Przeglądanie 544 pozycji zakresu Piotrkowscy - Podlescy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona24252627[28]

Piotrkowscy - Podlescy
Podlescy h. Grzymała
2. Mikołaj, syn Jana i Kretkowskiej, wspomniany obok ojca i brata w r. 1543 (P. 1395 k. 53v), mąż Emerencji Łabiskiej, wdowy 1-o v. po Przecławie Orzeszkowskim, dał w r. 1544 żonie części wsi Podlesie,

Podlescy h. Grzymała (Doliwa, Topór?)
@tablica

Głowczyno i Czępino w pow. pyzdr., Kretkowo i Żerniki w pow. kaliskim (G. 335a k. 305v; P. 893 k. 63v). Jako syn i spadkobierca Jana P-go cz. Rogaskiego, dziedzic części w Podlesiu, pozwany był w r. 1553 przez Andrzeja Roszkowskiego, kasztelana śremskiego, dziedzica w Żerkowie (P. 894 k. 259). Od swej siostry Anny, żony Stanisława Jedleckiego "Turka", kupił w r. 1554 za 500 grz. części w Kretkowie i Żernikach (P. 1396 k. 240v) i zaraz sprzedał to jej wyderkafem za 120 grz. (ib. k. 242v). Krzyżanowice, wieś pustą w pow. pyzdr., sprzedał w r. 1554 Pawłowi Rogaskiemu (Kośc. 346 k. 359). Z owdowiałą bratową Barbarą z Przyjemskich układał się w r. 1554 względem dóbr w Podlesiu, Żernikach i Kretkowie (Py 174 k. 613v). Jako opiekun nieletnich dzieci brata Stanisława, na wypadek swej śmierci wyznaczył w r. 1554 opiekunami owych bratanków Krzysztofa Iwieńskiego i Piotra Bachorzewskiego cz. Stęgowskiego (Py. 174 k. 711). Bratowej, ich matce, w r. 1556 zapisał dług 228 grz. (P. 897 k. 249). Uzyskał w r. 1557 intromisję do części Kretkowa i Żernik, dóbr macierzystych, kupionych od siostry Katarzyny owdowiałej Dzierznickiej (Py. 176 k. 23v). Wawrzyńcowi Tomickiemu dał w r.1558 zobowiązanie sprzedania wyderkafem za 30 grz. części w Żernikach i Tomicach (G. 37 k. 143). Ustanowił t. r. opiekunami swych dzieci: żonę Emerencję Łabiską, Wojciecha Marszewskiego i Stanisława Łaskawskiego (ib. k. 143). Umarł między r. 1559 a 1563 (P. 1396 k. 711; Py. 179 k. 225). Córki, Jadwiga, żona Kaspra Żegrowskiego, i panna Barbara, dziedziczki Podlesia, pozywane były w r. 1563 przez Marcina Pruskiego (ib.). Jadwiga w r. 1563 sprzedała za 12.000 zł. Janowi Spławskiemu, "Sędzicowi" części Podlesia, Kretkowa i Żernik (P. 1397 k. 230v), zaś odkupiła odeń dobra w r. 1570 za 14.000 zł. (P. 1398 k. 91v). Kasper Żegrowski żył jeszcze w r. 1568, nie żył już w r. 1569. Jadwiga umarła między r. 1572 a 1575. Barbara, jeszcze niezamężna w r. 1568, była w r. 1569 żoną Piotra Boturzyńskiego, zaś 2-o v. w latach 1579-1580 żoną Stanisława z Głogowy Ciosnowskiego. Swoje części Podlesia i Żernik oraz pustki Czempino sprzedała w r. 1579 Marcinowi Grzymisławskiemu (P. 933 k. 413). Zob. tablicę.

Podlescy
Podlescy (h. Nałęcz?). Bernard (Kruchowski), młynarz młyna konnego na zamku gnieźnieńskim, mąż [w tym miejscu kończy się tekst monografii]Przeglądanie 544 pozycji zakresu Piotrkowscy - Podlescy.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona24252627[28]