Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona19202122[23]24252627Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników
Gazety > XVIII wiek
438 (Kuryer Polski) 1759
Z Wilna. Dnia 24 czerwca odbyła się tu konsekracja na bisk. tebasteńskie Wodzińskiego ...., koadjutora smoleńsk. (nr. 28)

439 (Kuryer Polski) 1759
Z Winnicy. Lipski ...., kasztelanic łęcz., podkom. JKM. doprowadził do końca 2 czerwca w Tywrowie (3 mile stąd) sprawę substancji (wraz z rozgraniczeniem) kleszczowskiej między Kaletyńską, z/d. Czetwertyńską, a teraźn. Czarnecką, star. karolińską, panami Krzeskimi i innymi śp. Kaletyńskiego, chor. bracław. sukcesorami, jakoteż Jaroszyńskim, podstol. winn. i Czarneckim, star. dymitrowskim, tudzież innymi (nr. 29)

440 (Kuryer Polski) 1759
Z Krakowa 27 lipca. Kicińska ...., star. krzeczowska ustąpiła to star. na rzecz zięcia Czernego ...., mieczn. zatorsk. (nr. 31)

441 (Kuryer Polski) 1759
(patrz lp. 395) Pogrzeb (serce) Andrzeja Zał. w Kobyłce, bisk. krak., ks. siewierskiego, kaw. ord. Orła B. Brat rodz. ks. Załuski Marcin, książe Imc. sieluński, bisk. drezdeński?, sufrag. i prob. płocki. Wnuk Kuszel ...., stolnikowicz podl. Z Załuskich Ossolińska ...., kaszt. gostyńska. (przy nr. 31) patrz. lp. 445

442 (Kuryer Polski) 1759
Z Warsz. o zgonie 15 sierpn. Anny z Czapskich Narzymskiej, woj. pomorskiej i pogrz. (po tyg.) u reform. (dod. nr. 31) Z Pozn. 10 sierp. W przeszły wtorek bezpośr. w Osiecznie pod Lesznem u reform. akt pogrz. Konst. z Mycielskich Ponińskiej, podkom. kor.

443 (Kuryer Polski) 1759
Z Warsz. Dnia 3 sierpnia w piątek, święta ord. Orła B. nadano go: Hylzen, bisk. smoleński. Mielżyński ...., star. kal. Pociej ...., oboźny W. W. X. L. i następ. Lasocki ...., kaszt. łęcz. ministrowie konferenc. uczyniem Dąbski ...., kaszt. kuj. także ministr. gabinetowym. Syffczyński ...., kaszt. czerski hr. de Schönberg. Skurzewski ...., kaszt. elbl. hr. de Loos hr. de Rex. hr. de Stubenberg. (nr. 32)

444 (Kuryer Polski) 1759
Z Warsz. 8 sierp. Nadane: Chor. kowalskie (po śm. Andrz. Bieganowskiego - Stef. Radoszewski, podstoli bydgoski (nr. 32)

445 (Kuryer Polski) 1759
Pogrzeb wnętrzności Andrz. Stan. Kostki Zał. w kośc. soc. jesu. 1759.27/7. w Kobyłce, dobrach wymien. poprzednio (lp. 441) Marcina hr. na Załuskach Zał. bisk. draznensk. i m. i. opata sulejow., kantora krak. Z dekoracji herby familii z dwóch sióstr rodzonych i braci w nast. porz. Olszowskich-Prus 2-do-dwie Kozy śp. prymasa dziada; Potkańskich-Brochowicz-w polu błęk. jeleń herb matki księcia; Lędzkich-Janina-herb babki tj. tarcza stalowa.; Korycińskich-dom cały wygasł. herb prababki Topór; Herby skoligow. familii z domu Lanckorońskich, w który weszła młodsza siostra Załuskich Lanckorońskich-Zadora czyli Płomieńczyk Lwia Głowa, Rostworowskich-Nałęcz, Stadnickich-Srzeniawa, Ossolińskich-Topór; Kuczyńskich-Korwin; Kuszlów-Lubicz Podkowa z Krzyżem; Lubeckich książat-cztery księżyce; Karczewskich-Jaseńczyk; Szaniawskich-Junosza; Cieszkowskich -Dołęga; Tyszkiewiczów-Leliwa; Lewandalów-Lew; Rzewuskich-Krzywda; Dembińskich-Rawicz. (dod. do nr. 32)

446 (Kuryer Polski) 1759
Z Warsz. 15 sierpn. (w przeszłym tyg.) Nominacje i nadania: arcyb. lwowskie -Sierakowski, bisk. przem.; bisk. płockie -Szeptycki ...., niminat kamieniecki; bisk. przemyskie -Wodzicki ...., podkancl. kor.; bisk. kamien. -Krasiński ...., sekr. kor. sekretaria kor. -Kierski ...., sufrag. pozn. Podstol. bydg. -Karłowski ...., Podstol. ostrzeszow. -Skorzewski ...., Mieczn. inowr. -Głębocki Łow. brasł. (po śm. Ludw. Płaszewskiego) -Tom. Turski, podcz. łęcz. (nr. 33) Z Warsz. 22 sierpn. Chor. kijow. (po śm. Jakubowskiego ....) -Bohdanowicz ...., chor. żytomirski Chor. żytom. -Chojecki ...., stoln. owrucki Stoln. po nim -Jakubowski ...., podcz. żytom. Podcz. po nim -Szczeniowski ...., star. trachtemirowski, Łow. buskie (po śm. Radeckiego ....) -Leon Wydżga (nr. 34)

447 (Kuryer Polski) 1759
Z Ostroga 19 lipca. Zmarł przebywaj. na kuracji Bonawentura na Czerniechowie Niemirycz, st. nowosielski. Jego brat ciot. Jałowicki ...., star. szołomiecki (dod. nr. 33)

448 (Kuryer Polski) 1759
Z Sanoka 6 sierpn. W dniu wczor. ślub Mich. Biberszteyn Błońskiego, stolnikowicza ziemi sanockiej z p-ną Joanną Lewicką, łowczanką ziemi lwowsk. i podstarościanką grodzką przemyską. Ojciec jej Ignacy Adam Rogala Lewicki, łowczy ziemi lwowsk., podstar. gr. przem., a jego Bogusław Biberszteyn Bł., stoln. ziemi san. (dod. 34) Z Wołynia. Ślub 19 sierpn. Miączyńskiego ...., woj. czerniech. z kaszt. wołyńską ..... Odbył się w jej rezyd. w Smidunie, skąd 22 sierp. przenos. do Maciejowa jego rezyd. (nr. 36)

449 (Kuryer Polski) 1759
Jakub Florian Narzymski woj. pomorski, kaw. Orła B., od lat 4 sparaliż., maj. lat 69., zmarł 21 sierpn. Poch. u reform. w Warsz. (nr. 36)

450 (Kuryer Polski) 1759
Z Warsz. 5 września. Nadane: pułk. usarskie znaku króla po śm. Rudzińskiego, woj. mazow. -Małachowski ...., krajczy kor., pułk. panc. JKM. Pułk. panc. po nim -Sołtyk Fel., star. zwinogr., chorąży pod tymże znakiem. Chorąstwo po nim -Psarski ...., deput. wieluński na Tryb. Kor. lub. (nr. 36) Z Warsz. 12 wrz. Pułkownikowstwa w wojsku kor. otrzymami: Załuski ...., star. grojec.; Bniński ...., kasztelanic kowalski; Korytowski ....; de Rienk (nr. 37)

451 (Kuryer Polski) 1759
Z Poznania 30 sierpn. W Konarzewie zaręczyny: Czapski, podkom. chełmiński i p-na Działyńska ...., wojewodzianka kal. starsza. Obecna rodz. babka ks. Jabłonowska ...., woj. rawska, wuj. Jabłonowski ...., star. buski (wuj. narzeczonej) (nr. 37)

452 (Kuryer Polski) 1759
Z Warsz. 19 wrz. Nadane: kaszt. brzezińska (po śm. Dobińskiego ....) -Walewski ...., choręży łęcz. chor. łęczyckie -Dzierzbicki ...., chor. inowłocki chor. po nim -Bardziński ...., chor. brzeziński chor. po nim -Stokowski ...., podcz. łęcz. podcz. po nim -Kuciński ...., deput. Tr. Kor. sęstwo ziem. nurskie (po śm. Obrębskiego ....) -Slaski komornik gran. tej ziemi (nr. 38) chorągiew petyhorska po Sołłohubie, gen. art. W. X. L. -Mniszech ...., marsz. nadw. kor. (nr. 38)

453 (Kuryer Polski) 1795
Z Warsz. 19 wrz. nie żyje Mniszech, podkomorzy z Wilna 10 wrz. nie żyje Sołłohub, gen. art. WXL. zmarł w drodze z dóbr swoich Iwańca do Wilna, o 9 mil stąd (nr. 38) Wiadom. z 4 wrz. o śmierci .... z/d. Zyberk Tr. Komorowej, II v. Eperyeszy po tym Gosiewskiej podwoj. smoleńskiej, zmarłej w swoich dobrach. Syn Eperyeszy, star. myszagulski (nr. 38) Z Berdyczowa 22 sierp. Pogrzeb tu u karmel. bosych Marianny z Krasickich Rościszewskiej, łowcz. brzesk. kuj., fundat. konwentu przemysk. tego zakonu. Brat stryj. Krasicki. Wymien. także Rośc. ...., łowczy brz. kuj. (nr. 38 dod.)

454 (Kuryer Polski) 1759
Z Warsz. 26 wrz. Nadane: podkom. lit. (po śm. Mniszcha -Radziwiłł, Krajczy lit. krajcz. -Sapicha ...., star. puński, marsz. Tryb. W. X. L. Podtsol. lit. (po śm. Rzewuskiego ....) -Rzewuski star. chełmski Gen. art. lit. (po śm. Sołłohuba ....) -Potocki ...., cześn. kor. Cześn. kor. (po rezygn.) -ks. Lubomirski ...., star. bohusław. Star. jezierzyckie (po śm. Sołłohuba) -Branicki hetm. W. K. Regiment konny im. Królowej (po śm. Mniszcha) -Józef Mniszech star. sanocki. Chorągiew panc. w wojsku kor. -Mniszech j. w. Pułk. w tym regim. -Michał Mniszech, brat młodszy gen. lejtn. w wojsku kor. -Mokronoski ...., star. ciechanow. (nr. 39) Z Warsz. 10 paźdz. podcz. nowogr. (po śm. Orańskiego) -Złotnicki Burgrabstwo zamku krak. (po zm. Paczku ....) -Jakliński. Star. nowosieleckie -Leduchowski ...., kaszt. woł. (nr. 41)

455 (Kuryer Polski) 1759
W Siennicy (dobra dziedz. o 6 mil od Warsz. Rudzińskiego ...., star. chęciń.) 18 wrz. eksport. śp. jego ojca Kaz. z Mińska R., woj. i generała ziem. Ks. Mazow. w kośc. reform. przez niego fundow. Rezyd. star. chęcińskich -dobra Pogorzel (nr. 39) Z Gdańska Zmarł 6 paźdz. Turno ...., opat pepliński, cysters. (nr. 42) Ze Lwowa 1 paźdz. U franciszk. pogrzeb Szymona Łabęckiego, star. rohatyń. (dod. nr. 42) Z Berdyczowa 28 sierpn. Wniesienie do karm. bosych ciała Janusza hr. na Łochojsku i Berdyczowie Tyszkiewicza, woj. wileń., zmarłego w 1649 r. Dotychczas było u karmel w Lublinie. Sprowadził Tyszkiewicz ...., star. strzałkow. (dod. nr. 42)

456 (Kuryer Polski) 1759
Z Wilna. Ogłoszenie w dn. 10 paźdz. Potockiego ...., b. cześn. kor. generałem szefem art. lit. (nr. 43) Z Brześcia Lit. (koniec września) Biliński ...., przeszły prowincjał kor., obrany gener. zakonu bazylianów (nr. 43)

457 (Kuryer Polski) 1759
Z Warsz. 31 paźdz. Nadane: chor. malb. (po śm. Leskiego ....) -Czapski ...., kasztelanic gdański. Stoln. bydg. (po zejściu Tarnowskiego ....) -Sebastian Szulmirski łow. podl. (po śm. Suchodolskiego ....) -Wyrzykowski wojski mielnicki Wojstwo mieln. -Kossowski Chor. łęcz. starsze (po dobr. rez. Tomasza Grabskiego) -Aleks. Dzierzbicki, Chor. mniejszy tego woj. Chor. łęcz. mniejsze -Wojc. Bardziński, chor. inowłodzki Chor. inowł. -Szymon Dzierzbicki, podkom. nadw. Pułk. w wojsku kor. -Andrzej Twardowski Oberstlejtn. w wojsku kor. -Gliński ...., kapitan. (nr. 44) Z Warsz. 7 list. kaszt. sochacz. (po śm. Kacpra Suffczyńskiego -Bazyli Walicki, chor. rawski Chor. rawskie -Teodor Wojczyński, stoln. rawski Stoln. rawskie -Filip Piekarski, podcz. Podcz. rawskie -Jan Sokolnicki, skarbn. Skarbn. po nim -Franc. Szymanowski pisarstwo ziemskie czerskie (po przejściu Mich. Karczewskiego na podkom. tej ziemi) -Baltazar Jasiński regent czerski (nr. 45)Znaleziono 271285 pozycji w zakresie Wszystkie zbiory.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona19202122[23]24252627Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników