Przeglądanie 8709 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona123[4]5678Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
61 (Nr. 125) 1661
Walentyn Siedlewski i Anna Cielecka wd. 1-o v. po ol. Janie Droszewskim s. Gniazdowskim, 2-o v. małż., mian. pl. pl. (p. 215)

62 (Nr. 125) 1661
Jadw. Szołdrska wd. po ol. Piotrze Jaskólskim dz-u wsi: Sadowie, Hełstowo i Markowo (p. 216)

63 (Nr. 125) 1661
Stanisław Kiełczewski, s. o. Jana K. podstolego kalis. winien 500 zł. Aleks. Miniszewskiemu dz-owi Sliwnik (p. 217)

64 (Nr. 125) 1661
Urszula Sczaniecka wd. po ol. Mac. Głoskowskim komorniku gran. kalis. wedle zobow. syna swego Mikołaja Gł. danego Mik. Mielęckiemu wedle kontr. spis. 1660 w Sowinie Kościelnej, zobow. się go obserwować s. v. 4. 500 zł (p. 220)

65 (Nr. 125) 1661
N. Paweł Sniciński, s. Gabryela S. winien 100 zł. N. Wacławowi Sz., s. o. Pawła S. bratu stryj. (p. 222)

66 (Nr. 125) 1661
Marj. Poniatowska wd. po ol. Janie Biernackim winna 1. 000 zł. Marj. Krąkowskiej, c. Adama Kr., a ż. Samuela Zaleskiego (p. 224)

67 (Nr. 125) 1661
N. Jan Wiliński, s. N. o. Wojc., z ol. N. Doroty Gutowskiej, żony 1-o v. ol. N. Wolskiego, matki spadkob., w im. sw. i Jadwigi Wolskiej siostry przyr., ż. N. And. Osmiałowskiego, i sł. Stanisł., s. o. sł. And. Kasiewicza obyw. kalis. z N. ol. Anny Wolskiej też siostry przyr., małol. s. 100 zł. zap. ol. matce przez ol. Stef. Pieruskiego i Annę Gutowską małż. ced. Stanisł. Jedleckiemu s. o. Swiętosława J. (p. 225)

68 (Nr. 125) 1661
Adam Iwański, s. o. Aleks., z ol. Jadwigi Kruszynianki Rembieskiej, współspadkob. wuja ol. Przecława Kruszyny R. kwit. z 500 zł. Andrzeja Pstrokońskiego, s. o. Wojc. (p. 226) Barbara Kr. R. wd. po ol. Adamie Potockim, wuja siostra a zezn. ciotka (p. 226)

69 (Nr. 125) 1661
Kasper Droszewski s. 300 zł. zap. sobie przez ol. żyda kalis. Szachnę ced. synowi Chryzostomowi Dr. (p. 229)

70 (Nr. 125) 1661
Augustyn Bogucki z I i Piotr Żelęcki i Elżbieta B. małż. z II, kontr. dat. w Kowalewie (p. 237)

71 (Nr. 125) 1661
Maciej Rogowski i Zofja Kwiatkowska małż. kontr. z Rozdrażewskim wdą inowrocł. (p. 248) Adam Zajączkowski i Anna Dąmbska małż. kontr. z Rozdr. (p 252)

72 (Nr. 125) 1661
Andrzej z I i Jan i Stanisław z II Kołdowscy, ss. o. Stanisł. sędziego gr. sier. kontr. (p. 256) s. v. 2. 800 zł. zrodzeni z ol. Marj. z Przytocznicy Gosławskiej działy ich: And. w im. sw. i brata rodz. Wacława K. spis. w Kołdowie piąt. po D. Jubil. 1661. Działy dot. Kołdowa p. kal., Woycic W. i części w Małych w p. sier. Andrzej i Stanisł. cały Kołdów i oni wyposażą siostrę Marjannę K. ż. Marjana Radlickiego s. 2. 000 zł. które naznaczone w jej kontr. małż. przez bci And. i Jana K. K. Wojcice wzięli panowie Jan i Wacław K. K. Ci wyposażają 2 siostry: Kat. ż. Andrzeja Wilczkowskiego i pannę Annę (p. 259)

73 (Nr. 125) 1661
Jan z Łagowca Szczaniecki, s. o. Joach., winien 2. 000 zł. Wojc. z Ł. Szcz. stryjowi rodz. (p. 273)

74 (Nr. 125) 1661
Marcin z Kalinowy Zaremba, s. o. Stanisł., mian. pl. pl. (p. 274)

75 (Nr. 125) 1661
Jan Stawiski, s. o. Wojc., winien 300 zł. Janowi Glińskiemu (p. 276)

76 (Nr. 125) 1661
And. Gałęski, s. o. Mac. G. Panka, dziedzic cz. w Gałąskach W. bratu rodz. Wojciechowi G. zobow. się sprzedać cz-i ib. (p. 277) a Wojc. G. Andrzejowi zobow. się sprzedać cz-i ib. (p. 280)

77 (Nr. 125) 1661
N. Domicella Przybysławska c. Stef. P. z Zofji Wilczkowskiej matki spadkob. jed., wd. po ol. N. Janie Gostomskim s. 50 zł. przez ol. N. Krzysztofa Pacynowskiego matce zapis. i na Przybysławicach zabezp., ceduje stryjowi N. Jakubowi Przyb. (p. 283)

78 (Nr. 125) 1661
Jan Teodor Solkowski, s. o. Wojc. S., s. 3. 000 zł. z s. 5. 000 przez ol. Annę z Otoka Zaleską ol. Marcina Rogozińskiego wd. ol. Stanisł. Kawieckiemu, s. o. Mik. w gr. sier. na wsi Żerochów i cz. wsi Socha p. sier. spos. zast. zapis. a zezn. sced. (z czego zezn. 2. 000 zł. sced. już Piotrowi Sobockiemu i Krystynie Kruszewskiej małż.) ced. Samuelowi Noskowskiemu s. Stanisł. (p. 285). And. Zdzarski i Marj. Poleska małż.

79 (Nr. 125) 1661
Zygm. Wilxycki, s. o. Jana, kwit. Franciszka W., s. Mac. z 300 zł. (p. 292)

80 (Nr. 125) 1661
Marj. Potworowska, wd. po ol. Adrj. Smiełowskim mian. pl. pl. (p. 296)Przeglądanie 8709 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona123[4]5678Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników