Przeglądanie 252 pozycji zakresu Testamenty.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Testamenty
1
Agnieszka z Lipskich Baranowska, lat 71, ur. w Kaliszu, żona nieżyj. Stanisława. Zmarła w Poznaniu 1890.15/XII. Test. z dn.1875.8/IV w Choryni. Ogólna sukc. (pozost. pien. i meble) c. Stanisława Baranowska. Legaty w ruchom. najst. wnuk Stefan Taczanowski (chrześniak, syn córki Anieli) bibliotekę, Rodryk Dunin, najst. syn córki Marii. W/m. Stefan Taczanowski nie żyje. W test. swoim patrz l. p. 204. sporządzonym w dn. 1884.12/VI i otw. 1890.28/VII ustanowił spadkob.: a) matkę generałową Taczanowską z domu Baranowską, b) siostrę Stanisławę zam. Koczorowską z Dębna, c) kuzynkę Emilię z Tacznowskich hr. Mycielską. W aktach podanie sukcesorów zmarłej Agnieszki z 1891.2/V, że nie pozostawiła już ani gotówki ani papierów wart. Biblioteka jeszcze przed śmiercią wnuka Stefana została mu podarowana i wcielona do księgozbioru w Choryni. Również ostrzymał legat wnuk Rodryk. 1)

2
Izabella Bardzka z domu Jaraczewska. Test. dat. 1892.1/IX w Poznaniu. Testatorka (rozwiedz. z mężem Bolesławem na skutek jego winy) ustanawia spadkobiercami dzieci swoje z małż. z w/w Bolesławem, syna Józefa i córkę Marię, które dziedziczą w równych częściach. W razie śmierci jednego z dzieci przed zawarciem związku małż. (przez dzieci) część jego przechodzi na drugie. Gdyby oboje dzieci zmarły przed zawarciem związków małż., to jedynym spadkobiercą ustanawia brata swego Wiktora Jaraczewskiego, prokuratora. Na opiekunów powołuje Juliusza Meyera, instruktora mlecz. i w/w brata Wiktora. W razie gdyby były mąż rościł pretensje do opiekuństwa i sąd opiekuńczy musiałby mu je przyznać w myśl wymagań prawnych, to w takim razie wyklucza go stanowczo od najmniejszego nawet udziału w zawiadywaniu spuścizną czy rozporządzaniu chociażby jej częścią, pozostawiając zarząd w rękach wymienionych wyżej pana Meyera i brata Wiktora.

3
Antonina z Ostrowskich Chlebowska (I voto Kozłowska). Test. (w/g odpisu urz.) z 1887.8/VI sporz. w Pozn. (unieważnia wszystkie poprzednie łącznie z kodycylami). Spadkobiercy: 1. syn Tomasz Kozłowski, którego równocz. wyłącza od udziału, ponieważ już tyle odebrał ileby mu się ze spadku należało. Patrz p. 10. 2. syn Maksym. Kozłowski: tak samo j. w. p. 1. 3. syn Antoni Kozłowski 9 tys. mk. (na poczet schedy) patrz. p. 10.4. córka Józefa z Kozłowskich Karczewska, wdowa, 15 tys. mar. (na poczet schedy); dzieci po zmarłej córce Lucynie z Kozłowskich Wilkońskiej: 5. Halina Wilkońska 15 tys. mk, p. pkt 11 i 13.6. Wanda z Wilkońskich Milewska 15 tys. mk. patrz p. 13.7. Luidgarda Wilkońska 6 tys. mk. patrz. pkt. 11 i 13.8. Wiesław Wilkoński 6 tys. mk. patrz p. 13.9. dzieciom syna Maksym. Kozłowskiego suma zahipotekowana na Dulsku oraz suma, którą Maksym. winien jest jej z rewersu. 10 Wszystko, co się ze spadku zostanie po wypłac. sum powyższych otrzymuje s. Antoni Kozłowski z tym jednak życzeniem aby wszystko z wyj. wyznaczon. mu 9 tys. oddał bratu Tomaszowi. 11. Kapitalik 600 mk. na młynie w Inowrocławskim nie podlega podziałowi, a przeznacza się procent od niego na utrzymanie grobu i grobowca w Górze. patrz p. 12.11. Ruchomości - wnuczka Halina Wilkońska, ktora w/g ustnego rozporządzenia podzieli się z siostrą Luidgardą. Egzekutor Dr. Ignacy Zielewicz. Kodycyl datowany w Środzie 1892.15/VII. 12. Jan Zielewicz - akcja na młynie w Inowrocławskim. 13. Wnuki: Wiesława Landen, Włodzimierz Karczewski (dla Ludgardy), Halina Nowicka, Wanda Milewska, Antonina Landen. Wskazania do podziału ruchomości. Testament otwarto w postępow. z dn. 1892.30/VII w Pozn. na wniosek radcy san. Dr. Zielewicza i adwok. Trąmpczyńskiego z Pozn. Antonina Chlebowska zm. 1892.20/VII Tytuł. jest jakoż ona radcy miejsk. Wnuczka Wanda z Wilkońskich Milewska wspomniana jest jako żona dzierżawcy dóbr. ryc. Bieganowo pod Środą. (Antonina wdowa po Kozłowskim wyszła za mąż za Leona Chlebowskiego)

4
Wanda Bułakowska, z domu Stentzel, wdowa, handl. Pozn. Złożyła testam. w dn. 1896.9/VII, a odebrała 1912.24/I. Z raportu komornika w Pozn. z dn. 1912.6/II wynika, że nie była w stanie zapłacić kosztów 4 mk. 80 f. Komornik stwierdza w/g własnych spostrzeżeń i zasięgniętych informacji jej niezdolność płatn. Poza niezbędnymi przedmiotami nic nie posiada.

5
Florjan Chełmicki, właśc. dóbr ryc. i Waleria, Edmunda z Rutkowskich, z Bzowa, pow. Czarnków. Złożyli testam. w dniu 1882.3/VIII. Odebrali 1905.10/VI (prosili o odesłanie do Zakrzew, p. Klecko)

6
Leon Chlebowski, Stadtrath i Stadtälteste, lat 85, ur. Stara Górzyca p. Birnbaum. Syn nieżyj. właśc. dóbr. ryc. Michała i Anny z Komorowskich. Żon. z Antoniną z Ostrowskich. Zm. w Pozn. 1887.6/III. Test. datow. w Pozn. 1883.30/V. Wykonawcy test. Wład. Jażdżewski, król. rzecznik i notariusz i Ignacy Zielewicz, doktór med. z Pozn. 1. Uniwersalna spadkobierczyni żona Antonina. Spadek meble i około 60 tys. mk. w pap. proc. Pochowanym być życzy sobie w m. Zaniemyślu w grobowcu Karczewskich. Widziałby chętnie, aby ostatnią przysługę oddał duchowny protest, dobrze mówiący po polsku, sprowadzony do Poznania z Zychlina pod Koninem przez Ant. Kozłowskiego lub z Prażuch pod Turkiem przez Leona Urbanowskiego. W metryce śmierci figuruje jako katolik. Żona Antonina I voto Kozłowska Legaty: 1. Siostrz. Pulcherya Preyss w Osieku pod Brodnicą (Strassburg) 1.500 mk 2. Siostrz. Emilia Trzebińska w Inowrocławiu 1.500 mk. 3. siostrz. Julia Bulińska w Polszcze, w okol. Torunia 3.000. 4. Anna w Kurzynie, st. córka siostrz. Leokadii Urbanowskiej 1.000 Wanda w Warsz. za Preyssem, mł. córka j. w. 1.000. 5. Felicja Dembińska (pupilka) w Węgiercach pod Inowrocławiem, córka siostrz. Albina Kozłowskiego 1.500. 6. Aniela Walewska w Woźnikach pod Grodziskiem, st. córka pasierba Włodzim. Kurnatowskiego z Owińsk 1.000 Maryla Szafarkiewicz, mł. córka j. w. w Warsz. 2.000. 7. pasierbica Leokadja Parczewska w Klasztorze na Wildzie 1.200. 8. Anna Karśnicka (chrześn. i wychow.) w Widawie za Kaliszem, córka Leokadii j. w. 3.000. 9. Antoni (chrześn.) syn Anny j. w. 1.500. 10. Pasierbowa Bolesławowa Kurnatowska w Warsz. 2.000. 11. Halina córka pasierba Ludw. Kurnatowskiego w Pozn. 1.200 Wanda córka j. w. 1.200 Jadwiga (chrześn.), córka j. w. 1.800. 12. Włodzimierz (chrześn.) syn pasierbicy Józefy Karczewskiej w Czarnotkach pod Zaniemyślem 1.500, Konst. Mikulska w Borkach pow. Radom, córka j. w. Józefy, 900 Wiesława Landen w Romanowie pod Błaszkami, córka Józefy, 900 Celina, Marianna i Antonina przy matce Józefie w Kaliszu 2.700. 13. Halina, córka pasierbicy Lucyny Wilkońskiej 1.500 Ludgarda córka j. w. 1.500 Wanda (chrześn. i wych.) córka j. w. 3.000. 14. Łucja st. córka pasierba Maksymiliana Kozłowskiego w Dulsku pod Inowrocławiem 900 Aldona, mł. córka j. w. (chrześniaczka) 1.500. 15. Janina i Stella, córki pasierba Anton. Kozłowskiego w Kruśnicy pod Koninem 1.800. 16. Franciszka Biernacka, krewna na założ. warsztatu przez pamięć i wdzięczność dla jej śp. ojca Michała 1.500. 17. dla ubogich m. Pozn. 300 Test. podpis. Lew Hippolit z Wybranowa Poraj Chlebowski Kodycyl. dat. w Pozn. 1884.1/IV. Wskutek przewidywań, że Józefa Karczewska nie utrzyma się w Czarnotkach (gniazdo famil.) oraz nieporozumień po śmierci pasierba Ludwika Kurnatowskiego wyrobił w Dozorze Kościelnym polsko-ewang. parafii Latowice pod Ołobokiem w pow. wolanowskim przyjęcie do grobu skuzynowanych z nim Kosecckich w dobrach Kęszyce tejże parafii. Uwaga: wspomn. uprzednio Ant. Kozłowski z Zychlina jest pasierbem, a Leon Urbanowski z Prażuch wnukiem. Krewna Franciszka Biernacka zmieniła zawód życia i niepotrzebny już jej legat przeznacza dla jej brata Michała. Kodycyl z dn. 1884.27/IV zawiera legat dla gminy m. Pozn. w kwocie 6 tys. mk. Procenta od niego przeznacza się na zakup w dn. 24 grudnia każdego roku kołaczy (strucli) dla podziału między dziećmi 300 najbardz. potrzebuj. rodzin m. Pozn. W 1905.29/IX zwraca się, jako spadkobierca, o wydanie odpisu testam. Stan. Lisowski (piekarz), Michalinowo pod Amsee Leon w kwietn. 1875 nazwany jest Kurator Kassy Jeneralnego Ziemstwa w Pozn.

7
Marcell! Brzeski, nauczyciel głuchoniem. złożył testam. 1883.29/XII., a odebrał 1897.18/XII.

8
Julianna Dowiat, z domu Kaschade. Ur. w Ostrowo, wdowa po urzędn. Sąd. Fryder. Dowiat. Zmarła w Pozn. 1880.13/VII w wieku 77 lat.

9
Witalis Bogucki (Büreauassistent) i żona Emilia z domu v. Herman, z Pozn. Zgłaszają ostatnią wolę 1879.10/II. do prot. sąd. w Berlinie. Mieszkają w Poznaniu, ale nie żyją w obowiązującej tam wspólnocie maj. Emilia jest drugą żoną. Pierwszą była Eleonora Kardolińska, od której żyją jeszcze dzieci: 1) Tadeusz Bogucki, obecnie w zaborze ros., Krzyżowniki pod Kutnem, 2) Nepomucen Bogucki, Ameryka, 3) Helena Bogucka, zam. Hulewicz, Ostrowo. Z drugiej żony żyje tylko jedna córka Witalia Stanisława, którą wyznaczają spadkobierczynią, ponieważ jeszcze nic na poczet spadku nie otrzymała. Zmarł w Poznaniu 1879.10/V. Był tłumaczem w Sądzie. Emeryt. Z listu Henryki Thomas z N. Yorku, 1880.26/I (po niemiecku) wynika, że Nepomucen (którego pielęgnowała od lat i nazywa nieszczęśliwym) znajduje się od 6 mies. w szpitalu Wards Island.

10
Franc. Bogusławski, kupiec, 43 l., ur. w Pinne żon. z Marią (z d. Lchmann), zmarł 1875.20/V. Testam. 1865.4/V w Poznaniu. W test. żona Maria figuruje, że jest z domu Müller. Dzieci niepełnol. Wanda i Władysław. Jeden z opiekunów Wiktor Loga, kupiec

11
Winc. Wojc. Bogusławski, 45 l. Eisenb.-Bau- Betriebsinspector, zam. w Brunświku, zmarł w Pozn. 1892.29/X. Ur. w Kawczynsku, pow. Meseritz. Żon. z Heleną z d. Gościcką. Syn nieżyj. Właśc. ziemsk. Aleksandra i Antoniny z d. Kawicka, zam. ostatnio w Kawczynsku. Winc. Wojc. i Helena bezdzietni. Siostra zmarłego Anna zam. Ekowska, brat Telesfor, właśc. ziemski w Przybysław. pod Louisenfeld, pow. Inowrocław, siostra Helena zam. Niesiołowska, Szarlej pod Łojewo, brat Stanisław, Żyrzyn pod Nową Aleksandrią Puławy w b. zab. ros., siostra Bronisława Zbonikowska w Obersitzko, brat Alojzy w Warsz. (Ludwik Spiess i Syn) Helena, wdowa po Winc., wyszla ponownie za mąż 1896.21/V za W. Łebińskiego, dr. fil., w Pozn.

12
Edmund Bojanowski, bezżenny. Ma m. i. kapitalik na gruncie zwanym Boreczek we wsi Koszkowie, pow. śremski 3.000 tal. W testam. opubl. w Pozn. 1871.8/IX, a sporz. 1869.23/III, wymienia Konst. Szczanieckiego, z Międzychoda, pow. śremskiego, Anton. Błociszewskiego z Przesławia. Ma brata przyr. Teofila Wilkońskiego. Edmund zmarł 1871.7/VIII w Górka Duchowna, pow. Kościan

13
Emilia z Zaborowskich Bojanowska, wdowa, z Garby. Zmarła tamże 1881.7/XI. Córki Ksawera i Anna zam. Grabowska Bronisławowa. W lipcu 1878 Ksawera mieszkała w Garby, Anna w Warsz. Stan maj. Emilii 24.000 mk. na 2 parcelach w Garby i ruchom.

14
Jadwiga z hr. Grabowskich żona Stan. Brezy. Zmarła 1870.4/VIII w Więckowicach par. Niepruszewo. Testam. z dn. 1870.19/V. Z małż. ze Stanisławem, właśc. dóbr ryc., dzieci nie ma. Wspólności maj. nie mają. Spadkob.: 1. Mąż Stanisław- prawo dożyw. użytkowania kapitału. 2. Ojciec hr. Edward Grabowski (obecnie podrużuj. we Francji) - prawna cząstka obowiązkowa, ewent. wypłac. przez męża Stan. 3. Po śmierci męża Stan. kapitał przypada Włodzimierzowi Czpskiemu liczącemu 6 mies., syn. właśc. dóbr ryc. Kazim. hr. Czapskiego w Słupach pod Szubinem. Legaty: 1. Katol. Kościół, Niepruszewo, 2. Kat. Kośc. Grylewo, 3. służąca. Matka Jadwigi- nieżyj. Józefa hr. Grabowska, rodzeństwo nieżyj.- Włodzimierz i Izabella Grabowscy Mąż Stan. obowiąz. jest skasować w Więckowicach gościniec i na jego miejscu założyć dom ochronkowy. Z kapitałów po śmierci męża Stan., Włodzimierz ma wypłacić 3.000 tal. Hortensji Tyszkiewicz (zakonnica Józefina Teresa) w klaszt. Karmel. Bosych w Pozn. Gdyby Hortensja nie dożyła spadku, przypada on w/w Klasztorowi. W razie skasowania klasztoru lub innych dla Klasztoru przeszkód powyższy spadek przechodzi na własność Włodzimierza Czapskiego.

15
Józef Breza, Właśc. domu na ul. Królewskiej nr. 20 w Pozn. składał testam. 1875.9/IX. Odebrał go 1875.26/XI. Zmarł 1877.16/VIII

16
Józef Breza, dziedzic dóbr. Więckowice i żona Konstancja z Mycielskich. Testam. (2 oddzielne) dn. 1847.18/XI. Wycof. 1855.23/XI. Następny (tylko jego), złożony 1855.23/XI, przyczym jest mowa o nim jako o właśc. ziemsk. oraz z Ceradz Nowy został wycofany 1874.6/XI. W tym czasie mieszka w Pozn. na Królewskiej 20 (patrz poprz. poz.)

17
Maksymilian Breza. zm. 1890.10/VI w Więckowicach. Testam. dat. 1884.21/III, Ceradz Dolny. Rentier. Tożsamość stwierdza właśc. dóbr. Anna Breza z domu hr. Czapska. Nieżonaty. Uniwersalna spadkob. Anna Stablewska z domu Breza w Ceradz Dolny, siostrzenica. Legaty: 1. Anna Stablewska, 22 letnia Córka uniw. spadkob. W Ceradzu Doln. 2. Michalina Mogielnicka, z domu Breza. W Warszawie. 3. Teofil Breza, brat. w Warszawie 4. Joanna Breza, niezamężna siostra, W Warszawie. 5. Na cele dobrocz. na ręce Ireny Łuszczewskiej w Pozn.

18
Karol Brodawski. Pod datą 1863.24/IV właśc. dóbr Pawłowo, pow. Wągrowiec. Żona Aniela z Gregorów. Dzieci: Aleksander, Paweł i Zygmunt. Testam. z 1863.24/IV w Pozn. Uniwersalna spadkob. żona Anna. Opiekun Wilhelm Lossow, dzierż. we wsi Starozanowie pod Neklą, a w razie nieprzyjęcia przez niego lub jego śmierci Władysław Szółdrzyński z Siernik w pow. wągrow. lub w razie podobnego wypadku j. w. Modest Grabowski w Poznaniu. Testam. otworz. przez Sąd Grodzki w Pozn. 1936.1/V. Nikt się nie zjawił.

19
Leopold Brodowski. Pod datą 1826.16/VI dzierżawca z Kleszczewo pod Lissa. Pod datą 1828.15/IX, że Leopold po upływie dzierżawy na św. Jana 1827 r. udał się do Grutz - Głogów na Doln. Śląsku. Po 56 latach Sąd 1883.13/IV otwierał testam. i z powrotem zapieczętował. Testam. z 1826.15/VI. w Poznaniu. W chwili sporządz. testam. nieżonaty. Rodzice mają jeszcze dzieci. Spadkobiercy (sumy lokowanej na hypot. maj. Psary Ludwika Brodawskiego): 1. panna Kordula Opitz Boberfeld na Wytosław, (najst. córka z pierwsz. małż. Teodora Boberfeld Opitz, Grabiniec w Król. Polsk. 2. Oberamtmann Paschne, gen. dzierżawca dóbr Storchnest 3. Służący Samuel Graupe Pozostały majątek z czegokolwiek by się składał: dwojgu jedynego rodzeństwa: 4. brat lejtenant Fryderyk Brodowski w 19 pułku piech. w miejscu. 5. siostra Jeanette, zam. za lejtenantem Velsen w/m. Testament podpisał Gottlieb Albert Ferdinand Philip Leopold von Brodowski.

20
Maksymiljan hr. Bniński z Pamiątkowa. Testam. dat. 1855.8/XI w Pozn. Sukcesorzy - dzieci Emilia i Jan z małż. z ś. p. Seweryną z Żółtowskich. Opiekunowie: Edm. Żółtowski z Myszkowa i Adolf hr. Bniński z Ćmachowa w pow. szamotulskim. Ewent. Franc. Żółtowski z Niechanowa w pow. gniezn. Not. z 1912.2/X. o testam. z przed 56 laty i zarz. urzęd. otwarcia.Przeglądanie 252 pozycji zakresu Testamenty.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników