Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona13141516[17]18192021Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników
Gazety > XVIII wiek
320 (Kuryer Polski) 1757
Z Pozn. 16 wrz. W tych dniach zmarł Malczewski Józef, kaszt. biechowski (nr. 39) Z Rasny 13 wrz. W dniu dzis. pogrzeb Michała Matuszewica. Wymien. Marcin Matuszewic, stolnik brzeski lit. (nr. 39)

321 (Kuryer Polski) 1757
Z Warsz. 1 paźdz. Nadane w przeszłym tyg. Kasztel. chełmińska (po śm. Stan. Konarskiego) -Grąbczewski podkom. pomorski. Kasztel. biechowska (po śm. Józ. Malczewskiego) -Ant. Zakrzewski kasztel. santocki. Kasztel. santocka po nim -Malczewski ...., miecznikowicz kaliski. Miecznikostwo kaliskie -Grodziecki Zygm., gen. major wojsk kor. (nr. 40)

322 (Kuryer Polski) 1757
Z Pozn. 23 wrz. W przeszły poniedz. pogrzeb u bernard. Krzyckiego Wład., star. zelgniewskiego (nr. 40 i dod.) Wczoraj u reform. śp. Malczewskiego, kaszt. biechowsk. (nr. 40)

322a (Kuryer Polski) 1757
Z Wysok. Lit. 25 wrz. Z Lubomirskich Sapieżyna ...., woj. połocka powiła syna (nr. 40) Z Warsz. 12 paźdz. Wczoraj Potulicka z Potockich ...., star. borzechowska powiła syna (nr. 41)

323 (Kuryer Polski) 1757
Ze Lwowa 22 wrz. U sakramentek obłóczyny panny Barbary Mrozowieckiej, starościanki stęgwilskiej (nr. 40)

324 (Kuryer Polski) 1757
Z Warsz. 12 paźdz. Nadane: Podkom. łęczyckie. (po śm. Grabskiego ....) -Gomoliński chor. łęcz. Chor. po nim -Walewski ...., chor. brzeziński. Chor. po nim -Bardziński ...., stolnik inowłodzki. Stoln. po nim -Stokowski Adam.

325 (Kuryer Polski) 1757
Z Piotrkowa 10 paźdz. Marsz. Tryb. Kor. obrany Skorzewski ...., star. pyzdrski (nr. 41) Imię Michał, jest pułk. wojsk. kor. (nr. 42)

326 (Kuryer Polski) 1757
Z Wiednia 14 wrz. Ordery Krzyża Gwiazdowego nadane przez cesarzową na teraźn. promocji damom polskim: z Mycielskich Radziwiłłowa ..., woj. wileńska, hetmanowa W. W. Ks. L.; z Daniełowiczów Potocka ..., star. krasnostawska; z Potockich Krasińska ...., star. nowomiejska (nr. 41)

327 (Kuryer Polski) 1757
Zmarła Dorota z Niemojewskich Siemieńska, kaszt. lwowska, matka żony Lipskiego ...., kasztelanica łęcz., podkom. JKM. a teraźn. deput. na tryb. Gł. Kor. z woj. podlask., ziemi drohickiej. Dorota zmarła w Horysławicach 17 wrz., w sobotę, w dzień Ran. s. o. Franciszka. Dwa tyg. przed nią 3 wrz. w sobotę zmarło dwóch najst. wnuków Jan w czwartym i Józef w trzecim roku życia, synów kasztelanicowstwa (dod. do nr. 40)

328 (Kuryer Polski) 1757
Z Gostynina. W woj. łęcz., w dobrach Miłonice Jana z Brochocina Brochockiego, stoln. pow. brzezińsk., chor. znaku hus. ks. Czartoryskiego, kancl. W. W. X. L. w dniu 25 wrz. akt solenny pogrzebu śp. Kaz. z Brochocina Brochockiego, wojskiego woj. łęcz., por. wojsk autoram. cudzoz., ojca. Wzmianki dotycz. osób skoligowanych. Nieżyjący Ant. Brochocki, bisk. przemyski, Balcer Wilxycki, sufragan gnieźn., Andrzej Brochocki, hetman W. K., za Wład. Jag. posseł do Szwecji. Pozostała wdowa Konstancja z Gawrońskich Brochocka. Antoni i Stefan Kossowscy, podsk. nadw. kor., star. przedecki (dod. 41)

329 (Kuryer Polski) 1757
Na pogrzebie Wład. Krzyckiego, star zelgniewskiego wymienieni Kazim. Krzycki, por. w wojsku króla prusk.; Stan. Krz., szamb. JKM.; Józef Krz., tow. znaku hus.; siostra tych braci Korytowska ...., podstol. kaliska; pani Krzycka ...., starościanka zelgniewska (dodatek bez num. za 41)

330 (Kuryer Polski) 1757
Z Warsz. 19 paźdz. Nadane w przeszłym tyg. sęstwo ziem. łęcz. -Wilkanowski Franc., pis. ziem. łęcz. podsędk. ziem. łęcz. (po śm. Stan. Wysockiego) -Wojc. Grzymała Ostrowski, łowczy inowłodzki. Łow. po nim -Zawisza Józef. łow. ziemi bielsk. (po dobrow. rezygn. Ant. Sarneckiego) -Stan. Karwowski. Skarbn. ziemi bielsk. (po postąp. Karwowskiego) -Sarnecki Ant. (nr. 42)

331 (Kuryer Polski) 1757
Z Wilna 2 paźdz. W kośc. s. Ign. prymicje Bohomolca ...., soc. jezu. Ma oprócz innych 3-ch synów jezuitów (nr. 42)

332 (Kuryer Polski) 1757
Z Warsz. 26 paźdz. Nadane w tych dniach kanonia koleg. warsz. (po śm. księdza Drohojewskiego) -Sierakowski, kan. krak. Pułkown. w regim. piesz. JKM. gwardii kor. -Henryk de Oetken, oberstlejtn. w tym regim. Oberstlejtn. w wojsku kor. -Stan. Chlebowski (nr. 43) Z Warsz. 9 list. Dąbski ...., star. gniewkowski przywilej na star. inowrocł. po dobrow. rezygn. Dąmbskiego ...., kaszt. brzesk. kuj., po którym chor. brzeskie kuj. ustąpił (cessit) Brzezińskiemu ...., sędziemu ziem. inowrocł. (nr. 45) Stan. Aleksandrowicz, podkom. dworu otrzymał patent pułk. w wojsku kor. Warsz. 16 list., w przeszłym tygodniu nadane: Kaszt. sochaczewska (po śm. Ludwika Cieszkowskiego) -Suffczyńskiemu (nr. 46) Warsz. 23 list. Pułkownikostwo w wojsku infant. kor. -Juljanowi Turskiemu, podstol. piotrk. (nr. 47) Warsz. 30 list. Star. spiskie -graf. z Ocieszyna Brühl minister saski. urzędy ziemi zakroczym.: Chor. (po dobrow. rez. Jaroszewskiego ....) -Symeon Szydłowski, stolnik tej ziemi. Stoln. -Stan. Jaroszewski Pułkownikowstwo w wojsku kot. -Kaz. Kobielski, kapit. w regim. konnym królowej. (nr. 48) Warsz. 7 gr. Arcybisk. lwowskie (po śm. Mik. Dembowskiego) -ksiądz Wład. Łubiński, pis. kor. Star. spiskie w woj. krak. (po śp. Marii Józefie, król.) -Henryk graf Brühl, gen. art. kor., minist. pierwszy saski. Chor. wiślickie (po śm. Konst. Popiela) -Ant. Dembicki stolnik tego pow. Stoln. wiślickie -Zborowski Maksymilian, podcz. wiślicki Na podczastwo przeszedł Józ. Reklewski, Łow. wiśl. łow. wiślickie -Michał Tymiński, mieczn. tego pow. Mieczn. radomskie? (po Tymińskim) -Michał Jagniątkowski (nr. 49) Warsz. 14 grudnia. Pisarstwo kor. -Jan Podoski, prob. kat. krak. Kustodię kor. po nim -Hieron. Wielogłowski, kan. kat. krak. Probostwo miechowskie po śp. arcybisk. lwow. -Kajetan Sołtyk, bisk. kijow. Gen. majorstwo w wojsku kor. -Tymoteusz Podoski (nr. 50) Warsz. 21 grudnia. Star. grodeckie ze wszystk. przyległ. jak było w posiad. królowej -Małachowski ...., kancl. W. K., który star. buczniowskie odstąpił Potockiemu woj. bełskiemu. Kasztel. sanocka (po dobrow. rezygn. Bukowskiego ....) -Bukowski ...., chorąży sanocki, syn Genmajorstwo w wojsk kor. -Karol Gorecki, pułk. gward. kor. Wojstwo ziemi stężyckiej (po śm. Kochanowskiego) -Walerian Kowalski, dworzanin JKM. (nr. 51) Warsz. 28 gr. Mianowani sędziowie w sądach zadwornych Asesor. kor. -ks. Sanguszko ...., star. krzem.; Dąbski ...., woj. brzesk. kuj. Gen. majorstwo w wojsku kor. -Jordanowi ...., wojewodzic bracławski (nr. 52)

333 (Kuryer Polski) 1757
Z Pozn. 24 paźdz. Dnia dzis. odbył się tu wjazd na generalstwo woj. wlkp. pozn. i kal. Mniszcha Jerzego, marsz. nadw, kor., generała wlkp., lubczewsk., białocerk. etc. starosty. Herb Kończyc, siedem piór strusich na księżycem. W jednym z napisów wymienione: następne imiona August i Wandalin; hr. S. R. cesarstwa na Wielkie Kończyce i Osownica; kaw. ord. Orła B. i s. Andrzeja; star. oprócz j. w. jeszcze ustensis etc. (między nr. 45 i 46)

334 (Kuryer Polski) 1757
Z Warsz. 16 list. W przeszłą środę odprawił się tu dzień anniwersarza śp. Błędowskiego ...., oboźn. pol. kor. Obecny Kłopocki ...., kapit. buławy W. K., siostrzeniec (nr. 46)

335 (Kuryer Polski) 1757
Z Malborka 2 list. Dziś tu introdukcja z instalacją na prob. Jakuba Pruszaka, kan. kat. krak. (nr. 46) Z Gostymina 7 list. Wjazd na star. gostyńskie Antoniego na Brzezinach Lasockiego, kasztelanica łęcz. (dod. 46)

336 (Kuryer Polski) 1757
Z Warsz. 17 list. W kapl. król. chrzest syna (na imię Henryk) Gablenza ...., podkom. i łowcz. JKM. Chrzestni: graf Brühl z małż.; Mniszech, marsz. nadw. kor. z ks. Lubomirską ...., chor. koronną. (nr. 47)

337 (Kuryer Polski) 1757
Z Warsz. 17 list. Dziś u reform. pogrzeb Zygm. Linowskiego, kaszt. łęcz. (nr. 47) Z Zamościa 6 list. W Starym Zamościu popołudniu zmarła po wydaniu na świat dwoje dzieci (syn i córka) z Ankwiczów ..., Debolina, podcz. i podstarościna gr. grabowiecka, żona deput. na Tryb. Kor. Ciało złożone do grobu u reform. wczoraj wieczorem. (nr. 47)

338 (Kuryer Polski) 1757
Z Oszmian 4 list. Odprawiony wjazd na star. Andrzeja z Kozielsk Ogińskiego, kasztelanica trockiego, pułk. JKM. petyhorskiego (nr. 47)Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona13141516[17]18192021Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników