Przeglądanie 18047 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
1 (Nr. 1111 I) 1686
G. Franciszek Szadokierski, s. o. Andrzeja S., sumę 260 złp. zap. sobie przez G. Mianowskiego, ceduje G. Janowi Zamłyńskiemu (f. 1) [środa po Circumcis.]

2 (Nr. 1111 I) 1686
X. Bartłomiej Wąsowski rektor pozn. koll. jez. w im. sw. i całego Koll. kwituje G. Marjannę Gałczyńską, c. o. Macieja G. z ol. Urszuli Wilczyńskiej wdowę po Wojc. Rosnowskim i po Janie Błaszkowskim z sumy (f. 1) [czw.]

3 (Nr. 1111 I) 1686
G. Anna Chełmowska wd. po Jakóbie Milińskim sędzim zs. wschow. rob. swój test. spis. dziś w Pozn. (f. 2)

4 (Nr. 1111 I) 1686
G. Marjanna Gałczyńska, c. o. Macieja G. dziedzica Nadarzyc i ol. Urszuli Wilczyńskiej, wdowa po Rosnowskim i Błaszkowskim, miała sprawę sądową wytoczoną przez siebie pw Barbarze Skrzetuskiej wdowie po Janie Bł. matce swojego męża, oraz Wojciechowi Korytkowskiemu i Jadwidze Bł. Wawrzyńcowi Morawskiemu i Annie Bł. małżonkom, ol. męża siostrom w sprawie sumy na Nadarzycach (f. 2).

5 (Nr. 1111 I) 1686
G. Prokop Kołaczkowski, s. o. Prokopa K. z ol. Cecylji Smoguleckiej, jedyny spadkob. rodziców, sumy, 1-ą 12. 000 złp. którą ol. Prokop K. ojciec, ol. Katarzynie Chłapowskiej, c. o. Piotra Chł., 1-o v. żonie sewj w gr. kalis. zapisał, a która została zapewniona kontraktem zawartym między ol. ojcem z I a Piotrem na Lachowicach Sieniutą z II z racji dóbr: m. Jutrosin z folwarkami: Pawłowo, Pawłówko, i Rogozowo w p. pyzdr. i Szymanki w kośc. s. v. 71. 000 złp. i 2-gą sumą 4. 000 złp. jako 1/2 8. 000 złp. przez ol. ojca Stanisławowi Czekanowskiemu w gr. kalis. zapis., ceduje G. Hieronimowi Bębnowskiemu, s. o. Hieronima z ol. Heleny Romiszewskiej (f. 3). [sob.]

6 (Nr. 1111 I) 1686
G. Wacław Kierski, s. o. Stanisława, rob. skrypt Krzysztofowi K., s. o. Wawrzyńca K. (f. 3v) [pon. po 3 Kr.]

7 (Nr. 1111 I) 1686
G. Samuel Kaliszkowski, s. o. Samuela, kwituje Andrzeja z Pigłowic Manieckiego, s. o. Mikołaja, ze sprawy przez ol. Mikołaja K. brata rodz. zezn. o poddanego ze wsi Łężyce, ol. Mikołaja bp. +-go dziedzicznie jako spadkobierca kwituje (f. 4). [wt.]

8 (Nr. 1111 I) 1686
G. Stanisław i Kazimierz Obrembscy, ss. o. Jakóba, ol. Adama O. stryja rodz. bp. +-go spadkobiercy, s. 800 złp. przez ol. Jana z Radomicka Daleszyńskiego podsędka zs. poznań. zapisaną ol. stryjowi spos. długu 1648 r., cedują G. Zygmuntowi Wolskiemu, s. o. Piotra (f. 4v). [czw.]

9 (Nr. 1111 I) 1686
G. Paweł Bieniewski Pruszak, s. o. Krzysztofa B. P., dziedzic Tarnowa, Poszczynowa i Zberkowa (f. 6v). [śr. przed sw. Fab. i Seb.]

10 (Nr. 1111 I) 1686
G. Wojciech Zdzychowski łowczy zs. poznański, kwit. Mikołaja Doręngowskiego jako b. pos. wsi Wierzenica (f. 6v).

11 (Nr. 1111 I) 1686
N. Andrzej Struski i Bogumiła Karszecka małż. kwit. z prowizji G. Marcina Szołdrskiego (f. 8).

12 (Nr. 1111 I) 1686
Jan Aleksander Rogaliński cześnik inowrocł., dóbr Tu..stowa dz. z I oraz: Łukasz, Zygmunt i Andrzej Krzywosądzcy, ss. o. Kazimierza K., dziedzice sukcesjonalni Węgorzewa i Węgorzewka z II komplanacja graniczna (f. 7). Sob. po Nawróc. sw. Pawła

13 (Nr. 1111 I) 1686
G. Jakób Błeszyński, s. o. Wojciecha Bł., wś. dziedz. Skotniki p. pyzdr. zastawia bratu rodz. Franciszkowi Bł. za 4. 000 złp. (f. 10).

14 (Nr. 1111 I) 1686
G. Jan Zamyłyński kwit. Mikołaja z Werbna Pawłowskiego i Katarzynę Bujalską małżonków, posesorów Przybyszewa p. wsch. ze sprawy przed T. Piotrk. o dług 1. 800 złp. (f. 11) [piątek w wig. oczyszcz. N. M. P.]

15 (Nr. 1111 I) 1686
G. Anna Kozubowska wd. po Stanisł. Rosnowskim, 2-o v. ż. Stanisł. Trzebińskiego obecnie (f. 12v) [pon. po oczyszcz.]

16 (Nr. 1111 I) 1686
G. Stanisław Rosnowski s. Franciszka z I i Ewa Korzeniewska c. o. Jana Stanisława K. sty kościań. z ol. Barbary Chrząstowskiej z II zap. dożyw. małż. (f. 14v)

17 (Nr. 1111 I) 1686
G. Dadźbóg Malczewski kwituje G. Stanisława Radolińskiego s. o. Krzysztofa i Barbary Kleystowny, części d. Zieleniec p. pyzdr. posesora ze sprawy (f. 15).

18 (Nr. 1111 I) 1686
G. Kazimierz Skorzewski, ol. Stanisława syn z I, Władysław Strobiszewski ol. Jana syn z II rob. ugodę (f. 16).

19 (Nr. 1111 I) 1686
G. Jan z Rojewa Kaczkowski miecznik inowrocławski, poddanego ze wsi Wilkowo p. gn. daje Janowi z Chomięcic Morawskiemu komisarz. wojew. pozn. i kalis., dz-owi Targowej Górki w p. pyzdr. i in. (f. 17).

20 (Nr. 1111 I) 1686
G. Marjanna Wolicka panna dojrzała, c. o. Jana W., z ol. Marjanny Zbyszewskiej, siostra rodz. Agnieszki W., ż. 1-o v. ol. Feliksa Rozyńskiego, 2-o v. obec. Józefa Brzezińskiego, i wraz z nią i ol. Remigjanem, Mikołajem, Eljaszem, i Jakóbem bp. +- ymi braćmi swymi rodzonymi Wolickimi, spadkobierczyni s. 225 złp. jako część z sumy 400 złp. na łanie pustym zw. Kopczewski i 3 polach w Budzisławiu Kościelnym p. gn. zap. przez ol. Stanisława Budzisławskiego ol. ojcu zezn. w gr. gn., ceduje Józefowi Brzezińskiemu (f. 17)Przeglądanie 18047 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników