Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona28293031[32]33343536Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników
Gazety > XVIII wiek
561 (Kuryer Polski) 1745
Z Warsz. 3 marca. Dnia wczor. akt wes. Massalskiego ...., star. grodz., syna hetm poln. z ks. Radziwiłłowną .... krajczanką W. X. L. (nr. 430)

562 (Kuryer Polski) 1745
Z Warsz. 3 marca. Wiad. z Drezdna, że Ciechanowski ..., król. podstoli odebrał (po śm. Rudzkiego ....) miejsce przy boku JKM. i pensję (nr. 430)

563 (Kuryer Polski) 1745
Z Grodna 24 lut. W przeszły wtorek tj. 16 lut. kondukt tu sprowadzonego z Królewca grafa Butlera ...., star. preńskiego do grobu famil. u brygidek. (nr. 430) Z Warsz. 10 marca. Zmarł w Ruściu Walewski ...., kasztelanic rozpierski (nr. 431) Z Wilna 4 marca. Zmarł Józef Szczyt, kaszt. mścisł. u siebie w pałacu. Ciało wyprow. 7 marca. (nr. 433)

564 (Kuryer Polski) 1745
Z Warsz. 7 kw. W przeszły tydzień Flemmingowa ...., gen. art. W. X. L. powiła córkę (nr. 435)

565 (Kuryer Polski) 1745
Z Zamościa. Wjazd Sanguszki ...., marsz. W. X. L. na star. krzemieniec. wyznacz. na 29 kw. (nr. 435)

566 (Kuryer Polski) 1745
Z Warsz. 14 kw. W piątek przeszły przybył tu podstoli kor. .... po zakończ. tranzakcjach z straż. W. W. X. L. ...., który księstwu małżonkom supersedował na wieczne czasy dobra wszelkie po śp. Pocieju, woj. wil. hetm. W. W. X. L. z pałacami tak w Grodnie jak i w Wilnie (nr. 436)

567 (Kuryer Polski) 1745
Z Warsz. 12 kw. W myśl ordynacji fundat. ordynatowej Zamoyskiej, wdowy i w/g. statutów zgromadz. kanoniczek swieckich w Marywilu wyprowadzona została przed marsz. nadw. kor. dedukcja szlach. urodzenia z 8 herbów p-ny Specjozy Szembek, starościanki budziszew. przez Kolbieckiego (nr. 436)

568 (Kuryer Polski) 1745
Z Grodna 21 kw. Drugiego dnia świąt doszedł maryaż ...., star. wołkowysk. z p-ną Sapieha ...., wojewodzianką mścisławską w Janowie. Obecni rodzice i .... woj. mścisławska, matka łowczego W. X. L. (nr. 438)

569 (Kuryer Polski) 1745
Z Warsz. 5 maja. Z okazji rocznicy (2 maja) poświęc. kośc. maryw. wymienione: panna Gałecka Zofia, wojewodzianka poznańska, przyszła ksieni zgrom., Nowosielska ...., podkomorzanka lubel., Dzieduszycka ...., chorążanka lwowska, Szembekówna Specjoza, starościanka budziszew., Krasińska ...., cześnikówna płocka. Wszystkie po uprzed. wywodach z 8 herbów (nr. 439) Inauguracja ksieni ma być w niedzielę 9 maja (była. nr. 440)

570 (Kuryer Polski) 1745
Komisarze na Tryb. Kor. radomski na dzień 10 maja z woj. pozn.: Sapieha ...., woj. smoliński; z woj. kal. Kacper Miaskowski, podstoli pozn. (nr. 440)

571 (Kuryer Polski) 1745
Na woj. wileńskie wjazd hetm. w. lit. w dn. 29 kw. (nr. 441)

572 (Kuryer Polski) 1745
Z Lubl. 6 czerw. Przeszła środa rocznica urodzin marsz. Tryb. Kor. .... (nr. 444) Z Lublina 3 czerw. Ignacy Załuski, kuchmistrzewicz W. X. L., syn zabitego w Sanoku, ma 12 lat. (nr. 445)

573 (Kuryer Polski) 1745
Opis apperencji pogrzebowej Michała Hieron. Czackiego kaszt. wołyń. w kośc. s. J. łuckim ss. apost. Piotra i Pawła, datowany 17 maja (po nr. 446)

574 (Kuryer Polski) 1745
Ze Lwowa 23 czerw. Odbyły się instalacje w kośc. archikat. dwóch fundat. nowej kanonii: księdza Daniłłowicza ...., przedtym wojewodzica podolsk., ostatniego z swego domu, a druga ks. Kajetana Młodeckiego. Oprócz tych dwóch poprzednio było nowofundowanych trzy, a mian.: ks. Zaleski ...., ks. Niemirzyc ...., ks. Wittan ..... (nr. 447)

575 (Kuryer Polski) 1745
Ze Lwowa j. w. Zmarł w piątek Zawadzki ...., łow. kij. Znaczne zapisy na cele filantr. Jego jest fundacja sióstr miłos. we Lwowie(nr. 447)

576 (Kuryer Polski) 1745
Ślub w Warsz. 10 lip. Krajewskiego ...., podstol. ciechanow., dworzan. JKM. z p-ną Czosnowską ...., podczaszanką warsz. Wymien. matka p-ny młodej (nr. 449)

577 (Kuryer Polski) 1745
Z Torunia 18 lip. Mowa o załatw. przez Podoskiego ...., woj. płock. w grodzie bobrownickim ziemi dobrzyńsk. swiętoj. tranzakcji o dobra częścią w ziemi dobrz., częścią w woj. płock. i pow. zawskrzyń. leżące od Kucborskiego ...., kasztelanica rypin. nabyte jure hereditario (nr. 450)

578 (Kuryer Polski) 1745
Z Warsz. 4 sier. W przeszłą niedz. ślub Zamojskiego ...., star. lub. z p-ną Poniatowską ...., wojewodzianką mazow. starszą

579 (Kuryer Polski) 1745
Z Rzymu 8 lip. Ks. Bartoszewski .... na opactwo konwentualne tynieckie (nr. 452). Instalacja w Krakowie 17 sierpn. (nr. 459)

580 (Kuryer Polski) 1745
Z Zamościa 6 sierp. Bracia: Lubomirski ...., star. kaźmierski, (jest w Połonnym) i Lub. ...., star. olsztyń. (nr. 455)Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona28293031[32]33343536Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników