Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona18192021[22]23242526Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Aberderowiczowie - Bieganowscy
Baranowscy h. Łodzia 2.
1) Felicjan B. cz. Jezrykowski, żeniąc się z Zofią z Balic Muchlińską, dostał przed ślubem 28 VIII 1628 r. od jej ojca Jana Muchlińskiego cz. Balickiego, dziedzica Kościanek, zapis długu 3. 000 zł (P.1020 k.784). Tej żonie oprawił 1629 r. na połowie Kozarzewka posag 3. 000 zł (P.1416 k.686v). Na drugiej połowie, wolnej od tego zapisu, oprawił 1640 r. posag drugiej żony, Barbary Przybińskiej, córki Wojciecha i Anny Przespolewskiej, 1. 000 zł (P.1420 k.395; k.395; Kc.13 k.226). W r. 1649 w imieniu własnym i córki Anny, urodzonej z Przybińskiej, mianował plenipotentów (I.Kon.53 k.132). Zarówno on, jak i druga żona nie żyli już 1650 r. (G.82 k.302v). Opiekunowsie wspomnianej córki Anny, Maciej Drachowski i jego żona Agnieszka Przybińska, kwitowali 1652 r. Węgierskiego z prowizji od sumy 1. 000 zł (G.82 k.607v). Z pierwszej żony synowie: Stanisław, Jan i Kazimierz, o których niżej, oraz córki: Dorota, Katarzyna i Krystyna, które 1652 r. mocą testamentu dziada Muchlińskiego dostały każda z nich po 800 zł, zabezpieczonych na Kościankach (Py.151 s.15). Dorota, 1654 r. żona Wojciecha Jaroszewskiego Chwalika, Katarzyna, niezamężna, występowała w r. 1664 (Py.153 s.153), nie żyła 1682 r. (I.Kon.63 k.780v), Krystyna, 1661 r. żona Kazimierza z Zalesia Bajkowskiego.

(1) Stanisław, chyba najstarszy z braci, w imieniu swoim oraz Jana i Kazimierza zobowiązał się 1651 r. Janowi Muchlińskiemu uiścić w r. 1652 sumę 450 zł na koszta pogrzebu ojca i na swój ekwipunek wojenny (Py, 151 s.148). Wraz z braćmi wydzierżawił Kozarzewko 1652 r. Piotrowi Malczewskiemu (ib.s.204). Nie żyl w r. 1682, a spadek po nim i po siostrze Katarzynie brali wtedy bracia Jan i Kazimierz, siostra Jaroszewska i siostrzeńcy Bajkowscy (I.Kon.63 k.780v).

(2) Jan, żeniąc się z Urszulą Ułanowską, wdową po Wojciechu Sulińskim, zapisał jej 8 VI 1657 r. przed ślubem dług 3. 000 zł (G.82 k.1194v). Z bratem Kazimierzem 17 VIII 1658 r. dokonał działów Kozarzewa Kościelnego pod zakładem 4. 000 zł (I.Kon.56 k.549v). Swoją część spadkową w Kościankach, spadłą po dziadzie Janie Muchlińskim, sprzedał 1663 r. za 458 zł Krzysztofowi Sulińskiemu (P.1425 k.138v). T. r. na częściach w Kozarzewie oprawił 1. 600 zł posagu żonie (I.Kon.58 k.220v). Dał 1674 r. zobowiązanie stryjecznemu bratu Adamowi, iż mu sprzeda całą swą ojczystą część w Kozarzewie Kościelnym za 15. 000 zł (ib.60 k.693v), ale jeszcze 1691 r., kiedy ostatni raz występował z żoną, nazwany był dziedzicem Kozarzewa (ib.69 k.22v). Urszula nie żyła 1693 r. (ib.k.212v), a Jan t. r. zobowiązał się Kozarzewo Kościelne spadłe po bracie Kazimierzu, sprzedać za 7. 000 zł Franciszce z Niwskich Modlibowskiej (ib.k.295)

(3) Kazimierz B. cz. Jerzkowski, kwitował 1654 r. Sulińskiego (Py.151 s.234). Żeniąc się 1658 r. z Zofią Oborską, córka Mikołaja i Małgorzaty Trąmpczyńskiej, przed ślubem zobowiązał się oprawić jej 600 zł posagu (Py.152 k.29; Ws.63 k.394v). Części w Kościankach sprzedał 1659 r. za 450 zł Krzysztofowi Sulińskiemu (P.1071 k.36). W r. 1674 wraz z żoną zawarł ugodę z bratem Janem, od którego kupił części w Kozarzewie Kośc. (I.Kon.60 k.697). W r. 1689 poranili go w Kozarzewie Kośc. malżonkowie Szetlewscy (ib.68 k.15). Zdaje się, że żył jeszcze 1692 r. (ib.69 k.102v). nie żył 1693 r. Potomstwa nie miał.

2) Wojciech B. cz. Jerzykowski, w imieniu swoim i brata Felicjana kwitował 1631 r. Sławoszewskiego z danego ich ojcu zapisu (ib.46 k.436v). W r. 1635 skwitował Macieja Łękowskiego z 400 zł na poczet sumy 6. 000 zł stanowiącej zapewne posag żony swej Anny Łękowskiej (I.Kal.101 s.505). Wraz z tą żoną procesował 1644 małż. Miecznikowskich, którzy dzierżawili od nich wieś Dankowo p. gnieźn. (I.Kon.51 k.151). Tę wieś Wojciech nabył 1639 r. za 8. 300 zł od Jana Łowickiego, kaszt. inowrocławskiego (P.1128 XIII k.20). Stefanowi Szyszyńskiemu zobowiązał się 1645 r. sprzedać swe części w Kozarzewie (I.Kon.51 k.401v). Nie żył 1649 r. (ib.53 k.137). Wdowa wyszła powtornie za Felicjana Słoneckiego, a jako wdowa już i po tym mężu, zawarła 1673 r. wraz z synami Adamem i Kasprem B-imi kontrakt z małż. Bajkowskimi (ib.60 k.523v). Spisała testament 21 III 1681 r. polecając pochować swe ciało u Bernardynów w Kazimierzu. Nie żyła już 20 IV 1682 r. (ib.63 k.622). Córkom: Magdalenie, Annie, Konstancji i Ewie zapisał w posagu 8. 000 zł (ib.69 k.130). Magdalena w l. 1687-1713 była żoną Stanisława Szetlowskiego, Anna, żona 1-o v. 1677 r. Macieja Deręgowskiego, 2-o v. w l. 1689-94 Kazimierza Draskiego, Konstancja, niezamężna w l. 1684-92, (ib.69 k.130, 422), była w r. 1694 żoną Jana Noskowskiego, Ewa wyszła 1680 r. za Jakuba Bogusławskiego. Synowie Adam i Kasper.

(1) Adam, posesor w Kozarzewie M., pozwany był 1674 r. przez swego brata stryjecznego Kazimierza (ib.60 k.725).

(2) Kasper zawierał 1680 r. kontrakt z Markowskim (ib.63 k.143v). Przeciwko niemu i jego matce, dokonała 1681 r. egzekucji w Kozarzewie siostra Bogusławska, celem uzyskania obiecanych w umowie przedślubnej 2. 000 zł posagu (ib.k.465v). Nie żył już 10 VI 1682 r., kiedy wdowa Wiktoria Kwiatkowska (była 1-o v. za Krzysztofem Żychlińskim) spisał w Kozarzewie umowę z Łętkowskimi i Waliszewskimi (ib.k.657v). Po raz trzeci była 1689 r. żoną Andrzeja Przedniewskiego (ib.68 k.69). Wdowa i po nim, dożywotniczka Kozarzewa, skiwtowana wraz z córką Konstancją B. 1693 r. przez Jakuba Bogusławskiego (ib.69 k.243). Żyła jeszcze 1694 r. (ib.k.363). Jedyna córka, Franciszka Konstancja, dziedziczka Kozarzewa i Dankowa, małoletnia, pozostawała 1682 r. pod opieką Macieja Waliszewskiego i Jana Łętkowskiego (ib.63 k.728v; 69 k.120v) Niezamężna jeszcze 1693 r. (ib.k.243), w r. 1694 była już żoną Tyburcego z Mielżyna Złotnickiego, a 2-o v. 1706 r. Józefa Kierskiego.

3. Tomasza B. cz. Jerzykowski, wzgl. z Jerzykowa B., od siostry Jadwigi Lisieckiej nabył 1584 r. części wsi Kwasuty p. gnieźn., spadłe po wuju Filipie Palędzkim (Z.Kon.1 k.286v), zaś ob brata Piotra kupił 1586 r. za 1. 000 zł inne części w tejże wsi (ib.k.299). Części Kwasut po wuju zobowiązał się 1585 r. sprzedać za 1. 500 zł Maciejowi Spławskiemu (Kc.119 k.7v). Z bratem Piotrem (już nie żyjącym) i bratankami był 1606 r. spadkobiercą siostry Jadwigi (I.Kon.32 k.391). Zmarł krótko przed r. 1610, kiedy synowie: Jan i Andrzej pełnoletni, oraz Piotr, Tomasz i Stefan małoletni, pozostający pod opieką matki, Katarzyny Kromolickiej, i stryja Stanisława, występowali jako współspadkobiercy ciotki Jadwigi Lisieckiej cz. Borowskiej (ib.35 k.656).

1) Jan wraz z braćmi 1612 r. kwitował Jana Palędzkiego (Kc.126 k.456). Żeniąc się 1622 r. z Zofią Szczytkowską, córką Jakuba, oprawił jej przed ślubem 1. 500 zł posagu (Kośc. 292 k.58v).

2) Andrzej dostał 1598 r. zapis długu 300 zł na Buszkowie od Sebastiana Palędzkiego (Kc.123 k.257v). Za żoną Anną Bieganowską dostał 1626 r. od jej rodziców, Macieja i Doroty z Strzałkowskich, zapis 1. 500 zł posagu (Py.143 k.221v). Dożywocie spisali 1628 r. (P.1416 k.102v).

3) Piotr, małoletni w l. 1610-12, zapewne identyczny z Piotrem z Jerzykowa, mężem Anny Miniszewskiej, córki Jana, z którą spisał dożywocie 1627 r. (P.1415 k.1132). Wraz z nią wydzierżawili w 1636 r. wieś Siernicze W. w p. gnieźn. od Aleksandra i Wojciecha Głembockich pod zakładem 1. 100 zł (P.1033 k.866). Oboje żyli 1638 r. (G.80 k.417).

4) Stefan swoją część 100 zł z sumy 400 zł, zapisanej przez Jana Palędzkiego jemu i braciom jego, Andrzjowi, Janowi i Piotrowi, scedował 1620 r. bratu Andrzejowi (P.1004 k.578).

4. Piotr zapisał 1579 r. dług 40 zł bratu Dobrogostowi (I.Kon.18 k.430v). W r. 1582 obok tego brata brał po Palędzkich w Sarbinowie, Kwasutach i Kowalewie (G.60 k.106v). W r. 1583 obok brata Tomasza i sióstr Jadwigi i Elżbiety zamężnej Kaczkowskiej, występował jako spadkobierca Małgorzaty Cieleckiej (P.1399 k.74v). Należne mu z działów braterskich części rodzicielskie w Kozarzewie sprzedał 1584 r. za 500 zł bratu Dobrogostowi (Z.Kon.1 k.295). Umarł w r. 1592 (I.Kon.25 k.81; Kc.27 b k.414v). Miał synów Tomasza i Stefana.

1) Tomasz B. cz. Jerzykowski, mąż Anny Rospęckiej, córki Wojciecha, dostał 1585 r. od Jakuba z Słup Jabłkowskiego zobowiązanie do cesji zapisów danych Jakubowi przez zmarłego Wojciecha Rospęckiego i praw zyskanych przez tegoż Jakuba do połowy Jadownik, wsi dziedzicznej Anny, Agnieszki, Elżbiety i Ludmiły, sióstr Rospęckich (Kc.119 k.7). Z bratem Stefanem został intromitowany 1598 r. do części Jadownik, kupionych za 576 zł od szwagierki Elżbiety z Rospęckich Janowej Dębołęskiej (Kc.123 k.245). W r. 1607 oboje z żoną części w tej wsi, jej dziedziczne, a jego nabyte od Dębołęskiej, sprzedali za 2. 300 zł Łukaszowi Kłóbukowskiemu (P.1406 k.147v). W r. 1621 Anna już jako wdowa pozywała Kłobukowskich (Kc.33 k.225v).

2) Stefan dostał 1592 r. zapis długu od stryja Tomasza (Kc.27 b k.699v). Ożeniony był z Zofią Rospęcką, córką Wojciecha, siostrą bratowej. Wraz z zoną występował 1595 r. jako dziedzic części Jadownik (P.964 k.1343v), a w r. 1600 oboje sprzedali jeden osiadły w tej wsi za 400 złp Łukaszowi Kłobukowskiemu (N.219 k.461). W r. 1601 Stefan sprzedał swą część w tej wsi Wojciechowi Kłobuchowskiemu za 3. 300 zł (P.1404 k.183v), a wziął wyderkiem od Michała Palędzkiego za 2. 000 zł Gąbino p. kcyń. (ib.k.194v). Oboje z żoną nabyli sposobem wyderkafu 1602 r. od Zygmunta Krzyckiego Nowąwieś p. wschow. (Ws.19 k.101v). Żyli jeszcze 1617 r. (P.998 k.167). Zob. tablicę.

Może synem którego z wymienionych braci, Tomasza lub Stefana, był Marcin B. zw. też Rospęckim, który 1611 r. oprawił 500 zł posagu żonie Dorocie Przybińskiej (P.1407 k.468v, 476v).

Jan z Jerzykowa B., pisarz grodz. inowrocławski, dzierżawił miasto Łabiszyn z przyl. od Opalińskiego, woj. poznańskiego, 1635 r. (P.1032 k.318v). Może był identyczny z wspomnianym wyżej Janem, Pisarzem grodz. bydgoskim?

Anna z Jerzykowa, 1636 r. żona Andrzeja Kaczyńskiego, mianowała plenipotentem 1636 r. Jana z Jerzykowa B., pisarza grodz. bydgoskiego, a kwitowała z 150 zł Annę z Miniszewa, żonę Piotra z Jerzykowa B. (I.Kal.102 s.1677). Kaczyński w r. 1647 mianował opiekunami zrodzonych z niej dzieci, Andrzeja Mielęckiego, Andrzeja Słupskiego i inn. (ib.113 s.542).

Baranowscy h. Rawicz
Baranowscy h. Rawicz pochodzenia mieszczańskiego, z Krakowa, nobilitowani 1552 r. w osobie Mikołaja mieszcznina krakowskiego i posła miasta Krakowa na sejm t. r. (MRPS V 5662), pisali się z Rzeplina, wsi nabytej. Jakub, dziedzic Bączla p. biec. 1581 r. (Paw.), nie żyjący 1595 r., miał synów: ks. Wojciecha, Krzysztofa, Pawła, Stanisława Zygmunta i Jakuba; Zygmunt został w r. 1616 skwitowany przez bratanicę Kozanowską z 600 zł, które zapisał był jej mężowi w grodzie bieckim. Wspomniani też t. r. jego synowie, Stanisław i Jakub (I.Kal.82 s.135, 1777). Jakub nie żył już 3 II 1590 r., zostawiając tylko córkę Reginę (I.Kal.59 s.544), w r. 1601 żonę Hieronima Kazanowskiego (Castr. Crac.171 s.1172), pisarza grodz. krakowskiego 1616 r. (I.Kal.82 s.135). Ks. Wojciech, prob. w Kościelnej Wsi 1590 r., oficjał kaliski 1592 r. (R.Kal.6 k.733v). Wieś Głogowa z jego uposażenia została puszczona na lat 20 jego bratu Stanisławowi i żonie jego. Stało się to za zezwoleniem Andrzeja Brzechwy, opata tynieckiego, któremu podlegało owo benificjum. Dzierżawa wygasła 1590 r. i t. r. ks. Wojciech został skwitowany przez brata i jego żonę (I.Kal.58 s.961). W r. 1592 swój udział płynący z kontraktu spisanego 3 II 1590 r. w Kołaczycach między nim i braćmi oraz bratanicą Reginą z jednej a bratem Zygmuntem z drugiej strony, cedował bratu Krzysztofowi (I.Kal.59 s.594). W r. 1595 kwitował się z bratem Pawłem, ktoremu wydzierżawił swą część Bączla (ib.62 s.1509). W r. 1604 kwitował się wzajemnie z małżonkami Kociuskimi z kontraktu zastawu wsi Bogwiedzie, którą im był puścił za 2. 500 zł, a teraz cedował bratu Pawłowi (ib.70 k.443v). Żył jeszcze 1615 r., kiedy zawierał kontrakt z bratem Stanisławem i jego żoną (ib.81 k.498). Nie żył już 1616 r. (ib.82 s.137). Krzysztof w r. 1595 dzierżawił od księdza część w Bączalu (ib.62 s.1509). W r. 1596 wraz z bratem Pawłem występowali jako opiekunowie Anny, córki swego zmarłego brata stryjecznego Wojciecha, i opiekę nad nią zlecili Janowi Brzechwie (ib.63 k.80). Krzysztof żył jeszcze 1616 r. (ib.82 s.135). Paweł w r. 1611 zapisał dług 470 złp Bartłomiejowi Borzysławskiemu (I.Kal.77a s.989) w imieniu swoim i księdza kwitował 1615 r. Cywińskiego (ib.81 k.612). Wspomniany tu Wojciech B., mąż Małgorzaty Brzechfianki, córki Rafała i Zuzanny Cieszęckiej, (oboje nie żyli w r. 1596), miał z niej córkę Annę, jedynaczkę, która w r. 1605, już jako żona Jakuba Sobieskiego, kwitowała swych wujów Jana i Dobrogosta Brzechfów z 400 zł zapisanych matce w posagu przez swego ojca (ib.63 k.741; 71 s.889).

Paweł, syn Jakuba, o którym wyżej, może był identyczny z Pawłem, który mając od Piotra Borzysławskiego, komornika sieradzkiego, cesję wyderku 4. 000 zł na Sliwnikach, scedował ów zapis 1612 r. Stanislawowi Kurczewskiemu (R.Kal.8 k.179). Paweł, syn zmarłego Jakuba, a więc brat ks. Wojciecha, spisał w Kaliszu 5 I 1616 r. kontrakt małżeński o rękę Doroty Madalińskiej córki Eremiana (I.Kal.82 s.34). Paweł, nie żyjący już w r. 1618 (ib.84 s.1366) żonie swej scedował prawo, mocą którego ona w r. 1619, już jako żona 2-o v. Krzysztofa Bartoszewskiego, kwitowała DymitraZnaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona18192021[22]23242526Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników