Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona5678[9]10111213Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników
Gazety > XVIII wiek
161 (Gazeta Warszawska) 1788
Warsz. 9 sierpn. Chor. ziemi bielsk. (po śm. Wojc. Jarużelskiego) -Ludwik Kruszewski, stolnik tej ziemi; stoln. po nim -Stan. Bartochowski, podstoli tej ziemi; podstoln. po nim -Józ. Karwowski, wojski w. podlaski; wojstwo w. po nim -Kazim. Szepietowski, szamb. (nr. 64)

162 (Gazeta Warszawska) 1788
Warsz. 9 sierpn. Zmarł onegdaj Wacław Wiażewicz, scholastyk archikat. gnieźn., dziekan łęcz. lat. 60. Syn Aleksandra, podkoniuszego W. X. L. Przy prymasach Gabr. Podoskim i Ant. Ostrowskim sprawował urząd audytora i sędziego generaln. metrop., a przy obydwu i dziesiejsz. Mich. Poniatowskim -urząd komisarza (s. nr. 64) Pogrzeb w kośc. kapuc. w Warsz. w przeszłą sobotę (licząc w porówn. z datą wiadom. z dn. 13 sierpnia) (nr. 65) Dn. 12 sierpn. zmarł Tadeusz Billewicz, kaszt. trocki, mając lat ok. 60. (nr. 66)

163 (Gazeta Warszawska) 1788
Warsz. 20 sierpn. Podkom. ziemi liwskiej (po śm. Stan. Grzybowskiego) -Ign. Cieciszowski, sędzia tej ziemi i laski wielkiej koronnej (s. nr. 67)

164 (Gazeta Warszawska) 1788
Z ogłosz. z 27 sierpn. Anna z Piotrowskich Jakołowiczowa, szambelanowa JKM, rok trzeci wyjechała od męża z dóbr Sitna Wielkiego, z woj. woł. pow. krzemien.

165 (Gazeta Warszawska) 1788
Warsz. 30 sierpn. Posłowie na Sejm przyszły wybrani z wojew. wlkp. pozn., kal. i gnieźn. Kwilecki, star. wschowski; Gorzyński, chor. pozn. Bniński, sędz. ziem. pozn.; Radzimiński, sędzia ziem. gnieźn. Zakrzewski, stoln. pozn.; Wierzchleyski, podsęd. kal. Skorzewski, podst. pozn.; Zabłocki, cześn. pozn.; Suchorzewski, wojski wschowski; Krzyżanowski, wojski gnieźn.; Mikorski, pis. ziem. kal.; Lipski, gen. major Rożnowski, pis. ziem. gnieźn.; Moszczeński, chor. winn.; Działyński, wojewodzic kaliski; Potocki, krajczyc koronny; Radoliński, szambelan; Sokolnicki, szamb.; Zielonacki, kom. gran. wschowski; Madaliński, pułk. (nr. 70)

166 (Gazeta Warszawska) 1788
Warsz. 3 wrz. Pisarstwo ziemi bielskiej (po dobrow. złoż. przez Sewerego Zaleskiego) -Feliks Trojanowski, stoln. miński; (nr. 71)

167 (Gazeta Warszawska) 1788
Warsz. 6 wrz. Na tryb. Kor. teraźn. deputaci: duch.: z kapit. gnieźn. Szydłowski, kan. kat., opat płocki, prezydent; pozn. -Trzciński, kan. kat. pozn. Świeccy: z pozn. -Walichowski; z kal. -Pomorski; z gniezn. -Koźmiński Ks. Szydłowski ma na imię Antoni i jest kan. kat. gnieźn. (nr. 72)

168 (Gazeta Warszawska) 1788
Z Gdańska. Zmarł 19 wrz. w wieku lat 75 Michał Zboiński, generał w wojsku kor. Syn Jakuba Z., kaszt. elbląg., a brat rodz. śp. Ignacego Z., kaszt. dobrzyń. Strawił część wieku w Korpusie Art. Kor., gdzie był pierwszym pułkownikiem. Dalej star. gr. kowalskim. (s. nr. 72

169 (Gazeta Warszawska) 1788
Z ogłosz. 10 wrz. Ur. śp. Teodor Lubkowicz i Katarz. z/d. Gąsiorowska. Córki ich Joanna i Dorota (nieżyjące). Sukcesorowie ur. Łodwigowscy. Sprawa dotyczy sybstancji Gąsiorowskich. Łódź. Ur. Rozalia Słupska z/d. Rudnicka. Mąż Stanisław S. był furierem w reg. pieszym ostrogskim. Dezerter w Dubnie z tego reg. w r. 1764. Przed 5 laty miała wiadomość, jakoby rozstał się z tym światem przez dekret w Płońsku niedaleko Pułtuska. (s. nr. 73)

170 (Gazeta Warszawska) 1788
Warsz. 17 wrz. W przeszłych dniach chrzest Ludwiki, Franc., córki Felkerzambow, kaszt. witebskich. Trzymał do chrztu Stan. August z siostrą Zamojską, wojewodzianką podolską. Asystowali prymas z Borchową kanclerzyną W. Kor. (s. nr. 75) Z Łucka. Dn. 9 wrz. obchód 50 lecia małż. Ludwika i Franc. z/d. Cieszkowska Bożdar Podhorodeńskich niegdy kaszt. czerniechowskich. Wymieniony syn ks. Podhorodeński ....., archidj. kat. i oficjał gener. łucki oraz ogólnie dzieci, wnuki i wnuczki. (nr. 77)

171 (Gazeta Warszawska) 1788
Warsz. 27 wrz. Sęstwo ziemi inowrocł. (po postąp. Ant. Mierosławskiego na podkom. tego woj.) -Józef Sokołowski podstar. gr. kowalski; łow. wołyńskie (po postąp. Stan. Hulewicza na chor. łuckie) -Leon Hulewicz, łowczy i podstar. gr. łucki; łow. po nim -Zygm. Bentkowski, cześnik włodzim.; cześn. po nim -Dominik Wężyk deput. Tr. Kor. Lub. z woj. czerniechowskiego (nr. 78)

172 (Gazeta Warszawska) 1788
Warsz. Zmarł tu 12 sierpn. konsyljarz R. Nieust. Tadeusz Billewicz, kaszt. trocki, ord. polsk. kaw. Za przeszłego jeszcze panow., będąc szamb., pełnił funkcję pisarską Tr. Głow. W. X. L. Szedł przez stopnie wszystkich ciwunstw księstwa żmudzkiego, został kaszt. też woj. mścisławskim, a na koniec kaszt. trockim. Był konsyl. R. Nieust. przez 4 lata. Żył lat 60. (nr. 79)

173 (Gazeta Warszawska) 1788
Warsz. 1 paźdz. Mieczn. radomskie w woj. sieradz. (po śp. Wojc. Zarembie) -Józef Wężyk; podcz. ziemi gostyńskiej (po śp. Aleks. Skarżyńskiego) -Walenty Rzętkowski, podstoli tej ziemi. (s. nr. 79)

174 (Gazeta Warszawska) 1788
Z Chełma. Dn. 11 września, mając 23 lata, zmarła Marianna z Preków Węgleńska, starościna chełmska. Ur. z Debolanki, siostry rodz. Augustyna Debolego, chor. kor. Zostawiła syn Augustyna. W małż. żyła 10 mies. Pochow. u reform. (s. nr. 81) Z Warsz. Dnia 26 wrz., w dobrach dziedz. Janiszkielach, zmarła w wieku 26 lat Karolina z Purynów Karppiowa, chor. upitska, star. plongiańska. (s. nr. 82) Z Kamieńca. Dn. 9 wrz. ślub Teodora Potockiego star. olszt., pułk. art. kor. z Kordulą Komorowską kasztelanką santocką. Ślub w miast. Tynny, dziedzicznym Gockiego wojewodzica podlask. wuja panny młodej. Wzmianka ogólnikowa o matkach obojga małż. Dziedziczne miast. Teodora P. -Sawińce. Jego matka to Potocka z/d. Daniłowicz, kasztelanowa bracł. (dod. za s. nr. 84) Z Torunia. Dn. 13 wrz. ślub Ant. Biesiekierskiego, kaszt. kowalsk. z Angelą Dąbską, kasztelanką inowrocł. Odbył się w Kaczkowie, w dobrach hr. z Lubrańca Dąbskiego kaszt. inowr. (s. nr. 85)

175 (Gazeta Warszawska) 1788
Warsz. 29 paźdz. Sęstwo ziemi bracł. -Kasper Wyrzykowski; chor. przemyskie -Józ. Stanguński, szamb.; skarbn. łukowskie (po śm. Stef. Domaszewskiego) -Wojc. Łaski, vicereg. gr. łukowski (s. nr. 87)

176 (Gazeta Warszawska) 1788
Z ogłosz. 29 paźdz. Adam Lasocki, kasztelan sochaczewski, dziedzic dóbr, sprzedaje: Dobra Iłów w woj. rawsk., ziemi gost., nad Wisłą, mil 10 od Warsz. tj. miast. Iłów, wsie Iłów, Pieczyska, Łady, Wola Ładowska, Obory z folwarkami w Iłowie, w Udrzu i Krzyżyk zwanymi Holędrami, na Wiśle Kępami, przewozem na Wiśle, spichrzami, żupą solną, łąkami, lasami, borami i t. d. Cena 800 tys. złp. częściowo obdłużone. Dobra Januszew, Bieniew, Nowa Wieś, Arciechów, Arciechówek w woj. i ziemi j. w., 8 mil od Warsz. Cena 300 tys. złp. (s. nr. 87)

177 (Gazeta Warszawska) 1788
Z Tarnowa. Dn. 14 list. zmarła Anna z/d. Szaniawska, żona Michała hr. z Tenczyna Ossolińskiego. Córka Józefata Sz. podstol. kor. i Anny z Ossolińskich, podskarbianki W. Kor. Pochow. w dobrach dziedz. małżonka z Zgorsku, w kośc. farnym. Wymien. syn Józef. hr. Ossoliński. (s. nr. 88)

178 (Gazeta Warszawska) 1788
Wiadomości (o ile zdołano zasięgnąć) od 3 list. zeszłego roku o zmarłych kawal. ord. s. Stan. Przyjemski, podkom. łomż.; ..... Rybiński, kaszt. kruszw. .... Massalski, szef regim.; Jan Zaręba Cielecki, kaszt. spicym. .... Strzembosz, kaszt. sierpski; .... Dunin, star. zatorski. .... Marchocki, kaszt. sanocki; .... Rogaliński, woj. infl. .... Grzybowski, podkom. liw.; .... Kuropatnicki, ex kaszt.bełz. .... Kochanowski, sufr. chełmski; .... Dunin Borkowski, star. radelski, Tad. Billewicz, kaszt. trocki; .... Swidziński, star. lityń. .... Pniewski, podkom. czer.; .... Morykon. podkom. wiłkom. (nr. 89 z 1788.5/11.)

179 (Gazeta Warszawska) 1788
Warsz. 5 list. Szef reg. piesz. gren. wojska kor. (po dobrow. złoż. przez Józ. de Witte gen. majora amplejow. kom. fortecy kamieniec. szefa) -Józef August Iliński, rotm. Kawal. Nar. Wojska Kor. (s. nr. 89)

180 (Gazeta Warszawska) 1788
Warsz. 15 list. Podkom. ziemi czersk. (po śm. Marcina Pniewskiego) -Paweł Boski, chor. chorąstwo zaś -Adam Kiciński, wojski w. tej ziemi (nr. 92)Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona5678[9]10111213Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników