Przeglądanie 252 pozycji zakresu Testamenty.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona4567[8]9101112Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Testamenty
141
Izabella z Brzostowskich Mycielska Test. dat. 1877.24/X w Kobylepole.> 1) Dziedziczy mąż Józef hr. Mycielski. 2) Maj. składa się: a) Dymik Huty Hojny z przyległ. w Kr. P. b) połowa maj. pozostałego po siostrze testat. Ludwice hrabiance Brzostowskiej. 3) Mąż po swojej śmierci ma przekazać dzieciom siostrz. testat. hr. Heleny Załuskiej. 4) 30.000 złp. dla Zofii Przechadzkiej. 5) M. i. legatami: a) chrześniak Henryk Goleński, b) Antoni Pągowski. Obydwom po 10.000 złp. Z poprzed. testam. wynika, że w dniu 1848.17/X żyła matka testat. Marianna Brzostowska Urz. St. Cyw. Pozn.> Izabela M., 78 lat, zmarła w Kobylepole 1882.26/II. Ur. w Czarnożyły w Kr. P. Inne> 1) List adwok. w Pozn. z 1882.18/VIII wymienia: a) panna Emma hr. Załuska przy Helenie hr. Z. w Iwoniczu w Gal., b) Józef hr. Z. przy Helenie j. w. c) pani Zofia von Przechadzka w Wieluniu, Kr. P., d) Henryk von Goleński w Wieluniu, e) profesor Antoni von Pągowski w Pinczowie i pozost. 2) W liście Józefa Mycielskiego z 1902.14/XII w Kobylepole wyjaśn.: a) Józef M. zmarły w 1885 nie przyjął spadku, który przypadł nieżyjącej już siostrzenicy Helenie z Brzostowskich Załuskiej; b) matka Izabelli zmarła przed 40-50 laty przypuszczalnie w Czarnożyły, gub. kaliska; c) jedyn. spadk. Izabelli M. są Józef hr. Załuski, Dąbrowa pod Wieluniem i hr. Emma Z. w Iwoniczu.

142
Józef Mycielski Prot. złoż. test. 1864.1/III > 1) Hrabia i dziedzic dóbr Rokossowo i Wielkiej Lęki w pow. krotosz. W test. z daty j. w. > 1) Ciało złożyć w grobie famil. w Gostyniu. 2) Spadkob.: dzieci a) Maria zam. ks. Sułkowska; b) Karolina zam. hr. Krasinska; c) Feliks w Kr. P.; d) Anna niezamężna; e) Franciszek dziedzic dóbr Wziachowskich w pow. krotosz. oraz tylko z legitymą f) Michał (dostał już prawie 66.000 tal.; g) Józef (dostał już przeszło 78.000 tys. tal. Obydwaj w trudnościach fin. Inne dzieci otrzymały wzgl. jeszcze otrzymują łącznie z wnukami oddz. aktem ogółem 200.000 + 200.000 tal. i prelegat 24.000 zmniejsz. kodycylem z 1866.25/XI na 4.000. 3) Wnuki : a) Józef Sułkowski i b) Elżbieta S.; d) Józef Krasinski i e) Kazimierz K. 4) Żona testat. Karolina z hr. Wodzickich zmarła w 1849. 5) na zarządcę i egzekutorów syn Franc. i Stan. hr. Mycielski w Ponicu, a rozjemcą Józef Mycielski z Kobylepola. Wyc. z Ks. par. Ponic > Józef Mycielski zmarł w Rokossowo 1867.16/II

143
Michał Mycielski Test. 1855.28/X w Pozn.> 1) syn Ludwik. 2) żona nieżyje, Zofia 3) Rodzeństwo testat. Maria; Anna; Elżbieta; Stanisław 4) szwagier Ludwik Górski ze Sterdyni, a drugi Konstanty Górski z Woli Pękoszewskiej. W prot. podano przy Michale miejsc. Ponic W liście dat. 1912.16/VII z Gałowo Ludwik Mycielski odpowiada sądowi, że ojciec jego, zakonnik zmarł w klasztorze i spuściny nie pozostawił. W poprzedn. liście jest wzmianka, że ojciec w 1855 r. był refer. w st. sp. sądu apel.

144
Stefan hr. Mycielski Wollstein Schloss.> Test. złoż. 1896.10/VII i odebrany 1899.10/VI Wolsztyn.

145
Maksymilian hr. Mycielski Ze Smogorzewa> Test. 1895.4/I 1) Syn Józef Günther, ur. 1894.13/XI 2) Żona Dorota z domu Stern, córka Józefa, bankiera z Berlina. 3) Siostra testatora Aniela M., której jest winien 30.000 mk. 4) Do testat. należy Smogorzewo, pow. Gostyń Protok. otw. testam. 1898.23/XII > 1) Testator zmarł 1898.7/XII 2) w/w Aniela M. żyje.

146
Aniela z Zakrzewskich Pomorska Test. 1868.1/IV w Pozn.> 1) Ma na drugie imię Karolina. 2) Spadk. dwie córki: a) Marianna Antonina za Józefem Parczewskim b) Gabriela Józefa za Maksymilianem Studniarskim Testat. jest wdową, ma ojca Stanisława Z. Urz. st. Cyw. Pozn. zgłasza st. nauczyciel (Oberlehrer) szkoły realnej Maks. Studniarski (von) > Aniela P., 65 lat zmarła w Pozn. 1880.1/XI. Ur. w Niesłabin, pow. Śrem. Wdowa po właśc. dóbr ryc. Józefie v. Pomorskim. Córka nieżyjących właśc. dóbr ryc. Stan. v. Zakrzewskiego i jego żony z v. Ulatowskich

147
Tekla v. Ponikiewska z domu Wolszlegier Testam. 1887.17/VIII Pozn.> 1) W aktach test. w tłumacz. 2) 8.000 tal. dostał syn Stanisław na kaucję, kiedy kupował z publ. licyt. Brylewo 3) 10.700 tal. (suma na Chraplewo) otrzymuje syn Wacław i córka Maria Szczawińska. 4) wzmianka o ojcu dzieci, którego poleca ich pamięci Urz. St. Cyw. Pozn. Zgłosił kupiec Leon v. Szczawiński zam. w Pozn.> Tekla P., 79 lat, zam. w Brylewo, pow. Wschowa (Lissa), zmarła w Pozn. 1901.28/II. Zamężna za mieszkaj. w Brylewo rentierem Franc. Ponikiewskim. Córka zmarłego w Chraplewo (pow. Szubin) właśc. dóbr ryc. Jana Nepomucena von Wolszlegier i nieżyj. Julii z v. Komierowskich. Inne > Podpisy na listach: a) 1901.20/III Wacława Ponikowskiego z Chraplewa, b) z 1901.14/VIII w Pozn. L. Szczawińskiego.

148
Stefan Ponikiewski Testam. 1859.8/II w Pozn.> 1) Jedyna małż. Józefa z Gostynskich zmarła przed kilkunastu laty. 2) Ożenił się z nią w czasach, kiedy obowiązywał kodeks Napoleona. 3) Ma dobra Wiśniewo i Wiśniewko w pow. wągrow., które posiadał już przed ślubem. 4) Dzieci (było ich więcej), które zostały po śmierci żony: a) Pelagia zam. Malczewska, b) Franciszek, c) Julian, d) Wincety, e) Stefania zam. Białoszyńska, f) Marianna zam. Dobrowolska. Z tych Pelagia M. nie żyje, a zostało po niej dwoje nieletn. dzieci Józefa i Bogusława. 5) Wniosek żony testat. wynosił 10.000 tal., które dzieci już otrzymały. 6) Oprócz dóbr wymienia się 36.000 tal., już dzieciom dane, w tym Pelagii w związku z kupnem wsi Toniszewo. 6) Kontrakt przedślubny Pelagii pochodzi z 1833.12/VII 7) Córka Stefania B. jest wdową. 8) Wiśniewo przeznacza dla Franc. i Winc., a Wiśniewko dla Juliana 9) legaty 7.000 tal. Inne > 1) List dat. w Pozn. 1863.28/IV, podpis. przez Józefę v. Trawińską w asyst. męża: a) Testator zmarł w Wiśniewo 1863.25/III; domniemani spadk.: b) Julian P. w Wiśniewo, syn, c) syn Winc. P. tamże, d) Franc. P. właśc. ziemski w Słubomierz. pow. wągr., e) córka Stefania B. w Pozn., f) podpisana Józefa T. z domu Malczewska 2) Wezwanie adresow. do Słubomierza kwitowała T. Ponikiewska 1863.7/V

149
Bolesław Poninski Test. 1866.1/III w Malczewo > 1) Żona Leokadia z Grabowskich. 2) 5 dzieci: a) Witold, b) Alfred, c) Kazmierz d) Adolf, e) Wanda zam. za Antonim Morawskim w Ociążu 3) Kazim. i Adolf są małol. 4) opiek. brat Edw. hr. Poninski z Wrześni i szwagier Adolf Łączyński z Kościelca ewent. Franc. Żółtowski z Niechanowa Urz. St. Cyw. Bydg. zgłosił proboszcz Alfred v. Poninski syn, zam. w Kościelec pow. Inowr.> Bolesław P., rentier, 63 l. 2 m. 13 dn., zam. w Pozn., zmarł w Bydg. 1877.23/X. Ur. we Wrześni, żon. z Leok. j. w. Syn zmarłego w Berlinie hr. Stanisława P. i zmarłej w Kościelcu Anny z hr. Sierakowskich Inne> Wszyscy spadkob. zrzekli się włącznie do Witolda P. w Hucie Drewnianej pod Radomskiem, który objął spadek z dobrodziejstwem inwentarza i złożył takowy. (notatka na akcie z datą 1878.19/II)

150
Aniela z Zółtowskich Ponińska hr. Testam. dat. w Czacz 1889.27/XI > 1) Mąż Bronisław herbu Łodzia Poniński. 2) Są dzieci. 3) Na wypadek, gdyby miała przeżyć męża wyznacza opiek. główn.: a) Stefan hr. Zółtowski z Głuchowa, b) Marceli Z. (bez hr.) z Godurowa, c) Jan Z. (bez hr.) z Ujazdu, oraz przydani: d) Ludwik Mycielski z Gałowa, e) Witold Skarżyński ze Spławia, F) Winc. Niemojowski z Jedlca. Inne> 1) Wszczęto poszukiw. w 1914 r. Amtskommissar w Schmiegel-Land odpowiada, że Aniela hr. Zółtowska, ur. 1857.12/VI w Pozn., mieszkała w Czacz (Langenbrück). Później wyszła za mąż za Bron. hr. Poninskiego z Maloszew (Russland). Bliższych danych w liście mieszk. (Seelenliste) nie ma. 2) Testam. otworz. z urz. 1941.2/XII

151
Antonina z Jackowskich Poradowska Testam. dat. w Swarzędziu 1885.22/IV > 1) pierwszy i jedyny mąż Teodor P. (w protok. testat. jest wdową). 2) Dzieci nie pozostało. 3) Ojciec testat., tyran, który opuścił ją w nędzy, wykluczony, a spadkob. zostaje Winc. Januszyński, introligator. 4) Pochowana ma być w Poznaniu. Inne> 1) Test. otw. z urz. 1942.5/VIII. Nikt nie stanął. 2) W wyniku wszczętych poszukiwań w 1941 r. Urz. St. Cyw. miasta Schwaningen odpowiada, że Antonina P. urodz. 1845.10/I przeniosła się 1889.1.IV do Kobylina, pow. Krotoszyn. Amtskommissar m. Kobylin odpowiada, że tu nie mieszkała i że w księgach urzędu st. cyw. miasta jak również pow. (Land) zgon jej nie figuruje.

152
Antoni Przyborowski Protok. 1859.7/VII > 1) Ant. P. jest obywatelem zam. na Chwaliszewie 2) Rodzice nie żyją. 3) Dzieci nie ma. 4) Żona Katarzyna z Hildebrandów. 5) Uniw. spadkob. nauczyciel Józef. Ruszczyński z żoną Katarzyną, która jest ostatnią siostrą przyrodnią testat., zamieszkali w Krotoszynie. 6) Testator nie umie pisać. Wyc. z ks. par. Św. Małg. w Pozn.> Antoni P., szewc, lat 58, zmarł 1861.26/II na Chwaliszewie na paraliż. Syn nieżyjących piwow. Tomasza i Marianny Przyborowskich. Inne > 1) Na otw. test. 1861.5/IV staje wdowa Przyborowska i Józef R., który jest pierwszym nauczyc. katol. szkoły element. w Krotoszynie 2) Inwentarz z 1861.2/V opiewał okrągło na 4.775 tal. w tym nieruch. na Chwaliszewie.

153
Maksymilian Przystanowski Testam. 1838.8/X (w hot. w Pozn.), zgłoszony do protok. razem z żoną Teklą z Bilewiczów, I voto Górzyńską> 1) Maks. P. jest były porucznik wojsk pruskich. 2) Tekla ma z pierwszego małż. z Kazim. G. dwoje dzieci: Tymoteusza i Laurę. 3) Dzieci Maks. i Tekli: a) Wanda P., b) Apolonia P., c) Pelagia P. 4) Małż. zamieszkują w Białężynie, pow. oborn. 5) Tekla jest w poważnym stanie. Testam. otwier. z urz. 1895.31.10 i z powrotem opieczętowany.

154
Roger hr. Raczyński Akta z wymienieniem testamentu dat. w Pozn. 1851.7/XI i złożonego 8 list. tegoż roku oraz otwartego w dn. 1864.20/III zostały zażądane 1895.23/VII przez Kön. Oberlandesgericht w Pozn. celem dołączenia do akt Atanazego Raczyńskiego w sprawie famil. fideikomisu.

155
Erazm Raczyński v. W liście z 1888.11/II rentier, ciężko chory. Testam. 1889.14/III w Pozn.> 1) Rodzice dawno umarli, sam jest kawalerem i dzieci nie ma 2) Maj. w listach zast., w sumach hipot. i innych pretensjach 137.800 3) Sumy hipot. na majątkach Zawory, pow. Śrem., Zborawek, pow. Buk 4) Wśród pretensji nazwiska: a) pani Rekawska z Koszuty; b) bratanek Stefan v. Raczyński z Zawory, c) Ernest Swinarski z Obra, d) Kazim. Krzyżtoporski. 5) Uniw. spadk. brat Antoni Raczyński z Krzesiny, a substytut bratanek Stefan R. 6) Legaty: a) Witold Swinarski, syn Ernesta i Bronisławy z Raczyńskich (nieżyjącej) siostrzenicy testatora, b) dzieci Stefana Raczyńskiego z Zawor, których jest 4-ro: Lesław, Władysław, Helena i Irena; c) synowie bratanka Władysława Raczyńskiego, obecnie Podębice, Król. P. zamieszkałego i jego zmarłej żony Natalii z Wallszlegierów. Mowa jest o 2ch synach oraz inne, dalej d) bratanek Zygmunt Raczyński, e) Kazimierz Swinarski, syn Ernesta z Obry, f) córka brata Teofila Raczyńskiego Wanda zamężna Wa..er w Kilonii 7) Egzek. test. Konstanty Szczaniecki, właśc. Międzychód w pow. Śrem. W kodycylu z 1889.15/III Helena i Jadwiga Swinarskie córki Ernesta i ś. p. Bronisławy z R. 1890.6/VI zamiast brata Antoniego czyni uniw. spadkob. bratanka Stefana z Zawory. Zmiany w wysok. niekt. poprz. legatów Otwarcie test. 1892.5/I. W protok. wymieniony egzekutor Konst. Szczaniecki na Międzychodzie, radca ziemstwa Testator mieszkał ostatnio w Zaworach i tam umarł

156
Antoni Raczyński Właśc. dóbr ryc. z Krzesiny. Kilka testamentów składanych i wycofywanych w okresie od. 1883.21/VII. Testam. datow. 1891.10/IV, Krzesiny.> 1) Z żoną Bronisławą z Raczyńskich uzyskał rozwód sądowy. 2) Dzieci żadnych nie ma, a rodzice już dawno nie żyją. 3) Legaty 204.000 mk. + 45.700 mk. 4) Dane w związku z legatami m. i.: a) grobow. famil. w kośc. farnym w Śremie; b) nieżyj. żona testat. Barbara; c) nieżyj. matka testat. Nepomucena Raczyńska (wzmianka w zw. z legatem dla kośc. rz.-kat. w Bninie; d) Bratanek Władysław R. zam. w Kr. P.; e) bratanek Antoni R. w Niesłabinie; f) bratanek Zygmunt R.; g) Irena Raczyńska, córka Stefana R. w Stajkowie, oraz córka tegoż Helena Raczyńska; h) Jadwiga Świnarska w Obrze (dostaje ponadto całą pozostałość w srebrze i ruch. rzeczach) oraz Helena Świnarska w Obrze; i) Wanda ze Świnarskich Kęszycka w Pozn.; j) 45.700 mk., które stanowią należytość od Ernesta Świnarskiego z Obry otrzymują porównu Kazim., Miecz. i Witold bracia Świnarscy. 5) Wzmianka o bracie testat. Erazmie (jako żyjącym) oraz o bracie Teofilu R., który opuścił ziemię rodz. i przeniósł się na obczyznę. 6) Egzek. test. Konst. Szczaniecki z Międzychodu i syndyk bank. Józef Thiel z Pozn. 7) Odwołuje poprzednie test. i kodycyle. Testam. powyższy w zamkn. kopercie opatrzonej datą 1891.11/IV. W aktach notatka urzęd. z 1898.20/X, że test. z 1891.11/IV uchylony testamentem z 1897.3/VI i wobec tego poleca go dołączyć do odpowiednich akt.

157
Antoni Raczyński Antoni v. R., nacz. stacji (Stationsaufseher), Górczyn razem z żoną Antoniną z domu Pawłowicz zgłaszają testam. do prot. z dn. 1888.21/IV. 1) Dzieci z tego małż. nie ma. 2) Antoni von R. był poprzednio żonaty z Natalią z domu Czachurska, wdową von Euer, która zmarła w r. 1885 i z którą dzieci nie miał. 3) Rodzice i dziadkowie obojga testatorów nie żyją. 4) Testam. opiewa na przeżycie. Zaświadczenie urzęd. podaje, że Antonina ur. 1838.2/V w Achen zmarła 1916.15/II w Rothenburg - Oder na kataralne zapalenie płuc. Dokumenty składa sądowi Raczyński w liście z 1916.21/VIII z Rothenburg a/Oder. w/w Ant. v. R., jak wynika z listu polic. z tego miasta w roku 1916.22/VII jest pensjonowanym Stationsaufseher. Z listu t. zw. Nachlasspfleger wynika, że Antoni R. zmarł 1917.12/V w Grünberg Schles.

158
Raczyński Edward Aleksander Edward hr. R. składa testam. 1864.18/VI, nast. 1868.6/X, który wycofuje 1909.5/XI. Jest z Rogalina.

159
Konstancja hr. Raczyńska Prot. z 1864.4/VIII w Pozn. Jest z domu Lachmann, mieszka w Rogalinie. W liście pisanym po polsku na papierze z czarną obwódką 1865.29/XI prosi o odesłanie testamentu, który odbiera w Śremie 1865.29/XII.

160
Leopold Nałęcz Raczyński Testam. z 1875.22/IV w Pozn. > 1) Rotmistrz Kawalerji Wojsk Belgijskich - pensjonowany - naturalizowany Belg. 2) Żona Emilia z Łowickich oraz córka Bronisława Helena Ludwika, trojga imion Raczyńska. 3) Cały maj. jest w papierach publ. różnowart. Z tego połowa na dożyw. dla żony, a druga dla córki. 4) Przewidywany mąż córki szanowny Antoni Raczyński, właśc. dóbr Psarskie i Manieczki. 5) Testator, występując 1875.21/IV o przysłanie komisji dla przyjęcia testamentu, prosi o równoczesne upoważnienie jej do sporządzenia umowy (Ehevertrag) między córką a jej narzeczonym. Otwarcie testam. występuje 1880.7/I żona Emilia. W/g dokum. zgonu Urz. St. Cyw. w Pozn. Leopold v. R., urodz. w Kamienice, zmarł 1879.25./XII w Zakł. dla Chorych S. S. Miłos. w Pozn. w wieku 74 lat. Wymieniony jest jako właśc. dóbr zamieszkały w Niesłabin. W liście adwok. z 1880.12/II wymieniona jest wdowa w Niesłabin oraz Bronisława z Raczyńskich Raczyńska w Psarskie.Przeglądanie 252 pozycji zakresu Testamenty.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona4567[8]9101112Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników