Przeglądanie 8709 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona275276277278[279]280281282283Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
5584 (Nr. 178/180) 1742
Rozalia Barycka, c. o. Franc. z ol. Anny Borzyjamskiej, ż. Franciszka Bardskiego, o którym nie wiadomo czy żyje, cz-i "Krzymieniowszczyzna" we wsi Młodowin w p. szadkow. posesorka, w tow. brata rodz. Stanisława Baryckiego, s. 3. 000 zł. przez Sebast. Żeromskiego dziedzica wsi tej w kontr. zast. 1737 zapis. zezn. i jej mężowi, ceduje Agnieszce Bronikowskiej, c. o. Franc. Br. z ol. Anny Bykowskiej, a ż. tegoż Z-go (p. 315)

5585 (Nr. 178/180) 1742
Konstancja Mostowska, wd. po Franc. Komeckim podstolim inowrocław., a c. o. Franc. M. z ol. Teresy Jasińskiej, bratanica ol. x. Aleksandra Most. archidjakona gn., prob. kat. włocław., do windyk 10. 000 zł. przez ol. x-a jej w pos. zapis. na wsi Ludziska p. inowr., mian pl. x. Michała Maurycego Kom. kanonika katedral. gnieźń., pasierba swego (p. 318)

5586 (Nr. 178/180) 1742
Wojc. Ruszkowski, syn ol. Aleks. R. podstolego b. k. z ol. Wiktorii Grochowickiej, posesor wsi Szadek i Przedzyń w p. kalis. z I i Piotr Tarnogórski, s. o. Jana T. z ol. Marianny Boszkowskiej z II kontr. 3 l. dzierż. wsi Szadek i Przedzyn za 5. 000 zł. (p. 321) Wojciech R. podstolic dziedzic wsi Błędna i Wyszczelice p. przedec. (p. 322) Piotr Tarnog. zast. pos. wsi Plewnie p. kalis. (p. 324)

5587 (Nr. 178/180) 1742
Marcjanna w św., Małgorzata w zakonie Gowarzewska klaryska kaliska, c. o. Stanisł. z ol. Marianny Trepczanki, w tow. ksieni Teofili Miaskowskiej, kwit. brata swego Szymona z ojc. i mac. (p. 327)

5588 (Nr. 178/180) 1742
Anna Masłowska, c. ol. Andrzeja M. podstolego wieluń. z ol. Jadwigi Myszkowskiej, wdowa po ol. Franciszku Bukowskim, cześniku ostrzeszow. dziedziczka wsi Lubojna z przyl. w z. wieluń., zap. s. 4. 000 złp. Hipolitowi Czarnieckiemu, s. o. Szymona Cz. z Konstancji Lubiatowskiej, 2-o v. żony ol. Stefana Grabińskiego, z 1-o voto zrodzonemu, mężowi swemu przyszłemu zap. s. 4. 000 zł. (p. 329)

5589 (Nr. 178/180) 1742
O. Józef Sczaniecki, S. J., s. Wojc. z ol. Elżbiety Cieleckiej, kwit. brata rodz. (z tejże matki i ojca) Michała S. ze swego udziału ojc. i mac. (p. 330)

5590 (Nr. 178/180) 1742
Rozalia Lubiatowska, wd. po ol. Stefanie Nowowieyskim, 2-o v. po ol. Józ. Leszczyńskim, z I i Maciej Nowowieyski wuj rodz. z II, komplan. (p. 333)

5591 (Nr. 178/180) 1742
Stanisław Korab Żbikowski, komornik sądowy poznański, s. o. Adama Zb. z Jadwigi Nalepszówny Przetockiej posesor wsi Łąg i Obory w p. kalis. z I i Barbara Łukomska, c. o. Kazim. z ol. Katarzyny Krzeminiewskiej 1/2 wsi Bieniewa dziedzica, a całej tejże wsi p. kal. zast. posesora, spadkobierczyni jedyna, ż. Stanisława Czyżewskiego, i tenże Stanisław Cz. dz. Kaczek Pośrzednich p. sieradzkiego, oraz Hieronim Czyżewski, tegoż Stan. z tejże Łukom. syn, mający lata wedle praw, matkę w tow. męża i syna w im. sw. i Jana Cz. syna i brata im. z II kontr. sprzedaży 1/2 Bieniewa s. v. 33. 000 złp. (p. 335)

5592 (Nr. 178/180) 1742
Marianna Rokicka, c. o. Piotra R. z ol. Petronelli Szałowskiej, wdowa po ol. Andrzeju Kałowskim, dziedziczka wsi Osiek a Smiełowa posesorka, Andrzejowi Bogdańskiemu, s. o. Bonaw. B. zezn. brata wuj. synowi, zapisuje sumę 4. 000 złp. (p. 335)

5593 (Nr. 178/180) 1742
Zygmunt z Komorza Kurcewski, ol. Franciszka z K. K. bp. +-go brat rodzony, kwituje Kazimierza instygatora sądu urzędu tut. z 3 zł. w. i 6 złp. zap. ol. bratu rodz. 1738 (p. 352)

5594 (Nr. 178/180) 1742
Marianna Przeradzka, c. o. Wawrzyńca P. z ol. Konstancji Malczewskiej, o. Piotra M. z ol. Katarz. Biernackiej, Chwalęcic dziedzica zrodzonej córki, żony 1-o v. ol. Przer., 2-o v. żony Wojc. Sokołowskiego, sędziego gr. b. kuj., po babce i matce współspadkob., wdowa po ol. Adamie Glińskim do windyk, spadku po ol. babce i po innych babkach, mian. pl. brata rodz. Michała P. (p. 354)

5595 (Nr. 178/180) 1742
Stanisław Chełmicki w im. sw. i ż. Teresy Mankowskiej z I i Bogusław Popowski w im. sw. i ż. Marianny Kaliszkowskiej z II kompromis (p. 355)

5596 (Nr. 178/180) 1742
Wojciech Bylina Szczytnicki, ol. Adama S., ol. Stanisł. Byliny S. z ol. Teresy Suchorzewskiej, ol. Adama Such. skarbnika kalis. z ol. Doroty Starkowieckiej, zrodz. syna zrodz. córki, ol. Wojciecha Suchorz. bp. +-go siostry rodz., zrodz. syn, (tu przeskoczone jedno pokolenie, ale to się tłumaczy tym, iż w 1-ym wierszu "Adam Szczytnicki olim" zostało dopisane inną ręką i innym atram.) do windyk. spadku po babce i po ol. Wojc. Suchorz. mian. pl. Mikołaja Gorzeńskiego brata ciot.; Spadek po babce proporc. do pos. Marianny Suchorz. ż. Aleksandra Zakrzewskiego (p. 356)

5597 (Nr. 178/180) 1742
Jan Dzierzbicki w im. sw. oraz Marjanny i Józef Starodworski w im. sw. i Katarzyny sióstr m. s. rodzonych, swoich zaś żon Chmielewskich oraz panny Doroty córek ol. Ignacego Chmiel. z ol. Katarzyny Kaczkowskiej, ol. zaś Antoniego Kaczk. z siostry rodz. nepotek, z I i Mikoł. Pomianowski ol. Antoniego K. siostrzeniec rodzony, czyli z siostry rodz. nepos, z II kompromis (p. 357)

5598 (Nr. 178/180) 1742
Antoni z Drzewców Mikołajewski, s. o. Stanisława, wsi Gadów, Dembe i in. dziedzic, zap. 3. 000 zł. Janowi Nepom. Mańkowskiemu, s. o. Jana M. z ol. Zofji Zarembianki Cieleckiej, posesorowi wsi Gadów (p. 366)

5599 (Nr. 178/180) 1742
X. Jan na Raysku Kobierzycki, kanonik kaliski, wsi Wardężynka w p. koniń. dziedzic, dobra te sprzed. za 14. 000 złp. Fabjanowi Bilickiemu (p. 374)

5600 (Nr. 178/180) 1742
Franc. Leszczyc Dobrzycki sędzia surrog. gr. kaliski, - Jan Miaskowski, s. o. Franciszka M. miecznika pozn. z ol. Anny Wieruszówny Kowalskiej, dziedzic wsi Sowinka Kościelna p. kalis., na 1/2 dóbr ż. Barbarze Zielonackiej, ol. Macieja Leszczyc Z., ol. Stan. syna, Sławska w p. kon. dziedzica z ol. Petronelli Walknowskiej zrodzonej córce, zaś Stefana L. Z-go po +-ci rodziców jego Macieja i Petronelli obok Michała Z. brata jego rodz. współspadkobiercy, Sławska współdziedzica, siostrze rodz., a zezn. żonie zap. pos. 20. 000 złp. (p. 378)

5601 (Nr. 178/180) 1742
Franciszek Pągowski, s. o. Felicjana Pąg. z ol. Katarz. Zdańskiej, dziedzic Jasienia w p. sieradz., zap. s. 3. 000 zł. Rozalii z Baryckich Zdańskiej (p. 386)

5602 (Nr. 178/180) 1742
Franc. Leszczyc Dobrzycki, sędzia surrog. gr. kaliski, dziedzic wsi Szlachcin p. pyzdr., mian. pl. brata rodz. Józefa L. D. (p. 388)

5603 (Nr. 178/180) 1742
Teresa Bledzewska, c. o. Tom. Bl. komornika zs. kal. z ol. Barbary Rożyckiej, wdowa po ol. Adamie Szawłowskim, dziedziczka wsi Krowica i Cieszyków w p. kalis., zap. s. 6. 000 zł. Wawrzyńcowi Zarębie Tymienieckiemu, s. o. Zygm. z ol. Krystyny Masłowskiej, mężowi przyszłemu (p. 405)Przeglądanie 8709 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona275276277278[279]280281282283Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników