Przeglądanie 9536 pozycji zakresu Gazety > XIX wiek > Część 1.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Gazety > XIX wiek > Część 1
1 (Dziennik Poznański) 1859
Albin Kozłowski, dz. d. Węgierce, p. inowrocł., + w kwiecie męskiego wieku po krótkiej słabości. Pozost. żona i jedyna córka. Poch. w grobie fam. Kalwarya pod Pakością (nr 7. wtor. 11/I.)

2 (Dziennik Poznański) 1859
Zmarły hr. Heliodor Skórzewski wyznaczył w test. legat 260 tal. dla szk. miejsk. realn. (nr 8. śr., 12/I.)

3 (Dziennik Poznański) 1859
(Z Gostynia) sędzia pow. Rakowski padł z koniem tak, że zachodzi obawa o życie (nr 8 12/I.)

4 (Dziennik Poznański) 1859
Wincenty Bojanowski z Mełpina l. 23. Sprawa o gwałt, o kilkukrotne ciężkie uszkodz. cielesne, o opór przeciw władzy, o umyślne uszkodzenie cudzej własności stawał już w 1855 r. za usiłowanie gwałtu i skazany tylko za umyślne uszkodz. ciel. na 3 mies. więzienia, ale uciekł przed karą do Turcji. Po powrocie pobił służącą, swoją rodz. matkę itd. Skazany na 4 lata domu karnego (nr 27 piąt. 4/II.)

5 (Dziennik Poznański) 1859
Dnia wczor. + Zofia Pomorska, l. 17. Pogrzeb 22 b. m. Rodzice. (nr 42. wtor. 22/II.)

6 (Dziennik Poznański) 1859
14/II. Przed kilku dniami sprzed. w drodze subhasty w sądzie rogoz. d. Łukowo w p. oborn. Kupił Martini dz. Ludom za 150.200 tal. kap. amort. - jak mówią - dla Jagowa, zięcia hr. Königsmarka (nr 36 wtorek 15 lut.) Pozn. 22/II. Wczoraj z licyt. sprzedane d. Szymankowo i Uchorowo, druga poł. d. Łukowskich pod Obornikami sprzedan. przed tyg., ok. 5.000 mórg za 127.010 tal. Nabywca Jagow z Saks. (nr 43. śr. 23/II.)

7 (Dziennik Poznański) 1859
Z Bukowskiego 19/II. Wczoraj. żał. naboż. w Buku pułk. Andrz. Niegolewskiego w rocz. jego śmierci (nr 44 czw. 24/II.)

8 (Dziennik Poznański) 1859
+ dziś Julianna z Marcinkowskich Ciszewska; Pozn. 1/III. Pogrz. 4/III. nr 49. śr. 2/III. A. Krzyżanowski zawiad. o zmianie daty pogrz. na czwart. 3/III. (nr 50. 3/III.)

9 (Dziennik Poznański) 1859
Trzemeszno 27/II. W związku z wizerunkiem opata franc. Łodzia Ponińskiego, o odnow. z polec. potomka w osobie Edw. hr. Pon., wzmianka o opacie z tut. arch. Opat * w Wlkpolsce 1691.4/X. Kszt. się u Jezuit. w Kaliszu a w Akad. Krak. poświęcił się teol. i prawu. W r. 1714 wstąpił do kanon. regul. w Trzem., gdzie był najprzód naucz., później sekr. opata Kaz. Brzechfy, w 1719 przeorem, nareszcie Koadjutorem podeszłego opata a po nim jednomyślnie w dn 1721.10/V. obrany następcą. Ówczesny stan dóbr opackich i konwentu był smutny. W wojnie szwedz. wiele spłonęło. Położył zasługi przy odbudowie wiosek i szkoły. Wspierał go w tej pracy młody zak. X. Michał Kościesza Kosmowski, jego sekr. W 1725 r. udał się opat Pon. do Rzymu, gdzie 1726.8/V. otrzymał godność doktora obojga praw (dyplom zachow. w arch.) Cały szereg innych zasług. 1761.29/XII. + Zostawiając oprócz legatów dla Kościoła, srebra oszac. na 58.000 złp. i got. 62.000 złp. na bud. nowego kośc. Ostatnią wolą zajął się następca w/wym. ks. Michał Kosm. wybr. opatem (nr 53. niedz. 6/III.)

10 (Dziennik Poznański) 1859
W-ny Edward Swinarski, rażony 9/III. na ulicy apopleksją, 4/III. + Pogrzeb w pon. 14/III. z lazar. miejsk. (nr 58. sob. 12/III.)

11 (Dziennik Poznański) 1859
Z pod Gniezna 17/III. Dziś poch. Antoni Żuromski. Blisko 100 lat. Zawód wojsk. rozpoczął za St. Aug. w gwardii Miroskiego. Dzielił los Naczelnika a potem Napol. Pod Madrytem na placu boju zyskał stopień ofic. Po powrocie, pozbaw. papierów do legit. służących, pozbaw. pensji, musiał na stare lata pracować. Był ekonomem. Pracował jeszcze sześć lat przed śmiercią a przed dwoma rażony paraliżem, do samej śmierci przytomny na umyśle. Odbył trzydzieści kilka bitew. Kilkanaście ran. Poch. na cm. w Łubowie. (nr 64. 19/III.)

12 (Dziennik Poznański) 1859
Dziś + Malwina z Treleskich Ostenowa. Donosi familia Gniezno 23/III. (nr 68. czw. 24/III.)

13 (Dziennik Poznański) 1859
Pozn. 2/IV. Przed kilku dniami Ant. Łącki sprzedał d. Zambowo w p. buk. za 72.000. Obszar ponad 6.000 mórg, w 1/3 grunta leśne, w 1/3 żytnie, reszta z ról olsz. i ok. 500 m. łąk. Nabywca kupiec Schneider z Cylichowy (nr 76. niedz. 3/IV.)

14 (Dziennik Poznański) 1859
Ks. Franc. Grabski, wik. tumski, + dziś. Pozn. 1858.!4/V. rodzice i brat. Pogrz. 6/V. (nr 103) nr 102 czw. 1859.5/V.

15 (Dziennik Poznański) 1859
8/V. + Teresa z Wodzińskich Wodzińska. Pogrzeb 10/V. (nr 106)

16 (Dziennik Poznański) 1859
8/V. + w Berlinie Dobrogost Maciej ze Skrzypny Twardowski. Pogrzeb w Szczuczynie pod Szamot. 14/V. (nr 108. czw. 12/V.)

17 (Dziennik Poznański) 1859
15/V. + Wład. Skórzewski z Kretkowic. Eksp. 18/V. pogrzeb dnia nast. Matka A. Sk. (nr 112. wt. 17/V.)

18 (Dziennik Poznański) 1859
Onegdaj + po dług. cierp. siostrz. Felicja Szymańska Pogrz. jutro. Woyłowski z żoną. Pozn. 16/V. (nr 112)

19 (Dziennik Poznański) 1859
1/VI. + Ignacy Drogosław Skórzewski, dz. Nekli i Komorza, wicemarsz. sejmu W. Ks. pozn. Eksp. w niedz. 5/VI. a dn. nast. pogrz. u franc. w Pyzdrach. Dzieci. Dat. Komorze. (nr 127. sob. 4/VI.)

20 (Dziennik Poznański) 1859
4/VI. + Kazimira Swinarska. Pogrz. w pon. 6-go w Obornikach. Rodzice. Dat. Gołęczyn. (nr 129 wt. 7/VI.)Przeglądanie 9536 pozycji zakresu Gazety > XIX wiek > Część 1.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników