Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona891011[12]13141516Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Aberderowiczowie - Bieganowscy
Bagieńscy, Bagińscy h. Radwan
Ks. Wojciech, kanonik uniejowski i pleb. koniński, nie żył 1618 r. (I.Kon.40 s.663).

Andrzej z p. ciechanow., nie żyjący 1639 r., miał syna Piotra, który t. r. zawarł z małż. Stawskimi kontrakt o dzierżawę wsi Werkowo p. kcyń. (P.1040 k.402, 479), którą trzymał i w r. 1640 (Kc.128 k.233). W r. 1640, krótko po 4 VI ożenił się z Marianną Ulatowską, za którą dostał od Szymona Ulatowskiego zapis 2. 500 zł posagu (G.80 k.675v). Od Prokopa Stogniewa kupił 1642 r. za 12. 000 zł Chudzice p. pyzdr. (P.1420 k.872v). Z 6 dymów w tej wsi płacił 1651 r. podymne 12 zł (Py.151 s.208-9). Córkom zrodzonym z Ulatowskiej, Zofii, Annie, Mariannie, Katarzynie, Teresie i Jadwidze zapisał 1661 r. każdej po 1. 500 zł posagu (Py.153 s.131), a 1665 r. oboje małżonkowie dopisali każdej jeszcze po 500 zł (ib.s.1). W tym drugim zapisie w miejscu Marianny figuruje Dorota, o Dorocie też, nie o Mariannie, słysztmy i potem. Piotr nie żył 1675 r. Zofia była 1675 r. za Piotrem Raciniewskim, Anna, 1684 r. żona Świętosława Chwaliszewskiego, Dorota, 1685 r. żona Szymona Komorowskiego (Komorskiego?). O losach Katarzyny i Teresy nic nie wiem. Jadwiga chyba identyczna z Jadwigą, 1694 r. żoną Jana Potockiego. Synami Piotra byli Marcin i Jan Piotr.

1. Marcin, występował już 1677 r. (I.Kon.60 k.115) i był t. r. mężem Anny Jerzykowskiej, wdowy po Wojciechu Swierczyńskim (G.86 k.41). Opiekując się jej dziećmi z pierwszego małżeństwa, administrował ich dobrami. Drugiej żonie Barbarze Czackiej, córce Jana i Jadwigi Modlibowskiej, którą zaślubił w Poznaniu 14 II 1679 r. (LC Sw. Jan), oprawił t. r. na poczet posagu 1. 500 zł (P.1429 k.131v; 111 I k.33v). Żył jeszcze 1689 r. (I.Kon.68 k.21), nie żył zaś 1692 r., kiedy owdowiałą Barbarę, posesorkę Chudzic, oraz Jana B-go, brata i spadkobiercę Marcina, pozywali Swierczyńscy, synowie i corki Anny Jerzykowskiej (Ws.152 k.604v). Wdowa wyszła 2-o v. za Pawła Wilczyńskiego i w r. 1697 była wdową i potym mężu (G.90 k.125).

2. Jan Piotr spisał 1679 r. dożywocie z żoną Katarzyną Wilczyńską, córką Jana i Zofii Sokołowskiej, wdową po Ludwiku Potockim (P.1429 k.127; 1105 XI k.11v); 1113 III k.76). Żonie tej, współspadkobierczyni rodzonej ciotki Barbary z Sokołowskich Rogalińskiej, oprawił w r. 1681 sumę 3. 750 zł podniesioną od Rogalińskich (P.213 IV k.24, 25v). Od Erazma Kretkowskiego kupił 1696 r. za 21. 500 zł Racięcice, Łuczywno i Smolnik w p. kon. (I.Kal.152 s.16). T. r. jako posesor Pierzchna i Chudzic kwitował Rosena (G.90 k.99). Żona jego zobowiązała się swe części Kownat p. gnieźn. sprzedać za 12. 000 zł swemu synowi Kazimierzowi Potockiemu (I.Kon.70 k.303v, 304). Wraz z Wojciechem, synem zmarłego Marcina występował 1699 r. jako dziedzic Bagienic w z. ciechanow. (Py.156 s.140). Dziedzicem Pierzchna i Chudzic nazwany 1701 r. (P.1141 X k.55v). W r. 1712 procesowali go pasierbowie Potoccy (P.285 k.156v). Nie żył 1715 r., kiedy synowie Józef i Michał wydzierżawili Racięcice i Łuczywno małż. Chrząstowskim (I.Kon.73 k.316).

1) Józef, dziedzic połowy Racięcic, Łuczywa i Smolnika, nie żyjący 1726 r., miał z Marianny Raczkowskiej, 2-o v. 1748 r. żony Antoniego Pruskiego, synów Bernarda, Łukasza i Tomasza, małoletnich 1726 r. (I.Kon.76 k.126). Łukasz umarł chyba młodo, bo 1730 r. występowali już tylko Bernard i Tomasz (ib.k.340v).

(1) Bernard, współdziedzic połowy Racięcic z bratem Tomaszem 1741 r. (I.Kon.77 k.223v). Obaj bracia wraz z stryjecznymi siostrami, córkami Michała sprzedali 1745 r. Chudzice za 40. 000 zł Ignacemu Skorzewskiemu (P.1279 k.100). Ożenił się 1745 r. z Marianną Racięcką, córką Jakuba i Jadwigi Łączyńskiej, wdową po Stanisławie Kurcewskim (I.Kon.77 k.423v). Był już wdowcem 1780 r., kiedy skwitował go pasierb Kurcewski z 1. 000 zł na poczet spadku po matce (I.Kal.220 k.261v). Z bratem Tomaszem i spadkobiercami stryja Michała sprzedali 1789 r. Racięcice, Łuczylno i Smolnik z Olędrami za 130. 000 zł Antoniemu Gliszczyńskiemu, kasztelanicowi biechowskiemu (I.Kon.84 k.140). Jego syn Leon, plenipotent ojca 1780 r. (ib.82 k.153).

(2) Tomasz, dziedzic części Racięcic, Łuczylna i Smolnika, ożenił się 1776 r., krótko po 17 VI, z Katarzyną Torzewskąm, córką Franciszka i Julianny Racięskiej (ib.81 k.61v).

2) Michał, dziedzic połowy Racięcic, Łuczywna (Łuczylna) i Smolnika, zawierał kompromis 1726 r. ze spadkobiercami Erazma Kratkowskiego (ib.76 k.126). Nie żył 1743 r. Jego żoną była Zofia Orzelska, córka Aleksandra i Marianny Grabskiej, nie żyjąca 1745 r. (G.94 k.209). Córki ich Franciszka, 1743 r. żona Wojciecha Kraśnickiego i panna Marianna spisały w Racięcicach 23 IX 1744 r. ugodę działową (I.Kon.78 s.133). Marianna 1745 r. była żoną Antoniego Wilkostowskiego. Zob. tablicę 1.

Franciszek, nie żyjący 1693 r. był ojcem Jana, Wojciecha, Mikołaja i Jakuba.

1. Jan, w r. 1633 wraz z żoną Katarzyną Parczewską wydzierżawił od Jana Droszewskiego czyli Gniazdowskiego i żony jego Anny Cieleckiej części Kwiatkowa i Wiesiołowa w p. kal. (I.Kal.99b. s.1311). Obie strony skwitowały się z tego kontraktu 1636 r. (ib.102 s.1484), a Jan z żoną t. r. wydzierżawili Słaborowice od Andrzeja Mielęckiego (ib.s.953). Jan był podstar. grodz. koniński 1639 r. (I.Kal.105 s.666) i t. r. wraz z żoną dostał zapis od Wawrowskiego, wojskiego kaliskiego (I.Kon.48 k.725v). Trzymał 1645 r. od probostwa konińskiego wieś Modła Kościelna (ib.k.468), a od małż. Łąckich mieli oboje zapis zastawny 7. 000 zł na W. Wrzący p. kon. Jan nie żył 1677 r. Jego córka Katarzyna była 1-o v. za Janem Przytulickim, 2-o v. 1681 r. za Piotrem Romanowskim, 3-o v. 1691 r. za Stanisławem Bosakowskim. Synami Jana byli Franciszek i Piotr.

1) Franciszek ożenił się 1669 r. z Elżbietą Jerzykowską, córką Wojciecha, wdową po Mikołaju Kokalewskim (P.196 k.846; I.Kon.58 k.545v). Od córek zmarłego Stefana Tarnowskiego; Mieszkowskiej, Dobrosołowskiej i Smarzewskiej kupił 1679 r. za 19. 500 zł wsie Kąpiel i Przecław p. gnieź. (P.1429 k119). Od Jana Lubomęskiego kupił 1684 r. za 6. 000 zł Mieczownicę p. gnieźn. (P.1107 III k.11v). Od Kazimierza Obarzankowskiego nabył 1698 r. Gostuń (Gostom) p. gnieźn. (G.90 k.179, 188v). Od Stefana Smarzewskiego nabył 1701 r. za 18. 750 zł jego części we wsiach: Dobrosołowo, Szyszłowo, Kąpiel, Przecław w p. gnieźn. (P.1140 V k.8v, 14v). Drugą jego żoną była 1704 r. Marianna Pawłowska, wdowa po Wojciechu Sokolnickim kasztelanicu międzyrzeckim (I.Kal.157 s.88, 90), trzecią, zaślubioną 1705 r., krótko po 16 XII, Krystyna Chrząszczewska, wdowa po Mikołaju Ziemeckim (G.93 k.201). Nie żył 1712 r. (ib.k.112v). Krystyna nie żyła 1715 r. Jedyną córką, urodz. z Jerzykowskiej, była Marianna, dziedziczka dóbr: Dobrosołowo, Gostuń, Szyszłowo, Kąpiel, Przecław, Mieczewnica (I.Kon.75 k.85, 78 s.517; P.1187 k.144), żona 1-o v. Jana Mikołaja Grochowickiego, cześnika brzeskiego kuj., 2-o v. w l. 1713-41 Franciszka Bielickiego.

2) Piotr, 1674 r. dożywotni posesor Krzekotowia (I.Kon.60 k.641v), ożenił się 18 II 1675 r. z Marianną Widawską, córką Mikołaja (LC Skalmierzyce) i Róży Madalińskiej, z którą dożywocie spisał 1648 r. (I.Kal.142 k.379). Katarzyna z Naczesławskich Bogucka, która wraz z mężem Franciszkiem zawarła 1673 r. kontrakt sprzedaży połowy Marcinkowa z Konstancją z Obrębskich Wolską pod zakładem 2. 000 zł, scedowała 1685 r. ten kontrakt Piotrowi (Py.155 s.98). Brata Franciszka skwitował Piotr 1688 r. z 3. 000 zł, w których trzymał od niego zastawem Mieczewnicę (Py.155 s.53) Z żony Marianny Widawskiej miał syna Jana, który 1717 r. żonie Teresie Dembińskiej, córce Jana i Jadwigi Goreckiej, zobowiązał się oprawić na poczet posagu 3. 000 zł (Kc.134 k.255v). Może ten sam Jan, pochowany u Bernardynów w Kole 17 I 1737 r.(AB, W.48).

2. Wojciech, żeniąc się 1654 r. z Barbarą Krasowską, córką Jana, wdową po Dobrogościee Ponińskim, oprawił jej posag 2. 000 zł (P.1067 k.423). Oboje nie żyli 1676 r. (P.1094 k.183).

3. Mikołaj oprawił 1646 r. posag 2. 700 zł żonie Katarzynie Łukomskiej, córce Wojciecha i Anny Bierzyńskiej (R.Kal.13 k.293; Py 156 s.64). W r. 1649 skwitowany przez Katarzynę Złotnicką, chorążynę kaliską z kontraktu dzierżawy wsi Złotkowy (I.Kal.115 s.377). W r. 1657 wraz z żoną sumę 8. 000 zł zapisaną im przez Jana Rysińskiego kasztelana kruświckiego sposobem zastawnym na wsi Wierzchociny cedował bratu kasztelana, Krzysztofowi Rysińskiemu (I.Kal.122 s.310). W r. 1665 trzymał plebanię w Kościelcu (I.Kon.58 k.316). Bezdzietny, umarł w r. 1676 lub 1677 (ib.60 k.924v; I.Kal.138 s.966). Wdowa żyła jeszcze 1693 r. (Py.156 s.64).

4. Jakub, mąż Marianny Kuczkowskiej, zrodonemu z niej synowi Samuelowi scedował 1665 r. sumę 200 zł z 400 zł zapisu zastawnego na częściach wsi Szarowo p. szadk., scedowanego sobie przez małż. Dębowskich (I.Kal.126 s.317). Zob.tablicę 2.

Mikołajowi winien był 1654 sumę 1. 700 zł Władysław Koźmiński (Py.151 s.206). Mikołaj, nie wiem czy ten sam, brał 1669 r. zastawem na 3 lata części Gniazdowa od Jadwigi z Gałęskich Czachórskiej (I.Kal.129 s.1199, 1201). Tomasz, syn Mikołaja, nie żyjącego 1688 r., nie wiem czy identycznego z ktorymś z powyższych, spisał t. r. dożywocie z żoną Katarzyną Siedlecką, córką Stanisława i Doroty Leśnikowskiej, wdową po Wojciechu Dzierzbińskim (P.1116 IX k.18v). Byli małżeństwem już 1687 r. (G.88 k.201). Tomasz żył jeszcze 1705 r. (I.Kon.72 k.219).

Marcin, syn zmarłego Marcina, kupił 1676 r. za 4. 500 zł części Szczytnik

Bagieńscy 1.
@tablica

Bagieńscy 2.
@tablica

w p. gnieźn. od Mikołaja Jezierskiego i jego córek (P.1427 k.597). Te części sprzedał 1679 r. za 5. 000 zł Wojciechowi Wieszczyckiemu (P.1429 k.219). Obu tych transakcji dokonal wspólnie ze swą żoną Dorotą z Leśnik Leśnikowską, córką Macieja, a wdową po Stanisławie Siedleckim (P.1422 k.996; 1429 k.219; 1094 k.609v). Dorota jako wdowa i po tym drugim mężu cedowała sumę swej córce z pierwszego małżeństwa Ewie z Siedleckich Michalskiej 1694 r. (P.1128 X k.102v). Marcin 1678 r. wydzierżawił od małż. Mieszkowskich wieś Kąpiel (G.86 k.117). Marcin zapisał 1686 r. dług 500 zł Mateuszowi Tańskiemu (P.1111 V k.52). Jan, w r. 1713 mąż Katarzyny Wilczyńskiej, wdowy po Ludwiku Potockim (P.290 k.250). Anna, żona Macieja Paruszewskiego, oboje nie żyli 1718 r. Jakub, ekonom w Arkuszewie 1714 r. tenutariusz Lulkowa 1727 r., z żony Ludwiki miał synów Antoniego, ochrzcz. 10 VI 1727 r. (LB Pakość). Anna, chrzestna 22 VII 1728 r. (LB Nekla). Jan, pochowany u Bernardynów w Kole 17 I 1737 r. (AB.W.48). Antoni, regent grodz. płocki 1743 r. (I.Kal.178/80 s.85).Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona891011[12]13141516Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników