Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona16171819[20]21222324Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników
Gazety > XVIII wiek
378 (Kuryer Polski) 1758
Z Piotrkowa. Zmarł dnia 5 lipca Daniel Kraszewski opat witowski, premonstrat. Pogrzeb był 8 lip. Opatem wybrany Kajetan Ożarowski, przeor przeszły. (Dod. nr. 38)

379 (Kuryer Polski) 1758
Z Warsz. 13 września. Nadane: Kaszt. lwowska (po śm. Michała Łozia) -Siemiński ...., podkom. lwowski, Kaszt. dobrzyńska (po śm. Adama Trzcińskiego) -Zboiński ...., chor. tej ziemi (nr. 37) Wojstwo pow. łuckiego (po śm. Leona Małyńskiego) -Fel. Wielhorski Kamerjunk. -Mik. Dariusz Zaleski (nr. 39)

380 (Kuryer Polski) 1758
Z Torunia 24 wrz. o śmierci Leskiego ...., bisk. chełm. (nr. 39) Zmarł w Starogrodzie 19 września (nr. 40) Wojc. Stan. z Leszcza (nr. 44)

381 (Kuryer Polski) 1758
Z Łowicza 19 wrz. U misjon. w święto Podwyższ. Krzyża (rocznica prymicji ks. prymasa) prymicje ks. Prandoty Trzcińskiego ...., syna kaszt. rawskiego (dod. nr. 39)

382 (Kuryer Polski) 1758
Z Warsz. 11 paźdz. Nadane chor. zwinogrodzkie (po przejściu Adama Chołoniewskiego na podkom. bełzkie) -Bekierskiemu ...., stoln. winnickiemu (nr. 41) Maciej Mycielski, kasztelanic sieradz., oberstleutn. wojsk kor. odebrał 7 paźdz. patent na gen. majorstwo. (nr. 41) Z Warsz. 28 paźdz. Chor. dobrzyń. -Gabr. Nałęcz, podcz. tej ziemi Podcz. -Karol Paprocki, łowczy Łow. -Józef Nalęcz, miecznik Mieczn. -Marcin Chaliński, skarbn. Skarbn. -Jakub Rościszewski (nr. 42) Z Warsz. 25 paźdz. Kaszt. poznańska -Miaskowski ...., kaszt. kal. Kaszt. kal. -Milżeński ...., star. radziejowski Asesorstwo sąd. zadw. -ksiądz Jan Kuczkowski, dziekan zasławski Oberstlejtn. w regim. konn. kor. -Karol Zawojski, kap. tego reg. Kamerjunkierstwo -Michał Bystrzanowski, chorążyc chęciński Chor. lwowskie (po woln. ustąp. Bogusława Bielskiego) -Bielskiemu ...., star. rabsztyńsk., jego synowi (nr. 43)

383 (Kuryer Polski) 1758
Z Lublina 25 wrz. Chrzciny tu Ign. Józ. Adamowicza. Chrz.: z Ogińskich Puzynina ...., kaszt. mścisławska z Głembockim ...., kaszt. kruśw. (nr. 41)

384 (Kuryer Polski) 1758
Z Warsz. 1 list. Nadane: Stoln. winnickie (po przejściu Bekierskiego na chor. winogr.) -Ant. Czeczelowi, podcz. zwinogr. Podcz. po nim -Stan. Kostka Ortyński (nr. 44) Z Warsz. 8 list. Cześn. inowłodzkie (po dobrow. rez. Mokronowskiego ...., strażn. poln. kor.) -Józ. Bardziński, cześn. łęcz. Gen. maj. w wojsku kor. -Ossoliński ...., kaszt. gostyński (nr. 45) Gen. maj. w wojsku kor. - Bazyli Walicki, chor. rawski. Pułk. w tym wojsku -Janowi Chrzcicielowi Aloemu, konsyljarz. wojsk. JKM. (nr. 48)

385 (Kuryer Polski) 1758
Z Kamieńca. Zmarł 13 paźdz. Marian Pruski, św. teol. doktor, exprowincjał, konwentu kamien. oo. dominik. przeor. W wieku lat 76. Po odpraw. przed. półrokiem powtórn. prymicjach.

386 (Kuryer Polski) 1758
Z Lublina 22 paźdz. Nadeszła wiadom. o nadaniu bisk. chełm. Baierowi ...., prez. Tryb. Kor. (nr. 44)

387 (Kuryer Polski) 1758
Z Lublina. Dnia 21 paźdz. Lipska ...., kasztelnicowa łęcz., malż. starszego Podlaskiego ...., powiła córkę (imiona Urszula, Dorota, Joanna, Ignacja, Aloiza, Antonina). Chrz.: Głębocki ...., kaszt. kruśw., z ziemi wieluń. deputat z ks. Czetwertyńską, star. oroniecką; Sienicki ...., deput. z woj. podl. z Strutyńską ...., star. horodelską; Woronicz ...., dep. z woj. kijow. z księżniczką Czetwertyńską ...., starościanką woron., Kuczyński ...., stoln. ziemi mielnick. z panną Strutyńską ...., starościanką horodel. (nr. 44)

388 (Kuryer Polski) 1758
Biskup. Leski (p. l. porz. ....), chełm. i pomez. pochow. w kat. chełm. Rodzony jego Michał Leski, chor. malborski

389 (Kuryer Polski) 1758
W nr. 47 dyplom na ks. Kurl. dla Karola wręczony u w niedzielę 19 list.

390 (Kuryer Polski) 1758
Z Warsz. 29 list. Nadane: gen. maj. w wojsku kor. -Bazyli Walicki, chorąży rawski. Pułk. w wojsku kor. -Jan Chrzciciel Aloe. konsyliarz, wojsk. JKM. (nr. 48) Kaszt. czerska (po woln. ustąp. Grzybowskiego ....) -Suffczyński ...., oboźny polny kor., chor. czersk. Chor. po nim -Boski ...., cześnik. Cześn. -Józef Grzybowski. Pensja dworzanina po nim -Szydłowski ...., chor. ziemi zakroczym. (nr. 49)

391 (Kuryer Polski) 1758
Z Warsz. 29 list. Egzekwie za śp. Ant. Drohoiewski (nr. 5/1759 r.) Sędz. ziem. przemysk., który tu zmarł. (nr. 48)

392 (Kuryer Polski) 1758
Ze Lwowa 9 list. W dzień Wszyst. Świętych w kośc. benedyktynek obłóczyny dwóch córek Jastrzembskiego ...., stoln. kołomyjsk. (nr. 48)

393 (Kuryer Polski) 1758
Z Łowicza 13 list. Egzekwie za śp. pannę Beatę Jarzyniankę ...., cześnikównę latyczewską (nr. 48)

394 (Kuryer Polski) 1758
Z Warsz. 13 grudnia. Nadane: gen. lejtn. w wojsku kor. -Józef Podoski, kuchm. W. X. L. Gen. lejtn. j. w. -Przebendowski ...., chor. pomorski. Pułk. j. w. -Marc. Załuski, gen. adj. buławy W. Kor. Pułk. j. w. -Mich. Swidziński Podsędk. ziemi wyszogr. (po śm. Adama Sobolewskiego) -Stan. Zorawski (nr. 50) Z Warsz. 20 gr. Chorągiew hus. (po dobrow. rez. ks. Czartoryskiego ...., kancl. W. W. Ks. L. -Paweł Mostowski, woj. pomorski. Chor. sandom. (po dobrow. rez. Gołuchowskiego ....) -Adam Pełka, chor. pilźnień. Chor. po nim - Jabłonowski ...., podkom. JKM. Wojstwo oświecim. (po śm. Stan. Rusockiego) -Adam Pisarzewski, marsz. Tryb. Gł. Kor. Gen. lejtn. w wojsku kor. -Kamiński ...., gen. major Pułk. j. w. -Franc. Czapski (nr. 51)

395 (Kuryer Polski) 1758
Z Warsz. 20 gr. Rozdane (w tych czasach): Za nadeszłą wiadom. o śm. Załuskiego Andrz., bisk. krak., zm. w przeszłym tygodniu, bisk. krak. Sołtykowi ...., a bisk. kijow. po nim Józ. Załuskiemu, referend. kor. (nr. 51) patrz. lp. 441

396 (Kuryer Polski) 1758
Z Wysokiego. W dzień s. Mikołaja wojewodzina połocka powiła córkę (nr. 51)

397 (Kuryer Polski) 1758
Z Pozn. W Wieluniu dobrach woj. smoleńsk. 29 list. ślub Kwileckiego ...., star. wschowskiego z panną Koźmińską ...., starościanką wschowską. Matki: Kwilecka ...., kaszt. łędzka i Koźmińska ...., starościna wschowska (nr. 51)Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona16171819[20]21222324Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników