Przeglądanie 5609 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek
1 (Nr. 1) 1604
Hieronim Bielawski, s. o. Stanisł., m. 22, w tow. Piotra stryja i Jakuba brata rodzonego B. B., dopełniając zobow. dane w gr. kalisk. przez zezn., Jakuba i Jana bci rodz. B. B., całe cz. wsi Rusko, Strzezewo i łąkę we wsi Lobesz sprzed. za 5. 000 zł. woje. Suchorzewskiemu (f. 24)

2 (Nr. 1) 1604
Jan Kurowski Tomczik, s. o. Jana i ol. Jerzego brat i spadkob., całe cz. po bracie Kurowa p. kalis. Janowi K., o. Tomczikowi Jerzego synowi bratu swemu stryj. sprzedaje (f. 25v)

3 (Nr. 1) 1604
Mikołaj Wysocki, całe cz. wsi W. Wysocko synowi Marcinowi W. daje (f. 27) a Marcin W. rodzicom Mikołajowi W. i Dorocie Zaiąckownie małż. daje dożyw. na km. os., zagrodniki i domu pus. zagrod. z ogrodem w W. Wysocku (f. 27v) i pewne częstki roli.

4 (Nr. 1) 1605
Wacław Żernicki, s. o. Jana, części lasów w dobrach miasta i wsi W. Sobótki bratu rodz. Janowi Ż. daje (f. 29)

5 (Nr. 1) 1605
Jan Podkocki, s. o. Macieja P. Palucha, wedle zobow. danego ol. Janowi Brockiemu, na 1/2 cz. wsi Podkocze i Boczkow ż. Kat. Broczkiej, zap. pos. 800 zł. i t. w. (f. 29v)

6 (Nr. 1) 1605
Stanisław Rudnicki podsędek zs. i sędzia surrog., Stanisław Przedziński pisarz gr. kaliski, (f. 31)

7 (Nr. 1) 1605
Piotr Trampciński, s. o. Jana T., na 1/2 cz. wsi Szetlewo, Łazy, Biskupice, os., Nowawieś i Drzazgi pus. p. koniń. zap. pos. 2. 500 zł. ż. Zofii Szołdrskiej (f. 31)

8 (Nr. 1) 1605
Andrzej Mańkowski na 1/2 cz. wsi Siąszyce zap. pos. 1. 700 zł. ż. Katarzynie Strzałkowskiej (f. 33)

9 (Nr. 1) 1605
Piotr Łascz z Strzemielcza i Elżb. Czerska małż. dożyw. (f. 35)

10 (Nr. 1) 1605
Wacław Biernacki s. Wojsławski, ol. Jana B. o. W. syn, ol. Macieja B. o. W. brat i spadkob. jedyny, dopełn. zobow. ol. brata dane Stanisławowi Budzińskiemu Grzimal. sprzedaż części Kaliszkowic Pańskich B-mu utwierdza, dobra te mu rez. (f. 35v) s. v. 300 zł.

11 (Nr. 1) 1605
Piotr Wilkanowski, S. J. koll. kalis., s. o. M. Wojciecha W. z Rzewnina wojewody rawskiego, dobra: Mała Wieś, Sierzechowce, Gotartowice, Parelice przypadłe sobie i braćmi swymi rodz. Stanisławem i Pawłem, ss. też ol. Wojc. W. daje tymże braciom (f. 36)

12 (Nr. 1) 1605
Jan Rudnicki, chorąży sier., od Piotra R., ol. Sebastiana R. podsędka zs. sieradz. syna odebrał s. 4. 000 złp., którą to sumę ów Piotr Reginie Buzeńskiej, wdowie po podsędku, a matce swej dał w dożyw. użytkow., za skas. praw. jej na dobrach mężow., które to pieniądze zezn. na wsiach swych Rzęcica W. i M. i na cz. wsi Ralewice (?) p. szadkow. dożyw. zap. (f. 38v) na wydatk.

13 (Nr. 1) 1605
Mikołaj Brudziński, na wsi Linne i m. Zamysłow w p. sieradz. zap. pos. 5. 000 zł. ż. Annie z Orla (f. 40)

14 (Nr. 1) 1605
Dorota Soska, ż. Wacł. Zajączka, Małgorzacie Liszieckiej de Rembieszow, ż. 1-o v. ol. Aleks. Soskiego, obec. 2-o v. Mac. Lisz., matce swej, daje dożyw. użytkow. części obu Soch W. i M., które były dziedz. ol. Marka S. (f. 41v)

15 (Nr. 1) 1605
Mikoł. Rossoski cząstkę roli alias dział zw. Dąbrówka nad stawem "pustym" ciągnącą się do granicy wsi Lewkowo należ. do folw. zezn. we wsi Karszy Podleśne Eliaszowi Golkowskiemu Czamer rez. s. v. 1. 000 grz. (f. 44)

16 (Nr. 1) 1605
Stanisław i Jan Trąpczyńscy, ss. o. Wojc. Tr., matce swej Annie Cerekwickiej, wd. po ol. Wojc. dają dożyw. wsi: Trąpczino, Nowa Wieś, Osiny, Szetlewo W. Łozy, Podbiele, Biskupice, Barłogi i Osiecza dane matce przez ich ojca aprobują (f. 45)

17 (Nr. 1) 1605
Wojc. Droszewski, s. o. Jakuba Dr., na 1/2 dóbr Urszuli Gorzińskiej c. o. Baltazara G., sponsae suae, zap. pos. 700 zł. pos. i 600 zł. wypr. (f. 46v)

18 (Nr. 1) 1605
Anna Zacharzewska ż. Walentyna Urbańskiego ult. voto, wś. Gorzyce jakimkolwiek prawom swym podległa, daje synowi Aleksandrowi Za. (f. 48)

19 (Nr. 1) 1605
Wojc. Nieborowski i Elżbieta Piątkowska, wd. 1-o v. po ol. Janie Dobruchowskim, 2-o v. małż. dożyw. (f. 49)

20 (Nr. 1) 1605
Stanisł. Tomisławski z pow. sier., wś. Cielcze p. sier. kup. od ol. Marcina Piekarskiego, Andrzejowi P., s. o. Jana P., rez. (f. 49v)Przeglądanie 5609 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Kalisz > Rezygnacje, XVI wiek.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników