Przeglądanie 1694 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 3.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 3
1 (Nr. 120) 1625
Na żądanie N. Anny Zakrzewskiej, ż. Wojc. Z., a siostry rodz. ol. N. Krzysztofa Bartoszewskiego niedawno zamordowanego, woźny ze szlachtą we czw. przed sw. Janem Chrz. byli w lesie albo w Brzezinie na gruncie wsi Sroki dziedz. Andrzeja Konarzewskiego i tam kazali rozkopać grób, gdzie znaleźli nagiego trupa Krzyszt. B-go; Ciało porąbane potłuczone. Ciało przywieziono do wsi Raszewa i tam obwołanie głowy. Oskarżyła o zabójstwo rob. Dworaka, podd. bpa pozn. ze wsi Posadowa, pryncypała oraz uczc. Kotasia, urzędnika powyższego pana Konarzewskiego ze wsi Sroki, oraz rob. Smieja, kaczm. i podd. p. Złotkowskiego ze wsi Sielca; B. jechał ze Skotoszewic. Zakopany jeszcze na poły żywy. A miało to stać się w pon. po Oct. B. C. r. b. (k 227)

2 (Nr. 120) 1626
NN. Walenty i Andrzeja Kłobukowscy z z. dobrzyń., bcia rodz. ol. Wojciecha K. zamord., dowiedziawszy się o tym po powrocie z Ukrainy, gdzie byli na służbie Rp. skarżyli się na Macieja Pogorelle, s. o. Juzgi P., o to, iż tego Wojciecha K. gdy z Góry Niemieckiej przez Szlemdorff, folwarczek pana P. do Gołaszyna, do Stefana Bojanowskiego, pana swego któremu wtedy służył, jechał, i będąc pijany wstąpił do tego folwarku pytając o drogę, a p. P. kazał czeladnikowi strzelić doń z rusznicy, od czego rychło potem zmarł. (k. 367)

3 (Nr. 120) 1629
Obdukcja we wsi Dębowałęka we czw. przed Św. Wojc. przy okazji pogrzebu ciała G. ol. Jana Stefana Rudnickiego, zabitego przez Stefana Krzyckiego i wspólników (k. 771v)

4 (Nr. 120) 1631
Obdukcja we czw. po sw. Marcinie na wezw. G. Jana Wardęskiego w domu Sł. chirurga i ob. ponieckiego samego na głowie tegoż W-go tenże Jan W. okazuje rany, zadane (k. 957v) we dworze wsi Szutkowo przez Mikołaja Zakrzewskiego z Zakrzewa u Mikołaja Kawieckiego (k. 984)

5 (Nr. 122) 1633
We dworze wsi Drzewce na wezw. N. Mikołaja Drzewieckiego obdukcja ol. Dawida Loka przez Henryka L. zabitego obd. we wt. przed sw. Jadwigą 11/10 (k. 34v)

6 (Nr. 122) 1633
Kontrakt między Hieronimem Radomickim, wdą inowrocł., stą wschow. z I i Wacławem Ossowskim klanem nakiel., Maciejem Niegolewskim, Krzysztofem Mielżyńskim i Piotrem Piekarskim opiekunami pani Jadwigi Gołtowskiej, c. ol. Adama Gołt. i Katarzyny z Sobiesyna, żony 1-o v. tegoż Gołt. 2-o v. tegoż wdy inowrocł., z II. Niedawno + wojewodzina, matka panny (!) Wojewoda oddaje ją opiekunom i wydaje do Racatu jej G. dobra ruchome. Dat. Pozn. pon. przed Nar. NMP. 1633 (k. 36v)

7 (Nr. 122) 1634
G. Ewa Cząmska wd. po Pioytrze Kawieckim przedkłada inwentarz prowiz. przez G. Wojc. Cząmskiego, bydła i rzeczy pozost. po Piotrze K. ptk. przed D. Reminisceere (k. 64v)

8 (Nr. 122) 1634
G. Jan Toidir (??) jako op. G. Barbary Cedlicen, wdowy po Jerzym Rudolfie a C. oblatuje jej testam. spis. po niemiecku, dyspon. domem swym (k. 68). Pon. po D. Laetare

9 (Nr. 122) 1640
Z wsi Kotowo przy pogrzebie obdukcja głowy ol. N. Marcina Modzelewskiego, sługi G. Adama Nieniewskiego, na cment. wsi Grąnowo, zastrzel. przez G. Jakuba Włostowskiego, czw. po sw. Wojc. Bpie. zabity we wsi Kotowo (k. 470v)

10 (Nr. 122) 1640
Obl. z księg podkancl. metryki kor.: Bogusław hr. na Lesznie Leszczyński, s. o. Rafała L. wdy bełskiego star hrubieszowskiego, żonie swej Annie c. Kaspra hr. a Donhoff wdy sieradz, sty lajskiego bolesław., Radomsk. z Aleksandry z Koniecpola zrodz., sumę 100. 000 złp. (got. 70. 000 złp. a w Klejn. wypr. 25. 000!!!) posagu, oprawiła na swych dobrach: Gronowo W., Strzyżewice, Wyciążkowo, dziedz. Piotrowo, folw. Zakrzewo, Drzeczkowo Wolikowo, w z. wsch. i p. kość., i na m. Radzimin i wsiach: Wolka, Dybów, Borki, Trzciana, Rhryny, Zawady i cz. w m. Praga nad Wisłą, na przedm. Warszawy (m. Leszno, i wś Laszonice w r. wschow. wyjęte) Warsz. 1639.16/VIII (k. 505v)

11 (Nr. 122) 1641
G. Stefan Bojanowski oblatuje przywilej król., którym król zezwala, by Stefan B. dz-c m. Gołaszynie, stolnik i dworz. król. na gruncie wsi Gołaszyno, po niem. Bartzdorff lokował tam miasto Bojanów. Dat. Warsz. 1638.16/IV (k. 551v)

12 (Nr. 122) 1642
G. Jan Bronikowski oblatuje: Dobrogost Zbyszewski ma sobie przez Stanisława Gnińskiego jako opiekuna panny Heleny Br. Barbarę Poleską, matkę, Jana i Stanisława Br-ch, stryjów; Należy się jej 1/2 wsi Bronikowa; Gotówki nie bierze: ale przyszły mąż zobow. się jej na swych dobrach dać dożyw. sumy 6. 000 zł; Bronikowo jest pod opr. matki, więc Zb. da jej 4. 000 zł., 2. 000 z tego za żonę a 2. 000 za jej siostrę pannę Małgorzatę. Dat. w Bronikowie 1640.14/I (k. 617)

13 (Nr. 122) 1642
N. Łukasz Pluciński w im. sw. i ż. Marianny Lebelskiej manifest pw. zapisowi danemu przez Sł. Kaspra Bryskowskiego Sł. Piotrowi Skotnickiemu ir. (k. 631v)

14 (Nr. 122) 1642
GG. Stanisław starosta kcyński, i Jan bcia rodz. Ossowscy, ol. Piotra O. nepoci rodz. oblatują, jego testament pon. przed sw. Michałem. Wyznacza klanowi nakiel. dział.: Trzebaw, Łodzia, Wiry, Sowiniec, Górki i Niwki. Starał się o niego nie jak stryj, ale jak ojciec własny; brat klana Jakub z tej racji powierzył mu do edukacji swe dziatki. Im więc naznacza: Wiekowo, Bielawy, Parzynczewo, Lubiekowo i Popowo z kościołem i prawem patr. Ich ojciec już zmarły, a on z jego woli ich opiekun. Z nich starszy Stanisław nich ma Wiekowo, a młodszy Jan ojczyznę. A prosi synów, a osobliwie Jana, "o to proszę żeby chceli aby go Bóg błogosławił tę ostatnią wolą moją pod błogosławieństwem moim wykonał koniecznie kościoła abyście mieli synowcy przez Pana Boga was proszę pokyscie żywi bronieli i defendowali bojąc się Pana Boga aby Was nie pokarał, a inszy nauki abyście nie wprowadzali do tegoż kościoła jeno tę którą zowią nauką Jezusa Chrystusa, ktoremum od młodości moi wiernie służył i służyć będę za pomocą tego aż do śmierci. A która teraz zowiemy Anquitanam Confessionem i promoctorami konfessy beli aż do śmierci w ni trwali. Pomniąc i na testament sławny pamięci pana ojca swego, który i w ty konfessy był i w ty żywota dokonał. Legaty dla księży: X-dzu Łukaszowi 1. 000 złp., X. Andrzejowi Turynszowi 500 zł. Córce swej, pannie Annie na opp. Przecława Leszczyńskiego, Andrzeja O., Stanisława O. stę kcyń., Jana O. synowców swych, Dat,. pozn. 1642.19/III (k. 646v)

15 (Nr. 122) 1642
Piątek przed sw. Franc. G. Stefan Bryszewski oblatuje testament żony swej N. Heleny Kotwycewny (k. 651) [brak tekstu testam.]

16 (Nr. 122) 1644
G. Wojciech z Błociszewa Gajewski, dworz. król. dostaje przywilej król. założ. miasta we wsi Zaborowo woj. pozn. Dat. Wilno, 1644.20/III (k. 811v)

17 (Nr. 122) 1644
G. Jan Slichtink z Bukowca, sędzia zs. wschowski dostaje przywilej król. założ. w fundum wsi Gorczyna z. wsch. miasta Slichtinków, Krak. 1644.20/VII (k. 820v)

18 (Nr. 122) 1644
W im. G. Jana Słupskiego obl. testament spisany ręką X. Marcina Sten (?), komendarza boguszyńskiego. Testator Marcin Sł. ma u synowca Jana S. 600 zł. z tego siostrzance pannie Orszuli Boleszewnie 100 zł. Na ogół tylko legaty pobożne. Wykonawcą synowic Jan. Dat. Boguszyn 1643.11/X (k. 830v)

19 (Nr. 133) 1650
N. Jan Oppell, administr. teryt. Freistadiensis, i Piotr Krzycki burgr. zs. wschow., obl. kontrakt swój Jan O. Jadwigę O., córkę swoją ur. z ol. Małgorzaty Habiczyn Piotrowi Koffie K-mu daje s. v. 2. 000 złp. Wsch. wt. po sw. Marcinie (k. 3)

20 (Nr. 133) 1650
G. Samuel z Mielęcina Mielęcki, dworz. JKMci oblat. swój testament w piątek po W. Nocy. Religii Ortodoxae Evangelicae. Maj. Jędrzichowska i Kowalewska. Opp.: Zbigniew i Andrzej M-cy rodzeni testatora Jan z Bukowca Slichtynk, sędzia zs. wschow., Aleksander z Wielawsi Wielowieyski na Makowie, skarbnik woj. krak. i synowcowie dwaj rodzeni, Mikołaj na Ociążu M., s. Łukasza i Jan, s. Zbigniewa, na Olszynie dalej Andrzej z Zawady Korzbok na Marszowie (?), brat stryj. -rodz. żony, Jan z Gorzenia Gorzeński na Borzu (?) powinowaty. Żona wniosła 8. 000 złp. pos. dał był jej przed aktami pyzdr. zezn. i zapisał oprawę 20. 000 w zs. ostrzesz. Dat. Mielęcin 1 (?) II 1646 (k. 47v)Przeglądanie 1694 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 3.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników