Przeglądanie 8112 pozycji zakresu Metrykalia > Katolickie > Część 2.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona113114115116[117]118119120121Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Metrykalia > Katolickie > Część 2
9234 (Targowa Górka)
1765.26/IX. (Mysłki) Marjanna Karolina, c. M. Piotra Zbyszewskiego z G. Anastazji Suchodolskiej -- M. Maciej Płonczyński i M. Katarzyna Mieszkowska

9235 (Targowa Górka)
1766.16/V. (Racławki) Jan Nepom. s. G. Anton. Grodzickiego i Anny z Gorskich -- G. Francsziek Suchodolski regens kcyński i PM. Krystyna z Szembeków Turnowa stol. pozn.

9236 (Targowa Górka)
1766.27/XII. (Mysłki) Anastazja c. G. Józefa Baranowskiego i Marjanny Olszewskiej -- MGD. Franciszek Suchodolski regens gr. kcyń. i G. Anastazja Zbyszeska

9237 (Targowa Górka)
1767.27/VI. Józef (Racławki) s. G. Anton. Grodzieckiego i Anny z Gorskich -- G. Barb. Grodziecka

9238 (Targowa Górka)
1770.15/VII. (Racławski) Jakub Ignacy s. G. Rocha Koszkowskiego ż. Franciszki z Łoniewskich (?) -- GD. Piotr Zbyszewski i G. Anastazja z Suchodolskich ż. jego

9239 (Targowa Górka)
1770.22/VII. Jakub s. N. Franciszka Warakomskiego z dworu Gorec i Marjanny -- chrz. nieszl.

9240 (Targowa Górka)
1770.2/IX. Bartłomiej s. G. Antoniego Grodzieckiego i Anny z Gorskich -- G. Marcin Lutomski i G. Kat. Mięszkowska

9241 (Targowa Górka)
1772.24/VIII. (Racławki) Marjanna Katarzyna c. G. Anton. Grodzieckiego i Anny z Gorskich -- GD. Maciej Gorski i G. Kat. Mieszkowska

9242 (Targowa Górka)
1775.15/I. Walentyn s. N. Jana Olszewskiego i Wiktorji z Bonikowskich, wtedy mieszk. w Mysłkach -- GD. Tom. Suski i G. Franciszka Sarnowska V.

9243 (Targowa Górka)
1776.15/IV. Helena, c. G. Józefa Rozmysłowskiego i Brygitty tenut. stęmpociń. -- G. Witalis R. i G. Marjanna Zbyszewska v. ass. G. Ignacy Mięszkowski i M. z Lubomskich Bogucka

9244 (Targowa Górka)
1776.12/V. Antonina c. G. Antoniego Grodzieckiego i Anny z Gorskich, mieszk. w Dzierznicy -- GD. Kaz. Skrzypiński, i ż. i Antonina z Nosowiczów

9245 (Targowa Górka)
1776.22/VII. Ignacy s. N. Franciszka Warakomskiego ekon. z Racławek i Marjanny -- M. Krsytyna Turnowa

9246 (Targowa Górka)
1777.8/III. Wiktorja c. N. Jakuba Czapniewskiego i Rozalji -- G. Franciszek Skalski

9247 (Targowa Górka)
1764. Anastazja c. D. Bonawentury Radzimskiego podstarościego z Racławek i Konstancji -- G. Anastazja Zbyszewska

9248 (Targowa Górka)
1766.15/X. Maksymiljan s. D. Bonaw. Radzimskiego podstarości z Racł. i Konst. -- N. Euzebjusz Maliński i V. Rozalja

9249 (Targowa Górka)
1767.10/III. Józef Joachim, s. D. Franciszka Warakomskiego ephobi z dw. Gorec. i Marjanny -- M. Krystyna Turnowa

9250 (Targowa Górka)
1777.18/X. (Górka) Jadwiga Teresa c. J. Michała Walewskiego podkomorz. krak. i Franciszki Ksawery z Turnów -- Krystyna z Szembeków Turnowa stol. pozn.

9251 (Targowa Górka)
1779.13/IX. (Racławki) Jan Chryzostom Józef s. G. Karola i Florentyny z Przanowskich Swinarskich -- G. Józef Szczytnicki i G. Teresa z Sławińskich Przanowska babka dziecka

9252 (Targowa Górka)
1782.1/XI. (Dzierznice) Elżbieta c. G. Marcina Jaroszewskiego i Katarzyny -- G. Wojc. Szemborski i G. Teresa Modlibowska

9253 (Targowa Górka)
1782.25/XI. (Dzierznice) Marcin Andrzej s. G. Wojciecha Szemborskiego i Rozalji Modlibowskiej -- G. Stanisł. Modlibowski i Róża ModlibowskaPrzeglądanie 8112 pozycji zakresu Metrykalia > Katolickie > Część 2.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona113114115116[117]118119120121Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników