Przeglądanie 5609 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona277278279280[281]

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek
5604 (Nr. 13) 1647
G. Stanisław Franciszek Dobrosielski, dziedzic we wsi Gorzyce, całą swą kamienicę w rynku kaliskim między kamienicą Potworowskich i sław. Jaktorowskiego, sprzedaje za 8. 000 zł. G. Mikołajowi Szyszkowskiemu podkomorzemu wieluńskiemu (f. 408). Marianna Wysocka, siostra rodz, Jakuba W., żona zezn.

5605 (Nr. 13) 1647
G. Regina de Wraca (?), wdowa po G. Wojciechu Dambrowskim i Stanisławie D, jej syn, z nich matka w imieniu swoim oraz Ludwika, Aleksandra i Władysława synów swych D-ich, dobra swe we wsiach Dambrowa i Gorzuchy po ojcu tych synów swych, sprzed. za 3. 000 zł. Janowi D-mu synowi i bratu (f. 411v)

5606 (Nr. 13) 1647
Ks. Piotr Ciświcki, schol. pozn., sekret. JKMci, s. ol. Abrahama ze Zbąszynia C. klana śrem. a ol Stanisława bezpotomnie zmarłego współspadkobierca obok Franciszka C. brata rodzonego, części swoje i brata we wsiach Piątek W. i M. os. i Piekło pus. należ do M. Piątku, przypadłe bratu ol Stanisławowi w dziale brater. robor. w gr. wschow., G. Małgorzacie z Masłowic, wd. po ol Wojc. Janczyńskim, za 20. 500 złp. sprzedaje (f. 414). Jączyńska

5607 (Nr. 13) 1647
G. Władysław z Sienna Potoworowski, dziedzic miasta Iwanowice, połowę stajni koło kamienicy Mikołaja Szyszkowskiego, podkomorzego wiel., i Jaktorowskiego przy rogu kamienicy swej własnej w rynku kaliskim, sprzed. za 400 zł. podkomorzemu (f. 417v)

5608 (Nr. 13) 1647
G. Jan Czacki, ol Stanisława syn, na poł. dd. zap sumę 3. 000 zł. żonie swej Jadwidze Modlibowskiej, c. Jakuba M. (f. 419v)

5609 (Nr. 13) 1647
G. Marcin Napruszewski, syn Piotra, dopełn. zobow. danego G. Andrzejowi Prusakowi Bieniewskiemu, s. ol Stanisława Pruszaka Bien., całe dd. wsi Chrzanowo os. i Karczewo pustki sprzed mu za 14. 000 zł. (f. 421)

5610 (Nr. 13) 1647
G. Marcin Napruszewski, s. Piotra, rekomp. prawa skas. przez żonę Bogumiłę Głoskowską na wsi Chrzanowie żonie tej zap. pos. 3. 000 zł i t. w. (f. 423)

5611 (Nr. 13) 1647
NN. Adam Szczawiński i Marianna Bunińska, małżonkowie, całe cz. wsi Karsk. Podleśne sive Kościelne p. kal. sprzedają za 3. 000 zł. synowi Janowi Szcz. (f. 424v)

5612 (Nr. 13) 1647
G. Wojciech Kierzyński i Barbara Złotnicka, małżonkowie dożyw. (f. 426v)Przeglądanie 5609 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona277278279280[281]