Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona11121314[15]16171819Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników
Gazety > XVIII wiek
281 (Kuryer Polski) 1757
Z Radomia 8 maja. Na. Liście komisarzów figuruje z pozn. -Poniński, star. kopanicki; z kalisk. -Gurowski ...., kasztelanic pozn. (nr. 19)

282 (Kuryer Polski) 1757
Do krwi śp. arcybisk. lwowsk. Wyżyckiego należy Wieniawski, cześnik przemyski. Wymieniony jest Wyżycki, kaszt. konarski (nr. 19)

283 (Kuryer Polski) 1757
Wiadomość z 29 kw. o przybyciu do Wilna Sołłohuba ...., gen. art. W. X. L. oraz o powiciu nazajutrz z północy przez panią Sołłohubową .... z Radziwiłłów syna, którego imiona Kazimierz, Antoni, Wincenty. Chrzestni: Pac pisarz W. Lit. z Tyszkiewiczową .... ciwunową wileńską; Sołłohub ...., deputat oszmiański z Abramowiczową ...., podwojewodziną wileńską (nr. 19)

284 (Kuryer Polski) 1757
Z Warsz. 18 maja. Star. zelgniowskie (po śm. Wład. Krzyckiego) dostał Szołdrski Wład., woj. inowrocł. gen. Wlkp.; kasztel. liwska (po śm. Adama Sienickiego) -Ignacy Cieszkowski, star. kleszczelowski; Wieś Linowo alias Stary Radzyń po nieżyj. Czapskiej wojewodzinie pomorsk. -Ignacy Kluczewski; wieś Pszczołki albo Hohenstein po tejże z Grońskich Czapskiej -Czapski, star. sobowicki (nr. 20)

285 (Kuryer Polski) 1757
Z Warsz. 18 maja. Wiadom. o śmierci Parysa star. winnick. (nr. 20) Zmarł między 8 i 9-tym maja w nocy.

286 (Kuryer Polski) 1757
Z Warsz. 25 maja. Temi dniami nadano de Riancour ...., oberstleutn. w wojsku kor. pułkownikowstwo w tymże wojsku. (nr. 21)

287 (Kuryer Polski) 1757
Z Warsz. 25 maja. Wiadom. o śm. Platera Jana (nr. 21), wojskiego inflant. (nr. 21)

288 (Kuryer Polski) 1757
z Krak. Moszczeńska ...., kaszt. inowrocł. powiła 12 maja córkę (nr. 21)

289 (Kuryer Polski) 1757
Z Pozn. 13 maja. Zmarła w przeszł. tyg. Twardowska ...., kaszt. sątecka, wdowa, w dobrach Jankowicach. Z Brzezowa. Zmarł 19 kw. Sobestyan Sierakowski, strażnikiewicz koronny, star. oszmiański podczas pobytu u ks. bisk. przemyskiego. Z osób: Jakub Sierakowski, star. mizański, szamb. JKM., Józef Sierakowski, podstoli pilzn., Sobestyan Sierakowski, chor. krak. (nr. 22)

290 (Kuryer Polski) 1757
Z Białegostoku 23 maja. Stadnicki ...., chor. czerwonogr. otrzymał od hetmana W. K. pułkownikowstwo panc. w pułku jego hetm. wakujące po śm. Szumlańskiego ...., chor. halickiego (nr. 22) Z Wilna 23 maja. Andrzej Abramowicz, pisarz ziem. wileński 20 maja przysłanym od JKM. przywilejem na kasztel. brzeską zaszczycony. Dn. 16 maja Bohusz ...., mieczn. wileński złożył rezygnację ziemską wileńską, którą ustąpił Jeleńskiemu ...., mieczn. Mozyrskiemu (nr. 22)

291 (Kuryer Polski) 1757
Z Warsz. 8 czerw. U sakramentek 5 czerwca w niedzielę akt profesji księżniczki Doroty Korybuthowny Woronieckiej. Obecni rodzice. (nr. 23)

292 (Kuryer Polski) 1757
Z Pozn. 27 maja. W Głupczynie dobrach Błeszyńskiego ...., kaszt. bydg. zaręczyny jego wnuczki panny Gorzyńskiej ...., łowczanki kaliskiej z Turnem ...., cześn. pozn. (nr. 23)

293 (Kuryer Polski) 1757
Z Gdańska 24 maja. Odprawiło się wyprowadz. śp. Konstancji z Gnińskich Czapskiej, woj. pomorskiej. Zmarła 7 maja. Synowie: ...., star. knyszyński i ...., wojewodzic pomorski, pułk. JKM. Pochow. ma być w Rywałdzie u kapucynów (dod. 22, za nr. 23)

294 (Kuryer Polski) 1757
Z Warsz. 22 czerw. Order Orła B. - Ossolińskiemu, woj. woł. Kasztelnia radomska (po śm. Stan. Moszyńskiego -Dunin Karwicki ...., chor radom. Assesforstwo sądów JKM. -hr. Tarnowski Joachim. Także i Stan. Gadomski gen. major w wojsku kor. (nr. 25)

294 a (Kuryer Polski) 1757
Z Lubl. 26 czerw. Miączyńska ...., woj. czerniech., star. kamionopolska powiła syna w Wojsławicach, dobrach państwa Krasnostawskich (dod. 27)

295 (Kuryer Polski) 1757
Z Warsz. 6 lip. Kasztel. sandom. (po śm. Ant. Ossolińskiego) -Sołtyk Michał, kaszt. wiślicki. Kaszt. wiśl. -Jabłonowski ...., star. bulkowski. 30 czerw. wjazd Sołtyka .... na kasztelnię

296 (Kuryer Polski) 1757
Z Podkamienia. Ks. Jabłonowska ...., star. kowelska powiła 16 czerw. w dobrach w Podkamieniu syna (nr. 27)

297 (Kuryer Polski) 1757
Z Warsz. 13 lip. Chor. wiskie -Opacki ...., sędzia ziem. wiski. Podstol. opoczyńskie (po dobrow. rezygn.Dunina ....) -Łącki cześn. opocz. Cześnik. opoczyńskie -Skorkowski ...., stolnikowicz opocz. Wójtostwo jurysdyczne w Rajgrodzie -Wilczewski ...., podkomorzyc ziemi wiskiej (po śm. Katwowskiego) (nr. 28)

298 (Kuryer Polski) 1757
Z Lublina 22 czerw. Zmarł Ant. z Tęczyna Ossoliński, kaszt. sandom., gen. lieut. wojsk kor., kaw. ord. Orła B. w dobrach swoich Wola Pawłowska. Po trzydniowej konsystencji ciała exportacja 25 czerw. do reform. do Solca (był ich syndykiem) (nr. 28) Z Warsz. 12 lip. W Krakowie wieczorem wprowadz. do reformat. śp. Gołuchowskiego ...., star. uścikowsk., zmarłego po tyg. chor. w dobrach rodziców żony. Gołuchowski ...., kan. wiślicki jest rodz. bratem.

299 (Kuryer Polski) 1757
Z Warsz. 27 lip. Stolnik. liwski (po dobrow. rezygn. Ant. Wodzińskiego) -Józef Wodziński, podstoli ziemi liwsk. dworzanin. Podstolstwo j. w. -Stan. Wodziński, gen. adj. hetmana W. K. (nr. 30)Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona11121314[15]16171819Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników