Przeglądanie 8709 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
1 (Nr. 125) 1661
Wojc. Lubiatowski, s. o. Jana L., w im. sw. oraz Marcina i Aleksandra LL. bci swych rodz. mian plpl. (p. 12)

2 (Nr. 125) 1661
Wojc. Mojaczewski w im. sw. i ż. Dor. Gałczyńskiej mian. plpl. (p. 13)

3 (Nr. 125) 1661
Marj. Kawecka ż. Stan. Lipskiego cyw. +-go mian. plpl. (p. 14)

4 (Nr. 125) 1661
Zygm. ze Skrzypny Twardowski poborca ww. pozn. i kalis. s. 3. 300 zł. przez o. Jana Żychlińskiego, o. Stef. syna, w gr. ostrzesz. 1660 zapis., ced. Annie Powodowskiej wd. po tym ol. Janie Ż. (p. 17)

5 (Nr. 125) 1661
Wawrzyniec Stanisł. z Przyborowa Przyborowski podczaszy kalis. i Marjanna z Kokorzyna małż. z I i Zygmunt ze Skrz. Twardowski poborca ww. pozn. i kal. z II kontr. (p. 19)

6 (Nr. 125) 1661
Marj. Zadorska, wd. po ol. And. Łaszczyńskim, dz-u cz-i wsi Będzieszyno i Szczury, cz-i w Będzieszynie os. swoje opr. Janowi Karskiemu i Marj. Dambrowskiej małż. za 1. 000 zł. na l. 3 zast. (p. 26)

7 (Nr. 125) 1661
Kasper Modlibowski przysięga na pis. gr. pyzdr. (p. 31) Krzysztof ze Skrz. Twardowski na pis. gr. gn. (p. 32). Piotr Raduński podstar. kal., na pis. gr. kon. (p. 33) Aleks. Jaskólski podsędek zs. i sędzia surrog. gr. kal. na surrog. kal. (p. 34). Sebast. Łętkowski wojski kalis. (p. 35)

8 (Nr. 125) 1661
Anna Rembelińska, wd. po ol. Swiętosł. Tokarskim w im. sw. oraz: Jak., Mik., Stan., Jana, i Dominika TT. ss. swych mian. plpl. (p. 36)

9 (Nr. 125) 1661
Piotr Bogusławski, s. o. Wojc., daje zobow. Sebastjanowi Boguckiemu dz-owi Bogucic iż po podnies. pos. 2. 500 zł. ż. Teresy Boguc., c. Seb., oprawi to jej (p. 39)

10 (Nr. 125) 1661
Paweł Kamocki, s. o. Jana K. winien 100 zł. Adrianowi Mieszkowskiemu (p. 41)

11 (Nr. 125) 1661
Jan Korzbok Zawadzki, s. o. Stan. z I i Stanisław Gałęski, s. o. Stan. z II kontr. dzierż. Marszewa (p. 46). Stan. G., s. o. Stan. i ol. Samuela brata rodz. bp. +-go spadkob. (p. 48). Andrzej G., s. o. tegoż Stan., brat rodz. Pawła G. (p. 94)

12 (Nr. 125) 1661
Baltazar Biernacki, s. o. Mac., winien 3. 500 zł Pawłowi B., s. o. Jana B. (p. 58). Jan B., s. o. Jana, winien 3. 500 zł. Baltazarowi B., s. o. Mac. (p. 59) Balt. B. s. o. Mac., w im. sw. i Jadwigi z Parczewa wd. po ol. Mac. B., matki swej i Jana brata swych BB. mian. plpl. (p. 60)

13 (Nr. 125) 1661
Ter. Wylezyńska, wd. po ol. Mac. Olszewskim podstolim kalis., w im. sw. oraz Wojc. i And. OO. ss. swych, mian. pl. pl. (p. 63)

14 (Nr. 125) 1661
Jadwiga Bogucka, wd. po Piotrze Jaraczewskim mian. pl. pl. (p. 67)

15 (Nr. 125) 1661
Krzysztof ze Skrzypny Kotliński s. 1. 000 zł. zap. przez G. Stanisł. Tomickiego N. Stanisł. Kuczkowskiemu a przez K. zezn. sced., ced. N. Dorocie Wilczkowskiej, ż. tegoż Stan. K. i Janowi K-ich synowi (p. 69)

16 (Nr. 125) 1661
Małg. Potocka, wd. po ol. Mac. Starzenskim komorniku gran. kalis. i pis. gr. wieluń., w im. sw. oraz: Wojc., Mik., Mac., Jana, Franciszka, Katarzyny, Marj., Konstancji i Jadw. SS. dzieci swych, mian. pl. pl. (p. 70)

17 (Nr. 125) 1661
Marj. Poniatowska, wd. po ol. Janie Biernackim mian. pl. pl. (p. 71)

18 (Nr. 125) 1661
Stanisł. Niesiołowski, s. Dobrogosta N., kwit. z 4. 000 zł. Hier. Konarzewskiego (p. 74) Hieronim N. brat rodz. zezn. (p. 74)

19 (Nr. 125) 1661
Kat. Ciemińska, wd. po ol. Stef. Wierzbięcie Doruchowskim, pani opr., zap. dług 160 zł. Marcjanowi Krzuckiemu (p. 75)

20 (Nr. 125) 1661
Feliks Kotliński z I i Wład. Zdrowski i Agn. Kotarbska małż. z II rob. kontr. zast. pewnych ról w Głoskach s. v. 110 zł. (p. 82)Przeglądanie 8709 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników