Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona12131415[16]17181920Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników
Gazety > XVIII wiek
300 (Kuryer Polski) 1757
Z Płocka. Uroczystość kośc. 19 czerw. w Uszaczu dobrach Zaby .... wojewodzica mińskiego, star. bielskiego Żona jego Zabina z Lipskich. Ksiądz Zaba ...., rektor witebski, soc. jezu. (nr. 30)

301 (Kuryer Polski) 1757
Z Warsz. 3 sierpn. W dzień imienin króla nadanie ord. Orła B. Wołłowicz ...., bisk. łucki; Sołtyk ...., bisk. kijow. Dąbski ...., woj. sieradz.; Linowski ...., kaszt. łęcz. Moszczyński ...., kaszt. inowrocł.; Łos ...., kaszt. lwowski. Rzewuski ...., pisarz polny kor.; Czacki ...., podcz. kor. Lubomirski ...., mieczn. kor.; Lubomirski ...., strażn. kor. Lipski ...., oboźny kor.; Przeżdziecki...., referendarz W. X. L. Radziwiłł...., mieczn. W. X L.; Pac ...., pisarz W. W. X. L. Pociej...., strażn. W. W. X. L.; Sołłohub...., gen. art. W. X. L. de Meklenburg-Schwerin książe (nr. 31) Star. wschowskie (po śm. Kozminskiego ....) dane Wesselowi gen. lieut.

302 (Kuryer Polski) 1757
Ksiądz Rossowski (wiadom. z Pozn. 22 lip.) z kapit. pozn. obrany deputatem na Tryb. Kor. (nr. 31)

303 (Kuryer Polski) 1757
Ze Lwowa 13 lip. Obłóczyny u dominikanek, panien Wiśniewskich, starościanek rahodoskich (radochowskich?), sióstr rodzonych. Obecni rodzice (nr. 31)

304 (Kuryer Polski) 1757
Z Sandom. Zmarł 25 lip. Dunin Karwicki, kaszt. radom. lipnicki etc. starosta: W dzień przed śmiercią (ante subsecu fata) ślub córki kasztelana z Stan. Wybranowskim, chor. znaku panc. ks. Lubomirskiego woj. lubelsk. Kasztelan pochow. u reform. sandom. (nr. 32)

305 (Kuryer Polski) 1757
Z Olszyn. Zaręczyny w dniu 18 lip. panny Ankwiczówny ...., kasztelanki konarskiej sieradzkiej z Lasockim ...., star. topolińskim (nr. 32) Z Krak. 10 sierpnia. W Paszkowce dobrach starostów łukowskich akt wes. panny Kunegundy Zakrzewskiej, łowczanki czerniech. z Mateuszem Radzikowskim wiceregentem gr. łukowskim (nr. 33)

306 (Kuryer Polski) 1757
Z Warsz. 24 sierpn. Nadane woj. inowrocł. (po śm. Wład. Szołdrskiego -Andrzej Zamoyski, star. rostocki. Star. gen. woj. wlkp. (po śm. tegoż wojewody) -hr. Mniszech, marsz. nadw. kor. Chorągiew panc. w wojsku kor. (po śm. j. w.) -Fryd. z Ocieszyna Brühl, star. warszawski. Chor. wschowskie (po śm. Leona Koźmińskiego) -Maciej Poniński, stolnik wschowski. Stolnik po nim -Rokoszewski ...., podstoli wschowski. Podstol. po nim -Linowski ...., skarbn. pozn. Skarbn. po nim -Radoliński Kajet., Podcz. halickie (po dobrow. rezygn. Kamińskiego...., generała regim. buławy W. K.) -Sebastjan Mossakowski tow. znaku panc. wojew. kijowskiego. Dzierżawę Dymir z wszyst. przyległ. (po śm. Kazim. Steckiego, kasztelnica kijow.) -August Moszyński, stolnik koronny. (nr. 34)

307 (Kuryer Polski) 1757
Z Białegostoku 18 sierpn. W dniu wczor. Zabiello ...., marsz. pow. kowieńsk. otrzymał z rąk posła franc. order s. Michała (nr. 34)

308 (Kuryer Polski) 1757
Z Białej Rusi. Zmarła 2 sierpn. w dobrach Paca ...., pisarza W. X. L. szlachcianka Kawecka .... w wieku 130 lat. (nr. 34)

309 (Kuryer Polski) 1757
Z Warsz. 31 sierpn. Nadany order Orła B. Podoskiemu ...., kuchmistrzowi W. X. L. (data: w przeszłą niedz.) (nr. 35)

310 (Kuryer Polski) 1757
Ślub w Warsz. 30 sierpn. panny grafówny Lewendahlowny ...., starszej z Ossolińskim ...., star. drohickim. (nr. 35) Patrz niżej lp. 312

311 (Kuryer Polski) 1757
Z Elbląga 19 sierpn. W tych dniach instalacja nan tut. prob. Kłossowskiego ...., kan. kat. przemyskiego. Do prob. ma przydane tam. oficja stwo. (nr. 35)

312 (Kuryer Polski) 1757
(do lp. 310) Matki państwa młodych. Z Szembeków Lewendalowa ...., marszałkowa franc. i z Załuskich Ossolińska, kaszt. gostyńska (nr. 36). Z innych osób Załuski ...., sufragan płocki, wuj rodzony młodego, a podskarbina kor. Moszyńska ...., wdowa jego ciotka; Ossoliński oberstlejtn. Kasztelanic gostyński; Załuski ...., star. zawichowski. (nr. 36)

313 (Kuryer Polski) 1757
Nadana 21 sierpn. dożywotnie małż. Franc. i Annie Jankowskim, rotm. pow. lidzkiego, dzierżawa Rohaczew z wszystk. przynależn. w pow. grodzińskim, niegdyś odłączona od Nowego Dworu, wakująca po śm. Kazim. Baranowicza (rn. 36)

314 (Kuryer Polski) 1757
Z Kujaw 25 sierpn. W dobrach Kaczkowie Dąmbskiego ...., woj. sieradz. obchodz. s. Ludwika, imieniny Dąmbskiego, chor. brzesk. kuj., star. gniewkowskiego. Wymieniony Dąmbski ...., woj. brzeski kuj. z synem ...., starostą dybowskim (nr. 36)

315 (Kuryer Polski) 1757
Zmarł 9 wrz. w Warsz. Linowski ...., kaszt. łęcz. (nr. 37)

316 (Kuryer Polski) 1757
Z Warsz. 14 wrz. Mieczn. żytomirskie nadane Janowi Lachowiczowi (nr. 37) Z Warsz. 21 wrz. Kaszt. łęczycka (po śm. Linowskiego lp. 315) -Józef Lasocki, star. gostyński (przysięga w przeszłą niedz.) Star. leżajskie (po śm. Ksaw. Potockiego) -Potocki Józ. wojewodzic pozn. Podcz. inowłockie (po śm. Kossowskiego ....) -Ant. Dzierzbicki Podstol. bielskie (po śm. Wyszyńskiego ....) -Maciej Poletylo Cześn. piotrk. (po dobrow. rezygn. Grodzieckiego ....) -Oczosalski ...., por. znaku husar. JMci pana ordynata Zamoyskiego. Szambelania -Oskierko ...., cześnikowicz W. X. L., kamerjunkier JKM. (nr. 39)

317 (Kuryer Polski) 1757
W Rzymie 30 sierpnia zmarł Tomasz Dunin, soc. jezu., assistens prow. polskich i litewskiej. (nr. 39)

318 (Kuryer Polski) 1757
Z Białegostoku 22 wrz. Dzień wczoraj. dzień urodzenia hetmana W. K. (nr. 39)

319 (Kuryer Polski) 1757
Z Nieświeża 15 wrz. W dniu dzis. zaręczyny Teofili Radziwiłłówny, wojewodzianki wileńsk. starszej z Józ. Rzewuskim, star. drohobyckim, wojewodzicem podolsk. młodszym (nr. 39)Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona12131415[16]17181920Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników