Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona4567[8]9101112Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników
Gazety > XVIII wiek
141 (Gazeta Warszawska) 1788
Dn. 19 lut. zm. w Wilnie Anna z Pociejów Tyszkiewiczowa, woj. smoleńska. Lat 60. Ojciec Aleksander Pociej woj. trocki, matka Woynianka, starościanka brasławska (wdowa po Brzostowskim, kaszt. mścisł.) Anna wyszła w 1748 za Józefa Skumina Tyszkiewicza, ciwuna naowczas wileńsk., potym kaszt. mścisł. nakoniec woj. smol. Miała troje dzieci: a) córkę zmarłą w dzieciństwie, b) syna Aleksandra, pis. W. W. Ks. Lit. (pochowanego w r. 1775 w Paryżu), c) Ludwika dziś hetm. poln. W. X. L. (nr. 17)

142 (Gazeta Warszawska) 1788
Warsz. 5 marca. Paweł Biernacki, chor. piotrk., konsyljarz R. Nieust. wykonał w przeszłą niedz. przysięgę na kaszt. sieradzką po dobrow. złoż. przez. Wład. Biernackiego; hordn. krzemien. w woj. woł. (po rezygn. Andrz. Przewłockiego) dostał Przyłuski; skarbn. krasnost. (po rezygn. Ign. Szorca) -Tom. Bończa Rutkowski, wice reg. gr. chełm.; skarbn. ziemi wieluńskiej (po rezygn. Stan. Zebrzydowskiego) -Ign. Wierzchlejski; podcz. gnieźn. (po śp. Stan. Smoleńskim) -Ant. Zakrzewski, cześn. gnieźn.; cześn. gnieźn. -Ant. Sulerzycki wojski mniejszy; wojstwo mn. gnieźn. -Piotr Krzyżanowski (s. nr. 19)

143 (Gazeta Warszawska) 1788
Ogłosz. 1778.5/3. Ur. Zuzanna z Baczewskich Dubrawska. Wyszła za mąż za Wojciecha D. wówczas w reg. pieszym ostrogskim, który wkrótce wyjechał i nie ma wiadom. od 3 lat. Ma z nim syna (s. nr. 19)

144 (Gazeta Warszawska) 1788
Warsz. 15 marca. Wojstwo większe pow. radom. w woj. sieradz. (po śp. Janie Trepce) dostał Franc,. Zabicki mieczn. tego pow.; mieczn. po nim -Wojc. Zaremba, wojski mn. radomski; wojstwo mniejsze po nim -Stan. Tymowski; łow. pow. pilznińsk. w woj. sandom. (po postąp. Mik. Siedleckiego na stoln. pilzn.) -Piniążek, szambelan.

145 (Gazeta Warszawska) 1788
Z Tarnowca 21 lut. zmarł dziedzic tut. dóbr, były kaszt. bełski Kuropatnicki .... Kaw. ord. s. Stan. Żona Katarz. z Łętowskich (nr. 22)

146 (Gazeta Warszawska) 1788
Ogłosz. 5 kw. Ur. Konstancja z Gumowskich mieszk. we wsi Hubinie na Wołyniu zawarła ślub w kośc. nieświskim z ur. Janem Skibickim przedtym w służbie wojsk., podającym wiek na lat 25. Miała z nim syna w pięć lat potym zmarłego. Mąż Jan przed 9 laty po półrocznym pożyciu wyjechał do matki swojej ur. z Sobolewskich I v. Jędrzejowskiej, zam. we wsi Zawadyńce, par. wołoczyskiej. Konstancja mieszka teraz we wsi Wigurzycach na Wołyniu. (s. nr. 28)

147 (Gazeta Warszawska) 1788
W dobrach Kęczewie zmarł 30 marca senator i weteran Ant. Strzębosz, kaszt. sierpski, kaw. ord. s. Stan., lat 76. Export. miała nastąpić do bernard. w Ratowie. (nr. 29)

148 (Gazeta Warszawska) 1788
28 marca zmarł w Krakowie Fryd. Piotr hr. na Wielkim Skrzynnie Dunin, star. zatorski, gen. major wojsk kor., kaw. ord. s. Stan., lat 48. Zmarł bezpotomnie i był ostatnim z swej lini Duninów od 7 prawie wieków w Polsce kwitnącej. Przytoczony z czasów Bol. Krzyw. Piotr Dunin, który przeniósł się z Danii i był żonaty z krewną Zbysławy, żony Bol. Krzyw., a pochow. z żoną Marią i synami w kośc. s. Winc., premonstratensów w Wrocławiu Siostra zmarłego Fryd. Piotra -księżna z Duninów Sanguszkowa, Marsz. W. W. X. L. (s. nr. 30 i nr. 30)

149 (Gazeta Warszawska) 1788
Warsz. 25 kw. Podstol. woj. płock. (po postąp. Kajet. Mlickiego na kaszt. sierpską) -Józ. Zieliński, pis. gr. płocki; wojstwo mn. ziemi bielskiej w woj. podlask. (po śp. Jerzym Urbańskim) -Stan. Hryniewiecki (nr. 33)

150 (Gazeta Warszawska) 1788
Z Kamieńca Podolsk. Dn. 30 marca zmarł w dobrach Pobojna, o 1/2 mili stąd, Marchocki, kaszt. sanocki (s. nr. 33)

151 (Gazeta Warszawska) 1788
Warsz. 26 kw. Kaszt. sanocka (po śp. Wojc. Marchockim) -Franc. Markowski, chor. woj. podolsk.; chor. podolsk. -Józ. Starzyński, chor. latycz.; chor. po nim -Wojc. Raciborowski, chor. czerwonogr.; chor. po nim -Ant. Złotnicki, podcz. czerwonogr.; podcz. po nim -Kajet. Kaczkowski, podstoli czerwonogr.; podstol. po nim -Ant. Jaszewski, cześnik czerwonogr.; cześn. po nim -Seweryn Kaczkowski, sędzia pogran. (s. nr. 34) Warsz. 5 maj. Chorąstwo raciązkie (po śp. Mich. Bańkowskim) -Ant. Zieliński podstoli zawskrzyński; wojstwo mn. zawskrzyńskie -Jakub Kamiński; łowiectwo owruckie (po śp. Trypolskim) -Ign. Chojecki; podcz. kaliskie (po dobrow. złoż. Tad. Korytowskiego) -Stan. Lipski, cześn. rawski (nr. 36) Warsz. 7 maj. Pisarstwo ziem. bracł. (po śm. Ign. Kordysza) -Józ. Puchała, szamb. (nr. 37)

152 (Gazeta Warszawska) 1788
Z Warsz. Dn. 24 na 25 kw. zmarł w dobrach swoich Zeliszewie, Stan. z Windyk Grzybowski, podkom. lit., kaw. ord. s. Stan., lat 54. (nr. 37) 10 maja w Warsz. chrzest Stan. Augusta Józef, syn Ronikierów, przeszłych cześn. W. X. L. Trzymał do chrztu król z Branicką kaszt. krak., hetm. W. Kor. (nr. 39)

153 (Gazeta Warszawska) 1788
Warsz. 17 maj. Chorąstwo piotrk. (po postąp. na kaszt. sieradz. Pawła Biernackiego) -Mich. Ostrowski, stolnik sieradz.; stoln. sieradzk. -Ignacy Tymowski; stoln. piotrk. -Kaz. Biernacki, miecz. ostrzeszowski; mieczn. ostrzesz. -Kar. Węgierski; łow. kijowskie (po rezygn. Franc. Szuszczewicza) -Tomasz Lenczowski, reg. ziem. żytomirski; sęstwo ziemi. warsz. (po śm. Fr. Woluńskiego) -Józ. Okęcki; podsędk. ziemi warsz. -(po rezygn. Józ. Okęckiego) -Marc. Chrzanowski, cześn. warsz.; cześn. warsz. -Roman Rogowski, wojski. w. warsz.; wojstwo. w. warsz. -Stan. Bystrzycki, wojski mn. j. w. (s. nr. 40)

154 (Gazeta Warszawska) 1788
Ogłosz. 17 maja. Wyprow. pochodzenia od r. 1564 do 1740 po Mikołaju Podleckim, który był żonaty z Anną z książąt Giedrojciów (s. nr. 40)

155 (Gazeta Warszawska) 1788
Warsz. 24 maja. Podczastwo bidgoskie (po śm. Pawła Chmielewskiego) Teofil Sikorski; wojstwo mn. warsz. (po Bystrz. j. w.) -Jan Gołaszewski komornik ziemi warsz. (nr. 42)

156 (Gazeta Warszawska) 1788
Z Kowla 15 maja. Zmarł ks. Dymitr z Pruszów Jabłonowski, star. kowelski, gen. lejtn. wojsk W. X. L., kaw. ord. Orła Biał. i ś. Huberta w wieku lat 84. Syn Jana wojewody ruskiego i Joanny margrafówny de Bethune, z domu panny:niegdy we Flandrii, córki Ludwiki margrafówny Darquien starszej rodzonej siostry Marii Kazimiry. Wnuk ks. Stanisława, kaszt. krak., hetm. W. Kor. Brat wujeczno rodzony Stanisł. Leszczyńskiego (w innym miejscu ciot.). Pierwsza żona Szembekówna, druga z Mycielskich, kasztelanka pozn. (40 lat pożycia) (s. nr. 43)

157 (Gazeta Warszawska) 1788
Warsz. 4 czerw. Kasztelnia spicymirska (po śm. Jana Zaremby Cieleckiego) -Adam Męciński, star. rodaczewski; cześn. radomskie w woj. sand. (po rezygn. Jędrz. Wąsowicza) -Cyprian Wąsowicz, łowczy opoczyński; łow. opocz. -Stadnicki, szamb. (nr. 45) chor. łuckie (po śm. Remigiana Jełowickiego) -Stan. Hulewicz, łowczy wołyński, dep. Tryb. Lub. (nr. 46) Warsz. 7 czerwca.

158 (Gazeta Warszawska) 1788
Z ogłosz. 11 czerw. w spr. sukc. po nieżyj. Stan. i Joannie z Suchodolskich Dzianotach, podczaszych nowogr. Wymienia się synów Michała i Ludwika (pierwszy nie dał znaku życiu od 30 lat, drugi od 9) (s. nr. 48) Z ogłosz. 18 czerw. Ur. Teresa z Hulewiczów Rużycka. Mąż ur. Jan Kanty R. Przeżyli 27 lat, a opuścił ją przed 7 laty. Z potomstwa żyje jedna córka. Jan Kanty liczący dotąd lat blisko 64. Po utracie fortuny był ostatnio pisarzem prowentowym w dobrach Swiniuchy w woj. wołyńskim (s. nr. 49)

159 (Gazeta Warszawska) 1788
Warsz. 2 lipca. Pisarstwo W. Lit. duchowne po dobrow. rezygn. księdza Adama Naruszewicza, bisk. koadj. smol. otrzymał ks. Michał Chomiński, bisk. elenzyński, kusztosz prałat żmudzki, kan. katedr. wileński (s. nr. 53) Warsz. 9 lipca. Wojstwo w. ziemi bielskiej (po śm. Józ. Karwowskiego) -Feliks Trojanowski (nr. 55) Warsz. 19 lipca. Wojstwo w. ziemi zawskrzyńskiej (po postąp. Józ. Zielińskiego na łow. tej ziemi) -Franc. Zorawski, mieczn. tej ziemi (s. nr. 58) Warsz. 6 sierpn. Podkom. inowrocł. (po dobrow. złoż. Jana Biesiekierskiego) -Ant. Mirosławski, sędzia ziem. tego woj.; podstol. owruckie (pośm. Popiela) -Józ. Peszyński, wojski mn. owrucki; wojstwo mn. owruckie -Jan Nepom. Trypolski, komorn. ziem. żytomirski (nr. 63)

160 (Gazeta Warszawska) 1788
Dnia 30 lipca w Kielcach, w wieku lat 73, zmarł ks. bisk. krak. Kajetan Sołtyk. Syn Józefa, kaszt. lub. i Konstancji z Drzewickich, wojewodzianki lub. Po ukończ. nauk został scholast. łęcz., kan. krak., prob. gnieźn., na ostatek uczyniony koadj. Samuela Ożgi bisk. kij., poświęc. na bisk. (in partibus) emanżyńskie dn. 1749.9/11. Przenies. na Krak. 1759 r. był biskup. krak. 29 lat. (nr. 63) Poch. w Krak. w kośc. kat. (nr. 67, supl.) Sołtyk, podstoli koronny i jeden z sukces. (dod. do nr. 68) Z Nowego Miasta nad Pilicą. Dn. 31 lipca zmarł pan tego miejsca Ign. Świdziński, star. lityński, ord. s. Stan. kaw. Syn Stanisława, naprzód bracław. potem rawskiego woj., kaw. ord. Orła Biał., regimentarza Partii Ukraińskiej, star. radom. i lityńskiego. Bratem ciot. zmarłego jest. ks. Feliks Wodziński, kan. warsz., archidj. łow., prob. tut. Miał lat 57. W młodości w Lunewilu u kadetów przy Stan. Leszczyńskim, potem w wojsku franc., gdzie był kapit. w regim. kawal. Po powrocie do kraju służył kilkakrotnie na poselskich funkcjach. Pochowany tu w kośc. kapuc. (s. nr. 63)Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona4567[8]9101112Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników