Przeglądanie 3065 pozycji zakresu Zap. Tryb. Piotrk..
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Zap. Tryb. Piotrk.
1 (Nr. 27) 1605
Emeryk Madaliński, z pow. wieluń. zap. dług 150 fl. Wacławowi Białobockiemu, z tegoż pow. (p. 10)

2 (Nr. 27) 1605
Stanisław Zawadzki, pisarz zs. sieradzki, sumę 100 fl. przez ol. Wacława Myjomskiego, Zygmutowi Tczińskiemu, w gr. ostrzeszow. zap. i przez tego ost. synowi Stanisławowi T. scedowane, a przez Stanisława w gr. piotrk. sobie ustąpioną, ceduje Zofji Myjomskiej siostrze ol. Wacława M., a żonie Andrzeja Bujakowskiego (p. 12)

3 (Nr. 27) 1605
Eljasz Czammer Gołkowski s. ol. "Magnetis" Cz. G., dziedzic w Rogaszycach w pow. ostrzeszowskim, całą wś. Rogaszyce z dziedzinami Zerowo, Krok seu Marczinowa os. sprzedaje za 18. 000 złp. Łukaszowi Mączyńskiemu (p. 13)

4 (Nr. 27) 1605
Mikołaj Pioruski z Pioruszyc w z. kalis. Maciejowi Pawłowskiemu z pow. kalis. zap. dług (p. 23)

5 (Nr. 27) 1605
Jan i Adam Goślinowscy bracia rodzeni (p. 32)

6 (Nr. 27) 1605
Bartłomiej Ostromięcki s. o. Szymona z I i Stanisław Głuchowski s. o. Stanisława z II, umowa. Wieś Głuchów Ostromięcki nabył od Fryderyka Głuchowskiego, (p. 37) Barbara Bąkowska ż. Ostromięckiego ol. Stanisław O. ojciec dziedzic Rzeczkowa

7 (Nr. 27) 1605
Janusz Ostromięcki chorąży chełmiński, s. o. Jakóba, Bartłomiej O. s. o. Szymona ławnika chełmiń., Fryderyk Głuchowski s. o. Łukasza G., Michał, Ludwik, Wojciech Finkowie ss. o. Feliksa F. (p. 45)

8 (Nr. 27) 1605
Jadwiga Swięcicka, ż. Hieronima Sw. daje zobow. Janowi Wyrzyskiemu dobra wsie: Kopaszyno i Łaszkowicze w p. kcyń. za 7. 200 flpol. puścić wyd. (p. 57)

9 (Nr. 27) 1605
Andrzej Tolibowski podsędek zs. brzeski, Barbarze Duninownie Wolskiej, ż. 1-o v. ol. Marcina Tolib., chorążego brzeskiego, 2-o v. Łukasza Komorowskiego de Kothkow wojew. łęczyc. żonie, zap. dług 6. 000 złp.; Marcin Tolib. to jego brat rodz. ona ma oprawę od 1-go męża na dobrach Ustronie w star. gostyń. na sumę 3. 000 fl. ceduje temuż Andrzejowi T. (p. 68-74)

10 (Nr. 27) 1605
Marcin Zeroński pisarz zs. kaliski, ceduje zapis sumy od Kaspra Suchorzewskiego Adrjanowi Radlickiemu (p. 77)

11 (Nr. 27) 1605
Andrzej Zbijewski s. o. Wojciecha Z., w im. swoim i brata rodz. Marcina Zb. zapis ol. ojcu od ol. Eremjasza Lubieńskiego w Lubieńcu dziedzica, ceduje sumę tą Feliksowi Krsyskiemu ście kruświc. Ludmiła ż. Mikoł. Niemojewskiego, Zofja ż. Feliksa Kryskiego wdzica mazow., sty kruśw., Dorota ż. Adrjana Golińskiego, Justyna ż. Swiętosława Orzelskiego; Katarzyna ż. Wojc. Brayńskiego, córki ol. Eremjasza Lubieńskiego (p. 78)

12 (Nr. 27) 1605
Krzysztof Sokołowski z Wrzący, Marcinowi i Adrjanowi Chełmickim ss. o. Adrjana (p. 92)

13 (Nr. 27) 1605
Jerzy Dobrski dziedzic z Borzymia, dobra 2 ł. os. w Borzymia dane na wieczność przez ol. Łukasza z Działynia podczaszego kor. i stę kowalskiego, brodnic. ol. N. Andrzejowi Sławkowskiemu, a przez tego ost. sobie w gr. brzeskim cedowane, (procesował się był o nie z Janem Zamoyskim K. W. K. i H. W. K. jako spadkob. siostry swej ol. Zofji z Zamościa) a sobie przysądzone, daje Krzysztofowi Sokołowskiemu (p. 96)

14 (Nr. 27) 1605
Maciej Borzewski opat lędzki odstępuje od opieki danej sobie przez króla nad Juljanną Bnińską c. o. Stanisława B. sędziego poznań. (p. 101)

15 (Nr. 27) 1606
Anzelm Gostomski z I i Helena Szczawińska ż. Piotra Grabskiego z II. zobow. (p. 199)

16 (Nr. 27) 1606
Anzelm Gostomski s. o. Jana G. sty rawskiego, z Gostomi z. rawskiej, kwituje Piotra Grabskiego chorążego brzeskiego z 12. 160 flp. (p. 201)

17 (Nr. 27) 1606
Helena z W. Szczawina wd. po Adrjanie Gostomskim, ż. 2-o v. Piotra Grabskiego chorążego brzeskiego, siostra rodz. Pawła i Jana Szczawińskich kwit. Anzelma Gostomskiego (p. 203)

18 (Nr. 27) 1606
Stanisław Strykowski i Jan Nowowieyski kwit. się (p. 217)

19 (Nr. 27) 1606
Jan Nowowieyski kwit. Urszulę z Szamotuł Swidwiankę, wd. po Janie Broniewskim, 2-o v. ż. Stanisława Strykowskiego (p. 218)

20 (Nr. 27) 1607
Jerzy Malechowski z Konar, s. o. Stanisława, w im. sw. i żony Doroty Palendzkiej z I i Wojciech Palendzki s. o. Seweryna z II kwit. (p. 274)Przeglądanie 3065 pozycji zakresu Zap. Tryb. Piotrk..
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników