Przeglądanie 1024 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVII wiek > Część 2.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVII wiek > Część 2
1 (Nr. 1072 I) 1660
Adrjan Miaskowski na wsi Brodnica p. kość. (wył. dla siebie cz. -i Grabianowa) zap. pos. 20. 000 zł. i t. w. żonie Katarzynie z Szołor Szołorskiej (f. 25)

2 (Nr. 1072 II) 1661
Aleks. Twardowski wś. Rokitnica os. w p. pozn. sprzed. Sebastjanowi T. synowi swemu za 40. 000 zł. (f. 75). Kat. z Kąsinowa ż. zezn.

3 (Nr. 1072 II) 1661
Sebastjan Twardowski, s. Aleks., na 1/2 Rokitnicy kup. od ojca, ż. Teresie Strzałkowskiej, c. Aleks. Strz., zap. pos. 9. 000 zł. i t. w. (f. 75v)

4 (Nr. 1072 II) 1661
Aleks. Twardowski ze Skrzypny, w rekomp. praw opr. skas. na Rokitnicy przez ż. Kat. Kąsinowską (z których to praw mac. Anna ż. Andrzeja Słupskiego i Dorota ż. Jana Marszewskiego córki T. T. są już wyposaż.). zap. pos. 5. 000 zł. i t. w. na 1/2 dóbr (f. 77v)

5 (Nr. 1072 II) 1661
Zofja de Słupy (bardzo pokreślone i niepewne) wdowa po ol. Swiętosł. Zychlińskim, z I i Jerzy Krzyszkowski z II. kam. koło zamku pozn. przez Annę Krzyszkowską ż. And. Mielęckiego 1659 sprzedaną Jerzemu Krzyszkowsk. za 200 zł. sprzed. (f. 90)

6 (Nr. 1072 II) 1661
X. Wojc. Tholibowski bp. pozn. wsie: Okalewo, Okalewko, Zofiewo i cz. wsi Łąg os. w p. rypiń. z. dobrzyń. kupione w r. ubiegłym od Piotra z Opolska Piwo pisana zs. gostyń. za 30. 000 zł., temuż za tyleż odprzedaje (f. 90v)

7 (Nr. 1072 II) 1661
Andrzej z Przymy Przyjemski klan łęczycki, dziedzic wsi Pamiątkowo, odebrał od Andrzeja chor. kalis. i Piotra klana śrem. PP. 6. 000 zł. i tę sumę na tej wsi p. pozn. wyderkuje kościołowi N. M. P. w Borku na przedm. Zdzież (f. 92)

8 (Nr. 1072 II) 1661
Samuel Piekarski z I i Zofja Jaskulecka z II małż. dożyw. (f. 100)

9 (Nr. 1072 III) 1661
Marianna z Leszna, wd. po ol. And. z Tuczna Tuczyńskim podkomorzym inowrocławskim, cz-i wsi Dąbrówka w. p. kość. Kasprowi-Samuelowi Brudzewskiemu za 12. 000 zł. wyd. (f. 145)

10 (Nr. 1072 III) 1661
Kasper-Samuel Brudzewski, s. Jana Fryderyka Br. z Izab. Kręskiej, c. o. Eljasza Kr., na 1/2 wsi Policko z działu z Baltazarem Krzysztofem i Mikołajem braćmi jego przyr. należnej, w. p. pozn. żonie Annie-Mariannie Sakównie, c. Jana-Wolfanga Saka z Anny Troszkówny zap. pos. 7. 500 zł. w czym 4. 500 zł. z d. ojcz. i mac., a 3. 000 zł. zap. jej przez Lawinję Troszkównę wd. po ol. Janie Krzysztofie Leben (f. 145)

11 (Nr. 1072 III) 1661
Kaz. Grot, dziedzic wsi Dąbrówki p. pozn. od X. Jana Wolskiego kan. kat. pozn. i prob. Sw. M. Magdal. w pozn. odebrał 1. 000 zł i tą sumę wyderk. temu kościołowi na swej wsi (f. 145v)

12 (Nr. 1072 III) 1661
Jan Krzyżanowski, s. o. Łukasza K. wś. Lipówka w p. kość. os. synom swym Janowi i Łukaszowi Krzyżanowskim daje (f. 168v)

13 (Nr. 1072 III) 1661
Stefan Korzeniewski, pisarz zs. poznań., s. o. Jana, całe cz. wsi Korzeniewo p. kalis. po ojcu spadłe i od Dobrogosta, Andrzeja i Zygmunta, braci swych rodz. K. K. nabyte, os., daje bratu rodz. Zygmuntowi K. z mił. brat. (f. 169)

14 (Nr. 1072 V) 1661
Wojc. Kowalewski, s. o. Jana K., na 1/2 dóbr ż. Dorocie Bronikowskiej, c. o. Stanisława Br. zap. pos. 5. 000 zł. (f. 209)

15 (Nr. 1072 V) 1661
Remigiusz Kamiński, s. o. Mik. z I i Zofja Grzembska z II małż. dożyw. (f. 209v)

16 (Nr. 1072 V) 1661
Jan z Kołudy Kołudzki podczaszy brzeski kuj., s. ol. (?) Stanisława, na 1/2 wsi Kołuda M., Janikowo, Cieszkowice, Ostrów, Skalmierowice, Górki, Kopanie, Balice p. inowr. i na 1/2 wsi Łubowo ż. Zofji Annie z Smogulca, c. o. Jana Albrachta Smoguleckiego z Ewy Allogizji z Łukowa zap. pos. 22. 000 zł. i t. w. (f. 212)

17 (Nr. 1072 V) 1661
Jan Orlikowski, s. o. Stanisł., na 1/2 dóbr, zap. pos. 2. 000 zł. ż. Ludwice z Ulatowa (f. 213v)

18 (Nr. 1072 V) 1661
Stanisł. Trzebiński, s. o. Wojc. T. na 1/2 dóbr zap. pos. 1. 400 zł. i t. w. żonie Dorocie z Ulatowa (f. 213v)

19 (Nr. 1072 V) 1661
Zofja z Chrząstowa, wd. po ol. Jerzym Rozbickim, pani opr. i 1-a op. dzieci, Piotr R., Mikoł. Przybyszewski, pisarz zs. wsch., Samuel Korzbok Zawadzki jako opp. Adama-Aleks., Andrzeja i Piotra jej synów małol. R-ich, całą wś. Sierosław p. pozn. Łukaszowi Karniowskiemu, s. o. Pawła, sprzed. za 14. 000 zł. (f. 214)

20 (Nr. 1072 V) 1661
Elżb. de Słoncice ż. Wład. Macieja Żeromskiego, w tow. stryja rodz. Andrzaja Słoneckiego, cz-i wsi Cienino M. w. p. koniń., odziedzicz. obok Anny Sł. ż. Kaspra Modlibowskiego, siostry swej rodz., Andrzejowi ol. Ludwika, Bartłomiejowi, Faustynowi ol. Wojciecha synom Niemojewskim za 12. 000 zł. sprzed. (f. 215)Przeglądanie 1024 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Poznań > Rezygnacje > XVII wiek > Część 2.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników