Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona21222324[25]26272829Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników
Gazety > XVIII wiek
478 (Kuryer Polski) 1760
Z Warsz. 26 marca. Nadane: Kaszt. połoniecka (po śm. Czyżowskiego Aleks.) -Lanckoroński, starościc stolnicki starszy Gen. maj. w W. Kor. -Franc. Roźdrzażewski Pułk. W. Kor. -Biekierski Oberstlejtn. w regim. piesz. Buł. W. K. -Wiszowaty (nr. 13) Z Warsz. 23 kw. Chor. lub. (po śm. Trzcińskiego ....) -Wybranowski ...., podcz. urzędow. Podcz. po nim -Jezierski ...., cześnik Cześn. po nim -Nassadyn ...., łow. Łow. po nim -Drzewiecki ...., wojski Wojstwo po nim -Piotrkowski ...., mieczn. Mieczn. po nim -Trzciński ...., skarbn. Skarbn. także urzęd. -Kownacki ...., sędz. gr. chęciński (nr. 17) Z Warsz. 30 kw. Podstol. inowrocł. (po śm. Wodzińskiego Karola) -Trzciński ...., Szamb. -Kierski ...., kamer. król. (nr. 18) Z Warsz. 7 maja. Wojstwo żydacz. (po śm. Mężynskiego ....) -Mich. Hordyński Oberstlejtn. w W. Kor. -Franc. Piotr de Malchar (nr. 19) Z Warsz. 21 maja. Star. krzyczewskie, leżące na Białej Rusi, w woj. mścisł. dostał marsz. nadw. Kor. Mniszech (nr. 21) z Warsz. 28 czerw. Podkoniusz. W. X. L. (po śm. Sliźnia ....) -Wiażewicz ...., Vice-instyg. W. X. L. vice-instygat. po nim -Chmara, podcz. miński, sekr. pieczęci mniejszej W. X. L. (nr. 22 nadzw.)

479 (Kuryer Polski) 1760
Zmarł 22 kw. w dobrach swoich Karol Wodziński, podstoli inowrocł., por. znaku hus. Z Zamościa 16 kw. Zmarł Kazim. Komorowski, kasztelanic chełmski. Lat 19. Uczeń tut. Akad. Wyprow. 12 kw. do kolegiaty. Nazajutrz pochow. w grobie rodz. (nr. 18) Wg. wiad. ze Szczawina z 5 maja pogrzeb Wodz. (j. w.) odbył się u reform. Wymien. Ignacy Wodz. (bierze pocz. nauk w szkołach płockich) syn wraz ze swoją matką (nr. 20)

480 (Kuryer Polski) 1760
Z Nieświeża 2 kw. Zaręczyny Radziwiłłówny ...., córki z pierwsz. małż. ks. hetm. W. Lit., z Brzostowskim ...., star. bystrzyckim (nr. 18)

481 (Kuryer Polski) 1760
W Białej zmarł 17 maja w wieku 46 lat Hieronim Florian Radziwiłł, ks. na Ołyce, Nieświeżu, Birzach, Dubinkach, Klecku, Słucku i Kopylu. Ks. SPR. hrabia na Mirze, Szydłowcu, Kopysi i Białej, pan i dziedz. na Siebieżu i Newlu. Wprzód podcz. a od r. 1750 chor. W. W. X.L., star. krzyczewski, kaw. ord. s. Huberta od r. 1731 i Orła B. od r. 1748 etc. Syn Karola Stan. zw. Sprawiedliwym, kancl. W. W. X. L. i Anny z Sanguszków, a wnuk Mich. Kaz., podkacl. i hetm. poln. W. X. L. i Katarzyny z Sobieskich, kasztelanki krak., siostry rodz. Jana III. Wdowa Antonina z/d. Miączyńska, wojewodzianka czernich. (nr. 21)

482 (Kuryer Polski) 1760
w/g. wiad. ze Lwowa z 7 maja ks. Józefa z Mycielskich Jabłonowska, star. kowelska powiła w dobrach w Podkamieniu syna (nr. 21)

483 (Kuryer Polski) 1760
Z Warsz. 4 czerw. Nadane: chor. w. W. X. L. (po śm. Radz. Hier.) -Rzewuski ...., podstoli lit. Podstol. -Ignacy Pac, star. feydański, gen. insp. wojsk W. X. L. wieś Dąmbrowka Niemiecka (w woj. ruskim, ziemi sanock.) po śm. Józ. Wężyka Rudzkiego, stoln. rzeczyckiego Jakubowi Tarnowieckiemu, wojskiemu lubaczewskiemu. Szmb. -Zygm. Grudziński, kasztelanic pozn., kamerj. król. (nr. 23) Z Warsz. 11 czerw. Gen. maj. w w.kor. -Jan Gaspar Pflantz, pułk. reg. piesz. królowej. Pułk. w tym reg. -Józ. Biernawski, vice pułk. pierwszy Pułk. en. Second w tym reg. -Krzyszt. Fryd. Block. Vicepułk. w tym reg. -Jan Zakrzewski, gen. adj. Buł. W. K., kap. tegoż regim. Kamerjunk. -Piotr Gąsiorowski, kasztelanic bydg. (nr. 24) Wojew. mazow. (po śm. Rudzińskiego ....) -syn Mich. Rudziński star. chęciński. Kamerj. -Felicjan Niegolewski, chorężyc kal. (nr. 25) Woj. pozn. (po śm. Potockiego) -Łubieński ...., b. pisarz ziem sieradz. Woj. kal. (po śm. Działyńskiego Augusta) -Wojc. Miaskowski, Kaszt. pozn., kaw. Orła B. Kaszt. pozn. -Ignacy Twardowski, haszt. międzyrz. (nr. 26)

484 (Kuryer Polski) 1760
W dobrach Koźmińskiej, woj. kal. swojej matki Franc. z/d. Koźm. Mycielska, star. konińska powiła 7 czerw. syna (nr. 25)

485 (Kuryer Polski) 1760
20 czerw. w Zamościu przyjęcie ordynacji przez Klemensa Zam., wojewodzica lub., który wrócił z Włoch.

486 (Kuryer Polski) 1760
Z Leszna 18 czerw. Powrót do Rydzyny Sułkowskiego .... łow. n. W. X. L., uwolnionego 12 czerw. z aresztu półłoraletn. głogowskiego. Siostrz. księcia Łuba ...., kan. pozn. (nr. 26)

487 (Kuryer Polski) 1760
Z Warsz. 9 lip. Nadane: Miecz. ziemi ciechanow. (po wolnym ustąp. Ciemiewskiego ....) -Stef. Rościszewski. cześn. ziemi zakroczym. (po śm. Kełpińskiego ....) -Radzicki skarbn. Skarbn. po nim -Łępicki ...., komorn. ziem. Skarbn. inowłodz. (po ustaąp. Sleszyńskiego ....) -Grabski Budownictwo Ks. Infl. (po śm. Szredera ....) -Ludw. Korn. (Korniowi) Gen. maj. w w. kor. - Błędowski (nr. 28)

488 (Kuryer Polski) 1760
Z Warsz. W dzień Nawiedz. NMP. w kośc. misjon. prymicje Poniatowskiego ...., kan. krak., najmł. syna kasztelana krak. (nr. 28)

489 (Kuryer Polski) 1760
Z Warsz. 16 lip. W przeszłą niedz. wesele Czosnowskiego ...., kasztelanica wyszogr., gen. adj. hetmana poln. kor., (a nie podkom. król., którym jest starszy brat, star. winnicki, gen. maj. w. kor. i od 2 żonaty, jak ogłoszono w gaz. sobotnich), z p-ną Teresą Garczyńską, wojewodzianką pozn. Tę uroczystość poprzedziły zaręcz. i ślub. Bisk. kij. Załuski .... jest rodz. wujem pana Lanckorońskiego, star. rawsk., rodz. siostrę p-ny młodej za sobą mającego, a stryjem starościny winn. za bratem rodz. pana młodego będącej (nr. 29)

490 (Kuryer Polski) 1760
Z Warsz. Nadany 4 sierp. order Orła B. Szeptycki bisk. płocki, Załuski bisk. kijow. Rudziński woj. mazow. Twardowski woj. pozn. Jordan kaszt. Woynicki kaszt. ks. Kierski sekr. W. K. ks. Podoski referend. kor. Łaniewski łowczy W. X. L. (nr. 32)

491 (Kuryer Polski) 1760
Z Warsz. 6 sierp. Nadane: kaszt. międzyrz. -Stan. Chłapowski, podsęd. ziem. pozn. stoln. krasnostaw. (po post. Stamirowskiego .... na chor. krasnostaw.) -Horoch ...., skarbn. ziem. chełmskiej (nr. 32)

492 (Kuryer Polski) 1760
W Suchy dobrach kaszt. liwskich ślub 30 lipca Katarz. Cieszkowskiej, kasztelanki liwskiej z Kazim. hr. z Tęczyna Ossolińskim, chorężycem liwskim (nr. 32)

493 (Kuryer Polski) 1760
Z Warsz. 20 sierp. Nadane: Chor. wiślickie (po wolnym ustąp. Dębickiego ....) -Zborowski ...., stoln. wiśl. Stoln. po nim -Popiel Z Warsz. 27 sierp. kasztel. raciązka (złożył Niszczycki ....) -Zieliński Wojstwo bielskie (po śm. Traczewskiego ....) -Kossecki viceregent biecki (nr. 35) Sęswto ziem. kal. (po śm. Zakrzewskiego ....) -Franc. Waliknowski Chor. pancerną (złożył Kwaśniewski ...., mieczn. stężycki) -Pełka .... chor. sandom. (nr. 36) Z Warsz. 17 wrz. Stoln. ziemi halick. -Jastrzębski, stoln. kołomyjski Stoln. po nim -Rozwadowski (nr. 38) Z Warsz. 24 wrz. Wojstwo zwinogr. (po śm. Mierzwińskiego) -Roguliński (nr. 39)

494 (Kuryer Polski) 1760
Z Warsz. 20 sierp. Szemiott .... kantor żmudzki mianowany bisk. lorymeńskim (nr. 34)

495 (Kuryer Polski) 1760
Pogrzeb dwóch braci Radziwiłłów, starszego Mikołaja, podst. W. X. L. i młodsz. Hier. Florj., chor. w. W. X. L., niedawno zmarł., wyznaczony jest na 1-go września w Nieświeżu u jezuitów w grobie famil. (nr. 34)

496 (Kuryer Polski) 1760
Radziwiłłowa ...., woj. wileńska, hetm. W. X. l. 8 sierpn. powiła córkę (Marja, Wiktoria, Smaragda) wiad. z Nieświeża (nr. 34)

497 (Kuryer Polski) 1760
Z Dubna. U bernard. 7 i 8 sierp. pogrzeb Kaz. Ilińskiego, wojskiego kijow., star. niżyńsk. Lat 99. Syn jago Nepom. Il., starościc niż. (nr. 35)Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona21222324[25]26272829Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników