Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona18192021[22]23242526Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników
Gazety > XVIII wiek
418 (Kuryer Polski) 1759
Kaszt. czerska ...., powiła 29 kw. w Łańcuchowie syna (nr. 19)

419 (Kuryer Polski) 1759
Z Warsz. 16 maja. Nadane: stoln. łęcz. Antoniemu Łętkowskiemu po wolnym ustąp. jego stryja Macieja Łętkowskiego (nr. 20)

420 (Kuryer Polski) 1759
Dn. 30 kw. w Warsz. u misjon. pogrzeb z Rostworowskich Załuskiej, star. rawskiej. Zmarła w rezyd. swojej u Dzieciątka Jezus 23 kw. Lat 83. Ciotka sukcesorów Rostworowskich: a) ...., star. czersk. podkom. JKM. b) ...., podcz. woj. podl. (nr. 20)

421 (Kuryer Polski) 1759
Z Wilna 5 maja. Jerzy z Hanuszow Leparski, oboźny pow. upick., kapit. gw. lit., pierwszy komisarz gen. dóbr Fleminga, podsk. W. W. X. L., wyzn. augustańsk., przyjął wiarę katol. (nr. 20)

422 (Kuryer Polski) 1759
Z Czerwieńska 9 maja. Opatem obrany Mateusz Kraszewski, prob. błoński, całej Kongreg. Kan. Reg. Later. (dod. 20)

423 (Kuryer Polski) 1759
Z Warsz. 23 maja. W tych dniach zaszły kontrakty ślubne między księżniczką lubomirską ...., chorążanką W. K. a Ponińskim ...., star. babimojskim (nr. 21)

424 (Kuryer Polski) 1759
Z Kielc 17 maja. Data urodzin Mniszcha marsz. nadw. kor. (nr. 21)

425 (Kuryer Polski) 1759
Z Nieświeża. Z Mycielskich Radziwiłłowa woj. wileńska, hetm. W. W. X. L. powiła 11 maja syna (Hieronim, Wincenty, Mamertus) (nr. 21) Z Warsz. 23 maja. Powiła syna z Tarłow Dembowska ...., star. płocka (dod. 21)

426 (Kuryer Polski) 1759
Z Warsz. 30 maja. Nadane: chor. wschowskie (po dobrow. rez. Miaskowskiego) -Gajewski ...., star. gnieźn. (nr. 22) Chor. łukow. (po śm. Rzewuskiego ....) -Syffczyński .... stoln. łukowski Stoln. po nim -Jastrzembski ...., podcz. Podcz. po nim -Jezierski ...., Wojstwo rożańskie (po śm. Karniewskiego ....) -Chądzyński (nr. 23) Mieczn. chęciń. (po śm. Trepki ....) -Kossowski Skarbn. ziemi warsz. (po śm. Szamockiego ....) -Sobolewski Szambel. -Chrapowicki, gen. H. W. W. X. L., kamerjunkier Surogatoria kal. (po śm. Młodziejewskiego, cześn. kal.) -Lipski ...., sędzia grodzki nakielski (nr. 24)

427 (Kuryer Polski) 1759
Z Warsz. 30 maja. Marsz. W. K. Bieliński ze względu na podeszły wiek i bezpotom. zapisał w przeszłym tygodniu całą fortunę Bielińskim, wojewodzicom chełmiń., rodzonym synowcom. (nr. 22)

428 (Kuryer Polski) 1759
Z Sambora 7 maja. Zmarł 25 kw. w Lisku Jak. Jaworski, kan. przemyski, proboszcz liski (dod. nr. 22)

429 (Kuryer Polski) 1759
Z Warsz. 13 czerw. Załuski ...., nominat kijow. uprosił od Elektora Kolońsk. order jego s. Michała z prerogatywą komendanta alias Grand Croix dla swego kollegiata Piotra Karczewskiego, kaszt. karczew. i wysłał mu dzis. pocztą do Beresteczka na Ruś. (nr. 24) Ks. Jabłonowski ....., woj. Bracł. dziękuje za order s. Huberta, nadany synowcowi ks. Jabłonowskiemu ...., star. buskiemu (nr. 24)

430 (Kuryer Polski) 1759
Z Rzeszowa 17 maja. Pogrzeb u reform. z Morskich Bukowskiej ...., podcz. sanockiej. Zmarła 26 marca. Bukowski ...., kasztelanic sanocki (Dod. 24) Z Wilna 11 czerw. Zgon. Kazim. Zaranka, podcz. pow. wołkowysk. Zięć jego hr. na Baksztach Zawisza, star. starodub., pułk. petyhorsk. wojska W. X. L. (nr. 25)

431 (Kuryer Polski) 1759
Z Warsz. 20 czerw. Nadane: łow. ziemi łukowsk. (po przejściu Jacka Jezierskiego na podcz. łuk.) -Józef Rzewuski, wojski. Wojstwo łuk. -Roch Klembowski, mieczn. Mieczn. -Kaz. Cholecki, skarbn. tejże ziemi (nr. 25)

432 (Kuryer Polski) 1759
Z Kalisza 31 maja. Akt pogrzeb. u bernard. śp. Celestyna Łubińskiego, pisarzewicza ziem. sieradz., szamb. (dod. 25)

433 (Kuryer Polski) 1759
Z Wilna. W dzień Ziel. Św. prymicje księdza Zienowicza ...., kan. zmudzk., deput. Tryb. compositi fori W. X. L.

434 (Kuryer Polski) 1759
(27 czerw.) Rostkowski ...., kan. kat. chełmski i Rostkowski ...., star. kopajgrodzki są rodz. bracia (nr. 26)

435 (Kuryer Polski) 1759
Z Nieświeża. Ks. Karolina Rzewuska, star. chełmska powiła 10 czerwca 2-ch synów (starszy Michał. młodszy Wacław) (dod. nr. 26)

436 (Kuryer Polski) 1759
Z Warsz. 4 lipca. Nadane: podstol. warsz. (po ustąp. Józ. Łoskiego) -Wojc. Szamocki, skarbn. tej ziemi. Skarbn. po nim -Józ. Łoski (nr. 27) Gietulewicz ...., sekret. JKM., teraz przy boku Karola, ks. kurl. został konsyljarzem wojsk. (nr. 27) Z Warsz. 11 lipca. Stoln. urzędow. (po śm. Rojewskiego ....) -Jakub Trębiński Z Warsz. 3 lipca (wiad. z Wiednia). Magnus Schack de Wittenau mający posesję w Polsce, został grafem Imperii (nr. 28)

437 (Kuryer Polski) 1759
Z Gniezna 27 czerwca. Z kapit. gen. gnieźn. wybrani na przyszły Tryb. Kor. prezyd. -Lipski Mich., pisarz kor., kan. gnieźn., opat łubieński, prob. chocki a viceprez. -Miaskowski Karol, kan. gnieźn. (nr. 28) Z Pozn. Jan Zakrzewski, kan. pozn. (nr. 42)Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona18192021[22]23242526Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników