Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona10111213[14]15161718Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników
Gazety > XVIII wiek
261 (Kuryer Polski) 1757
Ze Lwowa. Dnia 26 lut. w dobrach rodziców swoich ...., kaszt. bracławskich powiła syna Sapieżyna ...., wojewodzianka mścisławska (nr. 11)

262 (Kuryer Polski) 1757
Marca 20 z Warsz. wyjechał Swidziński woj. rawski. po złoż. wojew., które otrzymał Granowski, star. radom. (nr. 12) 23 marz. z Warsz. W przeszłym tygodniu. Chorąstwo liwskie (po śm. Józ. Ossolińskiego) -Baltazar Oborski, podcz. liwski. podcz. j. w. -Grzybowski ...., podstoli tej ziemi, podstol. -Wodziński ...., cześn. liwski. cześn. -Karaś Kazim., podstol. ziemi zawskrzyńskiej (po dobrow. rezygn. Ludwika Krasińskiego) -Antoni Zieliński. Hayko ...., star. bielski został dworzan. JKM. (nr. 12)

263 (Kuryer Polski) 1757
Dn. 9 Marca zmarł w dobr. swoich Głębokim w woj. brzeskim kuj. Głębocki ...., kaszt. kruśw. w wieku lat 100. Ciało będzie deponow. w Radziejowie u franciszk. (nr. 12)

264 (Kuryer Polski) 1757
9 marca z Łucka. W Taykurach (książąt koniuszych W. X. L.) odbył się 21 lut. akt wes. Elżbiety Rojowny łowczanki pilźnieńsk., bratanki ks. koniuszyny W. X. L. z hr. de Bibersztein Krasickim, star. mereckim (nr. 12)

265 (Kuryer Polski) 1757
Zmarły w woj. malborski Jakub Działyński (patrz l. p. 244) m. i. był star. kiszporskim i murzynowskim. Ksiądz Miaskowski ...., scholastyk kat. pozn. jest bratem ciot. zmarłego. Z wymien. osób Augustyn Działyński wojew. kaliski (reprez. przez żonę); Miaskowski ...., chor. nadw. kor. i brat jego ...., kaszt. lędzki; (dod. do nr. 12) 22 lut. z Bohorodczan. Wiadomość o śmierci starosty leżańskiego Ksawerego Potockiego. W napisie na nagrobku w Paryżu mowa o protoplaście wielkim Rewerze i matce Helenie woj. poznańskiej za Potockim herbu Krzyże. (dod. do nr. 12) Zmarł 18 marca w Wierowie (wiad. z Podlasia) w wieku lat 88, Konst. Kuszell były stolnik podl. Ojciec Michała z Hulidowa Kuszla, stolnika woj. podl., porucznika znaku panc. pana Potockiego ...., kasztelanica bracław. generała wojsk. kor. Za Jana III i Augusta II służył wojskowo 30 lat. Trzy lata był w niewoli tureckiej. Poch. u reform. węgrowskich. Z osób Kuczyński ...., soc. jezu. rektor drohicki, siostrz. zmarłego; syn Michał z małż. z Ossolińskich; Tercja z Kuszllów Rostworowska, córka zmarłego z mężem Hyacyntem, podczaszym woj. podl. (drugi dod. do nr. 12)

266 (Kuryer Polski) 1757
Z Warsz. 30 marca o nadaniach: kaszt. zawichowska -Romer ...., chor. pilźn.; podkom. sandom. -Sołtyk ...., gen. leytn. wojsk kor.; cześn. sandom. -Leszczyński Michał; wojstwo sandom. -Karwicki Michał. W ziemi zakroczymskiej: chorąstwo (po śm. Łaźniewskiego ....) -Jaroszewski stolnik; stolnik. -Szydłowski ...., podcz.; podcz. -Kicki ...., podstoli, maj. art. kor. podstol. -Kobyliński ...., łowczy. łowiectwo -Bumocki ...., szambel.; stoln. piotrk. (po dobrow. rezygn. Iwańskiego) -Olszowski cześnik parnowski. (nr. 13) W Warsz. 6 kw. woj. rawskie (po dobrow. rezygn. Swidzińskiego ....) -Granowski Kazim., gen. major wojsk kor.; star. gliniańskie oraz wójtostwo (po śm. Urszuli z Dziedoszyckich Błędowskiej, oboźnej polnej kor.) -Małachowski ...., Kancl. W. Kor., który także dostał dzierżawę Lipowce. Dobra Stęzarzyce i Zabłocie (po śm. małż. pana Wilgi dostał Ludwik Cieszkowski, kaszt. sochacz.; podstol. ziemi zakroczym. -Łempicki Kaz., sędzia ziem. zakrocz.; cześn. ziemi drohickiej (po dobrow. rezygn. Jana Wąza) -syn jego Aleksander. (nr. 14)

267 (Kuryer Polski) 1757
Dnia 25 mraca w dobrach w Księstwie Warmińsk. zmarł Krasiński ...., sufragan chełmski, kan. kat. warm. (nr. 14) Zmarła Zuzanna z Dembińskich Stadnicka, chor. grabowiecka (nr. 14 wiad. z 26 marca z Krak.)

268 (Kuryer Polski) 1757
Z Pozn. 24 marca. Teresa Rydzyńska i Bronikowski .... -zaręczyny w domu rodz. wuja (jej) kasztelana pozn. (nr. 14)

269 (Kuryer Polski) 1757
Z Wilna. Zmarła 19 marca Marianna z Kopciów Burzyńska, kaszt. smoleńska. Z Kalisza. Zmarł w dobrach swoich Stawie Kaz. Rychłowski kaszt. sieradz. Dysponow. 28 marca przez syna swego jezuitę (wiadom. pod datą 23!) Miał lat 96. (nr. 14)

270 (Kuryer Polski) 1757
Z Warsz. 13 kw. Sędstwo ziem w woj. płockim (po śm. Kuczborskiego ....) -Franc. Rozciszewski (nr. 15)

271 (Kuryer Polski) 1757
Z Warsz. 13 kw. Wiadom. ze Lwowa o śmierci Wyżyckiego, arcybisk. lwowsk. (nr. 15) Zmarł 7 kw. w Wielkanoc (nr. 16) Z Pozn. 1 kw. Wiadom. o śm. Garczyńskiego Franc. (nr. 17), podkom. wschowsk., w przeszły poniedz. w dobrach Posadowie (nr. 15) patrz lp. 277

272 (Kuryer Polski) 1757
Marca 25 w Zbrzyziu (wiadom. z Kamieńca) Adam Tarło, star. gosaczyński obchodził urodz. swoje w roku 1708 (nr. 15)

273 (Kuryer Polski) 1757
Z Golubia 2 kw. o export. zmarłej niedawno w 11 roku życia panny Agnieszki Wesslowny, starościanki gołubskiej i zamku tut. Z osób matka i Bieganowscy kaszt. rypińscy, dziadkowie (nr. 15)

274 (Kuryer Polski) 1757
Z Warsz. 20 kw. Cześnikowstwo ziemi wyszogr. (po dobrow. rezygn. Stan. Kutowskiego) -Szymon Mieszewski, skarbn. zaś po nim -Antoni Kurowski (nr. 15)

275 (Kuryer Polski) 1757
Dnia 4 kw. w Prosowicach (wiadom. z Przemyśla) Lipska ...., kasztelanicowa łęczycka, powiła trzeciego syna. Imiona: Samuel, Tadeusz, Alojzy, Ambroży i Deodat. (nr. 16)

276 (Kuryer Polski) 1757
Dnia 27 kw. z Warsz. Otrzymał gen. majorstwo w wojsku kor. -Józef Jankowski, stolnik radom., pułk. reg. łanowego, deput. na Tryb. Kor. z woj. sandom. (nr. 17)

277 (Kuryer Polski) 1757
(do lp. 271) Pogrzeb Garczyńskiego Franc. Wyznacz. na 24 maja w Zbąszeniu dobrach Garczyńskiego ...., szambelana (nr. 17). Józef Pawłowski, bisk. niocheński, oficjał pozn. jest pozostałej wdowy stryjem (dod. nr. 24)

278 (Kuryer Polski) 1757
Warsz. 4 maja. Arcyb. lwowski otrzymał Dembowski ...., bisk. kamien.; bisk. kamien. -Szeptycki ...., sufrag. łucki; chorąstwo sieradz. (po śm. Błeszyńskiego ...) -Biernacki...., starościc warski

279 (Kuryer Polski) 1757
Z Gniezna 25 kw. o wyborze na przyszły Tryb. Kor. z tut. kapit. prezydentem Andrzeja Bajera, kanclerza gnieźn., viceprez. Cieńskiego Ign., kan. gnieźn. (nr. 18) (imiona z nr. 42)

280 (Kuryer Polski) 1757
Z Warsz. 11 maja. Potocka ...., cześnikowa kor. powiła 2-ch synów. Dembowska ...., starościna płocka, córkę (nr. 19)Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona10111213[14]15161718Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników