Przeglądanie 8709 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona1[2]3456Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
21 (Nr. 125) 1661
Stanisł. Kotarbski, s. o. Jana, s. 200 zł. zap. sobie przez Mac. Zdrowskiego i Jadw. Jaraczewską małż. ced. córce swej Agnieszce K., ż. Władysł. Zdrowskiego (p. 84) Władysław Zdr., s. Macieja Zdr. (p. 85)

22 (Nr. 125) 1661
And. Bogucki, s. Sebast., w im. sw. i ojca z I i Jan Osiński z II kontr. (p. 91)

23 (Nr. 125) 1661
Anna Męzenska wd. po ol. Adamie Biskupskim, s. 600 zł. zap. sobie przez Stef. z Szczodrzykowa Gądkowskiego, ced. swej córce N. Marjannie B. jako jej ukontent. z ojc. i mac. (p. 93)

24 (Nr. 125) 1661
N. Jakub Naczesławski, s. o. Mikoł. w im. sw. i N. Annie Bielskiej, wd. matki swej, zap. pos. 250 zł. pannie Katarzynie N. siostrze swej (p. 97). Tenże z I i Bartłomiej Grobelski, s. o. Stan. z II kontr. s. v. 250 zł. (p. 98)

25 (Nr. 125) 1661
Walentyn Radlicki, s. o. Stan., winien 1. 200 zł. Jakubowi Gawłowskiemu, s. o. Jana G. w pos. za Florentynę R. siostrę swoją rodz., a jego ż. przyszłą (p. 103). X. Kaz. G., s. o. Jana, sumy po ojcu spadłe na niego obok Jakuba, Marjana i Mikołaja G. G. bci jego rodz., ced. bratu Jakubowi (p. 108)

26 (Nr. 125) 1661
Marj. Starczewska, wd. po ol. Rafale Siewierskim mian. pl. pl. (p. 110)

27 (Nr. 125) 1661
Anna Potocka, c. o. Albrachta P., z ol. Zofji Tymienieckiej, ż. Szymona Łempickiego, mian. pl. pl. (p. 112)

28 (Nr. 125) 1661
Krystyna Biernacka, c. o. Stan. B. z ol. Barbary Osczeklińskiej, żony 1-o v. ol. Mac. Radlickiego, 2-o v. ol. Stan. B., żona Piotra Ponieckiego, sumy: I 1. 500 zł. przez ol. matkę sobie (obok innych sióstr) w pos. w gr. sier. na wsi Swinice zapis. i II 1. 600 zł. z s. kapital. 6. 400 zł. przez Baltazara B. sobie i innym siostrom i GG. Malczewskim ze spadku po ol. Janie Biern. stryju rodz. w gr. sier. zapis. ced. mężowi (p. 115)

29 (Nr. 125) 1661
Piotr Poniecki, s. o. Jerzego, dz. Woli i cz. Bogdałowa p. koniń., mąż Kryst. Biernackiej (p. 121)

30 (Nr. 125) 1661
Pleban w Lipem kwit. Marj. z Tarnowa wd. po ol. Marcinie Wężyku Osińskim łowczym sier., oraz And., Stef., Kat. ż. Stan. Mielęckiego, Annę i Teresę panny, jej dzieci, kamienicy w Kal. na ul. sw. Mikoł., daw. Lipskich posesorów, i sł. Jana Smigielskiego burm. kalis. do tej kam. nabywcy praw kwit. (p. 124). WW. jako od spadkob. ol. Prokopa Lipskiego pis. zs. kalis. nabywcy, kamienica za inkursji szwedz. spalona i obec. odbudow. całkowicie, S-mu za 2. 500 zł. zobow. się sprzedać (p. 124)

31 (Nr. 125) 1661
Barb. Siewierska, c. o. And. S. sty ostrzeszow. ż. Stanisł. Kaz. z Kożuchowa Kożuchowskiego stolnika kalis. i żupnika bydg., mian. pl. pl. (p. 129)

32 (Nr. 125) 1661
Augustyn Bogucki w im. sw. i ż. Marj. Olewińskiej mian. pl. pl. (p. 130)

33 (Nr. 125) 1661
Kat. z Sienna Sulmowska wd. po ol. Stanisławie Mikołajewskim, obec. 2-o v. ż. Mac. Florjana Mojaczewskiego, w tow. Kaz. Sulm., s. Romana przyjac. z l. ojcz., kwit. Wojc. Szołdrskiego klana nakiel. sty kol. z 2. 000 zł. (p. 131) Katarzyna Mikoł. córka zezn. ż. Piotra z Miełkowic Borzysławskiego, Piotr z M. B., s. o. Jana, dz. Włocin w p. sier. zap. 2. 000 zł. tej żonie (p. 133)

34 (Nr. 125) 1661
N. Kat. Kołdowska, G. ol. Jana Stan. K. podstar. sąd. gr. sier. córkę, ż. N. And. Wilczkowskiego, mian. pl. pl. (p. 137)

35 (Nr. 125) 1661
N. Marjanna Włyńska, wd. po ol. Swiętosł. Gackim mian. pl. pl. (p. 140)

36 (Nr. 125) 1661
Stanisł. Krąkowski, s. o. Marcina Kr., zap. 2. 000 zł. córce swej Annie Kr. pannie z Zofji Baranowskiej zrodz. (p. 141)

37 (Nr. 125) 1661
Mikoł. Biskupski, s. o. Wojc., Teresie i Marjannie B. B., cc. swym z ol. Barb. Poniatowskiej zrodz., pannom, zap. po 1. 000 zł. pos. (p. 142)

38 (Nr. 125) 1661
Augustyn Bogucki z I, i Teresa Daleszyńska wd. po ol. And. Gałczyńskim, po Stanisł. Bog., 3-o v. ż. And. Wierzbięty Doruchowskiego z II kwit. (p. 146)

39 (Nr. 125) 1661
Stanisł. i Zygm. z Iwanowic Koźmińscy, ss. ol. Mik. burgr. zs. Kalis., dz-e cz. wsi Skalmierz w im. sw. oraz Andrzeja K. brata swego rodz., oraz spadkobierców ol. Piotra K. brata swego rodz., nepotów swych prac. Marj., c. uczc. Jana Ptaszkiewicza woźnego z Krawców, poddaną swoją Dorocie z I. Koźm. ż. Adrjana Kuczkowskiego siostrze swej rodz. (p. 149) Ewa Przecławska, wd. po ol. Mik. z Iw. Koźm. burgr. zs. kal. pani opr. (p. 150)

40 (Nr. 125) 1661
Mikoł. Ponętowski, ol. And. podkomorzego łęczyc. syn, kwit. Jakuba Miaskowskiego, s. o. Jakuba, z ol. Anny Pigłowskiej; 2-o v. żony zezn. (p. 153) z cesji pr. dożyw. do s. 2. 500 zł.Przeglądanie 8709 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona1[2]3456Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników