Przeglądanie 5009 pozycji zakresu Metrykalia > Katolickie > Część 9.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona211212213214[215]216217218219Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Metrykalia > Katolickie > Część 9
59947 (Ołobok)
1822.26/10. ch. V. Brygitta Wielewieyska przeorysza ołob. - 1823.30/6. G.V. Ludwika Wiewiórowska z klasztoru

59948 (Ołobok)
1824.29/7. (Sławin Dw. par. Gostyc.) Antonina Józefa, * 4/6. c. M. Mikołaja Szczepkowskiego (s. o. M. Jana S. i Katarzyny z Kurnatowskich) i Ludwiki Wiewiórowskiej (c. ol. M. Józefa i Agn. z Kobełeckich), dz-ców Sł. - M. Józef W. dziad dziecka, mieszk. w m. Ostrów i Rev. Brygitta Wilewieyska ksieni ołob.

59949 (Ołobok)
1827.9/12. (Sławin) cerem. Józef Mikołaj, * 19/11.1826., s. poprz. M. Szczepkowskich [Mikołaja i Ludwiki Wiewiórowskiej] - G. Józef Bąkowski b. kap. w. p., pos. z Radzichowa i ksieni B. Wielewieyska

59950 (Ołobok)
1846.24/8. * (Sławin), ch. 4/10. Ludwik Karol Stanisław, s. G. Konst. Konickiego i G. Ant. Szczepkowskiej, mieszk. w Kr. Pol. w Radomiu - G. Wiktor Sz. dz-c Sławna i Marja z Niniewskich Łubiańska pos. wsi.

59951 (Ołobok)
1857.18/8. * (Sławin), ch. 14/11. Marja Ludwika, c. G. poprz. Konieckich [Konst. o ANt. Szczepkowskiej[, sekret. gub. w Radomiu - Józef Szczepkowski ze Sławina; Natalia S-a.

59952 (Ołobok)
1860.4/3. * (Wielowieś), ch. 6/5. Zofja Kazimiera, c. G. Nepom. Wyganowskiego ol. dz-ca dóbr i Emilii Osowidzkiej - Michał de Biernacki dz-c dóbr i Antonina de Przespolewska.

59953 (Ołobok)
1863.21/3. * (Wielowieś), ch. 12/4. Kazimierz Józef, s. poprz. G. Wyganowskich [Nepom. i Emilii Osowidzkiej], b. dz-ców dóbr - Teodor Kozłowski Stanisława Reuth.

59954 (Ołobok)
1816.30/11. (O.) M. Wojciech Bardzki mł. l. 45, pos. wsi Markwacz w par. Raysko, s. o. Augustyna B-go i Anny z Chlebowskich x M. Aniela Wielewieyska V. l. 45, mieszk. w klaszt. oł., c. o. Maks. W. i Elżb. z Jastrzębowskich - X. Euzebjusz Iwelski komisarz klaszt. oł. i G. Mik. Dramiński ze wsi Obory. G. Franc. Grabiński expedita ceł król. i Antoni Kurnatowski b. kap. w. p.

59955 (Ołobok)
1819.29/4. (O.) G. Józef Machvitz kapit. z Częstochowy, wd., l. 35 x G. Barbara de Starzewskie Kozubska wd., l. 23 z Oł.

59956 (Ołobok)
1823.23/8. (O.) M.D. Mikołaj Szczepkowski mł. l. 42, dz-c Sławina par. Gostic., s. o. G. Jana i Katarzyny z Kurnatowskich +-ch w dziedz. swym Sławinie x M. Ludwika Wiewiórowska V., l. 21, mieszk. w kl. ołoboc. u ciotki, c. MM. Józefa W. w mieście Ostrów mieszk. i Agn. z Kobełeckich, +-ej w m. Szadku - św. nieszl.

59957 (Ołobok)
1825.14/2. (O.) Józef Czarnecki mł., l. 29, we wsi Sielec par. Jutrosin. plent. dworski, s. o. G. Franc. Cz. i Małgorzaty de Melczyńskie x G. Marja Tekla Łabiszewska V., l. 20, mieszk. u rodziców G. Walentyn Ł-go ekspedytora ceł król. i Wiktorii de Osmańscy, mieszk. w Ołob. - chrz. G. Karol Hegner nadpos. dd. król. Ołobok, z Namyślaków i G. Wilh. Koynacki (!) supra excubitor ceł król. z Oł.

59958 (Ołobok)
1826.17/4. (O.) N. Ignacy Bielski l. 50. z par. Kotłów, leśniczy król. w Biskupicach Zaborycznych wd. po +-ej N. Marjannie de Wirgin, s. o. N. Pawła B. i Franciszki de Piechoskie x N. Faustyna Grabińska V., l. 26, służąca w kl. Ołob., c. o. N.G. Franc. Gr. i Marjanny de Podbowicze.

59959 (Ołobok)
1827.26/2. (O.) G. Jakub Ryszewski mł., l. 32, mieszk. we wsi Sobocin, par. Chełmce, w urzędzie excubitoris Król. Pol. gran., s. o. G. Jana R-go, i Konstancji Z Smoleńskich x hon. Juljanna Mittelbitter, V. l. 30, sługa klaszt. ołob., c. hon. Jana M. i Agnieszki mieszk. w Kempnie - św. nieszl.

59960 (Ołobok)
1854.22/4. G.M. Jan Bapt. Siemianowski mł. l. 40, komisarz pow. wieś Zmyślona, par. wysoc. x G.M. Pelagia Wiewiórowska V. rezyd. w kl. ołob. pod opieką ciotki rever. Florjanny W., l. 29 - Teodor Dinter, haeres pagi in. Ołobok i ż. jego Weronika.

59961 (Ołobok)
1814.20/3. (Oł. kl.) poch. Petronella Gorska Nob., przebyw. w kl. ex elemosyna, przybyła z m. Chocz, wdowa, l. 93. + 18. poch. cm.

59962 (Ołobok)
1819.5/7. (Oł. Kl.) poch. Franciszka Cielecka, chorążyna szadkow. przebywająca w kl. oł., wd. po ol. M. Andrzeju C., pochowanym w dobrych dziedz. Giżyce, a c. ol. M. Jakuba i Zofii de Mękińskie Kossowskich, + 3. hydrop. r. ż. 69, poch. cm.

59963 (Ołobok)
1819.30/12. (O.) poch. Antoni Kurnatowski kapit. w pol. emeryt., mieszk. w O., mąż G. Teresy de Haydes, teraz wdowy s. ol. G. Michała K. i Lucji de Wolskie, +-ych we wsi dziedz. Kołacinek p. sier., tamże urodzony, + 27., kamień, w r. ż. 52, poch. cm. porafialny

59964 (Ołobok)
1819.31/12. (Wielowieś) poch. Franciszek Kozierowski, mies. 9, s. Nob. Antoniego i Julianny z Krzyckich K-ch, mieszk. w W. służbie ce. na granicy Ks. Pozn., urodzony w m. Słupca, + 29., zęby, poch. cm.

59965 (Ołobok)
1820.21/9. (Gł. Kl.) poch. Katarzyna Daleszyńska Nob., mieszk. w klaszt., wd. po +-ym w Gostyczynie M. Antonim Dal., a c. o. M. Macieja i Urszuli z Koczańskich Załuskowskich, urodzona w Kamiennej + 18., l. 85 poch. cm. w grobie mur.

59966 (Ołobok)
1821.12/5. (O.) poch. Agnieszka Kurnatowska V. Nob., gość w kl. oł., c. ol. M. Ignacego i Teresy z Trąbczyńskich katolików +-ych we wsi Gurowo, dek. gnieźń., tamże urodzona, + 9., l. 63, poch. cm. hydrop.Przeglądanie 5009 pozycji zakresu Metrykalia > Katolickie > Część 9.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona211212213214[215]216217218219Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników