Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona891011[12]13141516Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników
Gazety > XVIII wiek
221 (Kurier Polski) 1756
18 sierpn. z Warsz. Dn. 16 czerw. .... z Potockich Potuliska, star. borzechowska powiła syna (nr. 161, drugi numer)

222 (Kurier Polski) 1756
Dn. 2 sierp. w dobrach swoich zmarł .... Gurowski kasztel. pozn. Poch. w tejże Goślinie (nr. 161, numer drugi) Dn. 6 września w kośc. w Dąbrowie odprawił się pogrzeb ks. Lubomirskiego, podstol. W. X. L., gen. leitnanta wojsk kor., rotm. chor. panc., kaw. ord. B. Orła i s. Huberta (nr. 163, dod.) Zmarł w ub. roku, patrz nr. 161. Siostra rodz. Dąmbska woj. brzeska kuj. (nr. 165) Z Kamieńca. Dnia 13 wrz. w Odryowcach zmarł Wojciech Skorzewski, skarbn. i regent trębowelski. Ks. .... Skorzewski, teolog pana star. trębow. jest bratem śp. skarbnika (nr. 163 dod.)

223 (Kurier Polski) 1756
15 wrz. z Warsz. w przeszły poniedz. .... Starzyńska star. brańska powiła tu syna. (nr. 165)

224 (Kurier Polski) 1756
6 wrz. z Wilna. W przeszły poniedz. 30 sierp. prezentowano ciała trzech zabitych: Stan. Korcywy w Łukomlu na zajeździe; Bohuszewicza ...., strażn. połock. w Mińsku na sejmiku; Ksawer. Ciechanowieckiego, starościca mścisław., lat 18, na sejmiku antekomicjalnym powiatu brasław. Ten ostatni pochow. wieczorem w kośc. s. Jana. 6 wrz. z Wilna. Dn. 3 wrz. w piątek egzekwie za Annę z Sołłohubów Szczawińską, podkomorzynę ziemi gostyń., siostrę gen. artyl. W. X. L. (nr. 165)

225 (Kurier Polski) 1756
6 wrz. z Wilna. Dn. wczor. bal ingratiam przenosin Renny ...., deput. żmudzk. ożen. z panną Piotrowiczowną ...., ciwnową pojurską. (nr. 165)

226 (Kurier Polski) 1756
20 wrz. z Wilna. W przeszłą środę eksportacja śp. Tyszkiewicza ...., star. księstwa żmudzk. (167 nr.)

227 (Kurier Polski) 1756
16 paźdz. z Warsz. Chrzciny córki .... Ludwika Mokronowskiego, cześn. warsz. Trzymali Mniszchowa ...., podkom. litewska z hetmanem kor. oraz hetmanowa kor. .... z Mokronowskim, star. ciechanowskim. (nr. 170)

228 (Kurier Polski) 1756
Lista deput. na Tryb. Kor. 1756 r. kapit. gnieźn. ksiądz Piotr Rokoszewski (Rokossowski) scholastyk gnieźn. Prezydent. ksiądz Aleks. Ożarowski kan. gnieźn. viceprezydent (nr. 170)

229 (Kurier Polski) 1756
17 list. z Warsz. Antoni Zakrzewski, star. radziej. zwrócił order po śp. bracie Andrzeju Zakrzewskim, kaszt. kaliskim. (nr. 174)

230 (Kurier Polski) 1756
24 list. z Warsz. Podkom. woj. inowrocł. otrzmał Mirosławski ... star. klecki. (nr. 175)

231 (Kurier Polski) 1756
13 list. z Gdańska Hrabianka Potulicka ...., wojewodzianka czerniech. dn. 8-go w dobrach kolibskich Przebandowskiego ...., chor. pomorskiego, brata swego przyrodniego, zaręczona została Dembowskiemu ...., star. bendzimsk. Wymieniona jest Przebendowska ...., szmabelanka (nr. 175) p. lp. 235

232 (Kurier Polski) 1756
1 gr. z Warsz. Ludwik Mokronowski, cześn. warsz. wziął strażn. polne kor., a .... Suffczyński -polne obozieństwo. (nr. 176)

233 (Kurier Polski) 1756
1 gr. z Warsz. Dnia dziś. pogrzeb w Warsz. Jakuba Błędowskiego, oboźn. pol. kor., star. gliniańskiego, generała wojsk etc. Pozostała wdowa .... z Dziedoszyckich Błędowska. (nr. 176) 19 list. z Poznania. Dn. onegd. zmarł w dobrach swoich w Nowej Wsi Rudolf Garczyński wojewodzic pozn. (nr. 176)

234 (Kurier Polski) 1756
8 gr. z Warsz. Stan. Ponoatowski, stolnik W. X. L. udarowany orderem dnia dzis. (nr. 177)

235 (Kurier Polski) 1756
8 gr. z Warsz. W przeszły wtorek, w dzień s. Andrzeja Apostoł. książe biskup. krak. dał ślub swojemu synowcowi Załuskiemu ...., star. grojeckiemu z panną Cieszkowską .... starościanką kleszczelewską, kanoniczką. Panna ma ciotkę cześnikową koronną. (nr. 177) 23 list. z Torunia. Ślub Potulickiej odbył się we wsi Młyńcu (nr. 177) p. lp. 231. 26 list. z Pozn. We wtorek w mieście Trzcielu, dobrach Szołdrskiego, woj. inowrocł., gen. Wlkp. wuja oblubienicy, ślub panny Załuskiej ...., kuchmistrzanki lit. z hrabią .... z Bnina Bnińskim, kasztelanicem kowalskim. (nr. 177)

236 (Kurier Polski) 1756
Dn. 6 gr. w kośc. wizytek w Warsz. obłóczyny panny? .... z Szembeków Ponińskiej, wojewodzianki pozn. Do familii należy ksiądz Antoni Wołłowicz, bisk. łucki (nr. 178)

237 (Kurier Polski) 1756
In crastinum tj. w przeszły czwartek ślub panny .... Ponińskiej, wojewodzianki pozn., starszej siostry z Łuszczewskim ...., star. łęczyckim. (nr. 178)

238 (Kurier Polski) 1756
15 gr. z Warsz. Slaskiemu .... wojskiemu krak. -starostwo bochyńskie (nr. 178)

239 (Kurier Polski) 1756
2 gr. z Sandom. Depozycja ciała śp. Teresy z Ossolińskich Moszyńskiej, skarbnikowej podlask. Miała lat 96. Była matką śp. Kantego Moszyńskiego podskarb. W. Kor., a babką panów stolnika kor. i grafa pułk. wojsk saskich Moszyńskich. Dn. 10 i 11 ma być pogrzeb (nr. 178)

240 (Kurier Polski) 1756
22 grudnia z Warsz. podkom. ziemi wiskiej oddane Józefowi Wilczewskiemu, chor. tej ziemi, który został również kreowany gen. majorem (w wojsku króla Jsci) (nr. 179)Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona891011[12]13141516Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników