Przeglądanie 6421 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona249250251252[253]254255256257Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 1
5038 (Nr. 87) 1738
Józef z Gurowa Gurowski, s. o. Aleks. miecznika pozn. z Franciszki Nieżychowskiej, żony 2-o v. ol. Łukasza Wolskiego skarbnika rawsk., 1-o v. zrodzony, nabywca praw od matki 1729 r., s. 10. 000 zł. tj. 1/2 sumy oryg. 20. 000 zł. przez ol. Andrzeja N. 1726 matce zezn. zapis. ced. Ignacemu N., s. o. And. z Ludwiki Gurowskiej (f. 17v)

5039 (Nr. 87) 1738
Maciej Nowowieyski, ol. And. syn, im. sw. i ż. Zofji de Langnau, wdowy 1-o v. po ol. Samuelu Zychlińskim, 2-o v. swojej żony, oraz Jana i Ludmiły panny Z. Z. syna i córki jej z 1-go męża, s. ich 100 zł. w. z masy Leszczyńskich, ced. Sułkowskiemu (f. 19v)

5040 (Nr. 87) 1738
Ambroży z Pierzchna Koszutski, s. o. Adama z ol. Teresy Koszutskiej, mian. pl. pl.: Piotra, Franciszka i Stanisława, braci swych rodz. K. K. (f. 20v)

5041 (Nr. 87) 1738
Aleks. z Kurska Luka, s. Dobrog. z Ewy-Elżbiety Dziembowskiej, kwit. ojca (f. 21). Dobrogost z K. L., s. o. Fryderyka (f. 21v)

5042 (Nr. 87) 1738
Kazimierz z Lubrańca Dąmbski, chor. n. k., Najjaśn. Stanisł. i Katarzyny (Leszczyńskich) 1738. 23/II. ustan. plent. wedle kontr. między S. z I i Aleksandrem Józefem hr. S. I. R. na Sułkowie Sułkowskim, łowczym W. X. Lit., stą piaseczyń., bolemowskim, sokolnickim, kaw. ord. ord. Orła B., sw. sw. Andrzeja, Aleksandra i Henryka z II spis. w Lesznie 1738. 19/VII. dobra ich dziedz. tj.: 1) Hrabstwo Leszczyńskie: m. Leszno, m. Zaborowo, wsie Granowo i Leszczynko w p. kośc., oraz Strzyżewice i Lasosice w z. wsch. 2) m. Rydzyna z pałacem i wsiami: Kłoda, Tarnowa, Moraczewo, Pomykowo, Tworzyanki, Tworzyanice, Dąbecz w p. kośc. 3) m. Zduny i wsie: Pyżyce, Borownica, Chachalnia, Ujazd i młyny Piaski, Sziony (?), Kubany i Bartkowski w p. pyzdr. 4) wsie: Baszków, Bestwin, Ruda, z młynami: Trafara i Trzask w p. pyzdr. 5) m. Smigiel i wsie: Koszanowo, Nowawieś, Brzuszczewo, Glińsko p. kość. 6) m. Kobylin i wsie: Ręmbiechów, Długołęka, Bartoszek, i Rzymachów p. pyzdr. Dobra zaś dziedz. Najjaśniejszej: 1) wsie: Włoszakowice, Bukowiec, Ujazdów, Machcin, Dłużyna, Grotniki, Dominice, Miastko, Koło z mł. fullonis, w p. kośc. 2) wsie: Wijów, Brenno, Smieszkowo, Potrzebowo, Zaborowo, w z. wschow. 3) m. Mieyska Górka z f. Mała Górka i wsiami: Niemarzyn, Sobiałków, Rozków, Rzyczków, p. kośc. sprzedaje Sułkowskiemu za 4. 460. 000 złp. (f. 23)

5043 (Nr. 87) 1738
Rafał z Bnina Bniński dziedzic Panienki w p. kośc. s. 16. 000 zł. z dóbr Panienka na wsie Koło i Dłużyna i mł. Suchy, mocą zast. tych dóbr przez ol. Jana-Karola z Bnina Opalińskiego stę osiec. 1684 Magdalenie z Trąmpczyńskich, ż. Aleksandra Cieleckiego wraz z s. 5. 000 zł. tejże T-ej mocą cesji od Stan. Boboleckiego zapis. ced. Sułkowskiemu (f. 27v)

5044 (Nr. 87) 1738
Dobrog. z Kurska Luka, s. o. Fryd., dziedzic Belęcina w p. kośc. poddanych z tej wsi mieszk. obec. za swym pozwol. w Rogowie w p. kośc. wsi dziedz. syna swego Aleksandra z K. L., synowi rezygnuje (f. 30v)

5045 (Nr. 87) 1738
Baltazar Lossa, s. o. Krystjana L., kwit. Ewę Dorotę de Luki Zaydlicową, wdowę po ol. Baltazarze Z., oraz Aleksandra z Kurska Lukę, Dobrogosta syna, wsi Rogowo w p. kośc. obecnego dziedzica, brata i sisotrę m. s. rodz. z 3. 000 zł. zap. zezn. przez Ewę-Dorotę Zaydlicową wdowę 1735 r., a przy sprzed, Rogowa przez Zaydliców jako pupilów stryjów i op. 1735 r. na osobę Aleksandra Luki zapis. i na fundum pozostaw., a przez Aleks. sobie uiszczonej (f. 38)

5046 (Nr. 87) 1738
X. Józef Madaliński kanonik metropol. gn., i kat. poznań., prob. rydzyński, manifest. się pw. Barbarze z Kniazickich Przyborowskiej, c. ol. Franciszka Kn. (f. 39)

5047 (Nr. 87) 1738
Marjanna de Schtein, ż. Aleks.-Józefa hr. SIR. Sułkowskiego, łowczego nadw. W. X. Lit., sty odolanow., nowodwor., piaseczyń., sokolnic., wedle kons. JKMci z 30/V. r. b. danego mężowi na sced. stwa bolemowsk. Kazimierzowi z Lubrańca Dąmbskiemu, to mu ced. wraz z mężem (f. 41v)

5048 (Nr. 87) 1738
Maksymiljan, Karol-Ludwik i Fryderyk-Zygmunt bracia rodz. Slichtynkowie, ss. ol. Kaspra-Samuela Sl., z ol. Estery-Małgorzaty Gulczowny, sumy ojcz. i mac. w Kr. Pol. oraz wszystkie ruch. i nieruch. ced. bratu rodz. Krzysztofowi-Zygmuntowi (f. 44)

5049 (Nr. 87) 1739
Aleksander z Kurska Luka, s. Dobrogosta L. z Ewy Elżb. Dziembowskiej, dziedzic Rogowa p. kośc., w im. sw. oraz Krystyny-Konstancji Bronikowskiej żony swej, kwit. jej brata rodz. Jana-Zygmunta z Bronikowa Br. z 3. 900 zł. (f. 53v)

5050 (Nr. 87) 1739
Teresa Kosicka wdowa po ol. Tom. Bielawskim, ol. Jana Watty Kos. z ol. Jadwigi Błociszewskiej, córka, kwit. Ernesta-Wilhelma Bojanowskiego podkomorzego JKMci dziedzica wsi Drzewce i Klonowiec, z 1. 000 zł. tj. jej części z sumy oryg. 6. 255 zł. na tych dobrach ol. matce zezn. przysądz. jako ze spadku po ol. Macieju Bł. bp. +-ym matki bracie rodz. (f. 57v). Wojciech Watta Kosicki, s. tychże, kwit. tegoż Boj. z 813 zł. z tejże sumy (f. 55v)

5051 (Nr. 87) 1739
Aleks.-Józef hr. SIR. Sułkowski, kontr. 1738. 30/IX. przedmieście Warszaw. Leszno Nowe z pałacem mur., oraz dobra ziemskie: Leszczyn, Łuka, Starosiele i Piaski w p. żytomier. 1738. 30/IX. 1738. kupione przez zezn., od Stanisł. i Katarzyny (Leszczyńskich) sprzed. Józefowi z Potoka na Stanisławowie, Brodach, ks. Zbaraskim i Niemierowie Potockiemu, w. kij., H. W. K., ście warszaw., leżajsk., śniatyń. (f. 57v)

5052 (Nr. 87) 1739
Jan Szomański, s. o. Franc. Sz. z ol. Jadwigi Piegłowskiej, a ol. Stanisława Sz. tylko co (recenter) +-go brat rodz. zaś: Józefa, Ignacego i Benedykta, oraz: Tomasza, Marjanny i Magdaleny panien Sz. Sz., dzieci tegoż ol. Stanisława z ol. Teresy Kaniewskiej stryj i op. w im. sw. i swych bratanków, kwit. Jana-Franc. bar. de Fernemont pana dziedz. m. Sława i soł. Radzyn w ks. głog. z 30 zł. węg. z racji tenuty tegoż soł. (f. 60). Jan Sz. na 1/2 wsi Gorzykowo p. gn. i części we wsi Szomaniów p. sierps., par. jeżowsk., zap. 30 zł. w. tymże bratankom i bratanicom (f. 60v)

5053 (Nr. 87) 1739
Franciszek z I, Andrzej z II, Piotr z III, Aleks. z IV, Jan z V Zychlińscy, ss. o. Andrzeja Z. wojskiego kalis., 1-s 4-ej z ol. Florentyny-Konstancji Krokowskiej, 5-ty z 2-o v. z ol. Urszuli-Katarzyny de Rotemberk zrodzony, rob. działy spis. w Ossowejsieni w pon. po D. Exaudi r. b. (f. 64v). Cała cz. Ossowejsieni, zw. Zamkowy Folwark, dostaje się Franciszkowi za 71. 397 złp. (f. 64v); część ib. zw. "Paktowy" folwark i folw. zw. Nowegrodzisko - Andrzejowi za 60. 007 zł. (f. 65v). Wś. Boszkowo p. kośc. - Piotrowi za 18. 600 zł. (f. 66v) w Ossowejsieni "Dolny" Folw., i folw. Laternia w Dębowejłęce - Janowi za 60. 007 zł. (f. 67) Aleksander Z. bawi obecnie w M. Brandenb. (f. 69)

5054 (Nr. 87) 1739
Melchjor z Gurowa Gurowski podkomorzy JKMci, s. ol. Aleksandra G. miecznika pozn. z ol. Nieżychowskiej mian. pl. brata rodz. młod. Józefa G. (f. 68). Siostra rodz. zezn. - Antonina G., ż. Jana Nep. Mańkowskiego (f. 68)

5055 (Nr. 87) 1739
Bogusław z Wybranowa Chlebowski, s. o. Samuela Ch. z ol. Zofji Gruszczyńskiej, opiekę dzieci pozost. po ol. Janie Sarneckim składa (f. 70)

5056 (Nr. 87) 1739
Wacław Wyssogota Zakrzewski, s. o. Karola W. Z. z ol. Marjanny Łempickiej, wsi Gryżyny w p. kośc. dziedzic, na Gryżynie Kazimierzowi i Jadwidze Skoroszewskim s. i c. Franciszka z Ludwiki Nieżychowskiej, zap. 2. 000 zł. (f. 71)

5057 (Nr. 87) 1739
Antoni Wyssogota Zakrzewski, s. o. Adama W. Z. z Marjanny Walknowskiej, Józefowi Wyssogocie Z. bratu swemu rodz. starszemu, zap. 28. 000 zł. (f. 77)Przeglądanie 6421 pozycji zakresu Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona249250251252[253]254255256257Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników