Przeglądanie 3065 pozycji zakresu Zap. Tryb. Piotrk..
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona13141516[17]18192021Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Zap. Tryb. Piotrk.
319 (Nr. 28a) 1625
Andrzej Poniecki s. o. Marcina P. kwit. z 200 fl. Stanisława z Wrzący Brzechffę dz-a w Domaninie (p. 1294)

320 (Nr. 28a) 1625
Marcin Zegocki sędzia zs. wschowski z I i Maciej Maniecki podsędek zs. kaliski z II. rob. kontrakt s. v. 1. 500 fl. (p. 1300)

321 (Nr. 28a) 1625
Elżbieta z Komorza Jarocka wd. ultimo voto po Mikołaju z Kalinowy Zarembie część dziedz. m. Jarocina i wsi Bogusław i Ciświca, Stanisławowi Przyjemskiemu wdzie poznań., ście koniń. za 17. 000 flp. sprzedaje (p. 1301)

322 (Nr. 28a) 1626
Jan Przysiecki s. o. Prokopa P. mian. plentów (p. 1337)

323 (Nr. 28a) 1626
Stanisław Walknowski s. o. Jana mian. plentów (p. 1338)

324 (Nr. 28a) 1626
Katarzyna Rebowna ż. Macieja z Lubieńca Niemojewskiego klana chełmińskiego, sty rogozińskiego, starogardzkiego, (p. 1346)

325 (Nr. 28a) 1626
Anna Walknowska c. o. Stanisława W. seniora, ż. Łukasza Bielskiego Wierusza (p. 1367)

326 (Nr. 28a) 1626
Jan Trzebiński s. Katarzyny Rozrażewskiej i o. Jerzego T. (p. 1383)

327 (Nr. 28a) 1626
Maciej Pogorella, s. o. Jerzego P. w im. sw. i Barbary "Siniltowa" wd. po owym Jerzym P., daje plencję bratu rodz. Zygmuntowi P. (p. 1388)

328 (Nr. 28a) 1626
Zofja z Zebrzydowic wd. po Macieju Smoguleckim ście bydgoskim ż. obecnia Stanisława Niemojewskiego klana elbląg. (p. 1400)

329 (Nr. 28a) 1626
Jan Pogorzelski w im. sw. oraz: Stanisława i Andrzeja P. ss. o. Jana P. mianuje plenta (p. 1402)

330 (Nr. 28a) 1626
Hieronim Bronikowski dz. Gołaszyna, daje zobowiązanie Janowi Bartochowskiemu dziedzicowi w Łosińcu dostarczyć do akt żonę swoją Ewę Robaczyńską (p. 1407)

331 (Nr. 28a) 1626
Dorota z Śliwnik wdowa po Stanisławie Rogozińskim podkomorzym sieradzkim, z I i Jan Wielżyński i Zofja Dobroszolowska małż. z II z racji wsi Nowawieś, Potok, Brzy (?), Grodziec Mały i Stanisławów Wielżyńskim wydzierżawionych kwit. się (p. 1422)

332 (Nr. 28a) 1626
Władysław Potworowski s. o. Jana P. skarbnika kaliskiego w im. sw. i Ewy zakon.,Leonardy, Aleksandry,panien sióstr swych rodz., oll. Jana P. córek, całe części wsi dzidz. Bechcice...., Prusinowice, Zolewo, Gorzewo i Zaborze oraz dwór zw. Gomoliński s. Ryszyński koło Piotrkowa po ol. Zofji z Dobrzykowa ol. Jana P. skarb. kaliskiego, ojca, 1-o v., Krzysztofa Ryszyńskiego podkomorzego brzeskiego, starosty nakiel. 2-o voto, żony matki zeznających spadłe, Stanisławowi Ryszyńskiemu klanowi kruświckiemu za 23. 000 flp. sprzedaje (p. 1436), o. Zofja z Gomolina Dobrzykowska babka (p. 1433) ol. Stanisław Dobrzykowski pisarz (?) gr. nakielski (ib.) Stanisław Dobrzykowski sekret. i dworz. JKMci w r. 1605 zapisał był Janowi Potworowskiemu skarb. kalis. całą swą wś. Dobrzykowo w p. płoc. za 2. 000 flp. w zastaw (p. 1440) Kazimierz, Franciszek, Hjacynt i Cecylja Ryszyńscy, dzieci ol. Krzysztofa R. sty nakiel. z Zofji z Dobrzykowa (p. 1442) Ewa Potworowska norbertanka płocka (p. 1445)

332a (Nr. 28a) 1626
Jan Trepka s. o. Marcina T. skwit. Stanisława Dobrzelowskiego de Wieniecz (p. 1459)

333 (Nr. 28a) 1627
Piotr z Tomic Iwiński s. o. Krzysztofa z T. I. w tow. Krzysztofa Tomickiego i Krzysztofa Czeszewskiego krew. z l. ojcz. kwituje z opieki Mikołaja z Budzewa Mielżyńskiego klana biechow. stryja (p. 1498)

334 (Nr. 28a) 1627
Remigjan Radoński s. o. Piotra R. sumę 200 flp. przez Aleks. Przerembskiego dz-a w Lipowczycach w gr. piotrk. zap. ceduje bernardynom piotrkow. (p. 1499)

335 (Nr. 28a) 1627
Mikołaj hr. z Ostroroga wdzic poznański, star. drohiczyński etc. mian. plentów (p. 1511) On I i Barbara z Górki Roszkowska c. o. Magn. Andrzeja z II małż. zap. dożyw. (p. 1512) on jej oprawę s. 2. 500 flp. na m. Komarno, wsiach: Chłopy i folw. Uchorocz, Kutarynice, i folw. Szałowice, Klecko, Taturynowo, Adnanow, Brzezec, Nowosiele, Rybołowce, folw. Ostroróg (p. 1514)

336 (Nr. 28a) 1627
Stanisław Sokołowski pisarz zs. brzeski mian. plentów (p. 1550)

337 (Nr. 28a) 1627
Jan Dambrowski instyg. Tryb. Kor. kwit. Martę Rosendorfownę wd. po ol. Melchjorze Wojerzu oraz Henryka Adama W. s. o. Melchjora W. (p. 1555)Przeglądanie 3065 pozycji zakresu Zap. Tryb. Piotrk..
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona13141516[17]18192021Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników