Przeglądanie 8709 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona12[3]4567Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
41 (Nr. 125) 1661
Wojc. Kobierzycki, s. o. Stanisł. klana krzywiń., kwit. Barbarę Stolecką wd. po ol. Piotrze z Iwanowic Koźmińską z 300 zł. na poczet s. 400 zł. z kontr. zast. cz. Pruszkowa (p. 154)

42 (Nr. 125) 1661
NN. Marcjan Mlekicki i Barb. Żelechińska małż. mają od prymasa Leszcz. przyw. na pos. wójt. Grabkowo (p. 156)

43 (Nr. 125) 1661
N. Wojc. Komorowski, s. o. Marcina K., z ol. N. Reginy Kurowskiej zrodz., brat panny Ewy Komor. sprzedał był kam. Kurowską w Kal. sł. Annie Szarkowskiej (p. 159)

44 (Nr. 125) 1661
N. Hjacynt Wierzbicki, s. Wojc., winien 1. 000 zł. N. Samuelowi Mysłowskiemu s. o. Jana (p. 164)

45 (Nr. 125) 1661
Aleks. Łukomski, s. Wojc., kwit. z 700 zł. Marcina Linowskiego (p. 168)

46 (Nr. 125) 1661
Małgorz. Skrzydlewska, wd. po ol. Piotrze Głoskowskim z I i Wład. Zdrowski i Agn. Kotarbska małż. z II kontr. dzierż. części wsi Głoski (p. 169)

47 (Nr. 125) 1661
Marcin ojciec i Stanisław syn Wieszczyccy, do pilnow. soli rus. od Skarbu Kor. deputowani, kwit. magistrat m. Kal. (p. 171)

48 (Nr. 125) 1661
Adam Mielęcki, s. o. Łuk. kwit. And. Pogorskiego z prow. od. s. 7. 000 złp. (p. 172)

49 (Nr. 125) 1661
Sebast. Starczewski, s. o. Jakuba, kwit. Mikołaja, Stanisława i Franciszka Stobieckich ol. Mikoł. synów i ol. Jana S. bci rodz. i spadkob. z 300 zł. (p. 172)

50 (Nr. 125) 1661
Stef. Kowalski w im. sw. i ż. Marj. Kozłowskiej z I i Piotr-Paweł Rypiński w im. sw. i ż. Zofji Rybskiej z II, kontr. dat. we wsi Bolesczyno (p. 173)

51 (Nr. 125) 1661
Anna Pilchowska, wd. po ol. Piotrze Molskim, i jej synowie: Adam i Jan MM. dz-ce wsi Laszków (p. 175)

52 (Nr. 125) 1661
Florentyna Mycielska, c. o. Wojc. M., wd. po ol. Mikoł. Krzysztofie Lijskowskim, 2-o v. obec. ż. And. Bojanowskiego, kwit. Małgorzatę Potocką wd. po ol. Mac. Starzeńskim komorniku gran. kalis. pis. gr. wiel. i jej synów: Jana, Mik., Mac., Franc. i Wojc. (p. 176)

53 (Nr. 125) 1661
N. Marj. Biegańska c. o. Mac. B. z o. Ewy Rogaskiej, rodziców spadkob. jedyna, wd. po ol. N. Janie Jankowskim s. Lisowickim, s. 400 zł. ol. ojcu przez ol. Marcina Jutrowskiego b. dziedzica części w Bieganinie od. ol. ojca nabytych, sposobem długu na tej wsi zapis. ced. Wojc. Przespolewskiemu, s. Jakuba P. dz-a w Bieganinie (p. 179)

54 (Nr. 125) 1661
N. Dorota Woleńska, c. o. Mikoł. W. z ol. Elżbiety Skąpskiej i spadkob rodziców obok Stefana i Ludwika Wol. bci rodz., ż. Jana Brzeskiego, kwit. Andrzeja, Sebast. i Wojc. Gałęskich, ss. o Mac. Panka G. i Anny Koszutskiej z 233 zł., z s. 700 zł. jako 1/2 s. 1. 400 zł. przez ol. Mac. G. i Annę K. małż. Andrzejowi Karskiemu i Róży Blińskiej małż. zapis. spos. zast. na d. Gałąski M. s. Charzewo a przez K-ich ol. rodzicom zezn. sced. (p. 181) Jan Brzeski, s. o. Krzysztofa (p. 182)

55 (Nr. 125) 1661
Marj. de Strzelce wd. po ol. Mik. Bojanowskim, i po Wojc. Grzymułtowskim, 3-o. v. ż. Andrzeja Podleseskiego s. 30. 000 zł. ced. Hjacyntowi P. synowi męża urodz. z ol. Anny Przibisławskiej (p. 189) Andrzej P., s. o. Jana (p. 192)

56 (Nr. 125) 1661
Teofila Gorska, wd. po ol. Wojc. Łubieńskm klanie sier., ście przedzec., 2-o v. po ol. Janie Gomolińskim klanie raw., 3-o. v. ż. Mik. Mycielskiego miecz. kalisk., kwit. Mikołaja Gmol. brata rodz. i jed. spadkob. 2-go męża (p. 195)

57 (Nr. 125) 1661
N. Ewa Kicka c. o. N. Mac. K., ż. N. Kaspra Przezwodzkiego, s. N. Jana P., w tow. brata ciot. N. Jana Dobruchowskiego, s. o. Jana D., z ol. Anny Kickiej, ced. sumę mężowi (p. 198)

58 (Nr. 125) 1661
Dorota z Przyłęku Grotowna wd. po ol. Jerzym Kiełczewskim winna 400 zł. Jadwidze Boguckiej wd. po ol. Piotrze Jaraczewskim (p. 201)

59 (Nr. 125) 1661
Franc. Wilxycki w im. sw. i ż. Jadwigi Biernackiej z I i Wojc. Molski w im. sw. i ż. Marj. Wojsławskiej z II kontr. 3 l. dzierż. cz-i wsi Wilxyce (p. 208)

60 (Nr. 125) 1661
Zofja z Przyjmy, c. o. Albr. P. klana gn., wdowa po ol. Aleks. z Sztemberka Kostce, obec. ż. Jana z Bnina Opalińskiego podkomorzego wojew. poznań. wś. Drzeczkowy os. p. kość. Mikołajowi (p. 211) Przybyszewskiemu pisarzowi zs. wsch. zast.Przeglądanie 8709 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona12[3]4567Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników