Przeglądanie 8709 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona1234[5]6789Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
81 (Nr. 125) 1661
Jan Szkudlski, s. Marcina z Kat. Rosockiej, winien 130 zł. Wacławowi Sniecińskiemu s. o. Pawła Sn. (p. 297)

82 (Nr. 125) 1661
Jan Biernacki, s. o. Mac. z Jadw. z Parczewa i ol. Jana B., ol. Łuk. syna, Falęcic, Gorzuch i cz. Naczesławic dziedzica, stryja bp. +-go spadkob., Balatazarowi B. rodz. bratu zobow. się dobra: Falęcice, Gorzuchy, Bory w Dąbrowie do Gorzuch należ., części Naczesławic i części fundów i ról w dziedz. Wojsławice, Morawski i Chlebowo za 7. 000 zł. sprzedać (p. 299)

83 (Nr. 125) 1661
N. Stefan Scipierski, s. o. Abrach., z ol. Marj. Lgockiej kwit. Franciszka Sc., ol. And. burgrab. ostrzeszow. syna (p. 310)

84 (Nr. 125) 1661
Michał z Iwanic Iwański łowczy sier. zap. 7. 000 zł. Baltazarowi Biernackiemu, s. o. Mac., w pos. za córkę swoją a jego ż. przyszłą Konstancję I. (p. 311)

85 (Nr. 125) 1661
Kaz. Zaleski, s. Marcjana Z. pisarza zs. sier., mian. pl. pl. (p. 319)

86 (Nr. 125) 1661
Barb. Mniska, c. o. Łuk. Mn. z ol. Ewy Orzelskiej, ż. Stanisł. Kłosowskiego mian. pl. pl. (p. 325)

87 (Nr. 125) 1661
N. Zofja Porowska, wd. po N. Adamie Sulszewskim, kwit. N. Wojc. Chodakowskiego z dopł. z kontr. dzierż. cz. d. Kotowiecko (p. 326)

88 (Nr. 125) 1661
Anna Morawska wd. 1-o v. po ol. Janie Porowskim, obec. 2-o v. ż. Adama Bogusławskiego, kwit. z 100 zł. Franc. Wilxyckiego (p. 329)

89 (Nr. 125) 1661
Wojc. Trzebicki i Anna Racadowska małż., kwit. Krzysztofa Gorzyckiego i Annę Zbierską małż. z 700 zł. (p. 329)

90 (Nr. 125) 1661
Stanisł. Skrzetuski, s. o. Łuk., Janowi Błaszkowskiemu s. o. Wawrzyńca Bł. i Barbarze Skrzetuskiej małż. daje zobow. cz-i Trzebowa p. kal. nabyte od ol. Ignac. i Jana Gajewskich sprzedać za 8. 300 zł. (p. 330) Zofja Czacka ż. zezn. Stanisława S. matka ol. Marjanna Nowowieyska (p. 338)

91 (Nr. 125) 1661
N. Wojc. Ciechelski i Jadwiga Skrzetuska małż. mieli zapis od. poprzed. Stanisława S. (p. 343)

92 (Nr. 125) 1661
Jan Gałęski, s. o. Piotra, Jadwidze z Mycielina, wd. po ol. Stanisł. Pruszaku Bieniewskim, stawić do akt córkę jej a ż. zezn. -Marjannę Pr. (p. 356) Zezn. dziedzic części Gałązek W. (p. 358)

93 (Nr. 125) 1661
Zofja Kotowiecka, c. o. Jana K. z ol. Anny Gronowskiej matki spadkob. jed., ż. Mac. Lipskiego, s. 600 zł. zap. ol. matce przez Stanisł. Mikołajewskiego, s. o. Pawła M., ced. franciszkanom obserw. na przedm. Kalis. za bramą Toruń. (p. 367)

94 (Nr. 125) 1661
N. Seb. Jedlecki, s. o. Jakuba J., winien 1. 000 zł. N. Annie Błaszkowskiej, c. o. Mac., ż. swej (p. 368). Małgorzata Skrzetuska wd. po Mac. Bł. (p. 369)

95 (Nr. 125) 1661
N. Stanisł. Szczytowski, s. Piotra i Anna Stawiska małż. winni 400 zł. NN. Stanisławowi i Remigjanowi Lubojeńskim, ss. o. Wojc. L. (p. 371)

96 (Nr. 125) 1661
Jan Dzierzbiński, s. o. Łuk., z I i Franc. i Mik. bcia rodz. Stobieccy, ss. o. Mikoł., w im. sw. i br. rodz. Stanisł. Stob. z II kontr. (p. 373)

97 (Nr. 125) 1661
Jan Karski, o. And. K. z ol. Róży Blińskiej 2-o v. ż. Sebast. Boguckiego, syn, matki współspadkob. obok dzieci z Boguckiego, kwit. Sebastjana Boguc. z mac. swej (p. 375). Andrzej Bogucki, s. Seb. (p. 376)

98 (Nr. 125) 1661
Anna Dobczyńska, c. o. Mac. z ol. Zofji Mieszkowskiej i ol. Jana D. bp. +-go siostra rodz. i spadkob. jed., a wd. po ol. Janie Głoskowskim; Mikołaj Gł., s. o. Macieja Gł. komornika gran. kalis. i spadkob. jedyny (p. 379)

99 (Nr. 125) 1661
Anna Laskowska, wd. po ol. And. Jeżewskim mian. pl. pl. (p. 381)

100 (Nr. 125) 1661
N. Dorota Biernacka wd. po ol. N. Wojc. Gorzyckim kwit. z 300 zł. G. Kaz. Szkudlskiego dz. Psar (p. 384)Przeglądanie 8709 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona1234[5]6789Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników