Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona14151617[18]19202122Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników
Gazety > XVIII wiek
339 (Kuryer Polski) 1757
z Petersb. 28 paźdz. Strutyński ...., star. sejwejski kreowany przez imeratorową pułkownikiem (nr. 47)

340 (Kuryer Polski) 1757
Wiadomość z Drezdna o zgonie 17 list. królowej Marii Józefy, w wieku lat 57, mies. 2, dni 9. (nr. 48) Z Warsz. 30 list. Zmarł 18 list. w swoich dobrach Czarnokozienicach pod Kamieńcem na Rusi Dembowski Mikołaj, nominat, arcyb. lwowski (nr. 48 i 49) 28 i 29 (list.) pogrzeb u reform. śp. Michała Nowowieskiego, cześn. wyszogr. Żona jego z/d. Romocka (nr. 48)

341 (Kuryer Polski) 1757
Z Gdańska 8 list. Z powodu słabego zdrowia cesja przez wojewodę mińskiego starostwa sądowego brasławsk. na starszego syna Józefa Hylzena, podkom. nadw., pułk. JKM. (nr. 48)

342 (Kuryer Polski) 1757
W dniu 15 list. pogrzeb w Nieświeżu Radziwiłła ..., woj. nowogr., sprawiony przez brata krajczego W. X. L. (suppl. po nr. 48)

343 (Kuryer Polski) 1757
Z Kołbieli 20 list. Akt wes. panny Leszczyc Grabianczanki ...., podkomorzanki czerskiej z Pudłowskim, mieczn. ruskim. Brat panny Leszczyc Grabianka kan. kat. lwowski, a woj. mazowiecki (Rudzieński ....) jej stryj zabrał kompanię do Pogorzeli

344 (Kuryer Polski) 1757
Ze Lwowa 3 gr. Pogrzeb tu u dominikanek księżny Wiszniowieckiej ...., zakonnicy i fundat. ich. Wstąpiła do zakonu od 5 lat. W 77 roku życia trzy dni przed śmiercią śluby zak. i profesję wypełniwszy, zmarła 30 list. (nr. 51) W dobrach w Konstantynowie zmarła 19 grudnia hr. Sedlnicka Konst., podsk.wielka kor. (nr. 52) Siedlnicka (nr. 4/1758) z/d. Branicka. Odrowążowa. Akt. pogrz. 16-18 luty na Jasnej Górze w Czestoch. Pochow. w kapl. Matki Bożej w grobie Warszyckich, gdzie leżą anten. pana podsk (nr. 82)

345 (Kuryer Polski) 1757
Z Warsz. 26 gr. Akt profezji u wizytek panny Józefy Dembowskiej, podkomorzanki płockiej. Jej stryj rodz. Dembowski ...., kustosz kat. płocki. Obecny ojciec podkom. z żoną i 2-ma synami (nr. 52)

346 (Kuryer Polski) 1757
Z Kamieńca. 4 gr. Dunin Łabęcki ...., oficjał kamien. obrany administratorem bisk. kamien. (nr. 52)

347 (Kuryer Polski) 1757
Z Sandom. 16 gr. Duninowa Karwicka ...., kaszt. radomska, wdowa, ustąpiła star. lipnickiego Wybranowskiemu ...., chor. znaku panc. ks. woj. lubelskiego, swemu zięciowi. 13 gr. egzekwie za śp. jej męża Kazim. hr. na Skrzynnie Dunina Karwickiego, kaszt. radom., star. lipnick. Czyżewski ...., kaszt. połaniecki, brat ciot. zmarłego; hr. Tarnowska ...., siostra zmarłego; hr. Tarnowski ...., szamb.; Dunin Karwiccy ...., sandom. i pilzn. wojscy; w/g. wiadom. z Sandom. 12 gr. odbył się 3 dniowy pogrzeb u reform. (nr 5 z 1758 r.)

348 (Kuryer Polski) 1757
Z Pozn. 16 gr. W przeszły poniedz. 12 gr. pogrzeb Szołdrskiego ...., woj. inowrocł., gen. wlkp. Był wujem starosty babimojskiego, który ma ciotkę .... starościnę dobrzynowską (nr. 52)

349 (Kuryer Polski) 1758
Z Warsz. 11 st. Nadania: Chor. ziemi sochacz. (po śm. Adama Paprockiego) -Mich. Ciechanowski stonik tej ziemi. Stoln. po nim -Trzciński ...., podczaszy tej ziemi Podcz. po nim -Lasocki Adam, łowczy rawski. Łow. po nim -Lubowiecki ...., tow. znaku panc. wojsk kor. Podstol. czerniech. (po śm. Jasiołkowskiego ....) -Gorlyński Piotr Skarbn. bracł. (po śm. Woynarowskiego ....) -Pieśniorowski Rafał Wojstwo ziemi warsz. (po dobrow. rez. Józefa Przyłuskiego) -Wołuński Franc., komornik gran. tej ziemi Szambelanię -Otton Fryderyk Krumer (nr. 2) Z Warsz. 18 st. Chor. łomż. (po śm. Jabłonowskiego ....) -Zembrzycki, stonik łomieński, dworzanin (nr. 3) Z Warsz. 25 st. Podkom. krzemien. w woj. woł. (po śm. Malińskiego ....) -Piotr Drzewiecki, podcz. i sędzia gr. krzemien. Podcz. po nim -Andrzej Wyleżeński, stolnik wendeński, sędzia Tryb. teraźn. Chor. ziemi sanockiej (po przejściu Bukowskiego .... na kaszt. sanocką) -Malicki ...., stoln. tej ziemi. Stoln. -Bogusław Błoński, podczaszy. Podcz. -Michał Bukowski, podstoli. Podstol. Starzyński ...., łowczy. Łow. -Wąsowicz ...., skarbnik. Skarbn. tejże ziemi sanock. -Urbański Gen. maj. w wojsku kor. -Konst. Nowowiejski, pułk. w tymże wojsku Asesorstwo sądów JKM. zadwornych kor. -Stan. Opacki, chor. ziemi wiskiej (nr. 4)

350 (Kuryer Polski) 1758
Z Warsz. 17 st. Sekretariat król. nadany ur. Jakubowi Feldtkeller, notariusz apost. (nr. 3)

351 (Kuryer Polski) 1758
Z Radomia 2 st. W dniu dzis. wjazd na star. mich. Swidzińskiego, wojewodzica rawskiego. Obecny jest jego ojciec (nr. 3) (przeszły woj. rawski) Z Inowr. 3 st. Wjazd na star. inowr. Dambskiego ...., star. gniewk. gen. maj. wojsk W. X. L. Syn woj. sieradzkiego, bo na drugi dzień zjazd da Kaczkowa z powinszowaniem z tego powodu (nr. 3)

352 (Kuryer Polski) 1758
Z Pozn. 13 st. Wczoraj przybył tu Twardowski ...., kaszt. międzyrz. dla przygot. pogrzebu swojej matki (nr. 4) Z Pozn. 1757.20/12. egzekwie za śp. Chlebowskiego ...., kaszt. kal. (nr. 5) Dnia 24 st. zmarł w dobrach Pszczołki pod Gdańskiem Czapski ...., star. zobow. (nr. 6) Z Torunia Zmarł 25 st. Chyliński ...., archidj. i oficjał kamieński, kancl. koleg. kruśw., prob. gniewk. Zwłoki przewiez. do prob. gniewkowskiego (nr. 6) Z Pozn. 27 st. W przeszły poniedz. pogrzeb Twardowskiej .... kaszt. sąnteckiej (nr. 6) Wiad. z Pozn. 23 st. w nr. 8 jest mowa o pogrzebie za duszę pani ze Swięcickich Zakrzewskiej, matki Twardowskiego. Zmarła 23 st. Ewa z Ciechanowieckich Dębowska, sędzina ziem. płock. Lat. 97 (nr. 7) Z Hryniowice 26 st. W dniu onegd. wyprow. śp. Nowosielskiego .... podkom. lub. do kośc. lubarskiego dominik. (nr. 7) Lutego 24 zmarła ks. Izabella z Morsztynów Czartoryska kaszt. wileńska. Ur. się 1671.26/8. (nr. 9) Z Remerów Chreptowiczowa ...., kaszt. nowogr. zmarła 31 st. w Szczorsach (nr. 7)

353 (Kuryer Polski) 1758
Z Warszawy 15 lut. Nadania: Kaszt. słońska (po śm. Wilhelma Miera) -Potocki Felicjan, Star. krasnostawski star. sobowieckie (po śm. Czapskiego ....) -Kicki Szymon Tad. pierwszy kamer paź JKM. Wojt. w tym star. -Kickiemu j. w. Star. srzopskie (po śm. Piegłowskiej ....) -Łojko, szamb. Dzierżawa Pszczołki (po śm. Czapskiego) -Gurowski ...., szamb. Cześn. nurskie (po śm. Marc. Godlewskiego) -Brzeziński Dominik łowczy tej ziemi Łow. po nim -Madaliński Stef. wojt. nurskie po Godlewskim -Łaskowski Walenty, skarbn. nurski Pułk. chor. panc. w wojsku kor. (po śm. Nitosławskiego ...., łowczego trembowelsk. -ks. Jabłonowski Kajetan woj. bracł. Chor. w pułku hus. JKM. wojska kor. (po śm. Krasickiego ....) -Cieszkowski Ign., kaszt. liwski, pierwszy tow. tego pułku. Oberstlejtn. w wojsku kor. -Malczewski Ant. Podcz. owruckie -Rutkowski Stan. (nr. 7) Gen. lejtn. od kaw. w wojsku W. X. L. -ks. Jabłonowski ...., star. kowelski

353a (Kuryer Polski) 1758
Z Glinian 26 st. o ślubie .... z Dzieduszyckich Błędowskiej, oboźnej kor. z Potockim ...., gen. lejtn., star. nowosielsk. Dzieduszycki ...., chor. halicki brat rodz. Ślub był w Glinianach 26 stycznia. (nr. 7)

354 (Kuryer Polski) 1758
Z Warsz. 22 lut. Nadania: Łow. trembowelsk. (po śm. Nitosławskiego ....) -Swiejkowski Józ. Gen. maj. w wojsku kor. -Gerdon Józef. Pułk. w regim. pieszym królowej (po śm. Jana de Reinhold) -Jan Gaspar de Pflantz, vice pułk. pierwszy. Vice pułk. po nim -Biernawski Vice pułk. po nim (en second) -Fryd. de Block, major tego regim. (nr. 8) Chor. woj. lub. (po śm. Tomasza Sołtyka) -Stan. Trzciński Chor. pow. urzędowsk. po nim -Jan Skarbek Kiełczewski Stolnik po nim -Jan Rojowski Podcz. po nim tego pow. -Stan. Wybranowski Mieczn. ziemi zakroczym. (po śm. Lassockiego ....) -Marcin Myszczyński, komornik tej ziemi Gen. lieut. w wojsku kor. -Józef Przyjemski, gen. major, Oberstlejtn. w wojsku kor. -Szygowski ...., kap. regim. konnego byławy W. K. (nr. 9)

355 (Kuryer Polski) 1758
Z Annopola 18 lut. Ks. z Sanguszków Jabłonowska ...., star. swicka, buska, dnia wczor. (wtorek zapusty powiła córkę (nr. 8)

356 (Kuryer Polski) 1758
Panna Franc. Wodzicka, podczaszanka warsz., rodz. siostra księdza podkancl. kor. .... i kasz. sandeck. ...., zmarła 24 lut. w 70 roku życia u wizytek krak., gdzie spędziła chorobę i 22 lut. otrzymała habit. (nr. 9) Z Łowicza 17 lut. Zmarła pani Niemojewska ...., z/d. Walewska mieczn. brzeska kuj. Lat 65. Wymien. syn Jakub Kruszewski skarbn. łęcz. (nr. 10) Z Sobkowa 25 luty. Zamordowany Ignacy Szaniawski, podstolic kor. Mord rabunk. przez niezn. sparawców miał miejsce w dzień s. Macieja (w nocy) we dworze w Nieznanowicach o dwie mile od Małogoszcza. (nr. 10) 24 lut. z piątku na sobotę.

357 (Kuryer Polski) 1758
Z Warsz. 15 marca. Nadano kaszt. oświec. po śp. Gabr. Sierakowskim -Józ. Jaklińskiemu, podcz. zatorsk., aktualnemu deput. Tryb. Kor. Podcz. po nim -Józ. Starowiejski (nr. 11)Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona14151617[18]19202122Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników