrakt o rękę swej córki Katarzyny (N. 227 k. 148v, 149v). Jednocześnie dożywocie wsi Kikoł, za konsensem królewskim, scedował synowi Władysławowi (ib. k. 148). Nie żył już w r. 1659 (ib. k. 380). Jego żoną była w r. 1645 Dorota z Rąbczyna Czarlińska (B. 59 k. 235, 121 k. 359). Spośród synów, o wspomniany, wyżej Władysławie innych wiadomości nie posiadam. O Teodorze cz. Dadźbogu niżej. Z córek, Katarzyna wyszła w r. 1654, krótko po 15/I., za Jana Pławińskiego. Elżbieta była w r. 1659 żoną Jana Pinińskiego, wdową w r. 1713, a umarła we wrześniu 1719 r. Zofia wreszcie, w r. 1670 żona Adama Komierowskiego, 2-o v. w latach 1671-1701 Chryzostoma Belęckiego.

Teodor cz. Dadźbóg, syn Stanisława i Czarlińskiej, sędzia grodzki bydgoski (Ws. 77 V k. 2v; Z. T. P. 39 k. 2156). Kwitował w r. 1659 Jana Pinińskiego z 8.000 zł., które ojcu zapisał był na częściach Sienna w p. bydg. Jan Strzelecki (N. 227 k. 380). Od tegoż Pinińskiego wydzierżawił t. r. Kotomierz w p. bydg. (ib. k. 386). Skwitowany t. r. przez innego Jana Pinińskiego, swego szwagra, z 6.000 zł. posagu i wyprawy za siostrą Elżbietą (N. 225 k. 479). Umarł między r. 1682 a 1689 (Kc. 132 k. 232v; B. 72 k. 460). Ożenił się przed r. 1634 z Zofią z Lubrańca Dąmbską, córką Wawrzyńca i Anny Smuszewskiej (B. 31 k. 279, 250, 68 k. 40). Zapisał jej w r. 1659 sumę posagową 15.000 złp. (B. 123 k. 97; G. 84 k. 313v). Dobra swe, Górki Kotlarowe w p. kcyń. Zofia najpierw w r. 1674 sprzedała wyderkafem na trzy lata za 20.000 zł. Stanisławowi Jemielskiemu (Kc. 131 k. 530), a w r. 1681 sprzedała mu je wiecznością za 35.000 zł. (Kc. 132 k. 105v). Żyła jeszcze w r. 1683 (ib. k. 232v). Synowie ich: Jan, Piotr Teodor, Franciszek Michał. Z córek, Katarzyna, w latach 1694-1729 żona Piotra Raczyńskiego. Joanna, w latach 1694-1700 benedyktynka w Chełmnie (B. 39 k. 55, 261). Z synów, Jan był w tym samym czasie jezuitą (ib.). Piotr Teodor (Dadźbóg), wymieniony w latach 1689-1694 (B. 75 k. 460, 128 k. 14). Podpisał konfederację województw kujawskich 1696.22/XI. r. (Dz. Z. Kuj. III), i chyba to on obrany w r. 1697 do kaptura wojew. inowrocławskiego (ib.).

Franciszek Michał, syn Teodora cz. Dadźboga i Dąmbskiej, jak ojciec, podpisał 1696 r. konfederację województw kujawskich, chorąży brzeski kujawski 1710 r., podkomorzy inowrocławski 1717 r., poseł z wojew. inowrocławskiego 1718 r. (Dz. Z. Kuj. IV), marszałek sejmiku radziejowskiego 1727 r. (ib.), mianowany kasztelanem brzeskim kujawskim 1731.24/XI. r. (Kossakowski III). Żołądkowo w r. 1699 na trzy lata wydzierżawił pod zakładem 10.500 zł. Wawrzyńcowi Szumnickiemu(?) (N. 191 k. 9). Kotomierz w p. bydg. w r. 1711 zastawił na trzy lata za 5.000 tynfów Stafanowi Łochockiemu (N. 193 s. 160), wykupił zaś w r. 1712 (N. 194 s. 43, 44). Od Jana Jakuba Dorpowskiego w r. 1713 kupił za 29.000 zł. prus. wieś Strzelce z holendrami i połowę Borowna w p. bydg. (N. 195 s. 87). Umarł w r. 1751, pochowany u Bernardynów w Bydgoszczy, których był syndykiem (Kantak). Zaślubił 1703.5/II. r. Cecylię Jaraczewską, córkę Franciszka i Apolinary z Raczyńskich (LC Bronikowo). Tego dnia w Boguszynie spisywał z owdowiałą teściową kontrakt małżeński, zapewniający mu 30.000 zł. posagu (Ws. 77 V k. 2v). Cecylia otrzymała od męża w r. 1713 oprawę 23.684 zł. posagu na połowie Żołędowa (P. 1147 I k. 229v) Umarła przed r. 1736, pochowana w Bydgoszczy u Bernardynów (Kantak). Synowie, Andrzej i Teodor, o których niżej, oraz Władysław Longin, ur. 1710.13/III. r. (LB Bronikowo), niewątpliwie zmarły w wieku dziecięcym. Z córek, "pierworodna" Apolonia Emerencja Enelgilda ochrzcz. 1705.10/III. r. (ib.), zapewne zmarła dzieckiem. Ludwika, żona Ludwika Ostrowskiego, stolnika kruszwickiego, zmarłego 1731.13/IV. r., żyła jeszcze w r. 1769. Jej córka Teresa była pierwszą żoną Ignacego M-go, cześnika bracławskiego (zob. niżej).

(I) Andrzej, syn Franciszka Michała i Jaraczewskiej, marszałek sejmiku województw kujawskich w r. 1736 (Dz. Z. Kuj. V), poseł sejmowy w r. 1740 i 1744 (ib.), podkomorzy J.Kr.Mci, starosta brzeski kujawski 1745 r. (K. P. nr 427), starosta dobczycki 1746 r., jasielski (1754?) i solecki, mianowany kasztelanem inowrocławskim 1754.9/VII. r. (Kossak. III), t. r. starostwo brzeskie cedował cedował bratu Teodorowi (K. P. nr 62), wojewoda inowrocławski mianowany 1764.14/XII. r. (Kossak. III), kawaler orderu Orła Białego 1757 r. (K. P. nr 31, wiad. z 3/VIII.), miał też potem w r. 1771 i order Św. Stanisława. Jeździł w r. 1745 na Spiż dla przejęcia starostwa spiskiego, wakującego po śmierci wojewody krakowskiego Lubomirskiego (K. P. nr 469). Wspólnie z bratem Teodorem w r. 1752 kupili od siostry Ostrowskiej za 45.000 złp. wieś Górki Daronie cz. Zagajne w p. kcyń. (N. 211 k. 91v). Umarł Andrzej 1783.18/XII. r. (LM Śmigiel). Ożenił się w Krakowie w r. 1745 z Elżbietą (Urszulą Elżbietą) Przebendowską, wdową 1-o v. po Jerzym Ożarowskim, oboźnym koronnym (K. P. nr 469, wiad. z Krakowa 24/XI.), nie żyjącą już w r. 1789 (P. 1366 k. 90). Rodzili się z niej synowie, jeden w Krakowie 1750.14/II. r., drugi (Franciszek?) tamże 1751.19/VI. r. (K. P. z r. 1750, nr 701, i z r. 1751, nr 770), obaj najwidoczniej pomarli w wieku dziecięcym. Dowiadujemy się i o córkach, z których jedna rodziła się w Krakowie 1755.7/IX. r., druga tamże 1757.12/V. r. (K. P. z r. 1755, nr 113, z r. 1757 nr 21). Dat urodzin tych nienazwanych z imienia córek nie umiem złączyć z córkami, jakie wojewoda zostawił. Były to, Marianna (Marianna Urszula), wydana w r. 1765 za Feliksa Antoniego z Grotkowic Łosia, generała majora wojsk koronnych, potem wojewodę pomorskiego, rozwiedziona z nim, 2-o v. żona Jana Tadeusza Zyberga, wojewody brzeskiego litewskiego, Rozalia, w r. 1789 żona Ignacego Wielopolskiego, chorążyca koronnego, i Urszula, która przed 1782.25/II. r. wyszła za Józefa Chłapowskiego, kasztelanica międzyrzeckiego, starostę kościańskiego, żyła jeszcze w r. 1793 r.Przeglądanie 754 pozycji zakresu Morawscy - Myśniewscy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona5678[9]10111213Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników