Przeglądanie 5009 pozycji zakresu Metrykalia > Katolickie > Część 9.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona5678[9]10111213Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Metrykalia > Katolickie > Część 9
55819 (Wysocko Wielkie)
1832.4/10. * (Wys. W.), ch. 23/10. Barbara Wiktoria, c. poprz. G. Białkowskich [Onufrego Białkowskiego i Marii Stakoskiej], rezyd. ekon. -- chrz. nieszl.

55820 (Wysocko Wielkie)
1837.16/11. * (Wys. W.), ch. 6/12. Weronika, c. hr. Nepomucena Plucińskiego ekon. i Marii Konieczniczki -- X. i Jadwiga Suchorzewska pos. W. Wys.

55821 (Wysocko Wielkie)
1840.15/5. * (Sadowie) Antonina, ch.24/5., c. poprz. Plucińskich ekon. [Nepomucena Plucińskiego i Marii Koniecznicki] (bez przydatku szlach., ona "Koniecznicz") -- Andrzej Gorski, Barbara Wesołowska

55822 (Wysocko Wielkie)
1843.15/4. * (W. Wys.), ch. 30/4. Jadwga Anna Ludwika, c. hr. Józefa Aleksandra Nasiorowskiego dz-ca d. Parczewskich i hr. Marjanny Pauliny Walentyny z Skorzewskich -- hr. Mateusz i Kunegunda małż. Sadowscy dz-ce Miedzianowa, Józef S., s. Mateusza i Kunegundy, Olimpja Skorzewska v. Stanisławska z Kalina

55823 (Wysocko Wielkie)
1844.19/7. * (Sadowice) Wincenty Józef, ch. 28/7., s. poprz. Plucińskich [Nepomucena Plucińskiego i Marii Konieczniczki] (matka "Konieczniczka") ekon -- JP. Józef Lizak ekonom. Agn. Goyrzewska...

55824 (Wysocko Wielkie)
1846.22/4. * (W. Wys.), ch. 10/6. Zofja Elżbieta Teofila, poprz. hr. Nasiorowskich dz-ców d. Parczewskich [Józefa Aleksandra Nasierowskiego i Marjanny Pauliny Walentyny z Skorzewskich] -- ch. z wody, mamka

55825 (Wysocko Wielkie)
1847.7/7. * (W. Wys.), ch. 13/7. Elżbieta Ludwika Marja, c. hr. poprz. Nasierowskich, dz-ców d. Parczewskich [Józefa Aleksandra Nasierowskiego i Marjanny Pauliny Walentyny z Skorzewskich]

55826 (Wysocko Wielkie)
1851.6/3. * (W. Wys.), ch. 30/3. Franciszka Józefa Aleksandra, c. poprz. W-ych Nasierowskich dz-ców Parczewa [Józefa Aleksandra Nasierowskiego i Marjanny Pauliny Walentyny z Skorzewskich] -- lokaj, akuszerka 1852.5/11. św. W. Aleks. Nasierowski dziedzic maj Wysockich

55827 (Wysocko Wielkie)
1855.4/7. * (Zmyślona), ch. 29/7. Józef Kazim., s. W-go Jana Siemianowskiego (dodano nad wierszem później: Jan Siemianowski) komisarza obwod. i W-ej Pelagii Wiesiorowskiej -- W-y Aleks. Nasierowski dz-c W. Wys. z córką swą panną Jadwigą N. (Dodatek z 1910.22/8., iż wedle rozporz. król. Ref. S-m. tytuł "Wny" t. j. "von" nie przysługuje Istotne nazw. Siemianowski)

55828 (Wysocko Wielkie)
1856.11/1. * (W. Wys.), ch. 17/1. Józef Walenty Aleksander, s. poprz. W-ych Nasierowskich, dz-ców d.Wysocka [Józefa Aleksandra Nasierowskiego i Marjanny Pauliny Walentyny z Skorzewskich] -- W-y Aleksy Rozrażewski, dz-c d. Kościerzyna pow. śred. z żoną Ludwiką R.

55829 (Wysocko Wielkie)
1857.1/5. * (Zmyślona), ch. 1/5. Aleksandra Agnieszka, c. W-ych poprz. Siemianowskich [Jana Siemianowskiego i Pelagii Wiesiorowskiej] komis. obwod. -- Pan Józef Woyciechowski z ż. Eleonorą, ekonomowie z Parczewa

55830 (Wysocko Wielkie)
1903.9/3. * (W. Wys.), ch. 3/4. Sabina Emilja, c. Zdzisława Bętkowskiego i Zofii Kozubskiej admin. d. W. Wys. i Sadowie -- Stanisł. B. z Gościeszyna i Ludwika K. z Środy (czy szl.?)

55831 (Wysocko Wielkie)
1904.6/3. * (W. Wys.), ch. 24/4. Zbigniew Zdzisław Karol s. poprz. Bętkowskich, rządców W. i S. [Zdzisława Bętkowskiego i Zofii Kozubskiej] -- JW. hr. Bogdan Szembek, hr. Augusto Sz-wa z W. Wysocka [w Koźminia 1953.8/9. Halina Chosłowska]

55832 (Wysocko Wielkie)
1905.29/10. * (W. Wys.), ch. 11/11. Stanisław Adolf Marja s. JW. Bogdana hr. Szembeka i JW. Zofji Ponińskiej właść. dóbr i patr. kość. -- Adolf Pon. właść. Kościelca, Gustawa Sz-wa z Sierny w Galicji

55833 (Wysocko Wielkie)
1907.25/12. * (W. Wys. ), ch. 15/2. Zofja Augustyna Marja Irena, c. poprz. hr. Szembeków [Bogdana Szembeka i Zofii Ponińskiej] -- Aleks. hr. Sz. z Pozn. i pani Zofja Ponińska z Kościelca [x 14/7.1937. Leon ks. Sapieha]

55834 (Wysocko Wielkie)
1908.7/5. * (W. Wys.), ch. 8/6. Adolf Kazimierz Marja, s. poprz. hr. Szembeków [Bogdana Szembeka i Zofii Ponińskiej] -- WP. Kaz. Rogoyski prof. z Krak. i hr. Wanda Tyszkiewiczowa z Ociąża

55835 (Wysocko Wielkie)
1866.13/6. JW. Bolesław Habdank hr. Skarbek, kawaler, z Woli Drzazgowej, parafii Bentków, pow. rawski, l. 26 x panna Jadwiga Nasierowska z Wysocka, l. 23 -- Karol Sk. z Woli Drzazgowej i Piotr Skorzewski z Rossoszycy

55836 (Wysocko Wielkie)
1868.11/2. JW. Kazimierz Stefan Antoni hr. Skorzewski z Raszkowka w par. pogrzyb. l. 22 x panna Zofja Elżbieta Teofila Nasierowska z Wysocka l. 22 -- JW. Piotr Sk. z Rososzycy i Leon hr. Sk. z Lubostronia

55837 (Wysocko Wielkie)
1869.16/11. G. Jan Blumberk Blumer mł. l. 40 dz-c d. Janki, par. Pjęczno, gub. piotrk. x G. Franciszka Nasierowska panna z Wys. W., l. 18 3/4 -- Stanisł. hr. Walewski dz-c d. Grosban (?) na Sl., Bolesław hr. Skarbek, dz-c d. Wierzlas w Kr. Pol., August hr. Ostrowski dz-c Maluszyna w Kr. Pol.

55838 (Wysocko Wielkie)
1903.7/7. Mieczysław Szułdrzyński dz-c Lubasza, l. 27 x hr. Janina Szembek ze Starego Parczewa, l. 21 (małż. zawarte we Wrocł. w kość. minorytów Św. Doroty)Przeglądanie 5009 pozycji zakresu Metrykalia > Katolickie > Część 9.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona5678[9]10111213Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników