Przeglądanie 5009 pozycji zakresu Metrykalia > Katolickie > Część 9.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Metrykalia > Katolickie > Część 9
55659 (Baranów)
1747.30/4. (Dw. Grębanim) Filip Jakub, s. ND. Walentego Chromińskiego i Zuzanny Dramińskiej -- JMD. Remigiusz Stoiński łowczy latyczowski i JMD. Marianna Miniszewska

55660 (Baranów)
1747.25/8. (Dw. Bar.) Anastazy Bartłomiej Ludwik, s. poprz. JMG. Tomickich dz-ców m. B. z przyl. -- Mateusz Dolecki i Helena Złata. Cerem. 10/7.1754 -- PMD. Jan Olszewski ścic wiel. i PMD. Rychłowska kl. sieradzka

55661 (Baranów)
1749.12/5. (Dw. Mroczyński) * Domicylla Zofja Joanna c. poprz. JMD. Tomickich dz-ców m. B. z przyl. -- JMD. Egidjusz Węzyk pis. gr. ostrzeszow. i JMD. Ewa Suchecka

55662 (Baranów)
1750.29/3. (Dw. Bar.) Józef Antoni, s. JMD. Józefa de Odrowasz Kasnickego kapit. reg. piesz. JKMci Pol. i JMD Zuzanny Kaweckiej wtedy 1 - o v. Kaśnickiej (!) -- JMD Franc. de O. Kaśnicki z inną Zofją z Wężykowa

55663 (Baranów)
1750.16/7. (Dw. Mroczyn) Małgorzata Bogumiła czyli Teofila, c. poprz. JMD. Tomickich -- X. i Jv. Katarzyna Głuszczyńska

55664 (Baranów)
1751.2/11. (Dw. Mroczyń.) Karolina Salomea, c. poprz. PMD. Tomickich dz-ców B. i Kolat. -- X. i panna Teresa Niemojoska chorążanka ostrzeszowska

55665 (Baranów)
1752.8/12. (Dw. Mroczeń.) Maria (!), c. poprz. PMD. Tomickich. Przy chrzcie z wody: X. i D. Marja Popłaska podstarościna mroczyńska. Teraz ass. cerem.: 20/9. tegoż roku (chyba więc chrzest z wody 1751. ?) : X. i JMV. Wiktoria Wiesłołowska

55666 (Baranów)
1753.8/4. (Folw. Grębanimski) Marianna Domicella, c. N. Walentyna Chromińskiego i Zuz. Dramińskiej -- X. i WD. Kochanoska

55667 (Baranów)
1754.8/7. (Dw. Mroczyn.) Juljanna Elżbieta Zofja, c. poprz. PMD. Tomickich -- X. i JMV. Wiktoria Wiesiołoska cerem. 10/7. -- PMD. Ant. Rychłowski klan średzki i PMD. Marjanna Olszowska ścina wieluńska

55668 (Baranów)
1755.10/8. (Dw.Mroczyńska) Marta, c. poprz. PMD. Tomickich -- PMD. Ant. Olszowski z ż. Kat. Niemojewską

55669 (Baranów)
1746.25/11. (Dw. Grębanim.) MD. Walenty Chromiński x V. Zuzanna Dramińska -- X., NN. Józef Sudziłowski Kajetan Chomętowski, etc.

55670 (Baranów)
1757.6/9. (Dw. Mroczyński) Wiktoryn Zacharjasz Mikołaj, s. poprz. PMD. Tomickich dz-ców B. z przyl. -- X. i Konstancja Doleska z matką

55671 (Baranów)
1759.1/7. (Dw. Mroczyńsk.) Jan Ignacy Józef Adam Franc. s. poprz. PMD. Tomickich wojskich ostrzeszowskich dz-ców Bar. -- PMD. Andrzej Niemojewski i panna Teresa chor. ostrzeszow.

55672 (Baranów)
1760.7/8. (Dw. Grębaniński) Ewa Maria Karolina, c. PMD. Ignacego Dobrzyckiego sędzica zs. kalis. i PMD. Ludwiki z Kręskich -- X. i PMC. Zofja Rościszewska podczaszyna dobrzyńska

55673 (Baranów)
1761.10/6. (Dw. Grębaniński) Adam Wiktoryn Teofil, s. poprz. [Ignacego i Ludwiki z Kręskich] PMD. Dobrzyckich sędziców kalis. -- JMD. ze Stojęszyna Stoiński sędzia woj. lubel.; MD. Joanna Krąkowska -- PMD. Jan Krąkowski sędzic wieluń. i ostrzeszow. i Stoińska sędzina lubelska

55674 (Baranów)
1761.20/12. (Grębanin) Wiktoryna Ewa Teresa, c. MD. Antoniego Tymowskiego i Stoińskiej - chrz. nieszl.

55675 (Baranów)
1763.23/8. (Dw. Mroczyń.) Hjacynt Bartłomiej Stefan, s. poprz. PMD. Tomickich -- MG. Gertruda T. virgo wojnanka ostrzeszow. wojszczanka ostrzeszow. i X. cerem. 2/7.64. ass. MD. Andrzej T. pisarz kruśw., PMD. Joanna Rychłowska klanka sieradzka

55676 (Baranów)
1764.2/7. (Dw. Mroczyń.) bliźn. 1) Augustyn Jan, 2) Helena Karolina, dzieci N. i GD. Wojc. Mageronowskiego ekon. Mr. i Apolonji z Kosobuskich -- X. i D. z Niemoj. Tomicka, X. Aleksy Wodziński i Mv. Gertruda Tomicka

55677 (Baranów)
1764.28/9. (Dw. Grębanin) Bartłomiej Michał, s. PGD. Macieja Wierusz Kowalskiego burgr. gr. sieradz. i sędziego kaptur. i PMD. Wiktorii Rościszewskiej -- JGD. Antoni Leski JPvWD. Konstancja Kochanowska

55678 (Baranów)
1766.28/4. (Dw. Grębanin) Wincenty Ferrarjusz Stanisław, s. poprz. JMD. Wierusz Kowalskich burgr. gr. sier. [Macieja Wierusz Kowalskiego i Wiktorii Rościszewskiej] (matka cześnikowa Dobrzyńska Rościszewska) -- X. i JMD. Justyna KręskaPrzeglądanie 5009 pozycji zakresu Metrykalia > Katolickie > Część 9.
[1]2345Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników