Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona5678[9]10111213Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników

Aberderowiczowie - Bieganowscy
Babińscy z Babina
Jan i Jan(!), bracia rodzeni z Babina i Słupcy 1468 r. (Py.14 k.220). Jan z Babina, syn zmarłego Wincentego, świadczył 1472 r. (Py.18 k.8). Dobiesław z Babina, w r. 1483 ojciec Jadwigi, żony Jakuba Małachowskiego zw. Odój (G.12 k.50v). Jan B. w r. 1485 poręczyciel Jana Kity Zdychowskiego (Py.19 k.22v). Mikołaj B., dziedzic w Ciosnach p. pyzdr., kwitował w r. 1495 z 11 grz. Stefana Strzałkowskiego z zastawu kmiecia na jednym łanie w Babinie (py.15 k.365v).

Anna, wdowa po Janie B., z synem Andrzejem i córką Agnieszką pozywała 1499 r. Andrzeja Stawskiego (Py.169 k.96v, 181v). Ta Agnieszka w r. 1546 żona Macieja Krzesińskiego skwitowała swych bratanków (synów Andrzeja) z ojcowizny i macierzyzny w Piotrowicach i Babinie (Py.172 k.221v).

Andrzej B. kupił 1520 r. od Jana Sokolnickiego 3 i pół łana roli w Ciosnach p. pyzdr. za 15 grz. (P.1392 k.331v). Na połowach w Babinie, Piotrowicach, Ciosnach oprawił 1521 r. posag 30 grz. żonie Jadwidze Budzisławskiej, córce Bartłomieja (P.1392 k.409). W r. 1535 skwitowali go Małachowscy ze zwrotu posagu po zmarłej Annie Małachowskiej (Py.171 k.252v). Andrzej B. zw. Książkiem, niewątpliwie identyczny z powyższym, nie żyjący 1546 r., miał synów: Krzysztofa, Piotra, Macieja, Jana i Błażeja Stanisława, którzy 1550 r. za konsensem biskupa poznańskiego trzymali sołectwo we wsi Wola p. pyzdr. (P.890 k.464v).

1. Krzysztof Książek na połowie części Babina i Piotrowic oprawił 1550 r. posag żonie Katarzynie Skarmirowskiej (Py.35 k.15). Skwitował 1552 r. brata Macieja z danego sobie zobowiązania sprzedania części Babina (Py.174 k.32v). T. r. został zabity przez Jana Łosińskiego, a głowę obwołano w Ostrowie 23 VIII (ib.k.159v). Katarzyna zawarła zaraz potem układ ze szwagrami, kasując oprawę (ib.k.185-6v). Syn Krzysztofa Jan, małoletni w l. 1552-63, pozostawał pod opieką stryjów Jana i Piotra (py.176 k.13).

2. Piotr w r. 1553 wraz z bratankiem Janem, jako spadkobiercy brata Macieja, skwitowani przez Gunickiego (P.894 k.697). T. r. Piotr Budzisławski, krewny Piotra, oświadczył gotowość odebrania od Mikołaja Piotrowskiego 100 zł należnych Piotrowi i zmarłym jego braciom, Maciejowi i Błażejowi (py.174 k.276v). Pozywał 1554 r. zabójcę brata Macieja (ib.k.713). Wraz z bratem Janem, dziedzice części Babina i Piotrowic, w imieniu swoim i bratanka Jana, kwitowali 1563 r. Słoneckich (py.179 k.174v). Marcin, syn Piotra, nie żyjącego już 1605 r., dostał wtedy zapis 45 zł długu od Zakrzewskiego (G.68 k.216).

3. Maciej Książek, wraz z braćmi skwitowany 1546 r. przez ciotkę Krzesińską z jej dóbr ojczystych i macierzystych w Piotrowicach i Babinie (Py.172 k.221v). Bratu Krzysztofowi zobowiązał się 1547 r. sprzedać za 30 grz. swe części w tych wsiach (ib.k.398v). Zbity 1552 r. przez Baltazara Słoneckiego, a obwołania głowy dokonano w Słupcy 26 XII (py.174 k.209).

4. Jan, na połowie swych części w Babinie i Piotrowicach oprawil 1557 r. posag 100 grz. żonie Barbarze Kraśnickiej, córce Mikołaja (Z.Kon.1 k.197).

5. Błażej Stanislaw, występował z braćmi 1564 r., zdaje się ze już nie żył 1553 r. Bepotomny (Py.154 k.276v). Zob. tablicę.

Babińscy
@tablica

Wojciech "Mrzawka" miał żonę Małgorzatę Golczewską, ktora jako wdowa po nim i po Janie Słoneckim swe części we wsiach Ciosny i Babino, nabyte przez siebie i sewgo syna Arnolda B. od Jana Sokolnickiego, sprzedała 1509 r. za 70 grz. temuż synowi (G.335a k.230v). Żyła jeszcze 1517 r. (Py.23 k.23v). Arnolf B. kupił 1509 r. wyderkiem za 20 grz. od Wincentego strzałkowskiego części w Ciosnach i Babinie (ib.k.3v). Na połowie części tych wsi oprawił 1526 r. posag 180 zł żonie Jadwidze Piotrkowskiej, córce Mikołaja (P.1393 k.106v) W r. 1528 występował jako wuj Małgorzaty z Mielżyńskich Przylepskiej (P.871 k.208v), zaś w r. 1537 jako wuj sióstr Ossowskich (G.33a k.206v). Nie żył 1541 r., kiedy jego spadkobiercami były dzieci rodzonej siostry, zmarłej Heleny, urodzone z małzeństwa z prac. Maciejem Brodą, kmieciem z Zegrza. Córki tej Heleny, "szlachetne" panny Magdalena i Dorota, części macierzyste w Babinie i Ciosnach sprzedały t. r. za 300 grz Marcinowi Słoneckiemu (P.1394 k.460v). Ten Słonecki wykupił ponadto części w Babinie, Ciosnach i Piotrowicach od Anny "Babińskiej", trzeciej córki Heleny, żony op. Bartłomieja Oczki, obywatela poznańskiego, płacąc jej 1550 r. 200 grz. (P.1395 k.564v; 889 k.2v) i w r. 1556 od syna Heleny Jana "Babińskiego", również za 200 grz. (P.1396 k.318).

Marta, żona Piotra Dębskiego. Oboje nie żyli 1555 r., a może już i 1529r. Piotr i Zofia, syn i córka nie żyjącego już Jana, mieszkali w r. 1579 we dworze pustym koło Gniezna przy drodze do Wrześni (G.57 k.74). Jan, syn Jana (nie żyjącego już w r. 1603), mąż Małgorzaty Gorazdowskiej, wdowy 1-o v. po PiotrzePąchowskim zw. Kustra, wydzierżawił w r.1597 Pąchowo i Bielczewo w p. kon., wsie oprawne swej żony, Adamowi Głuchowskiemu (I.Kon.28 k.176v). Podstarości koniński 1601 r. (ib.30 k.39), w r. 1603 spisał wzajemne dożywocie z żoną (I.R.D.Z.Kon.18 k.160). Skwitował 1610 r. Wojciecha Pcińskiego z zastawu ról we wsi królewskiej Kraśnica (I.Kon.35 s.137). Jan w Racięcicach 1605 r. (I.Kon.32 k.274v). Jan skwitowany 1610 r. z 200 zł przez Sługockiego (G.70 k.601v). Andrzej 1614 r. poranił Piotra Krokonowelskiego Ambrożewicza z p. upickiego (I.Kon.38 k.56). Andrzeja zabił w bydgoszczy czeladnik Krzysztofa Korewy, a Eliasz, brat zabitego, kwitował 1614 r. Korewę z główszczyzny (ib.k.73v). Jan, syn zmarłego Jana, kwitował 1615 r. z 100 zł Ziemięckich (P.994 k.41v). Na połowie części wsi Ciosny oprawił 1624 r. posag 1. 000 zł narzeczonej Jadwidze Golemowskiej, córce Pawła i zap. Ewy z Kaniewa (P.1414 k.790). Od Jadwigi Kaliskiej, żony sł. Jana z Sobótki, dostał 1626 r. cesję części wsi Ciosny (Py.143 k.85). Z tej części spłacił 1629 r. z 2 chat podymne 1 zł (ib.k.46). Dane sobie przez Łukasza Kaliskiego zobowiązanie sprzedania za 780 zł części tej wsi scedował 1634 r. Janowi Słoneckiemu (Py.146 s.339). Umarł między 1636 i 1642 r., kiedy wdowa dostała zapis 450 zł od Zofii z Broniszów Golemowskiej (G.80 k.98, 1012).

Jan i Barbara, małżonkowie, mieli syna Bogusława Andrzeja, ur. we wsi Humer, ochrzcz. 19 XII 1747 r. (LB Czrnków). Krystyna ok. 1778 r. żona Jana Busse.

Babscy
Babscy. Boniecki znał B-ich h. Radwan z Babska w z. nurskiej, h. Oksza z Bab w p. piotrowskim, nieznanego herbu z Bab w p. gostyńskim. Jeśli nie wszyscy to większość wymienionych tu należała chyba do Radwanów.

Jakub, występujący od r. 1580 (G.58 k.86), nabył wyderkiem 1604 r. od Adama Sędziwoja Czarnkowskiego, generała wielkopolskiego, za 12. 000 zł wieś Pińsko z dóbr szubińskich (P.1405 k.161v). Elżbieta, żona Adama Okońskiego, nie żyjącego już w r. 1636. Władysław, syn zmarłego Jana, wraz z Piotrem Łoniewskim winien był 1641 r. Wojciechowi Szołdrskiemu 1. 500 zł (I.Kal.107a s.278). Jan, syn zmarłego Andrzeja, kwitował 1949 r. z 495 zł Franciszka Cieńskiego (G.82 k.121).

Jerzy nie żył już 1654 r., kiedy żona jego Katarzyna Dembińska, córka Janai Anny Lipnickiej, była już 2-o v. za Adamem Brzozowskim (N.225 k.421v, 525v). Ta Katarzyna sumę wyderkafową 1. 845 zł, zapisaną jej przez Broniewskich na Szczmielinie, cedowała 1672 r. synowi Kazimierzowi (N.185 k.196). Ten Kazimierz, administrator starostwa nakielskiego 1664 r. (N.184 k.22), z żoną Katarzyną Lisowską, córką Walentego, tenutariusz Krzepiszyna 1665 r. (P.1105 VIII k.24). Od Broniewskich dzierżawili oboje 1673 r. Chabielno i Jarużyno oraz karczmę Sobiech za 3. 600 zł (N.185 k.261). Kupił 1675 r. za 2. 200 zł od Stanisława Zbyszewskiego część "Wyganowską" we wsi Wierzchowiska p. gnieź. (N.225 k.661), ale sprzedał t. r. część w tejże wsi za 1. 000 zł małżonkom Ossowskim (ib.k.665; N.185 k.469). Oboje scedowali 1686 r. Mariannie z Raczkowskich Chwaliszewskiej zapis zastawny 2. 000 zł na części wsi Myślątkowy, otrzymany od jej męża Tomasza (P.1112 X k.50v). "Wyganowszczyznę" w Wierzchowiskach sprzedali t. r. za 500 zł Wojciechowi Sojeckiemu i jego żonie (P.1109 VI k.4v). Żyli jeszcze oboje 1687 r. (G.88 k.143). Ich syn Jan Kazimierz ochszcz. 28 VI 1665 r. (LB Kcynia). Innym synem zapewne Remigian (występujący 1709 r. jako syn zmarłego Kazimierza), który ożenił 1687 r. z Marianną Dorotą Śliwnicką, wdową po Piotrze Gorazdowskim (Py.155 s.19), która żyła jeszcze 1696 r. (G.90 k.101v). Powtórnie ożenił się 1709 r., krótko po 4 VII z Jadwigą Dydyńską, wdową po Janie Pierzchlińskim (G.93 k.7v, 8). sumę 1. 000 zł z 4. 000 zł posagowych żony, zapisanych jej przez Gorzewskiego dziedzica Przymy, a scedowaną sobie przez nią 1709 r., cedował 1731 r. ks. Karśnickiemu dziekanowi i proboszczowi konińskiemu (I.Kon.76 k.375v). Nie żył 1734 r., a wdowa sumę 3. 000 zł, zapisaną jej w roku ubiegłym na Czechowie i Jarząbkowie przez Mariana Popowskiego, a pochodzącą z jej posagu z Przymy, scedowała Działyńskiemu star. powidzkiemu (G.96 k.562v). Synowie Remigiana i Śliwnickiej, Marcin i Ludwik Antoni, mianowali 1725 r. plenipotentem Tymieckiego (G.94 k.393v). Marcin nie żył 1732 r., zaś Ludwik Antoni t. r. scedował odziedziczone po matce sumy Lisieckiemu posesorowi Chwalibogowa (G.96 k.477). Córkami Remigiana były, Jadwiga 1732 r. żona Cywińskiego, ur. z Śliwnickiej, i Marcjanna, ur. z dyyńskiej w l. 1748-57 żona Franciszka Boińskiego. Zob. tablicę.

@tablica

Panna Barbara, z Bojanowa, umarła 5 XI 1656 r. (LM Gołaszyn). Marianna z Rokickich, żona Stefana, kwitowała 1670 r. ks. Kuchcińskiego plebana szamarzewskiego (Py.154 s.79). JAn, nie żyjący 1683 r., miał z Agnieszki Walewskiej, córki Aleksandra i Katarzyny Wolskiej, Mariannę i Katarzynę, córki wtedy niezamężne, które mianowały plenipotentem brata Łukasza (P.1106 I. k.63v). Marianna w l. 1685-95 żona Adama Bojeńskiego. Walenty i Barbara, bliźnięta, ochrzczone 22 II 1688 r. (LB Ostrowo). Marianna 1691 r. żona Jana Świejkowskiego.

Jerzy, mąż Marianny Janowskiej, córki Stanisława i Katarzyny Pilchowskiej, 1697 r. (I.Kon.70 k.261v), od małż. Makowieckich wziął w zastaw 1699 r. za 1. 000 zł część Rostkowa (ib.k.557v). Ich córka Zofia, jedyna spadkobierczyni ojca, żona Jana Boratyńskiego 1714 r.

Marian i Jadwiga, małż. z Chwalibogowa, chrzcili syna Wojciecha Marka 26 IV 1714 r. Remigian z Cjwaliboga z żoną Zofią chrzcił 22 I 1718 r. córkę Marcjann ę Agnieszkę, zaś z żoną Anną 15 IV 1721 r. bliźnięta, Piotra i Pawła (LB Graboszewo). Bratem Remigiusza(!), nie wiem czy tego, czy wspomnianego wyżej, był Stanisław, który 19 IX 1694 r. zaślubił wdowę Zofię Boszkowską (LC Gniezno, Sw. Michał). Maciej, pisarz komory celnej wschowskiej 1716 r. (Ws.158 k.83). Franciszek, tow. chorągwi usarskiej podskarbiego Przebendowskiego 1718 r. wuj i plenipotent Józefa Żulickiego (Kc.134 k.284). Zofia, nie żyjąca 1720 r., żona 1-o v. Franciszka Chojeńskiego, 2-o v. Franciszka Gałęskiego. Adam, mąż Justyny Wilkoszewskiej, nie żyjącej 1721 r., po której spadek we wsiach Dębiny i Potworowo w woj. sandomierskim, oraz Babsk w woj. rawskim dostał się siostrzeńcom Gosławskim (P.1184 k.100v). Stanisław z synem Jakubem skwitowali 1727 r. Boińskiego, dziedzica części Zalesia, z 400 zł (G.94 k.508).

Jadwiga, 80-letnia, zmarła w Drachówku 22 VIII 1747 r. i pochowana w kościele w Gurowie (LM Gniezno, Św. Wawrzyniec). Jan, chrzestny 22 XI 1766 r., a pani Marcjanna, chrzestna 20 IX 1767 r. (LB Kamieniec). Ignacy, ekonom w Głuponiach 1778 r., w Szczytnikach 1779-85, ożenił się w Przemęcie 29 VI 1778 r. z Marianną Nieborską (LC Przemęt), córką Jana i Zofii Targowskiej, która 1790 r. była wdową (Ws.104 k.13). Ich córki: Klara Elżbieta, ochrzcz. 29 VIII 1779 r., Teofila 4 IX 1785 r. Obie ur. w Szczytnikach (LB Głuszyna). Nie wiem czy identyczny z powyższym Ignacy świadkujący 16 VI 1788 r. (LC Oborzyska).Znaleziono 17574 pozycje w zakresie Wszystkie rodziny.
Na początek wyników10 stron do tyłuPoprzednia strona5678[9]10111213Następna strona10 stron do przoduNa koniec wyników