Przeglądanie 8112 pozycji zakresu Metrykalia > Katolickie > Część 2.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona110111112113[114]115116117118Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Metrykalia > Katolickie > Część 2
9174 (Chwałkowo)
1745.28/III. (Włostoow W.) Konstancja Juljana, c. [G. Stanisł. i Anny Mościckich] Mościckich * 7. -- GD. Melchjor Majewski mł. z W. Włost. i PMD. Konstancja Kowalska z Chw.

9175 (Chwałkowo)
1745.19/IV. (Włostowo M.) * 8/III. Konstynty Wojciech Stanisław s. [G. Jakuba i Franciszki Grodzickich] Grodzickich pos. W. M. -- MD. Jan Grodzicki i MD. Teresa Mieżuchowska z Kołacino

9176 (Chwałkowo)
1746.24/XI. (Włostowo M.) * 10/XI. Marcin Jan s. [G. Jakuba i Franciszki Grodzickich] Grodzickich -- X. Jan Rembowski prob. poniec. i MD. Kat. Urbanowska z Kołybek

9177 (Chwałkowo)
1747.10/I. dopełn. cerem. nad Hilarym Antonim Pawłem * 10., a cerem. 28/V. s. P. Tomasza i Konstancji Kowalskich dz-ów Chw. -- Piotr Sokolnicki chor. pozn.

9178 (Chwałkowo)
1749.12/IV. (Chw.) (* 4.) 6/IV. Leon Konstanty s. [P. Tomasza i Konstancji Kowalskich] Kowalskich Tomasza pis. zs. wschow. i Konstancji cerem. 1755.15/I. -- Franc. K. z siostrą panną Urszulą

9179 (Chwałkowo)
1750.21/III. (Chwałkowo) Eustachy Maciej Feliks s. P. MD. Tomasza i Konstancji Kowalskich * 21/II. -- PMD. Kasper Modlibowski klan międzyrzecki i PMD. Joanna Szołdrska wd. podczaszyna wschowska z W. Włostowa

9180 (Chwałkowo)
1751.5/XI.( * 1/XI.) Karol Marcin s. D. Ignacego Gąsiorowskiego i Teresy sług w dw. Ch. -- P. Tomasz Kowalski pisarz zs. wschow. dz. Ch. i Joanna Szułdrska pos. z M. Wł.

9181 (Chwałkowo)
1752.19/XI. (Ch.) Józef Celestyn (* 19/V.) s. [P. Tomasza i Konstancji Kowalskich] Kowalskich -- PMD. Roch Zbijewski cześnik kaliski i PMD. Katarzyna Wieczyńska z Pudliszek

9182 (Chwałkowo)
1754.29/XII. (Chw.) Justyna Brygitta (* 17/IX.) c. [P. Tomasza i Konstancji Kowalskich] Kowalskich pis. zs. wsch. dz-ów Chw. -- PMD. And. Wilczyński z Pudliszek z Heleną córką panną

9183 (Chwałkowo)
1755. (chw.) Antoni Celestyn s. [P. Tomasza i Konstancji Kowalskich] Kowalskich (Tomasza i konst. z Kołaczkowskich) -- JD. And. Mielżyński sta kcyń. dz. Ponieca, Pawłowic, Łaszczyna i MD. Miaskowska podstolina pozn. dz-a Gościejewic

9184 (Chwałkowo)
1757.22/VII. (Chw.) Aleksy Bonawentura Ignacy, s. [P. Tomasza i Konstancji Kowalskich] Kowalskich

9185 (Chwałkowo)
1767.10/I. (Chw.) (* 7.) Kasper, s. GD. Adama, Marjanny z Grockich Prązyńskich -- chrz. nieszl. (szl. wątpliwa)

9186 (Chwałkowo)
1769.23/VII. (M. Włostowo) (* 20.) Jakub Ignacy Lojola Józef, s. MD. Rafała z Wybranowa Chlebowskiego i Heleny z Borzęckich dz-ów M. Wł. -- MD. Melchjor Roznowski pos. Szurkowa i MDV. Zofja Kowalska podsędkówna zs. wschowska

9187 (Chwałkowo)
1773.25/V. (Chw.) Helena Juljanna, c. G. Franc. i Marjanny Orłowskich -- MD. Leon Kowalski dz. Chw. i M. Marjanny Wieryńska dóbr Chw. posesora córka

9188 (Chwałkowo)
1775.16/II. (Włostowo W.) Walentyn Józef Wincenty * 10/VII. s. MD. Piotr i Anny z Przanowskich Kowalskich pos. tych dóbr -- MGD. Franc. Raczyński mł. i pos. Krzyżanek i M. Marjanna Wilczyńska v. pos-a Chw. córka

9189 (Chwałkowo)
1775.8/VII. (Chw.) Piotr Paweł s. [G. Franc. i Marjanny Orłowskich] G. Orłowskich ekon. -- Piotr Kowalski pos. Włostowa i panna Marjanna Wilczyńska

9190 (Chwałkowo)
1779.23/IV. (Ch.) Sebastjan Wojciech, s. G. Stanisł. i Joanny de Zminkowskie Wilkotarskich exyst. w ekonomji tej wsi - * 22/I. -- MD. Seb. Bieńkowski pos. Chw. i W. Włostowa i MD. Joanna z Malczewskich Borzęcka pos. M. Włostow.

9191 (Chwałkowo)
1781.12/VIII. (Włostowo M.) Jan Nepom. Hipolit, s. MD. Macieja Potockiego i Salomei, dz-ów Włostowa -- G. And. Komorowski ekon. tej wsi i MDV. Marjanna Borzęcka

9192 (Chwałkowo)
1783.3/I. (Włostowo M.) Marcina c. MD. Mac. Potockiego dz. tych dóbr i Salomei -- MD. Leon Kowalski dz. Chw. i MD. V. Zofja Borzęcka

9193 (Chwałkowo)
1800.19/IV. (Włostowo M.) * Edward Maciej Michał, s. MD. Jakuba i Marjanny Potockich dz-ów dóbr tych -- MD. Michał Krynkowski i MD. Jadwiga Kowalska dz-a wsi ChwałkówPrzeglądanie 8112 pozycji zakresu Metrykalia > Katolickie > Część 2.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona110111112113[114]115116117118Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników