Przeglądanie 1024 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVII wiek > Część 2.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona33343536[37]38394041Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVII wiek > Część 2
723 (Nr. 1867) 1669
G. Łukasz Gorayski podstoli pozn., wś. Czesławice p. kcyń. Piotrowi Swinarskiemu, ol. Macieja synowi, sprzed. za 30. 000 złp. (f. 196)

724 (Nr. 1867) 1669
G. Pantaleon Zakrzewski na 1/2 wsi Izbica i Zlice p. kośc. Teresie Zdzarowskiej, c. o. Wojc. Zdz., ż. swej, zap. pos. 11. 000 złp. i t. w. (f. 206v)

725 (Nr. 1867) 1669
G. Jan Kołucki, podczaszy b. -kuj., w rekomp. skas. na 1/2 Łabowa p. pozn. opr. żony swej Zofji z Smogulca zap pos. 24. 000 złp. i t. w. na 1/2 Kołudy W. i cz. cz. wsi Sielec i Kryte p. inowrocław. (f. 207)

726 (Nr. 1867) 1669
G. Stanisł.-Dominik Skrzypiński, ol. Jana syn, wś. Lutynia s. Miasteczko p. py. Franciszkowi Rosnowskiemu, s. o. Benedykta, za 15. 200 złp. sprzed. (f. 208). Jadwiga Miaskowska, ż. zezn.

727 (Nr. 1867) 1669
G. Franciszek Pigłowski, s. o. Macieja P., burgr. zs. pozn. z ol. Jadwigi Mierzewskiej, wsi Kiszewo i Kiszewko w p. pozn., odziedz. po rodzicach i część. nabyte od brata Aleksandra P-go, G. Zygmuntowi Głowczenskiemu, ol. Feliksa Gł. synowi, sprzed. za 30. 000 złp. (f. 210)

728 (Nr. 1867) 1669
G. Jakub Cząmpski i Zofja Bojanowska małż. dożyw. (f. 214v)

729 (Nr. 1867) 1669
G. Bogusł. Chłapowski wsie Belęcino i Zakrzewo p. kośc. Krystjanowi Dziembowskiemu, s. Krystjana, za 50. 000 złp. sprzed. (f. 221) Marjanna Brezianka, siostra rodz. Adama Br. łowczego pozn., ciot. rodz. Franc. Zychlińskiego, ż. zezn. Chłap. jej na całych cz. wsi Kadzewo, Marszewo, Bodzyniewo p. kośc. zap. 10. 000 złp. pos. i t. w. Ona c. ol. Mikoł. Tytusa z Goraju Brezy (f. 222)

730 (Nr. 1867) 1669
G. Krystjan Dziembowski, s. Krystjana, wś. Zakrzewo p. kośc. za 20. 000 złp. na 1 r. wyd. Krzysztofowi Unrugowi sędziemu kaptur. pozn., (f. 226v)

731 (Nr. 1867) 1669
G. Piotr Cielecki wś. Komorniki p. pozn. Mikołajowi Szołdrskiemu, klanowi biechow., za 3. 300 złp. wyd. na 1 r. (f. 228)

732 (Nr. 1867) 1669
G. Piotr Poklatecki po skas. opr. przez ż. Teofilę Zółtowską, na 1/2 dd. opr. pos. 7. 500 złp. i t. w. jej (f. 228v)

733 (Nr. 1867) 1669
GG. Władysł. i Jan pisarz gr. nakiel., Wyganowscy jako ol. Dobrogosta W. sędziego gr. bydg. wsi Podlesia kośc., Zbietki i cz. Budziejewa p. gn. mocą praw nabytych od kredytorów ol. Wojciecha Jastrzębskiego dziedzica tych dóbr, dziedzica, bracia rodz. i po jego + dzieci jego: Zygmunta, Jana, Antoniego, małol., stryjowie rodz. i opp. i Jan z Rojewa Kaczkowski tych pupilów wuj rodz., testamentem ol. Dobrogosta wyznaczeni opp. i Marjanna z Rojewa Kaczkowska wdowa po sędzim, opiekunka z I i Walerjan Podleski star. borzechowski z II kontr. z racji dd. powyższysh s. v. 48. 000 złp. (f. 229) Ciż Wyganowscy, opp., dobra te P-mu sprzed. za 48. 000 złp. (f. 230). Były one własn. ol. Wojc. Jastrzębskiego, po nim spadły na Piotra J., jego z brata rodz. nepota, a przez Piotra, z powodu zbytniego obciążenia długami stryja, przekazane jego wierzycielom

734 (Nr. 1867) 1669
G. Kazimierz Gzowski, s. o. Wojc. Gz., na 1/2 dd. zap. pos. 4. 000 złp. ż. Konstancji Skrzypińskiej, c. o. Jana S. (f. 234) Ona kwit. brata rodz. Stanisława S. z 4. 000 złp. pos. (f. 235)

735 (Nr. 1867) 1669
G. Władysł. Skąmpski, ol. Macieja syn, na 1/2 dd. zap. pos. 2. 000 złp. ż. Bogumile Zukowskiej, ol. Pawła Z. z Zofji Ryszewskiej c. (f. 253v)

G. Stanisł. Chełmski, st. pobiedz., dziedzic wsi Buszewko M. p. pozn. (f. 254v)

737 (Nr. 1867) 1669
G. Swiętosł. Bojanowski, ol. Swiętosł. syn, 1/2 wsi Pawłowice s. M. Dwór i Robczysko p. kośc. Adamowi Gorzyckiemu, ol. Jana synowi, sprzed. za 50. 000 złp. (f. 256v)

738 (Nr. 1867) 1669
G. Łukasz Watta Kosicki, ol. Andrzeja syn, całą wś. Linie i ff. Paryzewo i Zawada os. w p. pozn. Krzysztofowi Brudzewskiemu, s. Jana-Fryd., sprzed. za 28. 500 złp. (f. 262)

739 (Nr. 1867) 1669
G. Helena ż. Kaz. Gałęskiego, i Teresa ż. Hieronima Ponińskiego, Chociszewskie, cc. Piotra Choc. wojskiego pozn. z ol. Katarz. Strykowskiej ol. Władysława Stryk. stolnika pozn. siostry rodz. córki, wuja spadkob., całe cz. wsi Strykowo p. kośc., Sapowice p. pozn. i Kroslino pus. Kazimierzowi Gałęskiemu, ol. Krzysztofa synowi, za 18. 516 złp. sprzed. (f. 265)

740 (Nr. 1867) 1669
M. Jan Konstanty z Bnina Opaleński wdzic pozn., m. Lwówek i wsie: Grońsko, Bolewice, Grudna, Zembowo, Komorowo, Chmielinka, Młodawczyna i ff. zw. Rutkowskie i Barantkowskie, oraz młyny: Wągielny, Sąpolny, Mitręga, w p. pozn. Wojc. Trompczyńskiemu, s. Ambrożego, sprzed. za 172. 000 złp. (f. 268)

741 (Nr. 1867) 1669
G. Adam Uriel Czarnkowski, sta osiecki i międzyłęski z I i Konstancja z Lubieńca Niemojewska z II małż. dożyw. (f. 272v)

742 (Nr. 1867) 1669
GG. Jan i Stanisław Grodzieccy, ss. Samuela Gr., wś. Chociczka p. py. Andrzejowi Przyborowskiemu, s. o. Aleks. sprzed. za 13. 000 złp. (f. 273) Urszula Trzaskowska, ż. Jana Gr.Przeglądanie 1024 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVII wiek > Część 2.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona33343536[37]38394041Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników