Przeglądanie 5009 pozycji zakresu Metrykalia > Katolickie > Część 9.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona214215216217[218]219220221222Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Metrykalia > Katolickie > Część 9
60007 (Pogrzybów)
1809.5/3. (Przybisławice), * 24/2. Józef Konstanty, s. poprz. G. Iłowieckich [Józefa i Marjanny Masierowskiej] - G. Rafał Karnkowski z Pogrzybowa i G. Eleonora Skorzewska z Parczewa i G. Brygitta Karn. z Pogrzybowa, G. Adam Karn. i G. Antonina Smogorzewska

60008 (Pogrzybów)
1809.4/7. (Raszkówko), * 3., Józef, s. G. Jana Wolanoskiego i Marjanny Smelaczkiej - chrz. nieszl.

60009 (Pogrzybów)
1809.27/10. (Pogrzybowo), * 10/4.180(?) Marjannaa, c. poprz. Szczycińskich [Józefa i Marjanny Szydłoskiej], ch. 12/4. r. ... -- G. Józef Karnkowski z Czamanina, G. Brygitta K. z Pogrzyb. (bez cech szl.)

60010 (Pogrzybów)
1810.24/4. (Przybisławice), * 5., Leon Teodor, s. poprz. G. Iłowieckich [Józefa i Marjanny Nasierowskiej] G. Walentyn Skorzewski z Parczewa i G. Brygitta Karnkowska z Pogrzybowa

60011 (Pogrzybów)
1811.10/2. ch. ch. G. Piotr Baranowicz z Radłowa i G. Franciszka Bogusławska z Pogrzybowa

60012 (Pogrzybów)
1811.27/2. (Raszkówko), * 24., Aleksander, s. Marcina Kamieńskiego (czy szl.?) i Salomei Neymanówny G. Klemens Rembowski z Raszkówka i R-a z Wyganowa

60013 (Pogrzybów)
1811.4/5. (P.) cer. Antonina, * 11/6.1808., c. poprz. Szczycińskich [Józefa i Marjanny Szydłoskiej] (bez cech szl.!), ch. zw. 13/6.1808. G. Adam Karnkowski i G.V. Kat. Rybińska

60014 (Pogrzybów)
1812.23/2. (Przybisławice), * 6/1. Eleonora Konstancja, c. poprz. G. Iłowieckich [Józefa i Marjanny Nasierowskiej] - G. Józef Pągowski i Elżb. Sadoskich Bogdańska, X. i G.V. Izabela B. z Miedzianowa

60015 (Pogrzybów)
1815.1/1. (Przybisławice), * 6/12. Aleksander, s. G. Wincentego Koczarskiego i Agn. Krajewskiej - G. Józef Iłowiecki z Przyb. i G. Brygitta Karnkowska z Pogrzybowa

60016 (Pogrzybów)
1817.14/8. (Przybisławice), * 22/7. Ignacy, s. poprz. Iłowieckich [Józefa i Marjanny Nasierowskiej] stanu szlach., - Ignacy Karnkowski i Eleonora K. i Pogrzybowa, stanu szlach.

60017 (Pogrzybów)
1818.7/6. (Jelitowa), * 1., Antonina, c. Winc. Ługowskiego stanu szlach. i Marjanny z Wolskich - Ign. Karnkowski i Eleonora K., oboje z Pogrzyb.

60018 (Pogrzybów)
1818.8/12. (P.) Marjanna Antonina, c. Ignac. Topolskiego i Marjanny z Ziemiańskich, stanu szlach., * 6. - Walenty Skorzewski i Brygida Sk., stanu szlach.

60019 (Pogrzybów)
1820.28/5. * (P.) Piotr Paweł, G. Prokopa Skorzewskiego i Eleonory Karnkowskiej - G. Walenty Sk. i G. Marjanna Iłowiecka

60020 (Pogrzybów)
1820.19/7. * (P.) Hipolita Rozalja, c. Nob. Tom. Szulczewskiego i Tekli Karpińskiej - Józef Iłowiecki, Dorota Danielowa

60021 (Pogrzybów)
1820.16/10. * (Jelitowo) Urszula, c. Nob. Winc. Ługowskiego i Marjanny Wolskiej - chrz. nieszl.

60022 (Pogrzybów)
1820.13/10. * (Raszkówko) Józefa, c. Nob. Wojc. Laskowskiego i Rozalii Dameckiej - chrz. nieszl.

60023 (Pogrzybów)
1821.6/7. * (P.) Emilia Nep., c. poprz. Nob. Topolskich [Ignac. i Marjanny z Ziemiańskich] - Nob. Ign. Karnkowski dz-c i Nob. Barb. Lizakowa

60024 (Pogrzybów)
1821.9/8. * (P.) Wawrzyniec Włodzimierz, s. poprz. Nob. Skorzewskich [Prokopa i Eleonory Karnkowskiej] dziedziców - Walenty Sk., dz-c i Nob. Brygida Sk.

60025 (Pogrzybów)
1821.20/8. * (Raszkówko) Ludwika Benigna, c. Nob. Nepomucena Lisieckiego pos. i Justyny Otockiej - chrz. nieszl.

60026 (Pogrzybów)
1821.20/10. * (Jelitowo), ch. 25. Urszula, c. poprz. Nob. Ługowskiego [Winc. i Marjanny Wolskiej] - Ignacy Karnkowski i Brygida SkorzewskaPrzeglądanie 5009 pozycji zakresu Metrykalia > Katolickie > Część 9.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona214215216217[218]219220221222Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników