Przeglądanie 6421 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona78910[11]12131415Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 1
201 (Nr. 2) 1526
Zygmunt Kotwicz Gorczyński pw. Katarzynie wd. po Erneście G. z Gorczyny o to iż. jego, rodzonego brata ol. Ernesta, z opieki nad dziećmi ol. Ernesta i jej: Janem, Ernestem, Jerzym, Hansem, i Bartłom. dziedzicami w Gorczynie, siłą usunęła (f. 16v)

202 (Nr. 2) 1527
Wojciech Dłuski, s. Nankiera Dł. sędziego i wójta wschow., pozwany przez Stanisława Dł. z Długiego syna Dawida, brata stryj. rodzonego, (f. 29v)

203 (Nr. 2) 1528
Ugoda między Zygmuntem Kotwiczem Gorczyńskim z I, Zygmuntem, Jerzym Czomnami zwanymi Przybyszewscy, i Katarzyną wd. po Erneście Gorczyńskim, siostrą ich rodzoną z II; Arbitrzy: GD. Henryk de Dunin burgr. de Crosczina w z. gór. i Piotr Ossowski burgr. zs. kość. (f. 39) ol. Ernest Gorcz. był bratem rodz. starszym Zygmunta Zygmunt i Jerzy Przybyszewscy Kromnowie dziedzice w Przybyszewie i Trzebini, ręczą za tę swoją siostrę rodz. (f. 41)

204 (Nr. 2) 1529
Katarzyna Golińska, wd. po ol. Erneście Gorczyńskim ż. N. Gol., kwit. Zygmunta Gorcz. op. Jana, Ernesta, Jana, Jerzego Bartłom. dzieci ol. Ernesta G. stryja z 5 grz. cz. rocz. (f. 54v)

205 (Nr. 2) 1529
Jan i Abraham Bukowieccy, dziedzice w Bukowcu część Dębowejłęki p. wschow., którą im dał ol. wuj Krzysztof Olbrachcicki Kasprowi Dłuskiemu podkomorzemu wschow. za 600 kop gr. sprzed. (f. 55) Ciż ręczą temuż za brata Szymona B. (f. 55v)

206 (Nr. 2) 1529
Anna Bojanowska, wd. po Krzysztofie Olbrachcickim kwit. Szymona, Abrahama i Jana dziedziców z Bukowca z 50 grz., zap. od ol. męża na Dębowejłęce (f. 57)

207 (Nr. 2) 1529
Kasper Dłuski, podkomorzy wschowski, na części dziedz. Dębowejłęki p. wsch. nabyte od Bukowieckich Szymona, Jana i Abrah., zap. 400 zł. pos. i t. w. żonie swej Katarzynie, c. o. Stanisł. Imbier Objezierskiego (f. 57v). Kasper D. część swoją w Schednyczy w z. wsch. z działów z braćmi, a wolną od opr. żony, za 100 grz. tejże żonie wyderkuje (f. 58). Szym. B. sprzed. swoją cz. (f. 66)

208 (Nr. 2) 1529
Mikołaj Krzycki podsędek wschowski, winien 60 zł. kość. paraf. w Zbarzewie, którą to sumę ol. Jerzy Krzycki brat jego rodz. na Zbarzewie w testam. legował Juni patroni kość. obok: Mikołaj i Jan K. K. (f. 61v)

209 (Nr. 2) 1529
Mikołaj Kotwicz Krzycki dziedzic w Ossowejsieni z żoną swoją Anną z I i Balczer Strawuld de Care z Z. Gór. z II układ o dzierż. cz-i Ossowejsieni z dw. i folw. (f. 61v)

210 (Nr. 2) 1529
Michał Nostwicz de Drzewce pisarz zs. wschowski ręczy za powyższy kontrakt dzierżawny (f. 62v)

211 (Nr. 2) 1529
Anna Bojanowska wd. po ol. Krzysztofie Olbrachcickim podwojewodzim wschowskim, posag i wiano na Olbrachcicach p. wschow. Ernestowi Strawaldowi de Szlyschino z z. gor. rez. (f. 64v) a on jej zap. 100 grz. długu (f. 65)

212 (Nr. 2) 1529
Krystyna ż. N. Malchera Kotwicza z Kłody z z. gor., dziedziczka w Olbrachcicach w tow. córek swych Doroty i Jadwigi, cz-i swe wsi Schiednycza, Olbrachcice, Dembowałęka, Ogrody w p. wschow. i całą cz. młynu "Lagnowskiego Młynu" po bracie rodz. ol. Krzysztofie Olbrachcickim z działów z siostrami i Barbarą wd. po ol. Mikołaju Moraczewskim, Kasprem Schekendorffem i Krystyną, oraz ol. Macieja Oleskiego synami: Jerzym, Janem i Mikołajem braćmi rodz., oraz Szymonem, Janem i Abrahamem, braćmi rodz., sprzedaje Nankierowi Dłuskiemu sędziemu i wójtowi wschow. za 200 grz. (f. 66v)

213 (Nr. 2) 1529
N. Katarzyna ż. N. Aygm. Lidla i Anna ż. Kaspra Rotembergka, siostry rodz. Ernesta Strawalda de Szasehino z z. gór., w Olbrachcicach części po rodz. wuju ol. Krzysztofie Olbrachcickim, w Schiednicy, Olbrachcicach, Dębowejłęce, Ogrodach p. wsch. z działów z bratem, i część soł. s. mł. Lagnowskiego w p. gor., bratu za 50 grz. sprzed. (f. 67v)

214 (Nr. 2) 1529
Zofja Krzycka, wdowa po ol. Piotrze Krz., obec. ż. Franciszka Gniazdowskiego, w tow. Bartłomieja Suchorzewskiego stryja i Mac. Cerekwickiego wuja op. swą na W. i M. Krzycku i Nowejwsi p. wschow. od I męża rez. i daje obecnemu (f. 68)

215 (Nr. 2) 1529
Małgorzata Lgińska, wd. po Hinczy, przez swego prok. Mikołaja Kambłowskiego pw. Łukaszowi, Sebast., Maciejowi i Janowi bciom rodz. niedzielnym Opaleńskim, dz-om na Włoszakowicach. Ona pani wienna d. Lgin i Hetmanice (f. 68v) Prokurator braci: Andrzej Poświątny.

216 (Nr. 2) 1530
Mikołaj, Piotr i Maciej Moraczewscy, bcia niedziel., rodzeni z Moraczewa, mając koło siebie siostry swe rodz. Annę i Dorotę panny M. M., cz-i d. dziedz. Schiednycza, i Ogrody, Dambowa łęka i Olbrachcice z działów z innymi siostrami i braćmi po wuju rodz. ol. Krzysztofie Olbrachcickim, i cz. mł. Lagnowskiego w p. gor. Ernestowi Strawaldowi de Szaszyno na Olbrachcicach za 200 zł. w. sprzed. (f. 74)

217 (Nr. 2) 1530
Piotr Ossowski burgr. zs. kościań., z Baltazarem O. br. swym młodszym rodz., cz-i wsi Ossowasień i Dębowałęka w p. wschow. po ol. Wojciechu Ossowskim spadłe na zezn. obok Mikołaja i Jana O. O., które to części Piotr O. posiada, zobow. się uiścić długi +-go Wojciecha O. tj. legaty testam. na cele pobożne poczem po 4 latach przeprowadzi działy z braćmi (f. 75v)

218 (Nr. 2) 1530
Baltazar Ossowski wraz z bratem starszym Piotrem O. zezn. iż wziął d. Rakoniewice i Gościerzyno p. kość. ojcowiznę Mikołaja i Jana O. O., ss. ol. Andrzeja O. w opiekę (f. 76v)

219 (Nr. 2) 1530
N. Brygitta wd. po N. Łuk. Olbrychcie de Vitten części swe ze spadku po ol. Krzysztofie Olbrachcickim wuju, we wsiach Schiednycza, Olbrachcice, Ogrody, Dębowałęka w p. wschow. i część soł. Langnowski w p. gor. Ernestowi Strawaldowi Szaszyńskiemu dziedzicowi w. Olbrachcicach, bratu swemu rodz. za 25 grz. sprzed. (f. 80)

220 (Nr. 2) 1530
Jan i Abraham Bukowieccy z Bukowca, części po tymże tamże, temuż Strawaldowi bratu swemu ciot. za 100 grz. sprzed. (f. 80v). Ręczą za br. rodz. starszego Szymona B. (f. 80v) i za siostry swe rodz. i siostrzeńców.Przeglądanie 6421 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona78910[11]12131415Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników