Przeglądanie 9536 pozycji zakresu Gazety > XIX wiek > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona473474475476[477]

Gazety > XIX wiek > Część 1
9377 (Dziennik Poznański) 1897
W Warsz. w sobotę u Kanon. ślub 2 sióstr rodz., córek Maksymilianowstwa Augustynowiczów i 2-ch braci Wrześniewskich: 1) panna Helena x Wacław, 2) panna Władysława x Miaczysław (nr 141 j. w.)

9378 (Dziennik Poznański) 1897
Zmarły przed kilku laty literat Wład. Olędzki który przed laty redagował w Pozn. "Tyg. Wielkpl.", a powróciwszy do Warsz. - "Kurj. Codz." i był pochow. tymcz. w grob. Grudzińskich na Powązkach został przenies. 21/VI. do własnego grobu (nr 141)

9379 (Dziennik Poznański) 1897
Z 20 na 21/VI. + w Warsz. na paral. serca w 72 r. Stan. Leski, ob. ziem., b. radca Tow. Kred. Ziem. (nr 171)

9380 (Dziennik Poznański) 1897
Kron. Krak. Feliks z Oleksowa Gniewosz, sodalismar., 19/VI. + w posiadł. swej Nowosielce. Od 1885 nieprzerw. prezes rady pow. sanock. (nr 141)

9381 (Dziennik Poznański) 1897
kron. lwow. W Śniatynce 19/VI. + w 16 r. hr-ka Jadw. Tarnowska, c. Stanisławostwa (nr 141)

9382 (Dziennik Poznański) 1897
Pozn. 24/VI. kron. lwow. Hr. Stan. Sołtyk, s. śp. Henr., kapitan korwety, mian. szef. II oddz. sekcji maryn. w austrowęgier min. wojny (nr 142)

9383 (Dziennik Poznański) 1897
Pozn. 24/III. Kron. Lwow. W tych dn. + tu Feliks hr. Dzieduszycki, l. 54 (nr 142)

9384 (Dziennik Poznański) 1897
Agnieszka Rogalska z/d Wiśniewska 23/VI. + w Warsz. Pogrz. w Warsz. Rodzina (nr 143) W Pozn. zostały dwie jej siostry (nr 144)

9385 (Dziennik Poznański) 1897
Pozn. 26/VI. Wład. Karłowski, dotychcz. petnom. dóbr Raszkowskich, nabył wś. ryc. Górkę pod Manieczkami ok. jeden tysiąc mórg, od Cezarego hr. Broel-Platera z Góry (nr 144)

9386 (Dziennik Poznański) 1897
W Brodach 23/VI. + Teodora hr. Russocka, ż. radcy namiestn. i star. Władysława (nr 144)

9387 (Dziennik Poznański) 1897
Pozn. 26/VI. Kron. Lwow. W Krak. + Laura Gordonowa z hr. Sołtyków (nr 144)

9388 (Dziennik Poznański) 1897
Pozn., 15/VI. Wczor. Stan. Brzeziński, dawn. właść. Łęgu w p. pleszew. nabył wś ryc. Podlesie Kościelne w p. wągrow. od Miecz. Rutkowskich, 1.950 m., za 330 tys. mk. (nr 136)

9389 (Dziennik Poznański) 1897
dr. Józ. Ostoja Zagórski, zam. w Wiedniu, brat austr. konsula jen., tam 11/VI. +, l. 75. Miał pod Krak. dobra ziem. (nr 136)

9390 (Dziennik Poznański) 1897
Teofila Kompf z/d Posienicka 18/VI. + po dł. cierp. mąż, dzieci, wnuki. Górczyn (nr 138)

9391 (Dziennik Poznański) 1897
Pelagia Bułakowska 27/VI. + Rodzina. Czempin (nr 145 z 29/VI., wtorek w t. I)

9392 (Dziennik Poznański) 1897
W Liwczu, p. sokalski 7/VI. + lekarz i właść. dóbr dr. Ant. Ostoja Broniowski (nr 135 - kron. lwow.)Przeglądanie 9536 pozycji zakresu Gazety > XIX wiek > Część 1.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona473474475476[477]