Przeglądanie 5009 pozycji zakresu Metrykalia > Katolickie > Część 9.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona4567[8]9101112Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Metrykalia > Katolickie > Część 9
55799 (Baranów)
1843.11/7. + (Mroczyn) Albertyna Anastazja Józefa, m. 2 dni 27, c. Feliksa Wężyka dz-ca Mrocz. i Kat. Lipskiej

55800 (Baranów)
1844.16/4. + (Gremb.) Justyna Kręcka l. 23, Hrabianka, c. Konst. i Brygidy Kozuchowskiej, suchoty

55801 (Baranów)
1846.25/2. + (Wrocław) Józef Hestor Wojc. de Wężyk, 7 dni, s. Feliksa W. patrona i dz-a chroańs. i Kat. Lipskiej

55802 (Baranów)
1846.15/4. (B.) + Stefan de Koczorowski r. 1, s. G. Walent. dz-ca Dzieżążnik i G. Anastazji Moraczewskiej

55803 (Baranów)
1848.31/8. (Mroczyń) + Wacław Włodz. Emil de Osin Wężyk 1 r. i 2 m., s. poprz. [Feliksa Wężyka i Katarzyny Lipskiej]

55804 (Baranów)
1850.2/9. (Mroczyń.) + G. Kat. z Lipskich Wężykowa dz-ka d. Mr., l. 40, przy połogu

55805 (Baranów)
1850.19/10. (Gremb.) + GM. Konst. hr. de Kręski patron Gremb. dz- c Gr. l. 65. Wdowa Brygitta, dzieci Napoleon i Antonina

55806 (Baranów)
1851.6/8. + M. i G. Antonina hr. Kręska l. 28 5/6. ż. hr. Edwarda K-go a c. Konstantego i Brygitty hr. K-ch, suchoty, poch. cm. Gremb.

55807 (Baranów)
1858.4/7. (Gręb) + Telesfor de Kożuchowski, + we Wrocł., l. 68

55808 (Baranów)
1863.10/7. + Feliks Wężyk l. 67 m. 3 (Mroczeń)

55809 (Baranów)
1868.30/10. (Gremb.) Brygitta de Kręska l. 74, wdowa po hr. Kr., c. Ant. Kożuchowskiego dz-ca dóbr; Agnieszki z Skrzypińskich. Pozostał syn Napoleon hr. Kr.

55810 (Baranów)
1870.31/12. + (Zuzawiniec) Napoloen hr. Kręski l. 51, dz-c Gremb, s. Konst. i Brygitty z Kożuchowskich

55811 (Baranów)
1871.29/1. + (Gremb.) Nemezy de Kozuchowski l. 74, mł. s. And. dz-ca dóbr i Agn. Skrzypińskiej

55812 (Baranów)
1837.9/11. W-y Franc. Frezer pułk. w. p. pos. wsi Kierzna, wd. l. 28 x Wa Justyna Psarska panna, dz-ka Rojewa, l. 23 -- Gen. Szembek, Wężyk i Psarski

55813 (Baranów)
1846.15/2. M. N. Edward hr. Kręski ze wsi Masłowice par. Ruda, djec. kal., wd., l. 36 x MN. Antonina hr. K-a, panna l. 23, z Gremb. -- Piotr i Aleks. hr. Szembekowie

55814 (Baranów)
1867.22/1. (Zurawiniec Gliwice) M. Włodz. Józef de Lisowski s. Romana i Heleny Zaborskiej, dz-c Więckowic w Galicji mł. 25 x M. Zofja z Wężyków V. l. 26, c. Józefa dz-ca Rogaszyc i Stefanii Rekowskiej -- M. Napoleon hr. Kręski dz-c Gremb. i Antoni Jezierski dz-c d. w Galicji

55815 (Baranów)
1867.16/10. (Starogród i Mroczyń) Franc. de Chełkowski dz-c St. mł. l. 28 x Felicja z Osin Wężyk c. Feliksa i Kat. z Lipskich, patr. kość. V. 22 -- Aleks. hr. Szembek z Siemienic, Napol. hr. Kręski z Gremb., Juljan z Osin W. z Mr. i Hiefona Chełkowski z Kuklinowa

55816 (Baranów)
1886.27/7. M. Seweryn Feliks Marjan de Żółtowski dz-c d. Popówko mł. 31 x M. V. Marja Melania Aniela de Lewiecka z Gremb. l. 20 -- Edmund Z. z Myszkowa i Karol hr. Mycielski z Gałosza

55817 (Wysocko Wielkie)
1830.26/3. * (Wys. W.), ch. 12/4. Antonina Anastazja Katarzyna, c. Nob. Onufrego Białkowskiego i Marii Stakoskiej ekonom. z Kuchar -- G. Dymitr Grabowski wyzn. grec., dz-c Kuchar, G. Leon Gr. z Kuchar i M. Józefa Sarnowska de...

55818 (Wysocko Wielkie)
1831.22/8. * (Wys. W.) Ludwik Tadeusz Reymont (!), s. poprz. Nob. Białkowskich [Onufrego Białkowskiego i Marii Stakoskiej], eon -- G. Józef Basiński i Brygitta Milwiczewa z miastaPrzeglądanie 5009 pozycji zakresu Metrykalia > Katolickie > Część 9.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona4567[8]9101112Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników