Przeglądanie 18047 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona899900901902[903]

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek
18046 (Nr. 1368) 1791
Tadeusz Radzikowski i Karolina z Jerzykowskich dworek na przedm. Rybaki, koło dworku Antoniego Bojanowskiego miecznika pozn. uczc. Szymonowi i Katarz. Karolewnie małż., za 90 zł. węg. sprzed. (f. 561)

18047 (Nr. 1368) 1791
Michał Popiel plent matki swej Konstancji Załuskowskiej, wd. po Mikoł. P. stolniku krzemieniec. (f. 583)

18048 (Nr. 1368) 1791
Rudolf-Aleks., Fryderyk-Karol Unrugowie, ss. o. Bogusława-Rudolfa U. z ol. Konst. -Elżb. de U. 1-o voto zrodzeni, i Bogusław-Aleksander-Zygmunt U., najmłodszy, s. o. Bogusława- Rud. z Karoliny-Zofji de Kalkraytery 2-o v. zrodz. działający w tow. opp. Jerzego-Aleks. i Jana-Seb. bci m. s. rodz. KK., działy dóbr ojcz. i mac. w Strychach 18/3 r. b. spis. rob. (f. 601v) Rudolf-Aleks. całą cz. d. Strychy bratu rodz. Fryderykowi-Karolowi za 19. 838 złp. sprzed. (f. 602v) złp. Bogusław-Aleks. -Zygm. zobow. się po dojściu do lat cz. Str. bratu Fryd. -Karolowi U. sprzedać (f. 603v)

18049 (Nr. 1368) 1791
Walentyn Zbijewski, s. o. Wojc. sty łagiewnick. dz-a Rostworowa i Barbary z Bystramów z I i Melchjora Korytowski, s. o. Tad. podczaszego kalis. z ol. Doroty Miłaczewskiej z II kontr. sprzed. Rostworowa w p. pozn. z dn. 4/9 r. b. za 122. 470 złp. (f. 605)

18050 (Nr. 1368) 1791
Filip Worona Kmita, mąż ol. Kunegundy z Kobylińskich, w im. sw. i synów: Michała, Wiktora i Józefa, z niej zrodz., kwituje spadkobierców ol. Tomasza Kobyl. tj. Justynę z Skorzewskich wd., matkę, Kajetena i Anzelma synów Kobyl. z 500 złp., jako 1/2 s. 1. 000 złp. przez testament ol. Tomasza Kob. spis. w Szurkowie 21/5 1788. r. na 2 głowy sióstr, tak ol. żony swej, jak i Klary Kmiciny wdowy, (f. 612)

18051 (Nr. 1368) 1791
Helena de Bertrandi wd. Sóbotska, matka, w im. sw. i syna Nepomucena S. i Stanisław S. w im. sw. i siostry swej rodz. Heleny S., kwit. Józefa Brzozowskiego z 500 złp. ze sreber ol. Aleksandra i Franciszka SS. własnych (f. 624v)

18052 (Nr. 1368) 1791
Wawrzyniec Rola Zbijewski, por. w. kor., s. o. Wojc. dz-a Rostworowa, wraz z Adamem sta łagiewnic. i Walentynem Zb. Zb. bćmi swymi rodz., w 3-ej części tych dóbr dziedzic, tę 3-ą część Maciejowi Lutomskiemu za 4. 500 złp. sprzed. (f. 630v) a Walentyn Zb. wedle kontr. z 4/9 r. b. Rostworowo sprzed. Melchjorowi Korytowskiemu za 122. 470 złp. (f. 631v) Walentyn dziedzic R. wobec tego iż bracia Adam i Wawrzyniec od dóbr ojc. odstępująPrzeglądanie 18047 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Inskrypcje > XVII/XVIII wiek.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona899900901902[903]